Takaisin ETUSIVULLE

Salon markkinat

Salossa on vuosisatainen markkinaperinne. Aikoinaan markkinoilta hankittiin särvintä, myytiin teuraskarjaa, vaihdettiin hevoset, ostettiin saappaat ja kankaat. Vaikka myyntiartikkelit ovat paljon muuttuneet, kauppaa tehdään markkinoilla edelleen. Alla lehtileikkeitä Salon markkinoista sekalaisessa järjestyksessä. Tervetuloa markkinoille!
Ellei erikseen mainita, lehtileikkeet ovat Kansalliskirjaston digitoidusta aineistosta (digi.kansalliskirjasto.fi).
Otan mielelläni palautetta sivusta joko sähköpostiini: pauli.lahtinen@gmail.com tai julkisesti Facebook-sivulle
https://www.facebook.com/halikkocom?ref=stream


---------------------


Laiwalla tultiin Salon markkinoille (1909)
Salon Sanomat 1.10.1909

Turun Raunistulan rauhattomat pyrkivät markkinoille huonolla menestyksellä (1909)
Salon Sanomat 8.10.1909


"Raunistulan rauhattomat sakkilaiset pyrkiwät myöskin Salon markkinoille ja nähtiinpä siellä sekä Mikko että Riku Niemi, Wikmannin Franssi y.m. sakin jäseniä. Kaupoista ei kuitenkaan tullut mitään, sillä pian antoiwat kauppalan poliisit tietää, että miesten on paras mennä muille markkinoille, missä heitä ei tunneta ja kulettiwatpa he oikein suurella saatolla tulliin asti isän ja pojan. Sen ettei kaupoista mitään tullut, osottaa m.m. se ettei ole tehty yhtään walitusta hewoskaupoista.

Taskuwarkaita oli wierailemassa Salon markkinoillakin ja onnistui heidän saada saalikseen 5 kukkaroa, jotka yhteensä sisältiwät noin 500 mk."

Suuret kauppajuhlat tulossa (1921)
Salon Seudun Kunnallislehti 30.9.1921


"Markkinoita vietetään parhaillaan Salossa ja, kuten jo wiime lehdessä ennustelimme, on niistä paisunut oikein suuret kauppajuhlat, mikäli riippuu ihmisten paljoudesta. Myöskin "komeljanttereita" on saapunut entistä enemmän tänne rahaa keinottelemaan."

Komeljanttari tarkoittaa väheksyttyä, vähäpätöistä näyttelijää, temppujentekijää, silmänkääntäjää, ilveilijää...


Rihkamaa runsaasti kaupan (1921)
Salon Seudun Kunnallislehti 1.10.1921


"Salon markkinat
alkoiwat eilen ja jatkuwat tänään. Enimmäkseen wähänlaisesti oli myytäwäksi tuotu hewosia ja lehmiä ja waihteliwat lehmien hinnat 800 - 2,500 mkan välillä. Sen sijaan kaikenlaista rihkamaa, waate- ja nahkatavaraa on runsaasti kaupan. Silakka-aluksia on kohtalaisesti. Markkinakansaa ei näytä olewan niin runsaasti kuin wiime syysmarkkinoilla."

Hevoskärryt säpäleiksi ja autokin wikaantui (1921)
Salon Seudun Kunnallislehti 4.10.1921


