Mitä sata vuotta sitten tapahtui?
Sanomia Salon seudulta ja wähän muualtakin v. 1923

- TAMMIKUU

- HELMIKUU

Muista myös nämä:


   


Huomioi, että lisään lehtileikkeitä sivuille pikkuhiljaa sitä mukaa kun saan ne julkaisukuntoon..
Ellei erikseen mainita, lehtileikkeet ovat Kansalliskirjaston digitoidusta aineistosta.
Otan mielelläni palautetta sivusta joko sähköpostiini: pauli.lahtinen@gmail.com tai julkisesti Facebook-sivulle
https://www.facebook.com/halikkocom?ref=stream


---------------------


Fraktuura-aakkosten lukemisapu
Jos sinulla on ongelmia lukea wanhaa tekstiä, kokeile tätä!
Wanhojen lehtileikkeiden lukemiseen löydät apua Wikipedian artikkelista ja voit sieltä ladata ja tulostaa Fraktuura-aakkossivun:
Klikkaa tästä!
(Sivu avautuu uuteen selainikkunaan)Tammikuu 1923Liiaksi korottanut nahkojen hintaa
Helsingin Sanomat 02.01.1923


" - Kiskomisjuttu. Elok. 9 p:nä 1920 Turun raastuwanoikeus tuomitsi Salosta kotoisin olewan Salon Nahkatehdas Oy:n isännöitsijän O.Niemen 5,000 mk:n sakkoon siitä, että hän oli w. 1919 liiaksi koroittanut nahkojen hintaa. Turun howioikeus, jonne N. walitti, on jättänyt jutun raastuwanoikeuden päätöksen waraan."
Harmoonirahaston hywäksi
Turun Sanomat 03.01.1923


"Pertteli.
 Illanwietto torstaina. Torstaina, t.k. 4 pnä toimeenpannaan Kaiwolan koulussa illanwietto harmoonirahaston hywäksi. Ohjelma on erittäin wirkistäwä ja hywä. Illanwietto alkaa klo 5 i.p."

Dynamiittia
Uusi Aura 03.01.1923


" Dynamiitti lasten käsissä.
 Surullinen Uudenwuodenlahja eräälle Halikon pikkupojalle.
 Halikossa Hajalan aseman läheisyydessä asuwan kuuromykän puusepän Laineen 9-wuotias poika Toiwo oli tässä Uudenwuoden päiwänä saanut kotinsa wieressä olewasta kiwenlouhintapaikasta käsiinsä puikon dynamiittia. Tämän hän ymmärtämättömyydessään paiskasi uunin päälle, jossa se räjähti sillä seurauksella. että pojalta meniwät oikeasta kädestä peukalo, etu- ja keskisormi miltei juuria myöten. Poikanen wietiin Saloon, jossa tri Tarén sitoi haawat, mutta parhaiden sormien menetys jäi nuorelle miehen alulle surulliseksi muistoksi tästä Uudenwuodenpäiwästä."

50-wuotta
Uusi Aura 03.01.1923


"Uskelan kansakoululaitos 50 vuotias.
Muistojuhla ja julkaisu sen johdosta.
 Kun tänä wuonna tulee kuluneeksi 50 wuotta Uskelan kansakoulu-laitoksen perustamisesta, päätti Uskelan kunnnawaltuusto wiime kokouksessaan wiettää tapausta erikoisella juhlatilaisuudella sekä julaista kansakoulun historian, jonka laatiminen päätettiin antaa lehtori Kallion tehtäwäksi. Tarkoitusta warten myönsi waltuusto samassa yhteydessä 12,000 mk."

Sulkeudun suosioon
Salon Seudun Kunnallislehti 04.01.1923

Muutamat miehet
Salon Seudun Kunnallislehti 04.01.1923

Aina pitäisi soida
Salon Seudun Kunnallislehti 04.01.1923


" - Ylihuomenna ne siis owat suuret naamiaiset siellä Palokunnassa ja niistä kuuluukin tulewan oikein suuremmoiset eikä ihmekään onhan siitä jo monta wuotta kuin sellaisia huwia on Salon puolessa ollut. On kuulema pidetty soitostakin niin hyvä huoli että aina pitäisi soida. Matti-myöhäset woiwat saada wielä samanapäiwänä kello 6-sta naamion itselleen Palokunnantalolta."
Metsien rahaksimuuttoa
Salon Seudun Kunnallislehti 04.01.1923


" - Uusi puutawarayhtiö. Eilen perustettiin Salossa Metsänomistajain yhtymä E.Selänne ja Kumpp. -niminen kommandiitti yhtiö, johon kuuluu joukko Salon ympäristön metsänomistajia. Yhtiön tarkoitus on keskinäisyysperiaattetta noudattaen hoitaa metsien rahaksimuuttoa Salon seudulla ja tulee se myöhemmin mahdollisesti liittymään koko maata käsittäwään Metsäkeskus O.y:n."
Rahanpuutteentakia
Salon Seudun Kunnallislehti 04.01.1923

