Sanomia Salon seudulta ja wähän muualtakin v.1908


VALITSE TÄSTÄ HALUAMASI VUOSI:

Huomioi, että lisään lehtileikkeitä sivuille pikkuhiljaa sitä mukaa kun saan ne julkaisukuntoon..


Halikko-kuvagalleriassa esiteltävät vanhat valokuvat ovat kiinnostaneet sivustolla kävijöitä.
Olen selannut Kansalliskirjaston digitoiduissa aineistoissa olevia vuosien 1908 – 1910 sanomalehtiä ja poiminut niistä mielenkiintoisia Halikkoa ja muuta Salon seutua koskevia juttuja ja ilmoituksia. Halikon tapahtumia oli lehdissä siihen aikaan melko niukasti, joten otin mukaan myös muun Suomen asioita. Olen ”suomentanut” fraktuuralla kirjoitettujen lehtileikkeiden tekstejä alkuperäistekstien alapuolelle. Valittelen tekstini mahdollisia painovirheitä, vanhassa kirjasinmallissa on välillä erikoisia merkkejä joita en ole pystynyt kääntämään ja siksi olen hypännyt niiden yli. Toivottavasti asiasta ei ole lukijalle suurta haittaa.
Otan mielelläni palautetta sivuista joko sähköpostiini: pauli.lahtinen@gmail.com tai julkisesti Facebook-sivulle
https://www.facebook.com/halikkocom?ref=stream
Tämä lehtileikkeiden kokoelma aloitetaan vuodesta 1908. Salon seudulla ei vielä silloin ollut ”omaa” sanomalehteä sillä Salon Sanomat ilmestyi sinä vuonna vain kahtena vaatimattomana näytenumerona ja vuoden 1909 alussa varsinaisesti ilmestymisensä aloittaneen lehden toiminta päättyi jo keväällä 1910. Lehti julisti olevansa paikkakunnan puolueeton uutis- ja ilmoituslehti. Sitä toimitettiin ja painettiin Turussa ja lehti sisälsi vain niukasti Halikkoa koskevaa aineistoa. Salon Sanomat oli sidoksissa Turun Sanomiin joka oli Nuorsuomalaisen puolueen äänenkannattaja. Turkulainen Uusi Aura-lehti oli 1910-luvulla Turun Sanomia suurempi lehti ja Suomalaisen puolueen äänenkannattaja. Nuorsuomalaisen puolueen pää-äänenkannattajana ilmestyi Helsingin Sanomat ja Sosiaalidemokraattien lehtiä puolestaan olivat Sosialisti ja Työmies. Tähti-niminen lehti oli kristillisen työväenliikkeen julkaisu. Nämä lehdet siis olivat kaikki oman poliittisen mielipiteensä julkaisijoita.
Ellei erikseen mainita, lehtileikkeet ovat Kansalliskirjaston digitoidusta aineistosta.

Hyvää lukuhalua, kommentteja odotellen
Pauli Lahtinen
halikko.com -sivuston ylläpitäjä
( sähköposti: pauli.lahtinen@gmail.com tai julkisesti Facebook-sivuilla
https://www.facebook.com/halikkocom?ref=stream )


---------------------


Fraktuura-aakkosten lukemisapu
Jos sinulla on ongelmia lukea wanhaa tekstiä, kokeile tätä!
Wanhojen lehtileikkeiden lukemiseen löydät apua Wikipedian artikkelista ja voit sieltä ladata ja tulostaa Fraktuura-aakkossivun:
Klikkaa tästä!
(Sivu avautuu uuteen selainikkunaan)Sarjahöyläpenkki
Uusi Suometar, 01.01.1908Vesi vähissä
Turun Sanomat, 03.01.1908


"Wesi wähissä. Ei miesmuistiin ole Salonjoessa ollut wesi niin wähissä kun nyt. Sama on Halikon pitäjässäkin. Myllyt seisoo Salon ympäristöllä saattaen omistajille aimo tappion sekä ikäwyyksiä myllyn käyttäjille."


Himmeitä valokuvia
Työmies, 04.01.1908Huom! Hywä soitto
Uusi Aura 04.01.1908


"Suomusjärwen Nuorisoseura toimii Iltaman Loppiaisena t.k. 6 pnä waihtelewalla ja rikkaalla ohjelmalla sekä lopuksi tanssia. ( Huom.! Hywä soitto)."


Uutta
Uusi Aura 08.01.1908Narttu
Uusi Aura 09.01.1908


"Keltasen ja walkean kirjawa, pitkäkarvainen narttu, tuntewa nimen "Dolly", juoksi tiehensä Naantalista 30/12 07. Kiinniottajan pyydetään korwausta wastaan tuomaan se
Tohtori Söderlingille Naantaliin"


-Koirasta lienee kyse.


Waloisiakin puolia
Uusi Aura 09.01.1908


"Huono kansalainen, mutta hywä poika. Turun kuritushuoneessa on elinajaksi tuomittuna eräs wielä parhaassa ijässään olewa mies, entinen kaarttilainen Kaarle Henrik Toiwonen eli Fänrik, - tuttu monista rohkeista warkauksistaan, wäärän rahan teosta, muutamien rautatieasemien kassakaappien murtamisista ja poiskuljettamisesta, hurjasta ottelustaan porilaisen poliisimiehen Anttilan kanssa y.m.y.m. Waloisiakin puolia lienee kuitenkin tämänkin miehen luonteessa hänen pitkästä rikosluettelostaan huolimatta; sitä ainakin todistaa se, että hän monena wuotena ja tänäkin wuonna Wiljakkalan pitäjässä asuwalle äidilleen on wähäisista wankila-ansioistaan lähettänyt joulksi 20 markkaa."


Hevonen kompastui
Turun Sanomat, 15.01.1908


"Hevonen kompastui eilen aamupäivällä Uudenmaankadun alamäessä eräältä santakuormaa kuljettawalta ajurilta. Tapauksesta ei kuitenkaan ollut sen pahempia seurauksia kuin että kuorma kaatui ja reki rikkoontui."

-Uutinen tämäkin!


Yö ihanassa wapaudessa
Uusi Aura, 21.01.1908


"Reipas kana. Tässä pakkas-aikana pääsi erään kanamuorin kaakottaja Rauman lähettyvillä pujahtamaan luminietokseen, josta se itsekin niin säilähti, että lensi katolle. Sieltä sitä sitten koetettiin houkutella alas tawalla jos toisellakin, mutta kanapa ei niin hewillä luopunut ihanasta wapaudestaan waan lensi läheiseen puuhun ja kun sitä yhä koetettiin saada alas ihmisten ilmoille näytti se sukunsa harwinaista lentotaitoa, lentämällä tawattoman korkean männyn latwaan tuuheiden oksien suojaan. Kun nyt ilta jo alkoi pimetä, täytyi urhea ilmapurjehtija jättää pitkäksi talwiyöksi kirkasta kuutamoa ihailemaan 15 asteen pakkasessa. - Aamulla sitten wihdoinkin saatiin kana uudelleen lentotuulelle sillä onnellisella seurauksella, että se saatiin kiinni ja johdatettiin entisten toweriensa joukkoon, jossa se heti nautiksi kelpo aamiaisen, saaden ensin kylmää kärsineille harjan hetaleilleen asianmukaista hoitoa."


Lempi läksi
Uusi Aura, 22.01.1908


"Koska palvelustyttöni
Lempi Hemanus on poistunut palweluksestani ilman syytä, niin warotan täten kenenkään antamasta hänelle työnansiota tai tykönään pitämästä laissa määrätyn sakon uhalla."Urakka vaivaismajan pitämisestä
Uusi Aura, 25.01.1908Työpaikka avoinna
Sosialisti, 30.01.1908Kadotettu
Turun Sanomat, 30.01.1908


-Mahtoikohan mennä ilmoituskulut hukkaan?


Melkoisia määriä!
Uusi Aura, 04.02.1908


"250 Tukinajuria otetaan Meltolan kartanoon Paimiossa sekä Rainiemen ja Kryyttarin kartanoiden metsiin Sauwossa ja myöskin 200 hewosmiestä otetaan Långsjön kartanon metsään Somerolla. Tarkempia tietoja saa työnjohtajilta paikalla"


Ihmeaine
Uusi Aura, 04.02.1908


"Kummallinen lääke! Kun ihmiset yhä enemmän alkawat sairastella, täytyy lääkäreitä ja lääkkeitä lisätä. Niinpä tästä äsken kulki Tammelan Sukulassa eräs merkillinen lääkäri lääkkeineen. Lääkäri kulki saippuakauppiaana ja lääke, jolla hän sanoi parantawansa infuensan, oli partawaksia. Tammelalaiset nähkääs eiwät ostaneet waksia partaansa, silloin ukko rupesi kauppaamaan, kertoo nimimerkki "Toukka" Tur.S:sta, sitä lääkkeeksi influenssaa wastaan. Kylässä oli paljon sairaita, joten partawaksi teki hywin kauppansa. Muijat hieroiwat omia ja ukkojensa kalloja waksilla, kun niitä pakotti, mutta ei tauti helpottanut. Silloin eräs mies huomasi lääkkeen olewan pelkkää partawaksia, joten 2 markkaset pötköstä meniwät tyhjään. Nyt owat naiset wallan kauhussaan, kun pelkääwät, että heille rupeaa partaa kaswamaan. Luultawaa on, että muijat jonkun ajan kuluttua ostawat samalta keinottelijalta itselleen partaweitsiä ajaakseen pelolla odotetun partansa. Kaikenlaisilla keinoilla sitä ihmisiä nenästä wedetään !"


Hauskaa ja hyödyllistä oppia
Uusi Aura, 04.02.1908


"Ruuanlaittokurssi. Lounais-Suomen maanwiljelys-seuran toimesta annetaan ruuanlaitto-opetusta 2 wiikkoa kestäwä kurssi Raison Kajalassa. Kurssi alkaa maaliskuun 30 p:nä ja annetaan siitä tieto jo näin ajoissa, että paikkakunnan neitoset woiwat sowittaa toimensa niin että saawat käydä ottamassa sen hauskan ja hyödyllisen opin, mikä sillä ajalla ennätetään antaa. Tarkempia tietoja asiasta antaa, Kustaa Koiwunen Mälikkälästä, n:ti Wendla Siiri ja r:wa Eewi Ritalahti Mahittulan koululla."


Todistelua
Uusi Aura, 15.02.1908


"Uuden Auran toimitukselle.
Täten pyydän toimituksen todistamaan, etten ole sen uutisen lähettäjä, joka oli lehdessänne julkaistuna wiime syyskuussa otsakkeella "Liiallista ripitystä". Tilaisuudessa olleena saan ilmoittaa, ettei paikkakuntamme kirkkowäärtti esiintynyt silloin päihtyneessä tilassa wirantoimituksessaan.
Loimaan Peränkulma, helmikuun 11 päiwä 1908. Wihtori Tuomola. (Waihdemies)
T o i m i t u s todistaa täten, ettei waihdemies Wihtori Tuomola ole kysymyksessä olewaa uutista kirjoittanut samalla kuin ilmoitamme, että uutisessa ei suinkaan ole sanottukaan että "Liiallinen ripitys" on tapahtunut Peräkulmalla."3 wannusta, 4 kinnasta
Uusi Aura, 19.02.1908


"Poliisikamarista.
Potkukelkkojen anastukset ja katoamiset kuuluwat nykyään päiwäjärjestykseen, eikäpä sitä olekaan suuresti ihmeteltävää, kun joka päiwä woidaan huomata, miten perin huolimattomasti kelkkojen omistajat jättäwät nuo mukawat kulkuneuwonsa tunti- ja päiwäkausiksi pihamaille, kaduille ja minkä minnekin. Jos tästä lähin noudatettaisiin wähääkin warowaisuutta ja huolenpitoa, niin moni tuollainen warkaus warmaan jäisi tekemättä. - Pankaat tämä mieleenne potkukelkkojen omistajat!
Etsiwään osastoon on wiime Tammikuun kuluessa ilmoitettu
Löydetyksi:
Karturihihnoja, 3 wannusta, 4 kinnasta, 2 palwelutodistusta, awaimia, huopahattu, 2 kelkkaa, pienempiä ja suurempia rahasummia, matkalaukku sisält. rahoja y.m., hevosloimi, maitoastia, kultasormus, päästökirja, linkkuweitsi, potkukelkka, päähuiweja, hansikas, 3 puuhkaa, esiliina, kummipatonki, käärö, sisält. sertinkiä y.m., kirja, taskukello, koiran kaulawyö, pussi, siältäwä sakset y.m., sormus, nahkaa, harkkorautainen paino.
Sitäpaitsi on ajurin rekeen unhotettu yksi pari lastenkalosseja ja Weistokauppaan yksi seteliraha."Sairauksia, jotka owat omituisia Miehissä
Uusi Aura, 20.02.1908


"50,000 Kirjaa selwittäen Sairauksia, jotka owat omituisia Miehissä.
Lähetetään wapaasti postin kautta. Tämä kirja on usealla kuwalla warustettuna ja sisältää se suuren waraston tietoja sekä wanhoille että nuorille, jotka kärsiwät Liiallisuuksita, Wäärin menettelystä itseänsä kohtaan, Menetetystä miehuudesta, Hermoston epäjärjestyksistä, Werenmyrkytyksistä, sekä Watsa, Munuais ja Wirtsarakon sairauksista. Tämä kirja selwittää, kuinka woitte hoitaa ja parantaa itsenne omassa kodissa. Pyytäkää kirja osoitteella,
DR. JOS. LISTER & CO.,........"Ei vaan huvittanut nousta ylös
Uusi Aura, 21.02.1908


"Hewonen kaatui eilen illalla Kankareen ahteessa Raunistulassa Raision tiellä alasmäkeä tullessaan. Hewonen oli lihakauppias Mäkisen Raunistulasta. Kummallisinta asiassa oli, että hewonen oli nostettawa kankien awulla mieswoimalla pystyyn, waikka se makasi ihan tasasella maalla ja hewosessa ei ollut nähtäwästi mitään wikaa, mikä näkyi siitä, että se wirkeästi jatkoi matkaansa, kun se waan pääsi jaloilleen."


Työtä saatawissa
Sosialisti, 29.02.1908Rääkättäväksi
Työmies, 02.03.1908Huonoja maksajia
Työmies, 03.03.1908Wartsalassa
Työ, 08.03.1908


"Tulipalo riehui torstaina lähellä Wartsalan sahaa Halikossa. Noin puoli 4 ajoissa pääsi tuli walloilleen työm. Heikki Ahlströmin asuinrakennuksessa, joka puolentoista tunnin kuluessa paloi perustuksiaan myöten poroksi. Rakennukseen kuului kyökki ja kamari. Samassa meni myös kaikki irtain omaisuus, muutamia vähäpätöisempiä esineitä lukuunottamatta. Apua kyllä tuli Wartsalan sahalta, mutta kun ei ollut ruiskuja, eiwät woineet walloille päässeelle tulelle mitään. Sammuttaessa sai Ahlströmin wanhempi poika Heikki Laakso pienempiä palowammoja. Rakennus oli wakuutettu. Tulen irtipääsyn syytä ei ole wielä päästy selwille

Työmiehen kuolema. Wiime wiikolla lähti eräänä iltana muuan wanhahko mies Wartsalan sahalta Haliosta Angelniemelle Tuiskulaan. Kun seuraawana päiwänä kulettiin samaa tietä, löydettiin hänet kuolleena luminietoksesta. Olisiko wainajaa kohdannut joku äkillinen tauti, ei tiedetä. Miehen nimeä ei myöskään tiedetä."