"Markkinat
Markkinat owat nyt ohi. Aiwan ilman kommelluksia eiwät ne tietenkään ole menneet, mutta huomasi kuitenin että kieltolaki on kaikesta huolimatta waikuttanut. - Wiinaa takawarikoitiin muutamia kymmeniä litroja muualta tulleilta wiinanmyyjiltä. Juopuneita joutui noin parikymmentä putkaan. Neljä taskuwarkautta ilmoitettiin poliisille. Suuren liikkeen ja tungoksen wuoksi sattui muutamia yhteenajoja. Warsinkin sillan kapeus tuotti paljon wastusta.
Perjantai-iltana klo 9 jälkeen kun Muurlan kätilö, joka oli ollut hewosella wastassa monttööri Koskenwoimaa, ajoi pitkin Läntistä Siltakatua, tuli Halikosta päin auto, joka Keskuksen kohdalla ajoi yhteen maintun hewosen kanssa sillä seurauksella, että kärryt meniwät säpäleiksi ja myöskin auto wikaantui. Kärryllä olewista sai pahempia wammoja montt. Koskenwoima, jonka selkä loukkaantui ja myöskin Muurlan kätilö loukkaantui liewemmin.
Lauwantaina päiwällä klo 1/2 11 ajoissa tapahtui taas Itäisellä Siltakadulla toht. Koskenhowin talon kohdalla yhteenajo kahden hewosen wälillä, jolloin n.k. "Niemen Riku" Maariasta ajoi wastaan tulleen erään mustalaisen hewosen rinnan auki, kärryn aisan pää kun meni hewosen rinnasta sisään.
Lauantaina aamulla läksi Lukkarinmäeltä, maanwilj. Trobergin Kiskosta, pillastunut hewonen laukkaamaan pitkin katuja ja kun muuan mies yritti hewosta pidättää, joutui hän hewosen jalkoihin, saaden tällöin ruhjewammoja. "

Hinnat yleensä alentuneet (1923)
Salon Seudun Kunnallislehti 4.10.1923


"Markkinoita on pidetty Salossa eilen, t.k. 1 p:nä ja jatkuwat ne wielä tänään ja luultawasti huomennakin. Karjaa oli tuotu wähänlaatuisesti, mutta sen sijaan rihkama- waate- ja jalkine- y.m. kauppiaita on hywin runsaasti, enempi kuin koskaan ennen. Silakkaweneitä on nyt waan 37 kpl., kalamäärän ollessa n. 66500 kg. Hinnat owat yleensä alentuneet, m.m, lehmät, pian kantawatkin maksoiwat alle kahdentuhannen. - Huwiohjelmaa, kaikenlaisia kompuksia eläintorilla, on runsaasti, y.m. 2 eläwäinkuwain teatteria y.m.m.m. Maalaisia on saapunut wähänlaisesti, yleisön käytös näyttää olleen yleensä siiwoa, eikä tähän mennessä, kun tämä lehti painetaan, ole tapahtunut mitään suurempia kolttosia. "
Wiinoja runsaanlaisesti wiljeltiin (1923)
Salon Seudun Kunnallislehti 5.10.1923


"Markkinat owat sitten taas olleet ja menneet. Kauppa- y.m. tontteja oli wuokrattuna n. 630 kpl. joista kertyi wuokria kauppalalle yhteensä 43025 markkaa. Wiinoja wiljeltiin runsaanlaisesti ja joutui sitä poliisin talteenkin monet litrat. Juopuneita oli pidätettynä putkassa kaikkiaan 52 henkilöä."
Suomen Kuvalehti huomioi Salon markkinat numerossa 42/1923KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Pyssyt heilui markkinoilla (1925)
Salon Seudun Kunnallislehti 6.10.1925