Sopivaa pelloille
Salon Seudun Kunnallislehti 04.01.1923

Opit kotonasi
Turun Sanomat 04.01.1923

Myytävänä
Turun Sanomat 06.01.1923

Ratamestari sai surmansa
Turun Sanomat 06.01.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Suuri huutokauppa
Turun Sanomat 06.01.1923

Korkeimmilla hinnoilla
Turun Sanomat 06.01.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Säälittävä onnettomuus
Uusi Aura 08.01.1923


" Säälittävä onnettomuus Muurlassa.
 Muuan leskiwaimo polttanut itsensä kauheasti.
 Iltamyöhällä tk.5 pnä meni Muurlan Heinäkarin talon palwelijatar Olga Leino talon sikalaan aikeissa panna sinne lampun yöksi palamaan. Kun lamppu oli tyhjä, täytti hän sen eräästä kanisterista, mutta tuli samalla epäilleeksi, tokko kanisterissa olewa neste olikaan petroolia. Siitä selwille päästäkseen meni hän talon renkitupaan, jonka takassa hehkuwaan hiillokseen kallisti osan kanisterin sisällöstä, luullen sitä wedeksi. Samassa lehahti koko takka lähimpine ympäryksineen tuleen, ja sen keskelle jäi Leino kanistereineen, jonka sisältö olikin - bentsiiniä. Pitkien ponnistelujen jälkeen saiwat apuunrientäneet sammutetuksi tulen, joka kuitenkin ehti sangen pahasti polttaa sekä Leinon waatteet että ruumiin.
 Onneton wietiin wielä samana iltana Salon yksityissairaalaan tri Tarénin hoidettawaksi. Siellä todettiin palohaawat kerrassaan kauheiksi. Noin kolmannes koko ruumiin pinnasta osottautui pahasti kärweentyneen, pahimmin kuitenkin kädet ja jalat, ensinmainitut niin, että niistä läksi nahka kynsineen aiwan kuin jos olisi hansikkaan niistä wetänyt.
 Näin surullisen onnettomuuden uhriksi joutunut on 42 wuoden ikäinen leskiwaimo ja kahden lapsen äiti. Hänen tilansa on wakawa, mutta ei kuitenkaan toiwoton."

Myytävänä
Salon Seudun Kunnallislehti 09.01.1923

Salossa asukkaita 1645 henkeä
Salon Seudun Kunnallislehti 09.01.1923


"Wäkiluwun muutoksia Salon seudulla w. 1922
  Uskelassa on syntynyt 42 mp. 32 np., yhteensä 74, joista 9 awiotonta.....  ......
Wäkiluku on siis wähentynyt 14 hengellä ja oli wuoden waihteessa yhteensä 4,006 henkeä.

  Angelniemellä on syntynyt 9 mp. 6 np., yhteensä 15, joista 4 awiotonta.....  ......
Wäkiluku on siis lisääntynyt 8 h. ja oli wuoden waihteessa yhteensä 1,111 henkeä.

  Salon kauppalassa on syntyneitä ollut 8 mp ja 6 np eli yht. 14 henkeä.....  ......
Seurakunnan wäkiluwun lisäys on 5 mp 21 np eli yht. 26 henkeä.
- Koko asukasluku wuoden wiimeisenä päiwänä on 772 mp ja 873 np eli yht. 1,645 henkeä."


Halikon wäkiluwusta ei tässä jutussa puhuta mitään.
Epäilyttäwä mies
Turun Sanomat 10.01.1923


"Perniössä liikkunut mies, jota luultiin "Kuralan Kalleksi".
 Karl Sjöblomin, joka wiime tortai-iltana karkasi Hämeenlinnassa aiwan wankilan porttien edustalla kuljettajansa reestä, luullaan käwäisseen t.k. 7 pnä Perniössä. Ainakin sopiwat kaikki Sjöblomista ilmoitetut tuntomerkit Perniössä liikehtineeseen epäilyttäwään mieheen. Tämä mies oli majatalotyylillä tullut Kemiöstä päin ja hän oli hywin aseistettu. Kyytimiehelle oli hän kertonut olewansa etsiwäpoliisi ja olleensa tutkimassa hämäriä rikosjuttuja Taalintehtaan seudulla. Eräille toisille henkilöille oli tämä epäilyttäwä mies kertonut olewansa merimies ja palaawansa Amerikasta asti. Nimekseen hän oli maininnut Lindströmin. Kun poliisiwiranomaiset saiwat kuulla tästä epäilyttäwästä liikkujasta, ryhdyttiin heti kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, mutta turhaan. Mies katosi. Luullaan hänen nousseen junaan jollakin pysäkillä. Ei ainakaan Perniön asemalla tämä mies ole junaan noussut.
 Otaksutaan, että tämä epäilyttäwä mies on, ellei karannut "Kuralan Kalle", niin ainakin joku muu rikollinen retkeilijä, joka on pyrkinyt Taalintehtaalle toiwoen pääsewänsä sieltä laiwoihin ja sillä tawalla maasta, mutta huomannut tämän tien kuitenkin mahdottomaksi ja palannut takaisin."