-Halikon Vpk perustettiin vuonna 1934, VPK hankki ensimmäisen kannettavan moottoriruiskun vuonna 1938 ja ensimmäisen varsinaisen paloauton 1949. ( 1 )


Karannut
Uusi Aura, 28.03.1908


"Palweluksestansa karannut. Renki Karl Arthur Lehtoa kielletään tämän palweluswuoden kuluessa kenenkään työhönsä ottamasta tai muutoin suosimasta, palkkaussäännön uhalla. Perniö, 26 pnä maalisk.1908 Kustaa Lehtinen"


Naimisissa olevat naiset virkamiehinä
Uusi Aura, 14.03.1908


"Naimisissa olevat naiset virkamiehinä. Naantalin postitoimiston hoitaja neiti Ellen Elisabeth von Schrowe on anonut erikoisoikeutta saada, kohdakkoin naimisiin mentyäänkin, hoitaa sanottua virkaa. Katsoen siihen että anoja koko palwelusaikansa on kiitettäwästi hoitanut wirkatehtäwänsä, on postihallitus puoltanut anomusta."


Esimerkkiä nuorisolle
Uusi Aura, 17.03.1908


"Raakuutta. Kun eläwäin kuwan näyttäjä herra Oskar Alonen t.k. 12 p. antoi näytännön Someron Häntälän kylässä Aliuntilan talossa, esiintyi osa yleisöstä, eräät nuoret miehet niin raa'alla tawalla, että herra Alosen oli pakko antaa asia polisin tietoon. Asiasta tulee wielä jälkinäytäntö, joka woi tulla tappelupukareille hywinkin kalliiksi. Ikäwintä asiassa on, että yltiöpäitten joukossa oli - kaksi talon isäntääkin, joilta sopii perempaa esimerkkiä nuorisolle waatia. Nouse nuoriso walistuksen lippujen alle taisteluun ja heitä pois kaikki, mikä on alhaista ja arwoasi alentawaa."


Kerran on kaatuwa
Sosialisti, 20.03.1908


"Halikon Waskiolta.
Enpä ole täältä mitään hiljattain huomannut Sosialistin palstoilla. Mutta älkää luulko että täälläkään sentään nukuttaisi. Työwäenyhdistys on ollut erittäin wilkkaassa toiminnassa ja on työwäenaate saanut täällä hywin paljon kannattajia. Köyhälistö on täällä alkanut walwoa etujaan. Niinpä on eräällä tukkiyhtiöllä paraillaan metsätyöt käynnissä. Palkat owat aina olleet mitättömän huonot ja niinpä nytkin. Ennen kyllä wedettiin tukkeja huonolla palkalla, mutta nyt kun työwäki on walweutunut, niin waatiwat he palkankorotusta. Kun ei sitä myönnetä, lakkasiwat kaikki työstä. Seuraus oli, että tukkiherran oli ylentäminen 5 penniä tukilta eli sen mitä työläiset pyysiwät.
On täällä olemassa suomettarelaisten seura, mutta sen toiminnasta ei ole kuulunut mitään, ja parempi onkin että he nukkuwat, etteiwät enää ole kansaa pimittämässä. Muutamat porhot kiusaawat torppareitaan hirweän pitkillä työpäiwillä, jopa 12 ja 13 tuntisilla. Ja sentään eräälläkin manttaaliporholla on täysi työ, kun hänen täytyy yhtämittaa juosta toisesta työpaikasta toiseen työwäkeä kiusaamassa. Paremmin tekisi jos pysyisi kamarissaan herkuttelemassa. Mutta kyllä mokoma kapitalistisuus kerran on kaatuwa totisen walistuksen tieltä. Niin ainakin arrwelee Pörö"Lawantautia
Turun Sanomat, 01.04.1908


"Lawantautia Halikossa. Halikossa ja erittäinkin Hajalan meijerin seutuvilla varsin suuressa määrin lewiämään alkaneen lawantaudin takia päätti Halikon kuntakokous t.k. 30 p:nä ottaa kiertäwän sairaanhoitajan Hajalan seudulle sekä perustaa wäliaikaisen sairaalan joko Hajalan aseman lähistölle tai Salon kauppalaan, jonne lisäksi otetaan eri sairaanhoitaja. Sairaalaan otetaan hoidettawaksi ne sairaat, jotka kotonaan eiwät saa tarpeellista hoitoa."

-Lavantaudista oli paljon juttua eri lehdistä ja koko kevään ajan.


Vanutehdas Saloon
Kauppalehti, 08.04.1908Työwäen kesäloma
Sosialisti, 09.04.1908


"Työwäen kesäloma. Osakeyhtiö Barcherin työwäestö, johon kuuluu noin 500 henkilöä on päättänyt jättää tehtaan isännistölle anomuksen, jossa pyydetään työläisille kahden viikon kesälomaa täydellä wiikkopalkalla. Työwäestö toiwoo, että isännistö suostuu tähän kohtuulliseen pyyntöön ja on se anonut isännistöltä wastausta anomukseen tämän kuukauden kuluessa."

-Kesäloma oli vielä lähes tuntematon käsite.


Holhooja tylsäjärkiselle
Suomalainen Wirallinen Lehti, 11.04.1908Kauppa-apulainen
Sosialisti, 23.04.1908Raitis Wappu
Työmies, 24.04.1908


"Wappu raittiiksi Turussakin. Turun poliisimestari on läänin kuwernöörille ehdottanut, että wäkijuoma- ja mallasjuomakaupat sanottuna päiwänä pidettäisiin suljettuna."


Lawantauti Halikossa
Turun Sanomat, 24.04.1908


"Lawantauti Halikossa. Kuten aikaisemmin on kerrottu, päätti Halikon kuntakokous perustaa erityisen sairaalan Hajalan aseman seudulle lawantautisairaita warten. Sairaalaksi sopiwan huoneuston hankkiminen on kuitenkin tuottanut waikeuksia, niin että sen toteuttaminen on jo jonkun ajan wiiwähtynyt. Nyttemmin on kuitenkin saatu hankituksi tarkotukseen sopiwa huoneusto Yöntilän kylästä, jonne eilen pidetyssä kunnallislautakunnan kokouksessa päätettiin sairaala sijottaa. Sairaiden luku paikkakunnalla nousee lähes 60:een. Sairaita hoitamassa on warta wasten määrätty erityinen lääkäri ja 2 sairaanhoitajaa."


Vappu-juhla
Sosialisti, 29.04.1908Kuulutus
Uusi Aura, 03.05.1908


Hajalan meijeriin rajoitettiin maidon viemistä kylän lavantautiepidemian vuoksi.
Teksti on wanhalla kirjasintyylillä (fraktuuraa, vai mitä lie?) ja teksti aukeaa uuteen selainikkunaan TÄSTÄ!
Tässä hyvä tilaisuus opetella lukemaan tekstiä wanhalla kirjasintyylillä, ellei homma ole jo hallinnassa!
Ja täällä vielä lisäapua: https://fi.wikipedia.org/wiki/Fraktuura#


Angelniemi, laiwa pieni
Sosialisti, 05.05.1908Nöyrä kysymys
Uusi Aura, 07.05.1908


"Nöyrä kysymys asiantuntijalle!
Kuoleeko lawantaudin siemen kirnuttaessa?
Kysymys johtui mieleeni, kun näin, että Hajalan meijeriin Halikosta, on sakon uhalla kielletty maidon wienti kaikista lawantaudin saastuttamista paikoista, mutta ei ole lainkaan ketään kielletty tuosta maidosta woita walmistamasta sekä sitä myymästä lähimmäisensä nautittawaksi.
Kun warma on, ettei ainakaan kaikki saastutetut paikat maitoansa maahan kaiwa, ja myöskin warsin epäiltäwää on tokko tuo taudin siemen kirnun melskeessäkään itäwäisyyttänsä menettää, niin rohkenen pyytää herroja Lääkäreitä tässä lehdessä wastaamaan kysymykseeni, jotta selwiäisi, woiko yleisö nykyään huoletta ostaa woita tuntemattomaltakin?
Woita tarwitsewa."Nimien suomalaistaminen
Sosialisti, 12.05.1908


-Nimien suomalaistaminen oli suosittua vuosisadan alkupuolella, esim. vuosien 1906 ja 1907 aikana noin 70000 suomalaista suomensi sukunimensä. ( 4 )


E. & J. Leino
Sosialisti, 12.05.1908Oman alansa yhdistys
Uusi Aura, 16.05.1908


-Kokkila ja Wartsala olivat tunnettuja lastauspaikkoja.


Lauletaan isänmaallisia lauluja
Uusi Aura, 16.05.1908


"Yhdistyksien ja seurain työmaalta
- Halikon Suom. seuran iltama wietetään ensi sunnuntaina Tavolan Kyöpillä. Toiwottawasti niin taajaan asutusta seudusta kokoontuu lukuisa kuulijakunta tilaisuuteen, jossa puheilla ja esitelmillä selwitellään ohjelmamme polttawimpia kohtia. Samassa tilaisuudessa lauletaan isänmaallisia lauluja, lausutaan runoja sekä näytetään kuwaelma"Wankilaan 15 markan sakkoaan maksamaan
Sosialisti, 23.05.1908


"Kurjuuden kuvia.
Eilen oli kuwernöörin wiraston etehisessä eräs työmiehen waimo itkien pyrkimässä kuwernöörin puheille pyytämään lykkäystä miehensä juopuneen sakon maksulle. Kertoi perheessään olewan 7 lasta, joista wielä muutamat aiwan nuoria. Miehensä, jonka sanoi olewan 53 wuotiaan, tulisi menettämään työpaikkansa, jos hän lähtee wankilaan 15 markan sakkoaan maksamaan. Lasten koulunkäynnin ajalla on aiwan mahdotonta sakkoa nyt rahassa maksaa ja työpaikan menettämisen pelko ei anna tilaisuutta wankilaan menemiselle. - Miten mahtoi waimo walituksessaan onnistua; ainakin wahtimestari oli wastenmielinen menemään kuwernöörille asiaa ilmoittamaan. - Kyllä saawat kernaasti oluttehtailijat "teollisuutensa" lopettaa, sillä heidän on ansio tällaisen kurjuuden kuwan luomiseen."Henkensä menettävä rakki
Turun Sanomat, 04.06.1908


"Koira puri eilen aamulla klo puoli 9 aikaan Puutarhakadulla erästä naista oikeaan käteen useita werihaavoja, niin että lääkärinapuun oli turwauduttawa. Tämä sotainen rakki on erään kaupunkilaisen oma ja menettää luultawasti henkensä urheilunsa wuoksi."


Kokolailla komea
Uusi Aura, 11.06.1908


"Hengellinen iltama pidettiin Halikon Waskiolla heluntaitiistaina Waskion rukoushuone yhdistyksen toimesta. Iltama alkoi klo 4 i.p. Tilaisuudessa puhuiwat Halikon kirkkoherra Tallgren ja kolp. Lehto Turusta. Saman yhdistyksen toimesta oli myös samana päiwänä aikaisemmin arpajaiset, jossa woittoina oli rukoushuoneen hywäksi toimineen ompeluseuran työt. Arpojen myynti alkoi klo 12 päiwällä. Pikaisesti meniwät arwat kaupaksi. Kansaa oli saapunut runsasti toimituksiin ja käyttäytyi se rauhallisesti, kun ottamatta paria juopunut, joiden rähinä kuului läheltä kokouspaikkaa. Waskiolaiset owat liittyneet yhteiswoimin rakentamaan paikkakunnalleen rukoushuonetta. Kaunis asia. Rukoushuone joka tulee kokolailla komea, aijotaan tänä kesänä wihkiä tarkoitukseensa."

-Nykyisin Vaskion kirkkona toimiva rukoushuone vihittiin tarkoitukseensa 25.8.1908


Lyhyt uutinen
Uusi Aura, 11.06.1908


"Angelniemen satamatyömiesten lakko on päättynyt."


Maakuntajuhla
Uusi Aura, 11.06.1908


"Maakuntajuhla Salossa. Päiwä päiwältä lähenee tuo hartaasti odottamamme suuri kesäjuhlamme, jota päiwät pääksytysten Salon ympäristössä walmistellaan. Lupa arpajaisten pitoon on saatu ja woittojen kerääjät, arpojen myyjät ja ompeluseurat panewat parastaan saadakseen arpajaiset juhlan arwoa wastaawiksi. Etewiä puhujia, laulajia ja soittajia y.m. on lupautunut saapua kohottamaan juhlan henkistä puolta.
Urheilun ja kilpailun alalta mainittakoon estejuoksu ja köydenveto 6-miehisissä ryhmissä, woimisteluleikki y.m. Urheilukilpailuihin aikowat woiwat ilmoittautua ylioppilas Toiwo Piintilälle, os. Salo
Juhlapaikaksi on walittu Salon eläintori, joka tarkoitusta warten kaunistetaan ja jossa juhla alkaa juhannuspäiwänä klo 3 i.p. ja kokous- ja keskustelupaikaksi Moision kansakoulu. Wanhoille ja nuorille on kokouksemme olewa ylewä yhteinen juhla, jonne siis edistysmielinen suomalainen kansa kaikkialta on terwetullut, sanoo kirjeenwaihtajamme."Huoneukset kelpaawassa kunnossa
Uusi Aura, 11.06.1908


"Talo tarjolla! Ken haluaa mukawaa maatilaa omakseen, ostakoon Hajalan as.luona sijaitsewan Kuumalan 1/2 manttaalin werotilan itselleen. Sehän myydään paikalla pidettäwällä huutokaupalla maanantaina ensi heinäkuun 6 päivänä kello 12 päiwällä. Tilan wiljelysmaat owat hywänlaatuiset, joskaan ei perin awarat ja metsineen, joka myös on hywä, ihan yhdestä jako-jaksosta - lähellä kotoa. Huoneukset kelpaawassa kunnossa. - Hajalan osuusmeijeri on melkein talon wieressä. Talossa on nyt wain elätetty kymmenkunta lehmää, pari,kolme hewosta, joukko nuortakarjaa ja lampaita. Huutosummasta on 1/10 osa heti maksettawa, 1/3 osa talon hallintoon päästessä, joka tapahtuu tulewan marraskuun 1 pnä ja loppu wuoden kuluessa ja siihen 6% korkoa hallintoon tulopäiwästä alkaen. Täysiwarainen takaus on ostajan heti annettawa siitä, että kauppaehdot tulewat täytetyiksi. Metsä myydään myös erikseen jos kauppa tulee. Halikossa, kesäk. 1 päiwänä 1908, Gust. Adof Päittenpää, toimittajaksi pyydetty."


Ihmeen kauniita huvilapalstoja
Turun Sanomat, 16.06.1908


-Ja vielä hyvin hyviä maanviljelyspalstoja..


Onnettomuus?
Uusi Aura, 16.06.1908


"Höyrylaiwaonnettomuus. Kun höyrylaiwa "Salo" lauantai-aamupäiwällä oli tulossa kaupunkiin ja piti pysähtymään Päistärpään laiturille Sauwossa, kadotti se äkkiä potkurinsa. Nyt ei ollut muuta keinoa kuin odottaa laiturilla, kunnes hinaajalaiwa "Wartsala" sitä alkoi hinata kaupunkiin. Laiwa nostettiin kutenkin heti täällä rannalla ylös, niin että se jo eilen alkoi tawanmukaiset kulkuwuoronsa."


Kadonnut elukka
Uusi Aura, 18.06.1908


"Yöllä wiime lauantaita wastaan katosi Kumion kartanosta Halikosta, kirjawa lehmä, joka on poikinut 3 kertaa ja pyydetään sitä joka on sen hoitoonsa ottanut, tai woi muuten antaa lähempiä tietoja mainitusta elukasta, lähettämään korwausta wastaan tietonsa Kumion kartanoon."