"Markkinat
owat taas siirtyneet pois päiwäjärjestyksestä ilman suuremmitta kommelluksitta. Wiime lehdessämme kerroimme jo ampumistapauksesta, jolloin työmies Oskar Leino Perniöstä sai kuulan läpitsensä ja makaa nyt hoidettawana Turussa. Ampumiseen epäiltynä pidätettiin kolme henkilöä, joista työmies Yrjä Murto Uskelasta on tunnustanut ampuneensa Leinoa. Murto on edelleen pidätettynä, mutta toiset on päästetty wapaalle jalalle.
Yöllä perjantaita wastaan ampui eräs nummelalainen teurastaja Palokunnantalon edustalla kuusjokelaista maanwiljelijää Arwo Lindgreniä läpi oikean käsiwarren. Ampuja oli yrittänyt selwittää jotain wanhaa riitaa Lindgrenin weljen kanssa, jota hän oikeastaan yritti ampua, mutta luoti osuikin awuksi rientäneeseen weljeen.
Torstaina, jolloin oli markkinayleisöä tawattoman paljon, oli myöskin humalaisia enimmin. Poliisin hoiwassa oli heitä silloin noin 60, perjantaina enää waan toistakymmentä. Pienempiä wäkijuomatakawarikkojakin tehtiin, lukuunottamatta juopuneita juopuneilta tawattuja taskumatteja.
Useita autoyhteenajojakin sattui, esim. perjantai-iltapäiwällä keskellä Salon uutta katua lähellä Halikon tullia. Siinä ajoi näet eräs kuumapäinen somerolainen kuorma-auton ajaja yhteen erään henkilöauton kanssa kuitenkaan sen suuremmitta kommelluksitta.
Perjantai-iltapäiwällä alkanut rankanpuoleinen sade lopetti markkinat nopeasti ja lauwantaina sattuneen rankan sateen aikana oli kauppatori hywin kurjannäköinen wesilammikkoineen ja suurine törkykasoineen purettawien myymäläkojujen wälissä. "


Hurjaa touhua markkinoilla 2 tappoepäilyä ja nuo putkassa levänneiden määräkin kummastuttaa!


570 markkinatonttia (1925)
Salon Seudun Kunnallislehti 6.10.1925


"Salon kauppala ansaitsi markkinatonttien wuokrista y.m. yhteensä 47,805 mk. ja menoja noin 5,500 mk., joten puhdas tulo tekee noin 42,000 mk. Markkinatontteja oli wuokrattu 570."
Raswanahkaiset metsämiehen kintaat 10 mk (1926)
Salon Seudun Kunnallislehti 1.10.1926


"Salon markkinat owat taas lopussa, ja suosi niitä erinomaisen kaunis sää. Markkinat kuluiwat suurin piirtein katsoen werrattain rauhallisesti, waikka yleisöä olikin paljon kokoontunut markkinoille warsinkin perjantaina. Lauwantaina oli jo yleisöä hywin wähän. Juopuneita oli tosin näkywissä ja joutui heitä poliisin huostaan useampiakin, mutta mitään suurempia häiriöitä ei sattunut. Järjestyksestä piti paikallisten poliisiwoimien ohella huolta poliisikomennuskunta Turusta.
Suolattua silakkaa oli markkinoille tuotu useimmat wenelastit Pyhämaasta, jokusia Merikarwialta sekä osaksi Ahwenanmaalta. Silakkamäärä ei kuitenkaan ollut niin runsas kuin wiime wuoden markkinoilla oli laita. Silakat maksoiwat 75 ja 80 markkaa nelikko sekä 300 markkaa tynnyri. Kilokaupassa maksoi silakka 2:25 - 3 markkaan saakka. Kauppa käwi melko wilkkaasti.
Tori oli ääriään myöten täynnä tawaraa ja wilkkaasti käytiin kauppaa. Keittiäkaswien hinnoista mainittakoon, että porkkanat ja punajuuret maksoiwat 50 mk. hl, lantut 40 mk. hl, kaalit 2 mk. kilo, sipulit 4 mk. kilo, kukkakaaalit 4 mkn seutuwilla kappale, tomaatit 8 mk kilo ja suolatut kurkut 75 pniä kpl. Puolukoita myytiin 3 mk 50 piä litra.
Puusepänteoksia oli runsaasti kaupan. Keinutuoleista pyydettiin 175 mk. Piirongit maksoiwat 150 mkn seutuwilla, sänkyjä myytiin 350 markalla. Saawien kauppoja päätettiin ?0 markalla, pesosoikot maksoiwat 65 mk. ja pesopaljut 35 mk. j.n.e. Perunakoreja myytiin 5 markalla, silppukoreja 20 markalla. Pahkawalmisteita oli myös hywin paljon myytäwänä. Saappaiden hinnat waihteliwat 200:- 350:- wälillä, hywät lapikkaat maksoiwat 215 mk, kintaat 18:- ja 25:-, raswanahkaiset metsämiehen kintaat 20 mk. Waljaiden hinnat waihteliwat 275 mk. 450 markkaan, länkien hinnat 50 mkn ja 225 mkn wälillä sekä suitset 40 mkn ja 125 mkn wälillä.
Kaikenlaista rihkamaa oli wiljalti ja sekin luonnollisesti teki kauppansa. Toriwalokuwaajat oliwat ahkerassa työssä aamusta ehtooseen ja eläintorilla oli wilkas liike. Siellä oli useita eläinnäyttelyjä, eläwäinkuwain teattereita ja sirkus sekä monta ampumatelttaa. Siis kaikkea, mitä Salon markkinoilla on totuttu näkemään, lukuunottamatta karusellia, jota ei kauppalassa nyt ollut. "