Muutettu
Salon Seudun Kunnallislehti 12.01.1923

Putolassa
Salon Seudun Kunnallislehti 12.01.1923

Vanhempaan työhevoseen
Salon Seudun Kunnallislehti 12.01.1923

Galvaniseerauslaitos
Helsingin Sanomat 13.01.1923

Kauppalanvaltuuston kokouksessa
Uusi Aura 13.01.1923


"  Huoneen wuokrat: Sosialihallituksen tiedusteluun, onko Salo edelleen pidettäwä sellaisena paikkakuntana, jossa wuokransäännöstelyä on jatkettawa, päätti waltuusto siltä waaditussa lausunnossa wastata myöntäwästi. Nykyisiä maksimiwuokria päätti waltuusto huoneenwuokra-tarkkailulautakunnan ehdotuksen mukaan ehdottaa korotettawaksi seuraawiin määriin kuukaudessa m²:ltä: hywässä kunnossa olewista huoneistoista 5:25, wälttäwässä kunnassa olewista 4mkaan ja huonossa kunnossa olewista 3mkaan, joten korotukset nykyisiin wuokriin owat 75 p., 50 p. ja 50 p. Mitään wyöhykejakoa ei waltuusto sitäwastoin pitänyt tarpeellisena."
Kunnioittava kiitos
Salon Seudun Kunnallislehti 16.01.1923

Neuvoja ja ohjeita
Salon Seudun Kunnallislehti 16.01.1923
2
Hinnat halvat
Salon Seudun Kunnallislehti 19.01.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Iltama jaappanilähetyksen hyväksi
Salon Seudun Kunnallislehti 19.01.1923

Papeille palkkaa
Salon Seudun Kunnallislehti 19.01.1923

Uhri oli wasta 13-wuotias
Salon Seudun Kunnallislehti 19.01.1923


"Surullinen onnettomuus mäenlaskussa.
 Wiime tiistaiaamuna sattui Halikon Waskiolla onnettomuus, joka waati uhrikseen erään poikasen hengen.
 Joukko Waskion Mäen kansakoulun oppilaita oli ennen koulutyön alkua kokoontunut läheisen Aittanummen talon maalla sijaitsewan joen äyräälle suksilla mäkeä laskemaan, heidän joukossaan saman koulun neljännen luokan oppilas Emil Rosendahl. Sattui niin onnettomasti, että Rosendahlia kohti laski wastakkaiselta äyräältä toinen saman koulun oppilas, ja joko tämän huomaten ja tahallaan itsensä kaataen, tai wahingossa kaatuen, suistui R. parhaassa wauhdissa suksillaan pitkälleen maahan. Wastakkaiselta puolelta laskewan poikasen teräwä suksen kärki tunkeutui R:n kaulaan, katkaisten kaulawaltimon. Poikanen nousi kyllä hetimiten ylös ja pyysi towereitaan ottamaan hänen suksensa, mutta tupertui heti taas jäälle. Toiset weiwät tiedon tapahtumasta koulun opettajalle ja onnettoman kotiin Mikolan taloon, mutta kun opettaja ehti paikalle oli poikanen jo kuollut hangelle, jossa makasi suullaan, lumen laajalti yltympäri ollessa weren punaaman.
 Surullisen onnettomuuden uhri oli wasta 13-wuotias, pirteä ja reipas poikanen."

V. ja U:seura Viesti
Salon Seudun Kunnallislehti 19.01.1923

Rehelliset
Turun Sanomat 21.01.1923

Tarpeellisine ulkohuoneineen
Uusi Aura 21.01.1923

Kivenajoa vähemmän vaativalle
Salon Seudun Kunnallislehti 23.01.1923

Uusimalliset setelit
Salon Seudun Kunnallislehti 23.01.1923


"Uudet setelirahat
Uudet 10 markan setelit laskettiin liikkeeseen eilen
 Uusimalliset 10 markan setelit laskettiin liikkeeseen eilen, maanantaina. Uusien 5 markan setelien painatus on loppuun suoritettu, samoin suurin osa 50 markan seteleistä. Osa 100 ja 500 markan seteleistä on niinikään jo painettu.
 Muita uudenmallisia kuin 10 markan seteleitä ei kuitenkaan wielä lasketa liikkeeseen."


kympinseteli
Korkeimmat wuokrat määrättäwä
Uusi Aura 23.01.1923


"Salon esikauppala-alueet.
Owat sellaisia, että niissä on korkeimmat wuokrat määrättäwä.
 Uskelan kunnanwaltuusto päätti eilisessä kokouksessaan sosialiministeriölle annettawassa lausunnossaan esittää, että Salon kauppalan esikauppala-alueet owat laskettawat kuuluwiksi sellaisiin alueisiin, joissa lain sallimat korkeimmat wuokrat on määrättäwä."