Äänestä jos tahdot
Sosialisti, 01.07.1908


"Jos tahdot, että laiskurit pysywät rikkaina ja ahkerat köyhinä, niin äänestä porwaripuolueiden ehdokkaita - rikkaiden puoltajia, köyhien sortajia - eduskuntaan!
Jos tahdot yhä edelleen pitkiä työpäiwiä, huonoja palkkoja, henkistä ja taloudellista köyhyyttä itsellesi ja perheellesi, niin äänestä porwaripuolueiden ehdokkaita eduskuntaan, ne kyllä sitä kaikkea sinulle suowat - oikein laillisella pohjalla."Äänestysohjeita
Uusi Aura, 01.07.1908


"Jokaisen suomalaisen on tänään tai wiimeistään huomenna mentäwä waaliin.
Kukaan, jolle isänmaamme ja kansamme onni on sydämen asiana, ei saa jäädä pois!
Jos tarwitsette asiassa opastusta, niin rientäkää heti Suomalaisen puolueen waalikanslioihin, joista teille tarwittawat tiedot auliisti annetaan.
Älkää eksykö muitten puolueitten kanslioihin, joihin teitä ilmoituksilla jos jonkinlaisilla koetetaan opastaa."Myy, ostaa, korjaa, valmistaa
Turun sanomat, 01.07.1908Ratsastiwat polkupyörillä
Uusi Aura, 07.07.1908


"Taas polkupyöräilijät kahnanneet toisiaan. Eilen sattui Kerttulinkadulla ahteen alla Wähä Hämeenkadun kulmauksessa yhteentörmäys erään wenäläisen upseerin ja erään neidin välillä, jotka kumpikin ratsastiwat polkupyörillä. Neiti sanoi menettäneensä näkönsä wähäksi aikaa yhteentörmäyksessä, mutta mitään enempiä wammoja ei "kohtauksesta" kummallekaan jääne. Kumpikin jatkoi taas tyyneesti matkaansa, upseeri uudelleen satulaan päästyään ja neiti näkönsä takaisin saatuaan."


Kampojen pudistamisesta
Uusi Aura, 08.07.1908


"Kampoja puhdistetaan paraiten siten, etä kappale puuwillaa ensin kostutetaan bentsiiniin ja wedetään sitten kamman piikkien läpi. Tämä uudistetaan siksi, kunnes kaikki lika on lähtenyt kammasta."


Hywiä torppia Wartsalassa
Turun Sanomat, 16.07.1908Käteistä wähäsen vaan
Uusi Aura 16.07.1908


"Woitilan-Byöliksi kutsuttu eläkkeestä wapaa perintötila Halikon Waskion kulmalla, noin 18 kilometriä Salon kauppalasta ja 3 km. Waskion Osuusmeijeristä tärjotaan täten myytäwäksi omistajan paikkakunnalta poismuuton tähden. Tilan pinta-ala on yhteensä 130 tynn.alaa, siitä lähes 100 tynn.alaa wiljelyksessä, kaikki yhdessä lohossa rakennuksien lähellä. Metsä tyydyttäwä. Kunnolliselta ostajalta ei waadita käteistä rahaa kuin wähäsen waan, joten melkein koko kauppahinta saa jäädä kiinnitystä wastaan welaksi. Tila myydään mieluimmin wastaanotettawaksi ensi marrask. ensi päiwänä. Hinta korkeintaan 14,000 mk. Kaupasta woidaan sopia allekirjoittaneen ja omistajan kanssa paikalla. Halikko & Waskio 14 p. heinäk. 1908. A.W.Suominen"


75 konewaunua
Helsingin Sanomat 22.07.1908


"Automobiilien luku Helsingissä. Helsingin keskuspoliisiasemalle on ilmoitettu tähän saakka kaikkiaan 75 konewaunua. Näistä kuuluu 54 yksityisille henkilöille ja 21 erinäisille wirastoille, m.m. Uudenmaan lääninhallitukselle."


Oikaisua
Uusi Aura, 21.07.1908


"Wähäsen oikaisua. Lehdessämme t.k. 17 päiwänä olleen uutisen "Tapaturma Halikon Kerawuoren Kurun maalla", johdosta olkoon oikaisuna mainittu, ettei uutisessa mainitut wasikat suinkaan ruuan hajun tähden joutuneet rotkoon putoamaan, sillä ruohoa mainitussa mäessä on runsaasti ja eläinlääkärin lausunnon mukaan oliwat wasikat hyvinkin lihawia, waan siitä syystä että koirat edellisenä yönä ja samana päiwänä oliwat ajaneet ja tappaneet mainitun tilan lampaita 5 kappaletta, josta ajosta myöskin mainitut wasikat oliwat osansa saaneet ja juuri koirien ajon johdosta tapahtuikin niitten putoaminen.
Muuten näyttää paikkakunnalla olewan tawallista, että ajokoirien omistajat pitäwät koiransa kautta wuoden wapaina olkoon metsästysaika, tai ei, ja käyttäwätkin koirat wapauttaan hywäkseen repien ja raadellen ihmisten lampaita, toisilta sukupuuttoon, joista useastikaan ei suinkaan saa mitään korwausta lampaita repiwien koirien omistajilta."Pakottelun johdosta
Suomalainen Wirallinen Lehti, 05.08.1908


-Tästä nimenmuutoksesta kommentoitiin useassakin lehdessä, yksi kommentti tässä vähän alempana, katso!


Lankeewatautinen waimo
Uusi Aura, 06.08.1908


"Issikan hewosen jalkoihin kaatui eilen aamupäiwällä Eerikinkadulla muuan lankeewatautinen waimo. Hänet wietiin lääkärin luo, joka kuitenkin selitti, ettei waimo törmäyksessä ollut saanut mitään wikaa."


Wehkeet uhrasiwat tulenjumalalle
Uusi Aura 15.08.1908


"Uljaan wiinakeittimön häwittiwät poliisikonstaapelit wiime lauantaina Mikkelin Wehmaskylän sydänmailla, Pekolan kartanon ulkopalstalla, lähellä Juwan rajaa. Tehdas oli koko hyvin suuruksien puolesta warustettu, 3 täyttä astiaa oli wielä keittämätöntä mäskiä, yksi parhaillaan kiehumassa ja yksi sawiaiswiinaksi waristettu. Pannu ja muut johtolaitteet oliwat waillinaisempia, pannuna waan tawallinen meijeriastia. Ruistalkoisiin kuului olleen homma wähän wettä wäkewämpää walmistaa, mutta pahannenällä sattuiwat parahiksi paikalle poliisit ja uhrasiwat koko wehkeet tulenjumalalle. Pannun piiput ja erään metallisen wesisiiwilän woitonmerkeiksi kuitenkin mukanansa kuljettiwat. Tehtailijaksi merkittiin torpparinpoika Otto Jakonen Juwan Nuutilamäeltä, waikkapa mies kiistikin tulleensa waan wiinaksia tehtaalta ostamaan."


Nimenmuutoksista
Länsi-Suomi, 13.08.1908


"Halikon kautta Ruotsiin aikowat kai ne Halikon pitäjästä olewan Joensuun sukukartanon alustalaiset lähteä, jotka wirallisessa lehdessä ilmoittawat muuttawansa suomalaiset nimensä ruotsalaisiksi. He sanovat kaksi wuotta sitten muuttaneensa nimensä suomalaisiksi muka pakosta. Kuka heidät pakotti? Eihän sukukartano ole muuttanut omistajaa? Eikö asia liene kuitenkin niin, että he owat pakotetut muuttamaan nimensä ruotsalaisiksi. Oli asia nyt miten hyvänsä, kaikissa tapauksissa tällainen tapaus todistaa miten alhaisella asteella kansallistunto wielä monessa suomalaisessa on. Näin nurinkurisesti nimensä muuttawia on 15 perhettä ja joukko yksityisiä. Ruotsalais-puolsuomalaisuus woi merkitä tapauksen woittoihinsa."


Puotila
Turun Sanomat, 25.08.1908Oppilaita otetaan
Turun Sanomat, 25.08.1908


"Åminnen (Joensuun) hewoshoitajakouluun otetaan marraskuun 1 pstä 1908 5 wapaa ja 3 maksawaa oppilasta, jotka owat täyttäneet 18 wuotta. Oppiaika 7 kuukautinen (marraskuun 1pstä-toukokuun 31 pwään)
Omakätiset hakupaperit sekä maine ja lääkärintodistus lähetettäköön ennen tämän kuun loppua Åminnen (Joensuun) Kartanon Konttoriin, Salo"Tuomittiin teloitettawaksi
Turun Sanomat, 29.08.1908


"Hirweä taistelu nenästä. Tämän wiikon alkupuolella sattui eräässä Äänekosken seurakuntaan kuuluwassa talossa hirweä kaksintaistelu rotan ja emännän wälillä. Hiljaa waanien, kuten wihamies ainakin, tuli rotta emännän makuukammioon, iski säälimättä teräwät kyntensä nukkuwan emännän leukaan, hampaansa nenään ja niin taistelu oli alkanut. Tuikean tappelun jälkeen onnistui emännän wihdoinkin irrottaa rotta nenästään saaden ilkeitä naarmuja suunsa kaikille kulmille. mutta ei tässä kaikki! Kostonhimoinen wihamies ärtyi tappiostaan ja kun emäntä uudestaan nukkui, syöksyi se entistä raiwoisampana emännän suupieliin, riuhtoi ja raatoi niin, ettei hetken kuluttua enää oltu warmoja, mistä paikasta emännän päätä pitäisi nenä löytyä. Syntyi taas kauhea taistelu. Luultiin rotan paenneen ikipäiwiksi.
Kun aselewon perästä taaas herätään, nähdään wimmatusti taistellut rottakin tyytywäisenä lepääwän eräällä emännän waatteiden pehmittämällä wuoteella.
Paikalla olewa piirisotaoikeus tuomitsi rotan murhayrityksestä telotettawaksi. Tuomio pantiin heti toimeen."Oston kautta
Turun Sanomat, 30.08.1908Ajokoira myynnissä
Uusi Aura, 01.09.1908


"Herrat metsästäjät Huom! Hyvä uros ajokoira myytäwänä. Lähemmin torppari Kalle Ahlgren, Halikko, Käräwuori."


Jonkinmoinen tieto sairaanhoidosta
Uusi Aura, 02.09.1908


"Johtajattaren wirka Alastaron kunnan waiwaistalossa julistetaan täten haettawaksi waiwaishoitohallitukselta ennen syyskuun loppua. Wirkaan on astuttawa tammikuun 1 pnä 1909 ja on palkkaa wuodessa 400 mk rahaa sekä ruoka niistä ruokalajeista kuin waiwaistalossa käytetään. Hakijalla, tullakseen huomioonotetuksi, tulee olla jonkinmoinen tieto sairaanhoidosta ja taloudenpidosta sekä kykyä toimittaa yksinkertaisia tililaskuja ja ennen wirkaan astumista oleskella jonkunajan toimessa olewassa waiwaistalossa. Irtisanomisaika on 3 kuukautta kummallakin puolen.
Alastaro 31 p.elok.1908. Waiwaishoitohallituksen puolesta: Heikki Brusila"


-Yhtenä pääsyvaatimuksena on että hakijalla on jonkinmoinen tieto sairaanhoidosta!


Jää luultawasti elämään
Uusi Aura, 02.09.1908


"Werityö. Kun Kuusjoen työwäenyhdistys wiime sunnuntaina wietti wuosijuhlaansa ja oli päästy ohjelman alkuun, awaantui katsojain eteen werinäytelmä niin räikeä, että koko iltama seisahtui siihen. Eräs työmies Ewert Siren, Pappilan kylän Sillanpään torpasta, rupesi wainomaan äitiään uhaten ottaa hengen häneltä. Silloin nuorempi weli Kalle sydämistyi niin äitinsä puolesta kostoon, että löi weljeään useamman kerran puukolla, joka jätti tuhoawat jäljet watsaan ja kaulaan. Paikalle haettu lääkäri ei woinut antaa mitään warmuutta henkiin jäämisestä. Weljekset tuotiin molemmat seuraawana päiwänä Turkuun. Toinen sairaalaan, toinen wankilaan. Että tämä onneton perhenäytelmä on kirjotettawa wäkijuomien laskuun, seuraa itsestään. Sitä tosiasiaa ei woi myöskään tässä peittää, että Kuusjoen työwäen iltamat usein owat olleet juoppojen temmellyspaikkana, joka on arwaamattomasti alentanut nuorison siweellistä luonnetta. Yleistä paheksumista on tämä paikkakuntalaisissa herättänyt ja ellei tästä parannusta tule on yleinen rappiotila edessä, sillä juoppous ja epäsiweellisyys on paikkakunnalla kaswamassa huimaawaa wauhtia. Kaikki joille on uskottu kaswattajan pyhä tehtäwä, lakatkoot lewittämästä juoppouden kirousta ympärilleen ja nouskoot kaikki siweelliset woimat taisteluun turmioon rientäwän kansamme hywäksi. Siren oli wielä eilen kumminkin hengissä ja jää luultawasti elämään."


Pila-hinnalla
Uusi Aura, 02.09.1908Hewoskauppaa
Uusi Aura, 03.09.1908


"Hirwen wasikan hewosen warsana osti joku aika sitten muuan ukkeli Mäntyharjun pitäjän Pertunmaan kylästä eräältä kuululta metsämieheltä 20 markalla. Myyjä oli täyttänyt vasikan sorkkain välit talilla, joten ostaja, joka teki wasta ensimmäisen hewoskaupan, osti sen hewosen warsana. Sittemmin huomasi ukkeli kumminkin erehdyksensä. Purettiinko kauppa wai ei, sitä ei kertojallamme ollut warmaa tietoa."


Työtä tarjolla
Uusi Aura, 03.09.1908


-Imettäjä on nainen, joka imettää vauvaa tämän äidin puolesta. ( 4 )


Pysywäisen paikan
Uusi Aura, 03.09.1908


"Kaksi naista, jotka owat perehtyneet ruisleiwän leipomiseen, saawat pysywäisen paikan jos ilmoittautuwat Elias Terwoselle Saloon"


Ilmaiseksi köyhälle wäelle
Sosialisti, 05.09.1908


"Turun Sanomia lewitetään Halikossa Waskion kulmakunnalla oikein tukuttain ilamiseksi köyhälle wäelle. On palkattu muuan torpanukko kerta wiikossa kiertämään mainitulla laajalla kulmakunnalla ja lewittämään tätä porwarilehteä. Ukko saa 100 mk. palkkaa kuussa. Waikka ukko onkin sosialisti mielipiteiltään, niin tekee hän sentään työtä hywänä ähwäärinä ja kehottaa ihmisiä olemaan waroillaan, sanoen:"Älkää sitä uskoko, walehtelee se, waikka minä sitä kannan.""


Kokkilassa
Turun Sanomat, 05.09.1908Puukkojunkkarien puumerkki
Uusi Aura, 06.09.1908


"Merkitty mies on eräs jo elähtänyt henkilö Alahärmässä, hänen nahassaan kun on yhdeksänkolmatta puukon tai kirween arpea, muita ruhjewammoja lukuun ottamatta. Niitä on käynyt ompelemassa itse lääkärikin milloin viiden markan, milloin wiidenkymmenen edestä. Joskus kuuluu mies itsekin kursineen haawojansa ja räätäli kun on ammatiltaan, on se käynyt wallan hyvin. On se mies sitte oikea puukkojunkkarien puumerkki."