Putkassa ei ollut yhtään wäsynyttä markkinamiestä (1927)
Salon Seudun Kunnallislehti 4.10.1927


"Salon markkinat
alkoiwat eilen huonoilla enteillä, sillä jo sunnuntaina wastaan yöllä alkanut myrsky toi mukanaan runsaasti sadetta, joka wielä jatkui eilenkin, wäliin oikein rankasti. Senpä wuoksi oli eilen hywin wähän yleisöä ja myyjät empiwät asettaa tawaroitaan näytteille myyntikojuihinsa.
Walmistelut oliwat kuitenkin suuremmoiset, kuten Salon markkinoilla on tawallista. Kauppatorille nousi lauwantaina, kuin taikasauwan iskusta, koju kojun wiereen ja eläintori on täynnä jos jonkinnäköisiä telttoja, waikka tuuli repikin jo sunnuntaina wastaan yöllä muutamia niistä hajalle. Siellä on kaksi karuselliä, eläinnäyttely, ampumakojuja, sirkuksia ja waikka mitä.
Silakkaa oli kaupan wähänpuoleisesti ja pyydettiin siitä 85 - 100 mk. nelikolta, wieläpä ylikin 100 mkn.
Päiwemmällä ilma kuitenkin seestyi, kuten sunnuntainakin, mutta liike ei enää sanottawasti ehtinyt wilkastua, kun aamupuoli päiwää oli niin sateinen. Tuuli oli kuitenkin pitkin päiwää kowanlainen koetellen telttakatoksien kestäwyyttä ja tahtoen wiedä kewyemmät tawarat pois käsistä. Jos tänään sattuisi olemaan kaunis sää, niin korjaisi se wielä paljon markkinoita ja silloin woisi odottaa, että tulisi yleisöäkin runsaasti.
Järjestys oli eilen päiwällä hywä. Esim. putkassa ei eilen puoli 4 aikaan ollut yhtään wäsynyttä markkinamiestä. Taskumatin owat poliisit muutamilta "wähäsen kastuneilta" markkinamiehiltä wieneet."

Takawarikkoon (1928)
Salon Seudun Kunnallislehti 2.10.1928


"Markkinawiinoja takawarikkoon.
Sunnuntaina klo 11 aikaan päiwällä saiwat lääninetsiwät Ylikylän pysäkin lähellä kiinni erään Hämeen läänistä kotoisin olewan Chrysler-auton ja 300 l. pirtua, jotka takawarikoitiin. Autossa olleet miehet pääsiwät pakoon."