Wihitään tarkoitukseensa
Salon Seudun Kunnallislehti 26.01.1923


" — Kauppalan alempi kansakoulu wihitään tarkoitukseensa ensi lauantaina klo 5 i.p. Ohjelmassa on puheita, m.m. tarkastaja, maist. Knaapisen juhlapuhe, kuorolaulua y.m. Oppilaiden wanhemmat ja koulun ystäwät terwetulleet."
Kyytimaksut
Salon Seudun Kunnallislehti 26.01.1923


"Kyytimaksut Turun ja Porin läänissä.
 Läänimme kaikkien kyytilaitosten kyytimaksuksi on kuluwan wuoden alusta alkaen täksi kolmiwuotiskaudeksi määrätty 2 markkaa kilometriltä päiwäkyydistä ja 3 markkaa yö- ja pyhäkyydistä sekä odotusmaksu kaupungeissa 5 markaksi ja maaseuduilla sekä kauppaloissa 4 markaksi kultakin puolelta tunnilta."

Lattian peseminen
Kotiliesi, Tammikuu II 1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!

Enpä tiennyt, että tällainen lankamoppi on näinkin vanha idea..
Akkunan kautta sisälle
Turun Sanomat 27.01.1923


"Waras warkaan ilmiantajana.
Joutui kiinni ilmiantaessaan toisen
 Eilen pidätti Salon poliisi 18 wuoden ikäisen helsinkiläisen työläisen Hj. Sawanderin, joka eilen aamupäiwällä oli Leppälahden talossa Kiskossa talonwäen ollessa poissa kiiwennyt akkunan kautta sisälle ja warastanut 400 markan arwoisen taskukellon sekä 50 mk rahaa sisältäwän kukkaron. Asiasta telefonoitiin Salon poliisilaitokseen.
 Eilen aamulla ilmoitti Hj. Sawander itse Salon poliisilaitokseen, että häneltä oli hänen pitäessään yömajaa eräässä talossa Suomusjärwellä warastettu saappaat ja että waras oli muuan kulkuri. Illemmällä tuli Sawander itse Salon poliisikamariin kuulemaan oliwatko saappaat saadut takaisin. Tällöin poliisi pidätti hänet niitten tuntomerkkien perusteella, jotka Kiskosta oli ilmoitettu. Hänen warastamansa kellokin saatiin takaisin. Hän oli piilottanut sen erään Salon talon pihalle. Kukkaron hän ilmoitti myyneensä. — Pitää muuten paikkaansa, että häneltä todella warastettiin saappaat."

Awiottomien lasten walwojaksi
Uusi Aura 27.01.1923


" — Lasten walwojat. Halikon y.m. pitäjien wälikäräjillä t.k. 26 pnä määrättiin awiottomien lasten walwojaksi Saloon rouwa Augusta Hawu, Kuusjoelle pankinwirkamies O.Harmi. Halikkoon ehdotettu lastenwalwoja muurari Lindeman kieltäytyi tointa wastaanottamasta."
Maksimiwuokrat
Uusi Aura 27.01.1923


" Salon kauppala on yhtenä piirinä, jossa wuokrat owat: 5:50, 4:25 ja 2:75.
 Salon esikauppalassa, joka kuuluu Uskelan kuntaan, owat korkeimmat sallitut wuokrat taas 5:-, 3:50 ja 2:50."

Murtauduttu
Uusi Aura 27.01.1923


" Muurlan kirkkoon murtauduttu.
Saalis kuitenkin wähäinen.
 Wähää ennen wiimeistä suurta lumipyryä on Muurlan kirkossa käynyt warkaita. Waras lienee mennyt kirkkoon kirkkowäen mukana, mutta jäänyt sinne piiloon wäen poistuttua, jonka jälkeen murtanut kolehtiarkun kaksi lukkoa ja wienyt sieltä diakoniarahaston hywäksi wiimeksi kerätyn kolehdin, joka ei liene kuitenkaan ollut kuin pari sataa markkaa. Jälkiään peittääkseen oli wielä tietymättömissä olewa waras särkenyt erään ikkunan sisäpuolisen ruudun puitteet."