Tanssi pääasiana
Uusi Aura, 08.09.1908


"Sosialismi laimenee seuraawasta "Työläisen" uutisesta päättäen: Suurta lewäperäisyyttä ja huolimattomuutta osottawat Myrskylän Työwäenyhdistyksen jäsenet. Kokouksiin ei saawuta juuri ollenkkaan, ainoasti jokunen wanhempi jäsen ja muutamia nuoria. Nuoret owatkin hywin lewäperäisiä, kokouksiin eiwät saawu ollenkaan, mutta kun on joku muu kopla, niin kyllä sinne riennetään oikein sakilla. Sama lewäperäisyys waiwaa naisjaostoakin. Naisjaosto ei ole edes kertaakaan saanut kokousta toimeksi tänä kesänä. Nuoret tytöt eiwät wälitä mistään muusta kun olisi jotain huwitusta. Mutta Myrskylän nuorisolla näyttää olewan kuten monella paikkakunnalla tanssi pääasiana. Esimerkiksi perheiltamissa ei suotaisi mitään muuta ohjelmaa kuin tanssia. Tapahtuupa niinkin, että ohjelman suorituksen ajaksi mennään ulos j.n.e."


Tulossa wiisipäiwäiset työwiikot
Uusi Aura, 10.09.1908


"Huonot työajat näyttävät olewan tulossa Forssan osakeyhtiön tehtailla, koskapa kutomatehtaalla jo on osa wäestöstä saanut lauantaipäiwät wapautta. Samoin kuuluu walmistustehtaallakin olewan tulossa wiisipäiwäiset työwiikot."


Lääkkeitä kukista ja ruohoista
Uusi Aura, 10.09.1908


"Puoskaroimisjuttu Alawuuden käräjillä t.k.4p. Mäkitupalaisen waimo Sofia Mäenpää, 70 wuoden wanha, oli wirallisesti syytetty siitä, että hän "noitumisellaan ja puoskaroimisellaan" oli parantanut sellaisia ihotauteja, joita eiwät lääkärit olisi woineet parantaa. Lääkäri Boreniuksen waatimuksesta oli nimittäin pidetty hänen suhteensä poliisikuulustelu, jossa syytetty oli sanonut hänellä olewan 300 wuoden wanhan raamatun, jota hän lukee ja jossa neuwotaan miten mitäkin tautia parannetaan. On sanonut olleensa Turkin rajoilla Rumaniassa ja Pietarissa sekä Suomen suurimmissa kaupungeissa: Wiipurissa, Turussa y.m. ja jo 40 wuotta harjoittaneensa lääkärintointaan eikä kenenkään koskaan häntä syyttäneen eikä tarwinneen awata lakituwan owea.
Todistajat poliisitutkinnossa owat kertoneet Sofian sanoneen unista selitettäwän hänelle mitenkä woiteet walmistetaan ja mistä tauti on tullut. Hän on selittänyt tekewänsä niitä lääkkeitään kukista ja ruohoista ja luulewat huomanneensa niissä lepänkuoriakin. Sairaita hänellä sanotaan olleen wälistä yhtenä päiwänä 6-7:ltä eri kirkoltakin. Maksuna on ollut 50 p.-1 mk. kerralta, johon kuuluwat woiteet ja hoito.
Wastaaja oli itse miehensä kanssa saapuwilla ja myönsi pääsisällön edellisestä oikeaksi, waan sen kirjan, jota hän lukee, sanoi olewan wanhan lääkärikirjan, suuren ja ostaneensa sen eräältä sotakapteenin tallirengilta 30 mkalla. Kaikille sanoi tehneensä hywää eikä kellekään pahaa koko 40 w:na kun hän on tätä tointaan harjoittanut. Luonnollisilla keinoilla sanoi asian aina parantaneensa eikä koskaan noitumalla. Kupittelee, hieroo, hautoo ja siten parantaa.
Sitten seurasi todistajain kuulustelu: 7 oli haastettu häntä wastaan ja 4 oli hänen puolestaan. Yleisen syyttäjän todistajista ei kukaan voinut todistaa "noituudesta", waan walittiwat muutamat hinnan kalleutta. Syytetyn todistajat taas sanoiwat saaneensa syytetyltä sellaista lääkettä hammas-, pää- jopa silmatautiinkin, että pian paraniwat. Oikeus tuomitsi wastaajan 20 mkn sakkoon luwattoman lääkärinammatin harjoittamisesta, mutta syyte noituudesta kumottiin"


-Nykyään puhuttaisiin valelääkäristä..


Salakapakoitsijat
Uusi Aura, 12.09.1908


"Salakapakoitsijoita näyttää juopuneitten suuresta luwusta päättäen ilmaantuneen Saloon ja sen ympäristöön. Wäkijuomain liikuttamia näkee nim. nykyään kauppalan kaduilla ihan yhtenään. Tämä arweluttawa asia otettiin keskustelunalaiseksi Salon raittiusseuran ensimmäisessä yleisessä syyskokouksessa t.k.9 p. Asian auttamiseksi päätettiin julistaa 25 mk. palkinto sille, joka tämän wuoden aikana ensimmäiseksi ilmoittaa jostakin salaisesta wäkijuomain myyjästä raittiusseuran puheenjohtajalle ja saattaa kaupitsijan myöskin edeswastaukseen kihlakunnanoikeudessa. Yhtä suuri palkinto jaetaan jokaisen eri salakapakoitsijan ilmiantamisesta.
Puheeksi otettiin mainitussa kokouksessa myöskin wäkijuomain tulwan ehkäiseminen tulewain markkinain aikaan. Koska ihmiset nykyään eiwät juuri tyydy yhteen markkinapäiwään waan ennen ja jälkeenkin mainittua päiwää wetelehtiwät kauppalassa, niin päätettiin pyytää kuwernööriä suljetuttamaan Salon oluttehdas paitsi warsinaisena markkinapäiwänä maanantaina ensi kuun 5 p. , myöskin perjantaina ja lauvantaina ennen sekä tiistaina ja keskiwiikkona jälkeen markkinoita."Kultaranta myytäwänä
Uusi Aura, 12.09.1908


"Kultarannan kartano
joka on kauniimpia paikkoja Suomessa ja jossa on noin 130 tynn.alaa peltoa ja noin 400 tynn.alaa metsää. Päärakennuksessa on 11 huonetta ja sijaitsee puistossa, toinen rakennus 5 huonetta, huwilarakennuksessa 4 huonetta, navetta kiwestä, talli puusta, wesijohdoilla, muita rakennuksia on paljon, jotka owat palowakuutetut yhteensä noin 40,000 markasta. Lähempiä tietoja antaa omistaja paikalla. Waihdetaan myös kaupunkitaloon Turussa tai Helsingissä. Osote: Naantali, Kultaranta."Ei mitään turhanpäiwäisiä
Uusi Aura, 13.09.1908


"Kauniiksi tulemisen taito
naisille kirjoittanut Mathilde Pokitonoff lääket.tohtori. Suomennos ranskasta. Hinta 2:75. Siwuja 175.
Tässä teoksessa ei anneta mitään turhanpäiwäisiä waan tieteellisiä, järkewiä ja terweysopillisia neuwoja niille naisille, jotka tahtowat pitää huolta ulkomuodostaan. Teoksen arwokuuden parhaimpana todistuksena on se, että sen on kirjoittanut tunnettu lääkäri. Saadaan kaikista kirjakaupoista ja suoraan kustantajalta.
Yrjö Weilin, Helsinki"Kieltolakiharrastus
Sosialisti, 22.09.1908


"Lystikäs hevonen
Eilen aamulla ajoi pari eukkoa Aurakatu 5 talon pihalle. Kärryillään heillä oli säkki ja säkin sisällä kallista ilolientä - konjakkia, jota eukot oliwat matkan hauskuudeksi hankkineet. Lähtiwät siitä sisään. Pihalle ajoi site muuan mies, jättäen hewosensa irti pihalle ja lähti itse sisälle. Hewonen sillä wälin meni tarkastamaan eukkojen kärryjä. Löysi sieltä konjakkipussin, otti sen hampaisiinsa, pudisti sitä hetkisen ja heitti sitte maahan että konjakkipullot helisi. Tämän tehtyään hieman nuuski jätteitä ja meni paikoilleen. Kuten luonnollista on eiwät eukot olleet tyytywäisiä hewosen kieltolaki harrastuksiin: Ryhtyiwät waatimaan korwausta; mutta kuinka siinä onnistuiwat, ei kertojamme sanonut tietäwänsä."Osuuskauppaan
Sosialisti, 22.09.1908


-Myyjättäreltäkin vaaditaan takuu!!


Kyläsepälle töitä
Uusi Aura, 25.09.1908Waiwaistirehtöörin palkka Turussa
Sosialisti, 01.10.1908


"Herroille lisää palkkaa. Yleinen walmistuswaliokunta ehdottaa, että waltuusto walmistaisi panttilainalaitoksen arwiomiehen palkan 3,000 mkaan wuodessa. Nykyinen palkka on 2,400 mk.
Samoin ehdottaa se että kansakoulujohtokunnan sihteerin palkka korotettaisiin 600 markasta 1,000 mkaan. Wielä ehdotetaan että waiwaistirehtöörin palkaksi wahwistettaisiin 5,000 mk ynnä 5, 10 ja 15 wuoden kuluttua 500mkn palkankorotus. Tirehtööri Poppius, joka wasta jokusia wuosia on ollut toimessaan, on anonut 6,000 mk.
Terweyshoitolautakunnan kaitsijamiehelle E.Gröndahlille ehdotetaan personallista palkankorotusta 100 mk. wuodessa ja raatihuoneen wahtimestarille R.Dahlgrenille 300 wuodessa. Historiallisen museon intendentin palkaksi ehdotetaan 4,000 mk ynnä 500 mk. korotus 5 ja 10 wuoden kuluttua kaupungin saföörille ehdotetaan persoonallista palkankorotusta 1,000 mk.
Rahatoimikamari ehdottaa että waakamestarin apulaisen palkka korotettaisiin 1,300 mkaan, ja että näille ja waakamestarille myönnettäisiin 5, 10 ja 15 wuoden kuluttua 100 mkan korotus kerrallaan sekä että nämä palkankorotukseen nähden saisiwat lukea hywäkseen sen ajan minkä he owat palwelleet tähän asti."Tapahtui Halikossa
Turun Sanomat, 01.10.1908


"Kamala murhayritys Halikossa.
Eilistä wastaan yöllä tapahtui Halikon pitäjässä Hulwelan kylässä kauhea murhayritys. Itsellisen Juho Tuomisen asuntoon tuli tiistai-iltana yösijaa pyytämään eräs mies, joka jo edellisenkin yön oli wiettänyt samassa paikassa. Tuominen, joka asuu yksin huoneustossaan, ottikin miehen yöksi luokseen. Mutta puoliyön aikaan nousi yöwieras wuoteeltaan, otti kirween ja iski sillä Tuomista päähän useita haawoja. Kun murhamiehen kirwes irtaantui warresta, keskeytyi werityö sen werran, että haawottunut sai aikaa huutamaan apua. Läheisestä torpasta kuultiinkin awunhuudot ja riennettiin paikalle, minkä huomattuaan murhamies katsoi parhaaksi liwistää pakoon. Hän ei kuitenkaan ennättänyt ottaa mukaansa takkiaan, jonka taskusta löydettiin m.m. asiakirjoja, joista ilmeni, että murhamies on suutari Knut Åkerblom, Piikkiöstä.
Haawottunut wietiin heti Salon kauppalaan lääkärin apua saamaan. Kuten jo mainittiin, on hänellä päässään useita haawoja ja on hänen tilansa hengenwaarallinen.
Murhayritys lienee tehty ryöstön tarkotuksessa, sillä haawotetulla, joka on Hulwelan Puustellin entisiä poikia ja on iältään noin 50 wuotias, on jonkun werran omaisuutta."Ne olikin kalamarkkinat
Uusi Aura, 02.10.1908Huono rewolweri
Uusi Aura, 02.10.1908


"Postinkuljettajaa hätyytetty. Kun postin kuljettaja Juho Hollberg Mynämäeltä t.k. 23 pnä noin klo puoli 12 ajoissa yöllä postia kuljettaissaan Laitilaan, saapui Mynämäen puolella olewaan n.s. Lemmin tienhaaran kohdalle, hyökkäsi pimeässä kaksi hewosella kulkewaa tuntematonta miestä postikuorman kimppuun aikoen ryöstää postilaukut.
Onnettomuudeksi oli postinajajan rewolweri huono ja epäkunnossa, niin ettei lauennut, joten kuljettajan täten aseettomana ollessa olisiwat roistot woineet postin ryöstää, mutta jostakin pelästyneenä he jättiwät ryöstönsä kesken ja karauttiwat hewosellaan pakoon, joten postin kuljettaja sai taas edelleen jatkaa matkaansa. Sietäisi postinkuljettajilla olla paremmat aseet matkassa, joista waaran tullessa olisi tosi apu ! sanoo kirjeenwaihtajamme."122:sta 3 sai töitä
Uusi Aura, 02.10.1908


"Turun kunnallinen työnwälitystoimisto. Syyskuun kuluessa on toimiston välityksellä hakenut työtä: 1 kauppa-apulainen, 3 muuraria, 3 salwumiestä, 4 kiwityöntekijää, 1 koneenhoitaja, 3 walajaa, 3 sorwaria, 3 pannuseppää, 1 lämmittäjä, 82 ulkotyöntekijää, 1 wahtimestari, 1 renki, 4 yöwartijaa ja 2 juoksupoikaa sekä 3 palwelijatarta ja 1 siiwoojatar eli yhteensä 118 miestä ja 4 naista.
Työtä on saanut: 1 muurari ja 2 ulkotyöntekijää. Lokakuulla jäi työnhakijoita: 1 kauppa-apulainen, 3 muuraria, 7 salwumiestä, 4 kiwityöntekijää, 1 koneenhoitaja, 2 walajaa, 3 sorwaria, 2 pannuseppää, 80 ulkotyöntekijää, 1 wahtimestari, 1 renki ja 4 yöwartijaa sekä 2 palwelijatarta ja 1 siiwoojatar eli 93 miestä ja 3 naista."Apurahalaitos
Turun Sanomat, 16.10.1908Kyökkipiika ei kuulu arpajaiswoittoon
Turun Sanomat, 16.10.1908


"Menkää katsomaan! Nuorsuomalaisten arpajaisissa Palokunnantalolla sunnuntaina marraskuun 22 päiwänä tulee yhtenä woittona olemaan kallisarwoinen täydellinen kyökkikalusto, yhteensä 135 esinettä. Menkää katsomaan ja ihailemaan tuota woittoa kauppias Axel Wiklundin rautakaupan näyteikkunassa torin kulmassa.
Huom.! Kyökkipiika ei kuulu arpajaiswoittoon!"Rottinkikepillä
Turun Sanomat, 16.10.1908


"Lakko kansakoulussa. Nakkilan pitäjän Aron kyl.kansakoulussa on syntynyt rettelöitä opettajan ja oppilaiden välillä. Rettelöt owat saaneet alkunsa siitä, että koulun opettaja I.Ikonen "Sosialidemokratin" kertoman mukaan on rangaissut erästä 12-wuotiasta oppilasta rottinkikepillä niin pahoin, että pojan ruumiiseen on tullut useita mustelmia ja on poika tämän johdosta käynyt Porissa piirilääkäri Nordlingin tutkittawana.
Poikaa kerrotaan rangaistun wiime torstaina sen johdosta, että hän oli huutanut pihalla.
Wiime lauwantaina tekiwät 3 ja 4 osaston oppilaat oppilakon. Maanantaina saapuiwat kaikki oppilaat kouluun, mutta kun oppitunnin piti alkaa, läksiwät oppilaat pihalle, niin että koulun 77 oppilaasta jäi sisälle ainoastaan kymmenkunta. Waatimuksena esitettiin että ruumiinrangaistus on lopetettawa, taikka opettaja Ikosen erottawa wirasta.
Asiaa opettaja Ikoselta tiedusteltaessa on hän ilmottanut, että hän on ollut pojan rikkomuksen tapahtuessa poissa koululta ja että hän on rankaissut poikaa koulun opettajattaren Mandi Unnon ilmotuksen johdosta. Muuten ilmottaa opettaja Ikonen, että oppilaiden lakkohomma on lähtenyt ulkoapäin tulleen waikutuksen johdosta.
Oppilaat kertowat, että rangaistu poika on miltei syytön siihen rikkomukseen, josta häntä rangaistiin.
Wielä kerrotaan, että lakossa olewat pojat owat seipäin ja kiwin estäneet towereitaan tulemasta kouluun.
Lasten wanhemmat paheksuwat heidän menettelyänsä.
Rettelöistä on ilmotettu ylemmille kouluwiranomaisille.
Nyttemmin on lakko päättynyt. Toispäiwänä jo miltei kaikki oppilaat saapuiwat kouluun."Kuori ja siemenkota
Uusi Aura, 16.10.1908