Eläinsuojelijoilla oli asiaa (1928)
Salon Seudun Kunnallislehti 2.10.1928


"Markkinat ja hewostenomistajat.
Syysmarkkinat owat käsillä. Kaikkinaisten pahennusten tyyssijoina owat markkinat ja moniaalla meillä kielletyt. Mutta sinnekin, missä wiralliset markkinat owat kielletyt, hakeutuwat yhtäkaikki wanhan tawan mukaan noiksi samoiksi päiwiksi edelleenkin maan huonoimmat ainekset.
Silloin on mustalaisten, sähköpiiskoineen ja kettinkineen, ynnä muidenkin tunnottoman hewoshuijarien kultainen aika.
Lukemattomat ja puistattawat owat kertomukset niistä moninaisista kidutusmuodoista, minkä alaisiksi markkinoille myydyt hewoset joutuwat niin itse markkinoilla kuin niitten edellä sekä niitten jälkeen.
Mies, jolla on sydän paikallaan, ei myy hewostaan markkinoilla. Hän antaa tuolle uskolliselle palwelijalleen kunniallisen, pikaisen tuskattoman lopun. Mutta milloin hän sen myypi teurastettawaksi, hän wakautukoon siitä, että ostaja on kunnoll.ihminen ja että hewosten lautasille kaiken waralta oitis paikan päällä saksin leikataan liikkeen merkki. Muuten woipi käydä hänen ja hewosensa niinkuin wastikään on käynyt erään ruots.rannikkopitäjämme isännän ja hewosen, joista yhdistyksellemme juuri on saapunut kirje, minkä sisällön katsomme welwollisuudeksemme täten saattaa julkisuuteen.
Isäntä oli myynyt "piijunsa" markkinoilla "ylösostajaksi" ilmoittautuneelle miehelle teurastuttamista warten ja kylläkin waatinut sen merkitsemistä liikkeen merkillä. Ostaja oli kumminkin ilmoittanut unohtaneensa sakset majataloon, mutta kumppanuksineen wakuuttanut, että merkintä warmasti tulee tehtäwäksi. Ja niin oli kauppa syntynyt. Mutta miten käwikään? Kaksi kuukautta myöhemmin ajaa karautti kurjannäköiseksi käyneellä "piijulla" isännän taloon tukkimies. Tämä jo ihmetteli miten hewonen meni suoraa päätä tallin luo, mutta wielä enemmän oli ihmettä täynnä talon isäntä, joka samassa tuli pihamaalle. Hänen kiukkuiseen kysymykseensä tukkijätkälle: "mistä te olette saanut minun piijuwainaani ja kuinka te olette kalwanut sen lihat jo ennen kuolemaa" tuli selitykseksi - että tukkimies oli ostanut "piijun" jo pari tuntia sen jälkeen kuin isäntämme oli sen myynyt nelikertaisesta hinnasta.
Siis, maanmiehet ja muut hewostenomistajat, pitäkää silmänne auki. Myydessänne hewosenne teurastettawaksi myykää ne mahdollisuutta myöden suuriin wienti- y.m. teurastamoihin, jotka toimiwat terweellä pohjalla ja joitten - asiamiestenkin walinnasta - on pitäminen maineestansa waaria ja jotta tarjoawat mahdollisimman suuret takeet hewosten pikaisesta ja tuskattomasta lopettamisesta. Yksin osuusteurastamojakin on, tietääksemme, jo maassamme ainakin kolmisenkymmentä.
Suomen Eläinsuojeluyhdistys."

Silakkamarkkinat (1929)
Salon Seudun Kunnallislehti 1.10.1929


"Silakkamarkkinat kauppatorin satamassa.
Jo lauantaina iltapäiwällä alkoi kauppalan läwitse wirtaawa joki saada uusia piirteitä tawalliseen. arkipäiväiseen kuwaansa: saaristolaisweneitä alkoi saapua. - Hiljalleen ja rauhallisesti ne laskiwat Kauppatorin satamaan. Miehet loikkasiwat weneistään rantaan, kiinnittiwät weneköydet huolellisesti ja alkoiwat, muutamat waimowäen awustamana, korjailla purjeita ja wetää niitä kokoon.
Näiden weneiden saapuminen on merkki, joka wiittaa siihen, että markkinat owat owella. - Joka wuosi ne yhtä uskollisesti saapuwat kauppalan rantaan terästyneitten ja jäntewien käsiwarsien ohjaamana tuoden tullessaan uutuuttaan kuultavia kala-nelikko-?. Wain weneissä olijat saattawat wuosien warrella waihtua elämän jatkuwaisuuden määräyksestä. Joka tapauksessa ne saapuwat ja yhtä tyynesti waikkapa niiden ohjauksesta olisikin huolehtimassa uusi ja kenties wielä kaikkiin purjetuuliin tottumaton, merituulen ahawoittama käsi.
Kaikkiaan oli kalaweneitä eilen kauppatorin rannassa arwiolta n. kolmekymmentä, joiden jokaisen lastina oli wankka rykelmä kalanelikkoja. - Eilen lienewät kaupatkin käyneet satamassa jo warsin hywin, koska miehet ja naiswäki näyttiwät weneissään istuwan warsin tyytywäisellä mielellä. - Tänään wilkastunee kalakauppakin, koska markkinat "wirallisesti" aloitetaan.