Hevosmiehen tarpeita
Salon Seudun Kunnallislehti 30.01.1923

Kelvolliseen kuntoon
Salon Seudun Kunnallislehti 30.01.1923

Aluksi laulettiin wirsi
Salon Seudun Kunnallislehti 30.01.1923


"Salon alakansakoulun uusi rakennus.
Wihittiin wiime lauantaina.
 Wiime lauantaina klo 5 aikaan alotetulla juhlahetkellä wihittiin tarkoitukseensa Salon kauppalan uusi, äskettäin walmistunut alakansakoulurakennus. Aluksi laulettiin wirsi 262, "O. Herra, Henkes valo suo" j.n.e.
 ..... ..... ..... Opettajattaret Aino Lampu ja Ida Asp lausuiwat kumpikin sepittämänsä runon, jotka julkaisemme eri paikoissa.
 Johtaja A.Tapio esitti kertomuksen koulun rakennuswaiheista, jotka owat erikoiset siinä suhteessa, että koulu täytyi sattuneen tulipalon johdosta rakentaa kaksi kertaa ...... ..... ..... 
 Onnistunut juhlatilaisuus lopetettiin yhteisesti laulamalla Isänmaan wirsi"

Repäisevä hiihto- ja kävelyretki
Salon Seudun Kunnallislehti 30.01.1923


" — Salon liikeapulaisyhdistyksen repäisewä hiihto- ja käwelyretki on sitte niinkuin ilmoitettu on helmik. 4 p:nä. Ja on siitä kuuleman mukaan muodostuwa oikein reilu ja wirkistäwä matka, jonka päämääränä on Isonkylän Kupila. Siellä aletaan päivän hauska ohjelma walssin tahdilla ja sitten seuraa ?? y.m. Siis terwetuloa kaikki liikeapulaiset tuttawineen."
Molemmat jalat poikki
Uusi Aura 30.01.1923


"Tapaturma tukkimetsässä.
Mies kaatuwan puun alle. Molemmat jalat poikki.
 Tk. 28 pnä sattui Hakkalan uuden höyrysahan tukkimetsässä Kiskossa kaatumaan puu ajomiehen K.Kawanderin päälle niin ankarin seurauksin, että Kawanderin molemmat jalat meniwät poikki polwen alapuolelta
 Kawander, joka on 44 wuotias kiskolainen työmies, tuotiin Saloon, jossa häntä hoidetaan tri Tarénin yksityissairaalassa."

Helmikuu 1923Hilleri
Salon Seudun Kunnallislehti 02.02.1923


"Kiikala
 — Hilleri ketunsaksilla. Jonkun ajan on Kiikalan Jussilassa jokin tähän asti näyttäytymätön ja tuntematon olio tappanut kaksi kanaa ja hävitellyt kananmunia, kunnes eilenaamulla huomattiin niin harwinainen otus kuin hilleri — ketunsaksissa. Paikkakunnalla ei ole koskaan ennen nähty hilleriä."

Luistinrata walmistunut
Salon Seudun Kunnallislehti 02.02.1923


" — Kuten ilmoituksesta näkyy on Wiestin luistinrata walmistunut. Rata, joka on tehty hywin suureksi noin 200 mtr ympärimitattuna, on suurin mitä Salossa koskaan ennen on ollut. Siellä woikin nyt myöskin harjottaa pikaluistelua. Myöskin radalla on upea pawiljonki.
 Lippujen hinnat owat perin huokeat ja saa niitä radan wahtimestarilta."

Lammasnahkawällyt
Salon Seudun Kunnallislehti 02.02.1923

Talonpoikien ja torpparien lapsille
Turun Sanomat 04.02.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Aluksi ilman palkkaa
Salon Seudun Kunnallislehti 06.02.1923

Uuttelassa
Salon Seudun Kunnallislehti 06.02.1923

Viikottain
Salon Seudun Kunnallislehti 06.02.1923

"Wiina wiisaankin willitsee"
Salon Seudun Kunnallislehti 06.02.1923


"Halikko
 Tappelu Salaisissa
 Wiime sunnuntaina wastaan yöllä oli joukko nuoria miehiä juowuspäissään ryhtynyt tappeluun, Salaisten alueella, jolloin palstatilallisen poika Ewert Lehtimäki puukotti työmies Kalle Tuomista, Salaisista, wiiteen eri paikkaan nim. toinen nenäsiipi halki, melko sywä haawa toiseen poskeen, wasempaan käsiwarteen kolmikulmainen haawa ja selkään molempåiin lapojen kohdalle. Lyöjä oli ajanu raiwopäissään takaa erästä toistakin nuorukaista tätä kuitenkaan tawottamatta. Tuominen tuotiin werissään klo ½1 aikaan yöllä tohtori Tarenin luo sidottavaksi ja wietiin sitten Salon yksityissairaalaan hoidettawaksi. Haawat eiwät liene hengen waarallisia — onneksi.
 Tappelu rytäkässä oli ammuttu noin 6—7 laukausta, mutta ne eiwät osuneet tiettäwästi kehenkään.—Sekä lyöjä että lyöty kuuluwat selwinä ollessaan olewan erittäin kunnon miehiä, mutta "Wiina wiisaankin willitsee"."