"Miten omenia paistetaan. Sellaisina wuosina kuin wiime kesä oli, jolloin hedelmät eiwät kypsyneet lämmön ja auringon puutteessa, eiwätkä omenat ole hywiä syödä raakoina, on paras nauttia niitä keitettyinä taikka paistettuina.
Useimmat emännät paistawat omenat siten, että panewat ne waan uuniin ja kun ne owat walmiit, ei niistä useinkaan ole jälellä muuta kuin kuori ja siemenkota.
Jotta ne tulisiwat hywiksi, owat ne pantawat tulenkestäwään wuokaan, jonka pohjalle sirotellaan wähän sokeria, samoinkuin omenien päällekin. Wuoka peitetään kannella taikka lautasella. Omenat owat nim. paistettawat siten, ettei niiden mehu pääse haihtumaan. Ne paisuwat silloin ja owat erinomaisen maukkaita ja terweellisiä joten heikkowatsaisimmatkin henkilöt woiwat niitä syödä"Huutokaupalla
Turun Sanomat, 01.11.1908


"Weitakkalan kartanossa Uskelassa
myydään wapaaehtoisella huutokaupalla perjantaina 13 ja lauantaina 14 pnä ensi marraskuuta klo 10 a.p. hewosia ja warsoja, waunuja, rattaita, rekiä y.m. ajokaluja ja waljaita, höyry-, puima- niitto- ja wiskuukoneita, hewosharawia, oja-aura y.m. auroja, jousi-, talrikki-, rulla- ja piikkiäkeitä, pajan- ja meijerinkalustoa y.m. irtaimistoa. Hewoset, hyöry- ja puimakoneet myydään 13 pnä klo 1 päiwällä ja luotettawiksi tunnetut huutajat saawat maksuaikaa 4 kuukautta, joista täten ilmoitetaan.
Salossa, 29 pnä lokak. 1908. Kaarle Salminen."


-Eipä käy ilmoituksesta julki, vaihtuiko Weitakkalassa omistaja vai mikä syy huutokaupalle oli.


Työtä tarjolla
Uusi Aura, 01.11.1908Humpuukin aikakaudella?
Turun Lehti, 03.11.1908


"Humpuukin aikakaudella. Wirallisen lehden wiime numerossa on muiden "etewien" joukossa myöskin seuraawa nimenmuutos:
"Nimeni Antti Hohtari on wast'edes Antti Heiwaimei. Hiitola 27/19 08".
Miksi ei yhtähywin Weihaiwei taikka Huihaihei?"Hienoa!
Turun Lehti, 03.11.1908


"Jalkineita kansakoululapsille. Rauman kansakoulujen johtokunta on päättänyt antaa jalkineet 113 kansa- ja harjotuskoulun oppilaalle."


Kettuja
Uusi Aura, 05.11.1908


"Koska aijon ampua kettuja syötiltä Nummen takalan maalta Halikossa, niin pyydän paikkakunnan koiranomistajia pitämään koiristaan öiden aikana huolta, ettei tapahtuisi mitään erehdystä.
Halikon Nummella marrask. 2 p. 1908. Kalle Laine."Lihan säilytyksestä
Uusi Aura, 05.11.1908


"Tuoretta lihaa woi säilyttää melko kauwan myöskin ilman jääkaappia, kun käärii sen etikkaan kostutettuun pyyheliinaan."


Nawetta ja asunto
Uusi Aura, 05.11.1908


"Salolaisille.
Halutaan wuokrata nawetta ja asunto yksinäiselle naiselle heti. Wastaukset t.l. konttoriin nimimerk. "Kanala"."Köyhälistöliikkeeseen
Sosialisti, 10.11.1908


"Taiwassalosta.
Palwelijain wapaawiikko on taas kulumassa. Nyt saawat nuo wuosiorjat hengittää wähän wapaammin. Mutta ainoastaan tämän lyhyen ajan. Kohta on taas entinen wuosi-orjuus edessä, jolloin ei wapaudesta ole puhettakaan, jolloin ei palwelijain ihmisarwosta wälitetä yhtään mitään, jolloin inhimmillisyyden mittapuu heittää syrjään waakakuppinsa manttaaliporhojen kädestä ja raaka itsekkäisyys ja omanwoiton pyyntö astuu sijaan.
Toiwottawa olisi, että palwelijat tämän lyhyen wapaa-aikansa minkä owat wapaat isännän silmälläpidosta käyttäisiwät omaksi hywäkseen, lukemalla ja tutkimalla työwäen kirjallisuutta ja sanomalehtiä. Eiwätkä enään wälinpitämättömyydellään olisi esteenä edistyksen tiellä. Yhtykää jäseniksi siihen suureen sosialidemokraattiseen köyhälistöliikkeeseen, joka kaikkien maiden köyhälistön yhdistää toweruus-siteellä. Ja nostaa ylös tulipunaisen ihmisyyden lipun, jossa me luemme sanat: "Wapaus, weljeys ja tasa-arwo"."Ryyppyreissulla
Sosialisti, 11.11.1908


"Kadonnut osuuskaupanhoitaja. T.k. 5 p. läksi Juustilasta Juustilan Osuuskaupan taloudenhoitaja Kaarlo Kojonen Wiipuriin muka maksaakseen joitakin osuuskaupan laskuja. Tätä tarkoitusta warten sai hän osuuskaupan rahastonhoitajalta 1,000 mk. rahaa sekä nosti kaupungissa wielä lisäksi tililtä 2,500 mk. Saman päiwän iltana ilmoitti hän wielä puhelimella Juustilaan sanoen asioiden olewan selwät ja lisäten seuraawana päiwänä saapuwansa kotio.
Kun miestä ei perjantaina alkanutkaan kuulua kotiutuwaksi, saapui samana iltana eräs Juustilan osuuskaupan johtohenkilöistä Wiipuriin Kojosta etsimään. Mutta kaikki oli turhaa, miestä ei löytynyt.
Mikäli nyt on käynyt selwille, on Kojonen Wiipurissa ollessaan wiettänyt aikaansa eräässä bodegassa, jossa hänellä oli morsian. Edelleen on käynyt selwille "morsiamen" lähteneen perjantaina matkalle, ja paljon mahdollista on, että Kojonen on lähtenyt häntä saattamaan - pitemmällekin matkalleko, se wasta myöhemmin selwiää.
Wiime torstaina oli Kojosta nähty Sentraalihotellissa ja oli hän silloin ollut wahwasti ryypyksissä. Silloin ainakin oli hänellä wielä rahoja noin 3,500 mkaa.
Lauantai-iltana kokoontui osuuskaupan hallinto tarkastamaan kaupan tilejä , josko niissäkin mahdollisesti olisi jotain "sekasin". Kojosella oli jo kerran ennenkin ollut 600 markan kassanwajaus, mutta oli hän sen korwannut.
Waikka rahat oliwatkin mennyttä kalua, niin ei osuuskunta kuitenkaan tule kärsimään koko tappiota, sillä Kojosella on 2,000 markan takaus."Se kahwi, se kahwi!
Uusi Aura, 19.11.1908


"Kahwinjuonnon warjopuolia. Hiljakkoin saapui Salon asemalle eräs Sörnäisistä kotoisin olewa waimoihminen warsin huolestuneena. Kysyttäessä mikä eukkoa waiwaa selitti tämä olleensa liian kauan "kahwisilla", juna - jolla hänen lapsineen oli aikomus matkustaa - oli jo porhaltanut tiehensä ja lapsi mukana. Perniön asemalle saakka pienokainen matkasi. Asemapäällikkö näet teki täällä tenän korjaten nuoren matkailijan parempaan talteen.
Pahasti ällistynyt eukko saapui wihdoin perästä resinalla ja löysikin rakkaansa. Se kahwi, se kahwi!"Puheenaiheena Salon Sanomat
Uusi Aura, 19.11.1908


Salon Sanomat lehden näytenumerot olivat ilmestyneet ja lehden ilmestyminen vuoden 1909 alusta oli varmistunut. Ja kilpailevissa lehdissä oli juttua uudesta lehdestä.
Teksti on wanhalla kirjasintyylillä (fraktuuraa, vai mitä lie?) ja teksti aukeaa uuteen selainikkunaan TÄSTÄ!
Tässä hyvä tilaisuus opetella lukemaan tekstiä wanhalla kirjasintyylillä, ellei homma ole jo hallinnassa!
Ja täällä vielä lisäapua: https://fi.wikipedia.org/wiki/Fraktuura#


Wähäwaraisille
Turun Lehti, 03.12.1908


"Wähäwaraiset, huom.!
Kuiwakalaa (pientä seytä) 80 p. kg., Raswa-Silliä 30 p. kg., Saksal. Kauraryyniä 35 p. kg. myy
Erik Söderström, Linnankatu 17"Pari akkaa
Turun Lehti, 08.12.1908


"Pahaa elämää, pitiwät pari akkaa eilen aamulla torilla tuossa puoli seitsemän ajoissa. Riitaa ei saatu ennen ratkaistuksi, ennenkuin woimainkoetuksella. Naurawaa yleisöä kerääntyi "taistelusankarien" ympärille, jotka pienen aikaa nuhjottuaan molemmat kellehtiwät pitkänään torilla. Häpeissään erkaniwat akat."


Ovi kadulta
Uusi Aura, 08.12.1908"Salon Sanomat"
Uusi Aura, 08.12.1908


"Erehdysten välttämiseksi on Salon Suomalaisen Seuran johtokunta katsonut pitäwänsä ilmoittaa Salon seudun Suomalaisen puolueen jäsenille että sanomat, nimeltä "Salon Sanomat", joka tulewan wuoden alusta pitäisi ilmestyä Salosta kerta wiikossa, ei ole suomalaisen puolueen äänenkannattaja eikä ketään suomalaisen puolueen jäsentä kuulu sen lehden toimitukseen. "Salon Sanomat" on nimittäin syntynyt nuorsuomalaisten - ja ehkä ruotsikkojenkin - keskuudessa eikä sen perustamispuuhista ole sanaakaan hiiskuttu suomalaisen puolueen jäsenille, mutta tästä huolimatta lehti kuitenkin uskottelee olewansa kaikkien Salon seutulaisten äänenkannattaja, wieläpä "puolueeton". millaista lehden puolueettomus on käypi selwille jo siitä, että toimitukseen kuuluu yksistään nuorsuomalaisia, wieläpä heidän puoluepukareitaan ja että lehden kustantajana on "Turun Sanomien" taloudenhoitaja. Wielä uskottelewat "Salon Sanomat" näytenumerossaan, että lehti olisi muka kaikkein Salon seutulaisten yhteinen ilmoituslehti puoluekantaan katsomatta. Nyt on kuitenkin tosiasia, että useille suomalaisen puolueeseen kuuluwille liikkeenharjoittajille Salossa ei edes tarjottu tilaisuutta antaa ilmoituksiaan näytenumeroonkaan, jossa kaikkea tätä wakuutettiin, mutta kaikkien ruotsalaisten ja nuorsuomalaisten liikkeiden ilmoitukset kerättiin tarkoin, wieläpä sellaistenkin, jotka tuskin elämässään lienewät koskaan missään lehdessä ennen ilmoittaneet. Ja lopuksi kehoitti sitte toimitus lihawilla kirjaimilla yleisöä tekemään ostoksensa näistä liikkeistä. Selwempää puolueleimaa lienee waikea löytää puoluelehdestäkään saatikka sitte "puolueettomasta".
Meidän nähdäksemme on siis koko lehti perustettu ruotsalaisnuorsuomalaisen joukkokunnan tarkoituksia ajamaan, joten suomalaiseen puolueeseen kuuluwilla kansalaisilla ei ole syytä sitä tilata eikä ilmoituksillaan kannattaa.
Salossa 4 p:nä joulukuuta 1908. Salon-Uskelan Suomalaisen Seuran johtokunta."Wartsalan lähellä
Sosialisti, 09.12.1908


"Surkea onnettomuus.
Kolme henkeä uponnut jäihin. Kaksi pelastunut, kolmas kuoli.
Tällainen onnettomuus tapahtui lähellä Wartsalan sahaa Halikossa Karwiaisten kartanon lähellä merellä. Wartsalasta lähti kolme tai neljä nuorukaista Karwiaisilta maitoa hakemaan maanantaina t.k. 7 pnä puolenpäiwän ajoissa. Kun oliwat saaneet maitoa, niin lähtiwät kotiin. Tyttö nimeltä Sisko Raitanen istui potkukelkalle ja yksi pojista lykkäsi sitä. Rannasta päästyään wähän ulommaksi, petti jää sillä seurauksella, että tyttö ja kaksi poikaa joutuiwat yhtä aikaa samaan awantoon. Pojat pääsiwät hengissä heti ylös, waan tyttö saatiin wasta puolen tunnin kuluttua kuolleena ylös.
Heti kun ruumis saatiin ylös, wietiin se Karwiaisten kartanoon lämpimään kamariin ja ahkerasti kolmatta tuntia koetettiin sitä wiroittaa henkiin, waan turhaan.
Tämä oli jo kolmas meren uhri tänä wuonna lähellä Wartsalan sahaa, sillä kaksi kuoli kesällä, kun ei wielä jäitä ollut, ja nyt meni kolmas jäihin. Sisko Raitanen oli wielä hywin nuori ijältään, ehkä noin 16-17 wuoden wanha.
Wartsalassa on paljon sellaisia nuorukaisia, jotka heti tunkewat meren jäälle, kun sitä wähänkin on, eikä huolita wanhempain ihmisten waroituksista. Mutta ottakaapas nyt waarin tästäkin surkeasta tapaturmasta, ettette joudu saman kohtalon alaiseksi."Wanhanpuoleinen
Uusi Aura, 09.12.1908


"Wanhanpuoleinen nainen saa työtä leiwän myynnissä Sairashuonenkatu 10 b. Hilda Lehto"


2. näytenumero ilmestyy
Turun Sanomat, 10.12.1908Vientikauppaa
Uusi Aura, 10.12.1908


"Salon seudun meijerit. Wiime marraskuun aikana lähettiwät allamainitut meijerit ja yksityiset henkilöt seuraawat määrät wientiwoita Salon asemalta Hankoon sieltä edelleen lähetettäväksi Englantiin.
Salon seudun osuusmeijeri 5598 kg
Kiikalan            ´´     4350
Perttelin            ´´     3290
Kuusjoen            ´´     2494
Muurlan            ´´     2343
Waskion            ´´     1740
Skraatarlan            ´´     1160
Häntälän            ´´     582
Äijälän meijeri, (Heinäkari) 1624
Marttilan meijeri, (Kalle Kallio) 456
S.Petersen 174
Yhteensä 23841 kg"


-Se mitä tuossa listassa ennen kg-lukua oleva toinen luku "DR" tarkoittaa, ei minulle selvinnyt..


Antaa akan huutaa
Sosialisti, 11.12.1908


"Wuoroon se käwi. Eräässä huutokauppatilaisuudessa täällä sattui se omituinen seikka, että muuan Mari huusi kilpaa meklarin kanssa. Erääseenkin tawaraan lisäsi 7 kertaa. Kun siwultapäin kysyttiin, että kuinka hän oman huutonsa päälle lisää, niin tokasi meklari, että antaa akan huutaa. Ja tietysti se oli herralle mieleen."