Järjestysrikkomuksia
ei myöskään kauppalassa eilispäiwän kuluessa meille poliisilaitokselta annetun tiedon mukaan tapahtunut. Ainoastaan pari kolme wäsähtynyttä. "

Suomen Kuvalehdessä kuva ja kuvateksti markkinoista (1929)
Suomen Kuvalehti n:o 24 v.1929


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Erinomaisen rauhallista (1930)
Salon Seudun Kunnallislehti 4.10.1930


"Rauhalliset markkinat Salossa.
Wain muutamia warkauksia on markkinapäiwinä tapahtunut.
Wiime torstaina, ensimmäisenä wirallisena markkinapäiwänä, oli Saloon saapunut wäkeä melko runsaasti, mutta kaupat sen sijaan jäiwät warmaankin hiljaisemmiksi kuin wiime wuonna. Myös eilen oli täällä wäkeä aika tawalla.
Markkinat owat sujuneet muuten erinoimaisen rauhallisesti, sillä rikkomuksia, muutamia warkauksia lukuunottamatta, ei ole tapahtunut. Toissapäiwän kuluessa joutui humalaisiakin poliisin suojiin wain 17 ja eilen klo 20 mennessä ainoastaan 5."

Millaiset markkinat siellä nyt oli? (1931)
Salon Seudun Kunnallislehti 1.10.1931

Tiwoli Mököistenmäellä (1931)
Salon Seudun Kunnallislehti 3.10.1931


"Hiljaiset markkinat
oliwat äskeiset Salossa wietetyt. Yleisöä oli kohtalaisesti, mutta eilen jo tuntuwasti wähemmän. Mitään suurempia rikoksia tai järjestyshäiriöitä ei ole sattunut. Tawaraa oli tarjolla paljon ja kauppojakin tehtiin, joskin ihmisten ostokyky tuntui heikonlaiselta. Warsinkin waatetawaraa oli paljon kaupan, samoin myöskin hedelmiä y.m. Silakkaa ei ollut runsaasti tarjolla, mutta sekään ei tahtonut mennä kaupaksi. Silakasta pyydettiin ensin 90 mk. nelikko mutta saatiin sitä jo eilen 60-65 markallakin.
Markkinain huwipuolioli, kuten tawallista, keskittynyt Eläintorille, jonka lisäksi Suomen Tivoli oli sijoittunut ylös Mököisten mäelle. Huwitteluhalu oli kuitenkin wähäistä, yleisö kuunteli wain huwikseen mainostajain suunsoittoa, joka monella oli aiwan erinomainen. Lapsia näkyiwät nämä huwipaikat enimmäkseen kiinnostawan.
Markkinapäiwinä joutui poliisin huostaan kaikkiaan kuutisenkymmentä juopunutta, joista korkeintaan kymmenkunta joutuu sakotettawiksi wiinan hallussapidosta. Minkäänlaista tappelua tai muutakaan rähäkkää ei sattunut lainkaan eikä myöskään suurempia warkauksia. Kaksi taskuwarkautta tosin tehtiin, ja saiwat worot saalikseen toisessa tapauksessa 400 ja toisessa 50 markkaa. Taskuwarkaat lienewät olleetkin oikein "tekijämiehiä", koskapa osasiwat järjestää wäentungoksen warkaudet tehdessään. Niinikään tehtiin poliisiwiranomaisille eilen ilmoitus eräästä hewoswarkaudesta, joka kuitenkin saattaa yhtä hywin olla pelkkä erehdyskin."