Parhaat tavarat
Salon Seudun Kunnallislehti 09.02.1923

Lusikat tuotava mukana
Salon Seudun Kunnallislehti 09.02.1923

Mandelimassaa
Salon Seudun Kunnallislehti 09.02.1923

Korotetut työpalkat
Salon Seudun Kunnallislehti 09.02.1923

Karjan sekä sian hoitoon
Uusi Aura 10.02.1923

Lukumäärä mitätön
Turun Sanomat 11.02.1923


"Kirkosta eroaminen Halikossa.
 Toistaiseksi 15 eronnutta
 Halikossa on tähän saakka ilmoittautunut kirkosta eroawansa ainoastaan 15 henkeä, mikä lukumäärä seurakunnan wäkilukuun werraten on warsin mitätön, ja heistäkin kuuluu jo muutamat olewan katumapäällä. Muutamista perheistä on mies eronnut kirkosta, jotawastoin waimo on pysynyt kirkon jäsenenä."

Huomautan yleisölle
Salon Seudun Kunnallislehti 13.02.1923

Pääsy kielletty
Salon Seudun Kunnallislehti 13.02.1923

Pesee samalla kuin värjää
Salon Seudun Kunnallislehti 13.02.1923

Joka tahtoo ostaa
Salon Seudun Kunnallislehti 16.02.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Lasten walwojiksi
Salon Seudun Kunnallislehti 16.02.1923


" — Awiottomien lasten walwojiksi määrättiin Halikon wiime manantaina alkaneilla warsinaisilla talwikäräjillä Halikon kuntaan mw. Osk.Isotupa ja Uskelassa kirkonwartija Heikki Mäkipää."
Paikan muonalla
Salon Seudun Kunnallislehti 16.02.1923

Nuorten miesten tappelu
Salon Seudun Kunnallislehti 16.02.1923


"Pertteli
 Tappelu Perttelissä.
 Wiime perjantai-iltana oli Perttelin nuoriso kokoontunut tanssimaan Niemisen talolle. Tällöin syntyi muutamien nuorten miesten kesken tappelu, joka päättyi siten, että joku mekastelijoista ampui taskuaseelleen työmies Wihtori Salmista rintaan. Luultawaa on, että mies sentään paranee saamastaan haawasta, mutta joutuu jonkun aikaa sairastelemaan.
 Mainittu Salminen ei ole paikkakuntalaisia, waan kotoisin Säkylästä ja on hän ollut Perttelissä metsätöissä."

Kertomus, pilapuhe, näytelmäkappale y.m.
Salon Seudun Kunnallislehti 20.02.1923

Hiihtokilpailut
Salon Seudun Kunnallislehti 20.02.1923


"Hiihtokilpailut Salossa
 W.& U:seura "Wilpas" järjestää T.U.L:ton Turun piiriä käsittäwät hiihtokilpailut ensi sunnuntaina t.k. 25 p:nä k:llo 1 p:llä. Lähtö tapahtuu rautatien weturitallin läheltä. Kilpailusta tulee todella katsomisen arwoiset sillä osanottajiksi on ilmoittautuneet kaikki piirin parhaat hiihtäjät. Perjantain lehdestä lähemmin osanottajista.
 Palkintojen jako toimitetaan Wilppaan iltamassa Työwäentalolla joka alkaa klo 7ip. Ohjelmaa on wielä lisäksi torwisoittoa, runo, nais- ja mieswoimistelua, näytelmäkappale sekä Eläwiä kuwia, Olympialaisista kisoista Praagista otettuja filmejä. Jokainen on lehdistä lukenut kuinka Suomen työläisurheilijat siellä woittiwat kilpailun toisensa jälkeen. Mutta nähdä ottelut, se woidaan tehdä kun jokainen wiitsii waan waiwautua tulemaan Työw. talolle ensi pyhänä."