Ei ollut helppoa aatteen levittäminen
Sosialisti, 11.12.1908


Juttu poliittisten mielipiteiden jakamisesta Salon seudulla.
Teksti on wanhalla kirjasintyylillä (fraktuuraa, vai mitä lie?) ja teksti aukeaa uuteen selainikkunaan TÄSTÄ!
Tässä hyvä tilaisuus opetella lukemaan tekstiä wanhalla kirjasintyylillä, ellei homma ole jo hallinnassa!
Ja täällä vielä lisäapua: https://fi.wikipedia.org/wiki/Fraktuura#


Porin kirkon kello löi 504
Turun Sanomat, 11.12.1908


"Pillastunut kirkonkello. Kun Porin kirkonkello toissa yönä klo 12 aikaan alkoi lyödä tawallista tuntimääräänsä, kahtatoista, sattui niin omituisesti, että kellon rattaat jotenkin wikaantuiwat. Siitä oli seurauksena se, että kello lyödä nappaili yhtämittaa kaksitoista minuuttia, antaen kunkin minuutin ajalla 42 iskua, eli siis yhteensä kahdentoista sijasta - 504 iskua! Sanomalehtien reportterit ja jotkut kaupunkilaiset luuliwat olewan tulipalon - siellä kun kirkontornista tulipalon aikanakin soitetaan -, jonka wuoksi he juoksiwat ympäri kaupunkia siksi kunnes saiwat tietää asian oikean laidan."


Puoskarit lääkinneet
Turun Sanomat, 11.12.1908Salon likawiemärit
Salon Sanomat, 18.12.1908


"Salon kauppalan likawiemärit. Salon kauppala on senaatilta anonut, että sille myönnettäisiin katuwiemärien rakentamista warten 60,000 markan apuraha Turun ja Porin läänin rahastossa säilytetystä, lunastettujen rautateiden hinnasta kootusta rahastosta. Senaatti pyysi anomuksen johdosta rautatiehallituksen lausuntoa. Koska asia koskee rautatiehallitusta ainoastaan siinä, mitä tulee anomuksessa mainittujen likawiemärien johtamiseen Salon jokeen, eikä tämä tuota mitään haittaa waltionrautateitten wedensaannille, on rautatiehallitus ilmottanut, ettei sillä ole mitään Salon kauppalan likawiemärien Salon jokeen johtamista wastaan."


Kylmä kirkko
Salon Sanomat, 18.12.1908


"Halikko
Kirkosta puhuttaessa olisi minulla yksi ehdotus. Emmekö woisi asioita niin järjestää että lämmitys kirkossa woisi alkaa jo klo 7 aamulla ja jatkua siksi kuin saarna alkaa, silloin emme tarwitsisi kylmän kanssa kirkossa taistella ja myöskin kirkossa käynti suuresti sen kautta lisääntyisi.
Kun nykyisin aletaan lämmitys useastikin wasta klo puoli 9 aamulla, niin eihän ehdi edes tulenkestäwät tiilit kamiinan sisällä lämmetä, kun jo jumalanpalwelus alkaa, puhumattakaan muusta lämpimyydestä. Asian korjaaminen kuuluisi kai seurakunnan kirkkoherralle?"Raittiita kukkia
Helsingin Sanomat, 23.12.1908Johtonmukaisuuten tähten
Turun Sanomat, 20.12.1908


"Ehtotus
Eräänlainen uusi oikeinkirjoitustapa näyttää woittawan alaa suomettarelaisessa sanomalehdistössä. "Uusi Aura" on jo pitkät ajat puhunut "waltakunnan tuumasta", ja eilisessä U.Suomettaressa huomasin otsikon: "Kaappaukset Balkanilla", Kowa tee ja kowa pee siis wallottawat uusia alueita itselleen.
Johtonmukaisuuten tähten pyytän saata ehtottaa "tosi-kansallisuuten" lehtille yhten etistysaskeleen lisää, nimittäin että rupeisiwat kirjottamaan myöskin Kephart, Taanilson-Kalmari, j.n.e.
Tiitus"Joulu kuritushuoneessa
Uusi Aura, 29.12.1908


"Joulu Turussa.
Heleän kirkkaana walkeni Jouluaatto. Warhain aamulla näkyi kaduilla sankkoja ihmisjoukkoja matkalla jouluostoksia tekemään. Mutta kuta pitemmälle päiwä kului, sitä harwemmiksi käwiwät ihmisjoukot, kunnes iltasella, kuusten kynttiläin tuikkiessa milt`ei joka akkunasta, kadulla tapasi wain yksinäisen poliisin kulkemassa yksitoikkoista kulkuaan.
Waiwaistalot.
Uudessa waiwaistalossa wietettiin Joulua tawalliseen tapaan. Käytäwissä seisoi suuria, aistikkaasti koristeltuja joulukuusia. Klo 4 i.p. tarjottiin köyhille kahwit, jonka jälkeen waiwaishallituksen johtaja luutnantti G.Poppius toiwotti heille hauskaa joulua. Kun sitte waiwaishallituksen kamreeri U.Grönroos wielä oli pitänyt esitelmän, kutsuttiin hoidokkaat tawanmukaiselle joulutarjoilulle, joka luonnollisesti otettiin wastaan kiitollisin mielin.
Wanhassa waiwaistalossa wietettiin iltaa jotakuinkin samalla tawalla. Kummassakin jaettiin hoidokkaille sitäpaitsi erästä kaupungin papiston toimesta julaistua joululehteä.
Lastenkoti.
Lastenkodin pienokaisten joulujuhla alkoi hartaushetkellä tuomiokirkossa. Kun sieltä oli palattu kotiin oli tämä juhlallisesti walaistu ja keskellä salin lattiaa seisoi komea joulukuusi. Wirren weisattua jaettiin pienokaisille lahjoja jos jonkinlaisia ja loppu-ilta wietettiin laulaen ja leikkien kuusen ympärillä. Loppujen lopuksi tietysti nautittiin hywä joulu-illallinen.
Kuritushuone.
Ylhäällä Kakolassakin, tuossa onnettomain majassa, wietettiin Joulua kuritushuoneen eri osastoissa. Jumalanpalweluksen toimittiwat pastorit J.R.Ellilä ja K.B.Hytönen, minkä jälkeen jaettiin kaikki wangeille saapuneet kirjeet. Samoin jaettiin nti Matilda Wreden joulutervehdys. Iltasella tarjottiin jouluateria ja käytävissä lewittiwät somat joulukuuset iloa ympärilleen."Kyytipoikaa kaivataan
Uusi Aura, 29.12.1908


"Kyytipoika saa paikan heti Lempi-ravintolassa."


Joulu Salossa
Uusi Aura, 30.12.1908


"Joulu Salossa oli kolkon kylmä. Tuimaan tuuleen, joka kesti kaikki juhlapäiwät oli wähällä koko joulutunnelma hukkua, jos waan hiemankin ulos pistäysi. Luonto ei ollut juhlatuulella. Ei pehmeästä walkolumesta merkkiäkään, wielä wähemmän kulkusten kilinää jouluaamuna. Ei ! Koleata kärryjen kolketta silloin tällöin kadulla. Kotona pysyiwät ihmiset enimmäkseen. Joulurauha ja kotitunnelma saiwat sijaa siellä missä wäkijuomia ei oltu wieraaksi kutsuttu. Rukoushuoneelle kokoonnuttiin sentään joulukuusen ääreen kuulemaan joulun suurta ilosanomaa."


Joensuun kartano ja kontrahtit
Sosialisti, 31.12.1908


"Halikon Joensuusta.
Raatajat hoi! Nyt näyttää teille lähenevän jo aika jolloin tulee toteen se kuin ennen olen sanonut, että Joensuun kartanosta tulee Laukko n:o 2. Olkaa waan warowaisia ja täyttäkää armollisen herra Kreiwin kaikki raaimmatkin käskyt, mutta älkäät tätä wiimeistä, joka teille tuotiin oikein poliisiwoimalla. Olikohan se onnellista uutta wuotta kuin kreiwi armostaan torppareille toiwotti oikein lain woimalla tästä t.k. 28 päiwä. Onnen toiwotus oli näin kuuluwa: jollei torppari hywäksy sitä kontrahtia, minkä hän "mielin määrin tekee", niin on torppari lähtewä ensi Maariasta wuosi eteenpäin. Siis 1910 Maarianpäiwänä tapahtuu Joensuun kartanossa häädöt kaikille niille torppareille ja muille alustalaisille, jotka eiwät hywäksy näitä kontrahteja. Ja wielä se on hywäksyttäwä ennen uutta wuotta. Siis kowa kiire, koska joulurauha häiritään. Tahtoisin kysyä torpparien puolesta: onko tämä häätösana woimassa olewa, joka joulurauhan aikana annetaan?
Nyt waan torpparit muistakaa, ettette ota tuota nylkemiskontrahtia, jonka Joensuun itsewaltias on hywäksi nähnyt teille määrätä. Näyttäkää ettette ole raukkoja eikä armon rukoilijoita, kuten muutamat muut.
M.N.Wainio"


-Kontrahti = sopimus
Koetetaanpa etsiä, tuleeko tähän jatkoa seuraavina parina vuonna..
Huomioi, että lisään lehtileikkeitä sivuille pikkuhiljaa sitä mukaa kun saan ne julkaisukuntoon..
Palaa myöhemmin uudelleen tälle sivulle..
Alla on linkki vuoden 1909 -sivulle, vaikka tämä sivu on työn alla, voit käydä katselemassa sivun alkua, siellä on jo paljon luettavaa..
Wastamerkkejä
Uusi Aura, 04.01.1908


"Hajalan Osuuskaupan
wastamerkkejä wuodelta 1907 otetaan wastaan tammikuun 15 päiwään asti liikkeen konttorissa. Hallinto."


-Useat osuuskaupat jakoivat jo silloin ostohyvitystä.


Hywistä hirsistä
Uusi Aura, 04.01.1908


"Rakennus myytäwänä
9 metrin lewyinen ja 20 m. pituinen rakennus, hywistä hirsistä myydään Halikon Yöntilässä os. Hajala"Halikon kuntakokouksessa
Uusi Aura 04.01.1908


"Tilallisen Juho Kawenius-Mikolan pyyntöön saada ottaa kiwiä rakennustarwetta warten kunnan omistamalta Nummen Kankareen talon maalta ei suostuttu.
Kunnallistilien tarkastajaksi agronoomi U. Forteliuksen sijaan, joka paikkakunnalta on pois muuttanut, walittiin tilallinen G.A.Päittenpää.
Torpparin poika Juho Friberg-Sagulinin pyyntö saada kunnalta rahallista awustusta walituksen tekemistä warten kihlakunnan oikeuden päätöksestä, koskewa eläkkeen hakemista kreiwi Carl Aug. Armfeltilta, jonka työstä hän oli tullut raajarikoksi, hylättiin, syystä kun hän sitä warten jo oli saanut köyhyyden todistuksen.
Turun Raittiuspiiritoimikunnan pyyntö saada kunnalta rahallista awustusta raittiusesitelmien pitämistä, kirjallisuuden lewittämistä y.m. warten hylättiin."Welkuan kuntakokouksessa
Uusi Aura 04.01.1908


"Wäkijuomain kieltolakia ei kunta kannattanut, kuten luonnollista olikin, sillä kokouksessa oli suurimmaksi osaksi "kohtuuden miehiä". Tällä päätöksellä ei sentään ole mitään yleisempää merkitystä, sillä kuulutuksessa ei ollenkaan mainittu siitä, että asiasta kuntakokouksessa kysymystä nostetaan, eikä siitä syystä ollut kukaan kieltolain kannattaja tietänyt kokoukseen saapua.
Tällaista kieroa menettelyä wastaan panewat kaikki raittiusmiehet, mitä jyrkimmän wastalauseen."


-Kieltolaki tuli voimaan vasta 1919 ( 4 )


Wäkiluku
Uusi Aura 04.01.1908


"Suomen wäkiluku. Äskettäin kerrottiin myöskin U.A:ssa että maamme wäkiluku nyt jo olisi yli 3 miljoonaa. Tämä uutinen, joka on kiertänyt useimmissa maamme lehdissä, on kuitenkin wäärä. Eilisessä U.S ilmoittaa näet Suomen Tilastollisen Päätoimiston tirehtöri toht. Aug. Hjelt, että Suomen wäkiluku wuoden vaihteessa on vähän yli 2,975,000 henkeä."


-Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli huhtikuun 2016 lopussa 5 489 821 ( Lähde: Tilastokeskus )


Myynnissä wointekowälineet
Uusi Aura, 09.01.1908


"Wähän käytetty, mutta hywässä kunnossa olewa kruunuseparaattori n:o 2, weiwikirnu ja woipöytä myydään uskomattoman halwalla Halikon Breitilässä. Kustaa Merisalo."Tärkeä telefooni
Sosialisti, 11.01.1908


"Uutiset ja telefooni. Se lisäksi, että jo koko tämän wiikon ajan olemme toimituksessa saaneet kärsiä telefoonin puutetta, kunniaksi pakkaselle ja meidän saamattomalle telefooniyhtiöllemme, ilmotettiin eilen wielä lisäksi molempien telefoonilinjojen Helsinkiin olevan epäkunnossa. Uutistoimisto ei siis saa sieltä tietoja. Siten jää joukko uutisia odottamaan hitaita postiteitä. Kärsitään nyt urheasti ohi näiden waikeitten aikojen, ehkäpä wielä kerran helpottaa."Teoksia
Turun Sanomat, 14.01.1908Kissanreikä
Uusi Aura, 16.01.1908


"Läpi niillekin. Eräässä herraskartanossa oli huomattu rottia ilmaantuneen wiljamakasiiniin ja wanha Pekka sai toimekseen sahata makasiinin oween kissanläwen, jotta kissat pääsisiwät rottajahtiin. Seuraawana päiwänä meni työnjohtaja katsomaan, miten työ oli tehty. Ja aiwan oikein, owessa oli tawallinen kissanreikä, mutta sen lisäksi wielä toinen pienempi reikä wieressä. Kysyttäissä Pekalta, mikä se toinen reikä siinä merkitsi, wastasi pekka:
-Jotta kissanpojat myöskin pääsisiwät sisään ja saisiwat harjotella wielä pieninä ollessaan."Walmistawakoulu
Uusi Aura, 21.01.1908


"Kouluolot Salossa. Meille kirjotetaan Salosta: Jo muutamia wuosia on täällä työskennellyt eräs wähäpätöinen, yksityinen walmistawakoulukin, joka ei ole ollut oppilaiden, waan warojen ja awarain huoneiden puutteessa. Se kuuluu wielä alkaneen toimintansa 16 p. tammikuuta; mutta tämä sanotaaan olewan wiimeinen lukukausi, koska sen nykyinen johtajatar on muuttopuuhissa.
Ääniä kuuluu toki, jotka puolustawat tällaisenkin walmistawan koulun tarpeellisuutta, koska on lapsia, sekä Salossa että Uskelassa, jotka suoritettuaan pikkukoulun oppimäärän, eiwät wielä ole sen ikäisiä, että woiwat seurata opetusta warsinaisessa kansakoulussa. - Niin - mistä siis sellaiset lapset eteenpäin pääsewät? Pitääkö heidän loikota laiskana ja kaswaa kelwottomiksi, kunnes tulewat 9 wuotiaiksi?
Jos on niitä wanhempia, jotka huomaawat walmistawankoulun tarpeelliseksi, ryhtykööt toimiin, että taas saataisiin joku lastenystäwä, joka antaisi yhteiskouluunkin kelpaawaa, walmistawaa opetusta! "Ilmotus
Turun Sanomat, 30.01.1908Leivän ja korpun kanssa
Tähti, 30.01.1908


"Osuustoiminnallinen illanwietto Hajalan Hyyppärällä pidetään t.k.9 p:nä klo 4 i.p. - Koittakaapas nyt saapua oikeen miehissä ja naisissa sinne, tulkaa nyt kerran kaikki, naisetkin, siellä pistoowataan kahwitkin oikein leiwän ja korpun kanssa, kehoittelee tämän johdosta Hajalalainen kirjeenwaihtajamme."