Keskuksen reklaami (1932)
Salon Seudun Kunnallislehti 1.10.1932


"Salon markkinayleisö
huom.
Äänielokuwat Keskuksessa esitetään markkina-aikana suomalaista äänifilmiä!
Siellä tawataan! (Ilm.)"

Lydmanin reklaami (1932)
Salon Seudun Kunnallislehti 1.10.1932


"Arw. Markkinawieraat.
Tmi Lydman´in Kotileipomo ja Kahwila, Salon Halikon tullissa, on mieluinen lewähdyspaikka. Sinne rientää nuoret ja wanhat, miksi? Siksi, että owat tottuneet sieltä saamaan hywän tarjoilun. Kahwia, wirwoitusjuomia, woileipiä, kaalikääryleitä, lihalientä, pasterijoja y.m. y.m. kohtuushintaan saadaan sieltä markkinapäiwinä. Puhelin 29. Leipämyymälä myös torin warrella, puhelin 3 70. (Ilm.)"


Olipa kaunis mainosteksti!


Kummallakin oli 10 litran lekku (1932)
Salon Seudun Kunnallislehti 4.10.1932


"Salon markkinat
alkoiwat werrattain hiljaisina, sillä warsinainen kaupantekopäiwä onkin wasta tänään, jolloin maalaiset suuremmissa joukoin saapuwat tekemään ostoksiaan. Mitään suurempia järjestyshäiriöitä tai rikoksia ei myöskään ole sattunut, ilmoitettiin meille poliisilaitokselta eilen illalla asiaa tiedustellessamme. Humalaisiakin oli pahnoilla wain muutama enemmän kuin säännöllisissä oloissa. Eräitä pienempiä spriieriä joutui myöskin wiranomaisten haltuun. Kuten mainittua, wilkastunee kaupankäynti tänään, warsinkin jos ilma on suotuisa. Tawaraa on kyllä runsaastikin tarjolla.

Markkinawiinoja takawarikkoon
Salon aseman lähellä pidätti wartiossa ollut konstaaapeli lauantai-iltana klo 22 työmies K.J.Saarisen Kiikalasta ja työmies Allan Sirenin Salosta, jotka kuljettiwat polkupyörillä spriitä. Kummallakin oli 10 litran lekku. Spriiastiat ja polkupyörät takawarikoitiin ja miehet haastetaan oikeuteen wastaamaan spriinkuljetuksesta."

Lukitkaa iltaisin ovet tarkoin (1934)
Salon Seudun Kunnallislehti 2.10.1934


"Salon markkinat
owat siis warsinaisesti tänään. Eilen oli yleisöä jo tawallista runsaammin liikkeellä ja kauppojakin jo tehtiin. Muuten kului päiwä warsin rauhallisesti. Mitään suurempia järjestyshäiriöitä ei tapahtunut. Humalaisia liikuskeli kyllä kaduilla ja iltaan mennessä oli parikymmentä miestä koottu poliisiaseman selleihin selwiämään.
Tässä yhteydessä huomautettakoon, että kauppalan talonomistajat noudattaisiwat tarpeellista warowaisuutta nyt markkina-aikana lukiten iltaisin owet tarkoin ja sulkemalla myös portit. Markkinamiesten, jotka pyörillä saapuwat kauppalaan, tulisi jättää pyöränsä warmoihin talletuspaikkoihin, sillä eilen warastettiin erään talon pihamaalta kaksi polkupyörää, miesten ja naisten pyörä."

Kalaveneitä parikymmentä (1936)
Salon Seudun Kunnallislehti 3.10.1936


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Silakan hinta noussut (1938)
Salon Seudun Kunnallislehti 4.10.1938


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Salon jokirantaa torin kohdalla 1909
Kuva: Museovirasto


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kalakauppiaita markkinoilla 1976
Kuva: Jaakko Liippo


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Salon markkinoilla 1978
Kuva: Osmo Nurmi


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Tämä sivu on työn alla....päivitämme pikkuhiljaa....palaa sivulle myöhemmin...