Lastenkodin piirustusten hywäksyminen siirrettiin
Salon Seudun Kunnallislehti 20.02.1923


" — Halikon kunnanwaltuuston kokouksessa t.k. 15 p:nä käsiteltiin seuraawat asiat:
 Kuntaan perustettawaa lastenkotia warten arkkitehti A.Mörnen tekemäin piirustusten hywäksyminen siirrettiin wielä tuonnemmaksi, koska maanwiljelijä S.Wiberg waltuustolle lähettämällä kirjelmällään myöskin suostuu kunnalle lastekotia warten joko wuokraamaan tai kokonaan myymään omistamansa huwilan wiljelys- ja metsämaineen. Walittiin komitea ottamaan lähempiä tietoja huwilan wuokraamisesta tai ostamisesta ja komitean tulee ensi kokoukselle antaa asiasta lausuntonsa. Komiteaan walittiin waltuuston puheenjohtaja K.Saari ja kirjuri W.H.Kuiwala sekä tilall. H.Äijälä, W.Linnamaa ja suutari Helja."

Painikilpailut
Salon Seudun Kunnallislehti 20.02.1923


" Painikilpailut Saloon.
 W. ja U:seura Wiesti järjestää ensi lauantaina ja sunnuntaina Turun piirin painimestaruuskilpailut Salon Palokunnantalolla klo 7 i.p. Osanottajia on jo ilmoittautunut yli 20, joukossa pohjoismaiden ja Suomen mestari sekä Olympialaismies K.Mäkinen. Lisäksi on ilmoittautuneiden joukossa kaikki wiime wuoden piirin mestarit. Wiestissä ei huoneuston puutteen takia ole painia harjoitettu kuin wasta pieni aika, mutta silti siellä löytyy monta lupaawaa miestä, joista woi toiwoa paljon.
 Kehoitamme painia harrastawaa yleisöä pitämään nämä kilpailut mielessä, sillä Salossakin löytyy mestarikandidaatteja joista woidaan leipoa mestareja. Ensi lauantaina ja sunnuntaina Palokunnantalolle niin miehet kun naiset, sillä molempina päiwinä on myöskin tanssia"

Rehellinen poika
Salon Seudun Kunnallislehti 20.02.1923

Postikonttori auki
Salon Seudun Kunnallislehti 20.02.1923


" — Salon postikonttori on auki arkipäiwinä klo 9,15 a.p.—1,45 p. ja 5—7 i.p.
 Huom.! Sunnuntai- ja juhlapäiwän sattuessa wälittömästi peräkkäin pidetään postikonttori sunnuntaina auki 2 tuntia ja kotiinkanto kauppalassa suoritetaan kerran. Pikaläheykset kotiinkannetaan kaikkina sunnuntai- ja juhlapäiwinä."

Unohdettiin
Salon Seudun Kunnallislehti 20.02.1923

Tuntuwan wahingon
Salon Seudun Kunnallislehti 20.02.1923


" — Tuntuwan wahingon kärsii se, joka ei ensi sunnuntaina saawu Salon maanwiljelyskoululaisten iltamaan Perniön seurojen talolle. Wiittaamme ilmoitukseen toisessa paikassa lehteä."
Salon Vainiolla eli Muurlan tullissa
Salon Seudun Kunnallislehti 23.02.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Vasemmanjalan kalossi
Salon Seudun Kunnallislehti 23.02.1923

Angelniemen kunnanwaltuuston kokouksessa
Salon Seudun Kunnallislehti 23.02.1923


"Angelniemi
 — Kunnanwaltuuston kokouksessa tk. p:nä walittiin waltuuston puheenjohtajaksi uudelleen salwum. Arttur Hurme ja warapuheenjohtajaksi palstatilall. E.Dahlberg.  Waltuuston jäsenten palkat päätettiin pysyttää ennallaan eli 10 mksta kokoukselta, mutta matkarahat tulomatkalta päätettiin korottaa 1 mkkaan kmltä tähän astisen 25 pennin asemesta.
 Kunnan werot päätettiin koota kolmessa erässä huhti-, touko- ja kesäkuussa.
 Sapalahden kansakoulu päätettiin pysyttää nykyisellä paikallaan. Samalla päätettiin koettaa saada tontin yhteyteen opettajalta nyt kokonaan puuttuwa wiljelysmaa.
 Maaherran kirjelmän johdosta, koskewa järjestysmiesten asettamista kuntaan, päätettiin nimismieheltä tiedustella, pitääkö hän sellaisia tarpeellisena, kun Kokkilan kylässä, jossa paikkakunnan ainoa iltamahuoneusto, Edistysseuran talo, sijaitsee, ennestään on poliisi."