-Osuustoiminta-asia oli melko uutta Halikossa, osuuskauppa aloitti Hajalassa 1904 ja osuusmeijeri 1905. ( 1 )
YLÖS!
Suuri wahinko
Uusi Aura, 02.02.1908


"Salaperäinen warkaus tapahtui tässä kaupungissa wiime wuonna joulukuun alkupäiwinä, jolloin waras oli anastanut itselleen palwelijatar Hilma Appelgrenille, joka on useita wuosia ollut siiwoojattarena "Hemmetissä", kuuluwan säästökirjan. Waras oli nimittäin murtanut lukitun lippaan, jossa säilytettiin kolmea säästöpankkikirjaa, ja ottanut ainoastaan päällimäisenä olewan, mainitulle palvelijattarelle kuuluwan, ja sowittanut sen jälkeen rikotun kannen niin ettei mitään woitu huomata. Lipas oli lukitussa piironginlaatikossa, jonka awaimet oliwat naulassa seinällä ja jonne waras ne oli jälleen kauniisti pannut. Kaikesta päättäen oli waras lähemmin perehtynyt paikkoihin. Jouluk.2 p. oli kirjalla nostettu 1,200 mk. ja jätetty 200 mk. jälelle. Kuusi wiikkoa tämän jälkeen huomattiin warkaus, kun mainittu palwelijatar aikoi mennä pankkiin kirjaansa merkityttämään. Asia ilmotettiin heti etsiwälle poliisille, joka on koettanut ottaa warkaasta selkoa mutta tähän saakka tuloksetta. Köyhälle palwelijattarelle on täten tapahtunut suuri wahinko, menettäessään waiwoin pienistä palkoistaan wanhain päiwäinsä waraksi säästämänsä rahat.
Jos joku henkilö olisi sattunut olemaan säästöpankissa silloin kun waras nosti rahat ja huomannut jotain tai tuntenut sen, joka nosti ne yllämainitulla nimellä, niin pyydetään häntä hywäntahtoisesti ilmottamaan tietonsa etsiwälle poliisille tai Hemmet'iin."Hännästä jäätyi kiinni
Tähti, 04.02.1908"Hännästä kiinni jäätyi Orimattilan Kallusjoella koira erään järwen jäällä. Erään talon miehet metsään mennessään huomasivat koiran istuwan keskellä jäätä ja tarkemmin tarkastaessa huomattiin istumisen syyksi se että koiran häntä oli jäätynyt aiwan näkymättömiin jään sisään.
Tarmokkailla pelastustoimenpiteillä saatiin häntä irti ja koira pääsi läheiseen torppaan häntäänsä sulattamaan."Tapahtui Turussa
Uusi Aura, 20.02.1908


""Otan, missä on ja pistän, mihin tarwitaan", ajatteli kai se mies, joka eilen päiwällä latoi erään talon alustassa Läntisenkadun warrella tyhjiä olutpulloja poweensa noin parisenkymmentä, aikoen nähtäwästi niillä ansaita täysinäisiä pulloja janoonsa. Mutta pahaksi onneksi satuttiin miehen wehkeet näkemään, joten hänen oli waristettawa pullot porttikäytäwään ja lähdettäwä liesuun. Mutta "yrittää pitää, muuten ei tule mitään". Mitäs muuta kuin taas erääseen toiseen alustaan Läntisen linjakadun warrella, mutta siellä ei sattunut olemaan mitään otettawaa, koska mies tyhjin käsin kulkeutui rautatien alueelle, missä poliisi tekeytyi tuttawaksi ja wei poliisikamariin.

Paha erehdys. Eilen aamupäiwällä piti kolmen maalaisukon mennä lekkereineen wiinapuotiin. Erehdyksessä sattuiwat ukot kuitenkin menemään samassa talossa asuwan lääkärin paraatiowesta sisään. Perimmälle tultuaan huomasiwat he erehdyksensä ja hämmästyiwät koko suuresti, sillä eihän wielä ole kieltolakia hywäksytty, joten ei reseptin uudistamista wielä tarwita."Paikkoja avoinna
Uusi Aura, 20.02.1908Tammelan käräjillä
Uusi Aura, 20.02.1908


"Awiorikokset Forssassa. Paljon puheen aineeksi owat Forssassa tulleet ne awiorikosjutut, jotka päättyiwät äskettäin pidetyillä Tammelan käräjillä. Lähtemättä tästä yksityiskohdittain kertomaan kaikkea sitä siweellistä mädännäisyyttä, jota nämä jutut owat päiwän waloon tuoneet, tahdon ainoastaan merkitä sen surullisen tosiasian, että sen puolustajat täällä näyttäwät jo esiintywän jotenkin röyhkeänä, waatien tunnustusta melkeimpä mille konnamaisuudelle tahansa. Näyttää siltä, ettei noiden siweettömyys-akitaattorien työ ole ainakaan täällä hukkaan mennyt. Itse "jutut" päättyiwät hywin lyhyeen oikeussalissa. Toisessa, jossa syytettynä oli sekä mies että nainen, toisen kanssa ennen wihityt, oli päätös seuraawa: mies 6 kk. wankeuteen, nainen 3 kk. ja lisäksi kaksi awioeroa. Toisessa, jossa toinen syytetyistä oli naimaton, tuli päätökseksi yksi awioero ja miehelle 2 kk. wankeutta sekä naiselle 150 mk. sakkoa. Siinä näiden juttujen juriidinen meno. Mutta siinä ei ole niiden alku eikä loppu. Kuka woi numeroilla mitata kaikki ne kärsimykset ja kyyneleet, joita nuo petetyt waimot owat kärsineet yksin hoitaessaan perheitään isän kulkiessa omilla retkillään? Kuka mittaa sen kärsimyksen, joka heitä wieläkin odottaa, kun perheen hoito jää nytkin heidän huolekseen? Lasten "kaswatuksesta" ei tällaisissa perheissä woi tulla edes kysymystäkään, hywä jos saawat sen verran rawintoa, että eläwät. Tämä puoli asiasta onkin hywin surullinen ja työläis-perheissä hywinkin tuntuwa. Mutta sitä ehkä tällaisten oppien lewittäjät juuri toiwowatkin, koska niin innokkaasti koittawat oppiaan lewittää.
Ehkäpä he toiwowat näin kaswatetuista lapsista saawansa oikeita jäseniä siihen tulewaisuuden ihanne-yhteiskuntaan, jonka tuloa he sanowat walmistawansa, huudahtaa kirjeenwaihtajamme."Osoittiko mieltään?
Uusi Aura, 19.02.1908


"Wihanen hewonen. Kun talonwoudin 16 wuotias poika talosta n:o 12 Kaskenkadun warrella waljasti hewosta kiwiajoa warten ja parhaallaan kiinnitti rinnusta, puri hewonen häntä niin pahasti wasempaan käteen, että pojan heti oli turwauduttawa lääkäriin."


Korotettu ajopalkka
Uusi Aura, 21.02.1908Hyyskän tyhjennys
Uusi Aura, 21.02.1908


"Joka haluaa ottaa toimekseen hyyskän tyhjentämisen wuosikaudella, ilmoittakoon Linnankatu 45"

-Hyyskä=Huussi=Ulkokäymälä=Ulkohuone=Puucee
Rakkaalla paikalla on monta nimeä...
YLÖS!
Setelien säilytys
Työmies, 03.03.1908


"Wanhanaikuista rahojen säilytystä. Wielä nykyaikanakin, jolloin jo on pankkeja paljonkin, säilytetään rahoja muutamissa sydänmaan pitäjissä wanhanaikuiseen tapaan, esim. kaiwamalla maahan. Niinpä tapahtui hiljattain Kuorewedellä seuraawa tapaus. Kun mies pitäjän säästöpankkiin toi rahojaan säilytettäwäksi, huomattiin setelirahat, yhteensä 600 mk., melkein wärittömäksi muuttuneina. Kun ukolta kysyttiin, missä rahat owat niin kosteassa olleet, että owat muuttuneet, selitti ukko niitä pitkät ajat säilyttäneensä paperikäärössä saunan lauteiden alla. Täällä oliwat siis ukon rahat tulleet moneen kertaan pestyiksi, onni wain, etteiwät rotat niitä nuuskineet, niin silloin olisi ukon yksinkertaisuus tullut kalliilla maksetuksi."


Kalunkirjoitus
Uusi Aura, 17.03.1908


"Kalunkirjoitus kuolleen tilallisen Juho Fredrik Mäki-wainajan jälkeen pidetään Sauvon pitäjän Patarautilan Mäkitalon tilalla lauwantaina nykyisen maaliskuun 28 pnä klo 9 a.p. joka asiaa koskewille ilmoitetaan. Sauwossa, maalisk. 12 p. 1908. Jalmari Huhti"

-Perunkirjoituksesta on tässä kyse.


Teettäjien nahoista
Uusi Aura, 17.03.1908Halwoilla ehdoilla
Turun Sanomat, 17.03.1908


"Keuhkotautiparantola Salon lähistölle. Salon raittiusseuran keskuudessa on päätetty ryhtyä toimiin, jotta ensimmäinen keuhkotautiparantola Turun raittiuspiiriin tulisi Salon lähistölle. Hankkeen hywään tarkoitukseen nähden toiwotaan jonkun tilanomistajan antawan maata ja ehkä huoneitakin laitokselle hyvin halwoilla ehdoilla. Woidaan sitä paitsi toiwoa että sellainen laitos kerran toimeensaatuna tuottaa talolle pysywiä tuloja, sanoo kirjeenwaihtajamme."


Woi woita
Sosialisti, 19.03.1908


"Perunoita woin sijasta. Perjantaina osti eräs perheen emäntä Tampereen kauppatorilta woita yhden kilon painoisen palan. Kun ostaja sitten kotona rupesi woita palottelemaan, huomasikin hän woin sekaan olewan sotkettuna melkoisen joukon perunoita. Oikeata woita oli waan ympärillä."


Lawantautia Halikossa
Turun Sanomat, 21.03.1908


"Lawantauti raiwoaa Halikossa. Lawantauti on taas arweluttawassa määrässä alkanut lewitä Halikossa. Niinpä on Hajalan aseman seuduilla, mistä wiime torstaina piirilääkäri toimitti tarkastuksen, kokonaista 17 lawantautisairasta. Sairaista on jo näinä päiwinä kuollut yksi."


Angelniemi
Sosialisti, 28.03.1908


"Sosialistin lukijat eiwät kaikki tiedä missä Angelniemi sijaitsee. Se on Halikon kappeli, Salon kauppalasta länttä kohden 1½ penikulmaa, pieni kunta wain 1,085 paikoille asukaslukua ja manttaaliluku hieman yli 20. Kansakouluja 4, 3 kunnan ja yksi yksityisen ylläpitämä, siis pajoja ei puutu tiedonhaluisilta kun tulee waan aikaamme wastaawa oppiohjelma."


Ilvekset
Uusi Aura, 31.3.1908


"4 elävää ilvestä lähetettiin Sortawalasta hra P.Perhon wälityksellä wiime torstaina Hernösandiin Ruotsiin. Ilvekset oli otettu kiinni Rajaselän kylän tienoilta Wenäjän puolelta. Rahti Turkuun maksoi 78 mk. Elukat matkustivat 3 luokan piletillä ja annettiin niille, paitsi runsaita ewäitä, markka päätä kohti ryypättäwää warten. Matkustajat kuuluwat jo saapuneen perille."


Halua leipoustyöhön
Uusi Aura, 31.03.1908


"Palwelustyttö siisti ja rehellinen, jolla olisi halua leipoustyöhön, saa paikan heti, tai 1 p:stä toukok. kauppias J.Kaukorannan luona Halikon Yttelässä."


Kohtuushinnoilla
Uusi Aura, 31.03.1908


YLÖS!
300 000 kiloa siemenperunaa!
Turun Sanomat, 01.04.1908Lintuja
Uusi Aura, 01.04.1908Kaksi uutta kansakoulua
Uusi Aura, 02.04.1908


"Kaksi uutta kansakoulua päätti Halikon kunta wiime maanantaina pitämässään kokouksessa perustaa, nimittäin Toijalan ja Saarimäen piireihin. Tarkoituksena on, että koulut alkawat toimintansa syksyllä 1909. Toijalan koulu tulee nykyisen Prestkullan kansakoulun sijaan, joka wastaisuudessa lakkautetaan, ja tulee yhteiskansakouluksi, jommoiseksi myöskin nykyinen Kihisten poika-kansakoulu wastaisuudessa järjestetään."

-Prestkullan koulu oli Halikon ensimmäinen kansakoulu, sen toiminta alkoi 1871 ja kansakoulurakennus sijaitsi suunnilleen nykyisen seurakuntatalon kohdalla. ( 5 )


Postijuna törmäsi
Turun Sanomat, 04.04.1908


"Waara tarjolla. Kun Helsinkiin menewä postijuna toissapnä saapui Halikon ja Hajalan asemien wälillä erään ylikäytäwän kohdalle törmäsi se erään käytäwän yli pyrkiwän jauhokuorman päälle. Hewonen ja ajaja pelastuiwat, mutta reki ja muutama jauhosäkki turmeltui."


Kuumetauti
Sosialisti, 10.04.1908


"Kuumetauti Halikossa. Halikon piirilääkäri E.J.Waren on pari päiwää sitten ilmoittanut lääkintäylihallitukselle, että 5-11 päiwinä tätä kuuta oli 12 uutta kuumetaudin kohtausta ilmennyt Halikossa ja sitä edellisellä wiikolla 3. Kulkutaudit owat kuitenkin laimentumaan päin kun ei wiime päiwinä ole uusia tapauksia sattunut. Kulkutaudin tähden on otettu kaksi kiertäwää sairaanhoitajatarta, mutta mahdotonta on ollut saada paikkaa aijotulle kulkutautisairaalalle."


Huutokauppa
Uusi Aura, 22.04.1908Täysin selvillä oleva
Sosialisti, 22.04.1908


-Varmaan aika mielenkiintoinen toimenkuva..


Iltama arwokkaalla ohjelmalla
Uusi Aura, 23.04.1908


"Halikon Suomalainen seura toimii Kihisten kansakoululla iltaman sunnuntaina t.k.26 p:nä alkaen k:lo 3 i.p. arwokkaalla ohjelmalla. Tunnettuja etewiä puhujia muilta paikkakunnilta on lupautunut tulla puhumaan wastaisesta kansan parasta tarkoittawasta ohjelmastamme. Samassa tilaisuudessa tulee iltaman päätyttyä keskusteltawaksi erittäin tärkeistä puoluettamme koskewista asioista, joten jokaisen todella kansan parasta harrastawan paikkakuntalaisen on silloin wälttämättömästi läsnä oltava."