Lentokone Salossa
Salon Seudun Kunnallislehti 23.02.1923


" — Lentokone Salossa. Wiime keskiwiikkona noin kello 12 a.p. ryntäsiwät kaikki salolaiset asunnoistaan ulos tai ainakin akkunoista kurkistelemaan, mikä kowa tärinä ja humina se siellä ulkona kuuluu, ja aiwan oikein, he näkiwät suuren lentokoneen tulewan mereltäpäin ja kääntywän ympäri, laskeutuen niin alas, että se oli meille lentäjien taholta ilmoitetun tiedon mukaan waan 80 m. maanpinnasta. Kone oli sama suuri sotilaslentokone, joka wiime maanantaina saapui Helsingistä Turkuun ja jota ohjasi luutnantti Bremer. Lentäjät oliwat saapuneet Turusta tiistaina klo 5 i.p. Wartsalaan, jossa yöpyiwät herra Niemisen luona. Keskiwiikkona sitten ennen Helsinkiin lähtöään tekiwät lentäjät, ottaen mukaansa herrat Arwo ja Abraham Niemisen, retken tänne Saloon, kuten alussa mainittiin. Helsinkiin lähtö tapahtui samana päiwänä kello 1 i.p.
 Luutnantti Bremer, joka toista wuotta sitten niinikään wieraili täällä lentokoneineen, on yksi maamme parhaimpia lentäjiä, sama mies, joka wiime kesänä saawutti pohjoismaiden rekordin korkeuslennossa Ruotsissa ja nyt Suomen Talwikisoissa Helsingissä sai ensimmäisen palkinnon nopeuslennossa."

Tuomittiin waltakunnassa oleskelemisesta
Salon Seudun Kunnallislehti 23.02.1923


" — Luwattomasta waltakunnassa oleskelemisesta tuomittiin Halikon käräjillä wiime tiistaina Ruotsin alamainen walokuwaaja Hildur Lindh Salosta 10 p.s. á 15 mk. eli 150 mkn sakkoon."
Saa paikan heti
Uusi Aura 24.02.1923

Pari agenttia
Salon Seudun Kunnallislehti 27.02.1923


" — Petollisia konekauppiaita liikkeellä. Wiime loka- ja marraskuulla liikkui Halikon Waskiolla Oy Tampereen Sähkön pari agenttia, joista toinen sanoi nimekseen Åberg ja toinen Gustafsson. He tekiwät siellä erinäisiä konekauppoja myyden höyrykoneita, puimakoneita ym. maatalouskoneita. Koneita wastaan ottiwat he niiden ostajilta etumaksuna rahaa ja wekselitunnusteita. Kaikille tilaajille ei kuitenkaan saapunut lainkaan konetta, kun taas eräät saiwat, mutta hekin aiwan käyttökelwottomia koneita. Näin owat eräät maanwiljelijät joutuneet petetyiksi. Eräällekin maanwiljelijälle on langennut maksettawaksi koneita wastaan antamansa wekselitunnuste.
 Paimion, Halikon ja Marttilan pitäjäin rajamailla on taas äskettäin pantu wireille puimakoneosuuskunnan perustamishanke. Tämän johdosta owat edellämainitut agentit käyneet sielläkin tarjoamassa koneitaan, mutta eiwät he ole siellä onnistuneet tekemään yhtään konekauppaa. Kuuleman mukaan owat mainitut miehet liikkuneet myöskin Sauwossa ja sielläkin onnistuneet petkuttamaan erästä isäntää.
 Maanwiljelijöillä on syytä ottaa selkoa, kenen ja keitten kanssa owat tekemisissä päättäessään maatalouskonekauppojaan. — T.S."

Toijalan koulu alakansakouluksi
Turun Sanomat 27.02.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Myytäwänä
Salon Seudun Kunnallislehti 27.02.1923Lisää lehtileikkeitä tulossa...600-vuotias Halikko! Suomen Kuvalehdessä vuodelta 1930 julkaistiin sivu 600-vuotias Halikko, käy katsomassa, klikkaa tästä..

Kesäjuhlat Kihisten mäessä v. 1913, klikkaa tästä..

Piirteitä Vaskion vaiheista ym. lehtileike vuodelta 1937, lue lisää..

Kirkonseudun kehityksestä. Paula Tenkasen kirjoittama artikkeli plus vähän wanhempia kuvia Halikon kirkonkylästä, lue lisää..

Halikon herraskartanoita. Lehtiartikkeleja Joensuun, Wiurilan ja Vuorentaan kartanoista vuodelta 1912, lue lisää..

Vanhempia kuvia Perniöstä, klikkaa tästä..

Osuuskauppoja, Osuuskassoja ja Osuusmeijereitä Halikossa, lue lisää..

Wanhoja kuvia Halikon kartanoista, katso lisää..

Otan mielelläni palautetta tästä sivusta joko sähköpostiini: pauli.lahtinen@gmail.com tai julkisesti Facebook-sivulle
https://www.facebook.com/halikkocom?ref=stream
Vieraile myös näillä sivuilla:
         
Huomioi, että lisään lehtileikkeitä sivuille pikkuhiljaa sitä mukaa kun saan ne julkaisukuntoon..
YLÖS!