Lawantauti
Työmies, 24.04.1908


"Lawantauti Halikossa. Wiime sunnuntaina saapui Halikkoon lääkintähallituksen määräyksestä lääket.lisentsiaatti O.Rohde awustamaan sikäläistä piirilääkäri E.Warenia lawantautisten hoidosta ja taudin lewiämisen wastustamisesta Hajalan aseman seuduilla. Lääkäri Rohde asuu Hajlan kartanossa ja riittänee työtä tarpeeksi kahdelle lääkärille, koska uusia tautikohtauksia on wieläkin yhä sattunut. Sairaiden luku on nykyään noin 50. - Taudin lewittäjänä woidaan nykyään jo melkein warmuudella pitää Hajalan meijeriä ja siksi on se toistaiseksi suljettawa."
YLÖS!
Sotilaswirkatalon metsä
Uusi Aura, 09.05.1908


"Sotilaswirkatalojen metsät. Senaatti on hywäksynyt Halikon pitäjästä olewan Wartsalan sotilaswirkatalon wuokraajan Otto Niemisen anomuksen että, koska ei wirkatalon metsän wuosilohoilla eikä hakamaillakaan ole koiwuja saatawissa ajokalujen laittamista ja korjaamista ynnä muita taloustarpeita warten, hänelle sallittaisiin tähän tarkoitukseen ottaa koiwuja wirkatalon I:ltä aikakausloholta, jossa niitä on runsaasti ja niinkin paljon että ne melkein estäwät hawupuiden kaswun."

-Sotilasvirkatalo oli sotapäällystölle luovutettu palkkatila, joka tarjottin palkan osana. Wartsalan sotilasvirkatalolla oli 7 torppaa, mm. Luodonpää Vartsalan saaressa. ( 3 )


Hajalasta
Turun Sanomat, 16.5.1908


"Hajala
Waskiolaiset pitäwät Toiwilan Uudessatalossa kokouksen t.k. 17 pnä klo 1 päiwällä, jossa tullaan keskustelemaan ja päättämään haarakauppaa koskewista seikoista.
Kauppa-apulaiseksi Hajalan Osuuskauppaan on 13 hakijasta walittu herra Woldemar Aarnio Uudestakaupungista."


Waskiolle puuhattiin siis Hajalan Osuuskaupan sivumyymälää


Toverit Salossa
Uusi Aura, 16.05.1908


"Sosialisti-towerit Salossa. T.k. 12 päiwän illalla näyttiwät "towerit" Salon kauppalassa minkälaisiin tekoihin owat kuin luotuja. Oli hankittu erääseen taloon joku määrä miestä wäkewämpää, tietysti raittiuden harrastuksesta. Kun oli tarpeeksi maisteltu, lähdettiin ihailemaan juhla-illan kauneutta. Weljeys-aatteen toteuttajat oliwat nyt sellaisella tuulella, että akkunanruudut eiwät olleet tarpeeksi kestäwiä "towerien" kieltolakiharrastuksia wastaan. Osa erään talon akkunoista lyötiin murskaksi. Tästä eiwät kuitenkaan sanotussa talossa asuwat "towerit" pitäneet, koska ryhtyiwät wakawaan wastarintaan. Sanokaas wielä, etteiwät towerit raittiutta harrasta!"


Tilkitsemistyö
Uusi Aura, 16.05.1908Ameriikkalaista mallia
Uusi Aura, 19.5.1908Uskomattoman halvoilla hinnoilla
Uusi Aura, 19.5.1908Rääwelin ruisjauhojakin myynnissä
Uusi Aura, 30.5.1908


"On saapunut
suuri määrä miesten, naisten, ja lasten jalkineita. Ansaitsee käydä katsomassa sillä ne ovat siroja, wahwoja ja halpoja. Myös alennetulla hinnalla myydään Rääwelin ruisjauhoja, rehujauhoja, wehnänleseitä, kalkkia, suolaa, perunoita, silawaa ja sianrasvaa y.m.
J.Palmen Hajalan asema."


-Rääveli = Tallinna vanhalta nimitykseltään
YLÖS!
Poikanulkkien tekemä
Uusi Aura, 11.06.1908


"Lapsettamaan alkaa jo Muurlankin sosialisteja, päättäen siitä, miten he kohtelewat suomalaisen puolueen julkisille paikoille asettamia ilmotuslappuja. Wai liekö menettely ilkeämielisyyttä?
- Tapaus on seuraawa: Wiime lauantai-illalla asetettiin Muurlan kirkon edustalla olewan kilometripylwään kylkeen ilmotus Muurlan Suomalaisen Seuran toimeenpanemasta kesäjuhlasta, mitkä pidettiin tiistaina Muurlan nummella. Mutta Helluntaipäivän aamulla olikin ilmotuksen päälle naulattu eräs ilmotus sosialistien helluntai-maanantaina pitämästä iltamasta, mikä otettiin pois paikoiltaan, kuten luonnollista olikin. Mutta iltapäiwällä ilmestyi pylwääseen toinen paperilappu, jossa ilmoituksen alapuolelle oli kirjotettu warotus "suomettarelaisille", etteiwät he repisi sosialistien ilmotuksia, "sillä sillä keinoin ei taiwaaseen päästä, waan suoraan helwettiin"! - Kowin huono witsiksi, mutta erinomaisen kuwaawaa nykyajan sosialisteille!
Tapaus herätti yleistä paheksumista paikkakunnalla järkewämpien sosialistienkin keskuudessa, jommoisia toiwoakseni enimmät Muurlan sosialisteitakin wielä owat. Työ nähtäwästi olikin ajattelemattomien poikanulkkien tekemä, sillä "miehentyö" ei se ainakaan ollut, arwelee
ent. muurlalainen."Wäkeä wähänpuoleisesti
Uusi Aura, 16.06.1908


"Waalikalastuksen toimeenpani hra Taawi Tainio wiime lauantai-iltana Halikon Toijalassa. Wäkeä oli kaikista sosialistien haalimiskeinoista huolimatta saapunut tilaisuuteen wähänpuoleisesti. Pitkässä esitelmässä esitti hra Tainio sosialistien tawanmukaiset pulskat lupaukset. Senjälkeen ryhtyi hän puhumaan wirkamiesasiasta, mainiten mitenkä muukalainen ylimystö wuosisatoja on kansaamme sortanut "nylkien" sitä mielensä mukaan ja toiwoi että kansa nyt muutteeksi antaisi itsensä sosialistiherrojen nenästä wedettäwäksi. Wihdoin lopetti Tainio joutawat jaarituksensa ja niin oli sosialistinen humpuukisaarna loppunut, mitään waikutusta jälkeensä jättämättä."


Rotat rahojen anastajina
Uusi Aura, 16.06.1908


"Rotat rahojen anastajina ja pakkoluowuttajina toimiwat joku aika sitten Rawansaaren Räihän kylästä erään muurarin asunnon ylisillä. Nämä nelijalkaiset kassantarkastajat oliwat tunkeutuneet talon rahasäästöpaikkaan, siepanneet sieltä setelit, siirtäneet ne peräti toiseen paikkaan ja "särkeneet rahaa", s.o. sipultaneet setelit, pieniksi palasiksi. Näin turmeliwat rotat 300 mk. Suurella työllä sirpaleet woitiin sovitella niin paljon yhteen, että pankki ne lunasti ja korwasi siten rottien toimeenpaneman pakkoluowutuksen."


Fideikomissi
Helsingin Sanomat, 23.06.1908


-Sääntöperintötila (fideikomissi) oli maatila, jonka perintönä siirtymistä sääteli erityinen perintösääntö. Sääntö esti tilan jakamisen perillisten kesken sekä tilan myymisen tai panttaamisen. Tavanomaisesti sääntö edellytti tilan siirtymistä vanhimmalle miespuoliselle perilliselle. Säännön tavoitteena oli estää omaisuuden arvon alenemista ja hajaantumista suvun hallusta. ( 4 )


Isänmaallinen nero
Turun Sanomat, 23.06.1908


"Halikko.
Perjantaina t.k. 19 pnä pidettiin nuorsuomalaisten kokous Puotilan kartanon maalla. Tilasuuteen oli kokoontunut melkoinen ihmisjoukko. Puhujina esiintyiwät hra Ewanljung ja ylioppilas, nti Ojanen. Erittäin hra Ewanljung lausui pontewat sanat. Puheitten jälkeen ehdotti nti O., että ruwettaisiin keksutelemaan, mutta kellään ei ollut halua. Kuulijana oli myös tuo suuri isänmaallinen nero, opettaja ja suomettarelainen pylwäs. Tenhowaara. Hän pyysi puheenwuoroa lausuakseen muutaman sanan. Myönnettiin. Kaikkien nauraessa alkoi hän lukea suomettarelaisesta kirjasta, jossa tietenkin perustuslailliset saiwat kuulla wiisaita sanoja. Oli hänellä kai heikot silmät, koskei sisäluku oikein hywin käynyt. heti kun oli oli wiimeiset sanat paperista lukenut, niin hän nosti hattuaan ja - läksi. Kas se lähtö oli juhlallinen ja suomettarelaisille niin tyypillinen. Herra Tenhowaara tiesi kyllä että hän waletta oli puhunut ja että hän saisi wastauksen, mutta totuuden sanoja ei hän jaksanut kuulla. Tiedetäänhän, ettei totuus ja suomettarelainen tunne toisiansa. Woi niitä raukkoja."


-Tenhovaara toimi opettajana Halikon Kihisten koulussa 1883-1920. ( 5 )


Olutkori Ahtolan saaliiksi
Uusi Aura, 24.06.1908


"Juhannustuulella oli jo eilen päiwällä 4 työmiestä lautatarhan kohdalla, jossa he weneessä nauttiwat olutkorin sisällöstä. Jostain syystä tuli kumminkin riita "weljesten" kesken, koska yksi iski pullolla toista rintaan. Tästä joutui wene pois tasapainostaan ja kaatui, jolloin kaikki neljä joutuiwat weteen. Lautatarhasta pääsi kumminkin eräs mies hätään ja weti kaikki kuiwalle. Kowasti kirotti miehiä, kun olutkori jäi Ahtolan saaliiksi."


Työtä tarjolla
Turun Sanomat, 28.6.1908


-Laskuojat johtavat sivuojien vedet pois..
YLÖS!
Silmälasit mukaan!
Sosialisti 01.07.1908


"Wanhukset!
Ottakaa mukaanne silmälasit waalipaikalle, jotta näette tarkoin wetää sen punaisen wiiwan. Se woi näette mennä erehdyksestä yli yhden ehdokaslistan rajaviivojen ja silloin menee ääni hukkaan, Ja sitä on kaikin mokomin warottawa."Ohjeita lisää
Uusi Aura, 01.07.1908


"Kuinka Sinun tulee wetää punainen wiiwasi?
Ei ole yhdentekewää kuinka sen wedät.
Sinun pitää wetää se niin, että se lankeaa yhden ainoan ehdokaslistan sisälle. Sitä ei saa wetää niin huolimattomasti, että joku osa tuosta wiiwasta tulisi lankeamaan sen listan puitteiden ulkopuolelle, jota tahtoo äänestää."Hywä ja huokea
Uusi Aura, 04.07.1908


"Arwoista Perniöläiset!
Kuhnisten kylässä on läkkiseppä Sorsawirran talossa ja ottaa wastaan tiluksia, korjaustöitä ja tinauksia.
Huom! Hywä ja huokea"Hinnat nousewat
Uusi Aura, 07.07.1908


"Kalossien hinnat nousewat. Suomen kumitehdas on päättänyt korottaa kalossien hintaa 40 pennillä parilta sen johdosta että raaka-aineen hinta on noussut."


Tauko paikalla
Uusi Aura, 08.07.1908


"Hewonen kaatui eilen aamulla Aningaisten mäellä kuormansa eteen, lewäten siinä pitemmän aikaa. Luultawasti oliwat hewosparan woimat lopussa, sillä aikansa lewättyään se wirkeästi nousi pystyyn pitkää työpäiwäänsä jatkamaan.
Eihän hewosenkaan woimat loppumattomat ole, sopisi useain kuorma-ajurienkin muistaa."Tapaturma
Sosialisti, 16.07.1908


"Tapaturma sattui t.k. 13 pnä iltapäiwällä Halikon Kerawuoren Kurun tilan maalla. Wasikat nimittäin oliwat laitumella, joka on korkealla mäellä. Wasikka oli ruuan haussa joutuneet liika ahtaaseen mäen rotkoon, jossa luultawasti ympärikäännyttyään oli pudonnut 12 tai 13 meetterin korkeudesta ala. Kohdalla oli erään töllin nawetta ja wasikka putosi sen wesikatosta läwitse wälikatolle.
Wasikalta ei pudotessa mennyt henki ihan paikalla, ennätti ääntä pahasti useamman kerran. Siitä taas oli seurauksena, että toiset eläimet kuultuaan toisen hätähuudot myös tuliwat reunalle katsomaan ja niin hyppäsi toinenkin wasikka alas ja meni hengettömäksi. Muut laitumella olleet pari lehmää ja wasikoita oliwat myös tulleet samaa tietä, mutta sen saivat paikalle saapuneet estetyksi ajamalla elukat pois. Saman talon lampaita saman päiwän edellisenä yönä ahdisteliwat koirat, tappaen wiisi kappaletta, ja haavoittiwat kolmea. Koirat eiwät olleet yhden henkilön, waan erään wuokraajan ja entisen talonisännän, jotka wahingon korwaawat. Lihat wietiin Salon kaupunkiin myytäwäksi."Pelästyy ja raiwoontuu
Uusi Aura, 29.07.1908


"Neuwoja automobiilien wälttämiseksi. Kun nykyään automomobiilien käyttäminen maaseudullammekin päiwä päiwältä käy yhä tawallisemmaksi, lienee paikallaan hewosten omistajille antaa pieni wiittaus siitä, miten paraiten woi wältää hewosen pelästymistä ja ojaan kaatumista. On nimittäin huomattu käytännölliseksi heti, kun kuulee tai näkee automobiilin tulewan, kääntää hewonen samaan suuntaan kuin automobiili tullee, niin että kone aina tapaa hewosen takaapäin, jossa tapauksessa useimmiten pysyy sangen lewollisena, jota wastoin se helpommin pelästyy ja raiwoontuu, kun automobiili tulee suoraan wastaan."
YLÖS!
Kirkkowäen kummana
Turun Sanomat, 02.08.1908


"Alastomana esiintyi Tyrwäällä eräs räätäli wiime wiikolla. Lauvantaina hänellä wielä oli alaraajain suojukset, mutta jo sunnuntaina heitti nekin pois, juuri ihmisten kirkkoon mennessä. Terweydellisistä syistä kai mies kirkkowäen kummana kulki näin paratiisillisesti."


Jonkun werran liikutettu
Turun Sanomat 02.08.1908


"Uimaretkellä hukkuneita. Wiime tiistai-illalla hukkui Tammisaaressa uimamatkalla suutari Kristian Suomalainen. Wainaja lienee ollut jonkun verran liikutettu."


Kiertokoulun opettaja
Kotimaa, 05.08.1908


-Vaikka Halikossa oli jo kansakouluja, kiertokoulun opettajaakin tarvittiin.
Kiertokoulu oli koulumuoto, jossa omaa koulurakennusta ei ollut, vaan opettaja liikkui kylästä toiseen opettamassa lapsia siten, että koulurakennuksena toimi yleensä joku kylän taloista, kievari tai esimerkiksi pappila. ( 4 )


Osuuskaupasta
Uusi Aura, 11.08.1908


-Luujauho on maaperän lannoitteena ja aiemmin myös kotieläinten kivennäisrehuna käytetty luista valmistettava jauhe. Teurastamoilta saatavat luut voidaan ensin keittää vedessä tai vesihöyryssä, jolloin rasva ja liima-aineet saadaan erilleen ennen luiden jauhamista. Toinen tapa rasvan erottamiseksi on käsitellä rouhittuja luita bensiinillä. ( 4 )


Kansakoulusiwistys
Sosialisti 16.08.1908


"Wapaat koulukirjat päätti Halikon kunta kokouksessaan t.k. 14 p. antaa kaikille kansakouluoppilaille ensi syksystä alkaen. Toiwokaamme siis, että tämä päätös lisää koululasten luwun ainakin kaksinkertaiseksi, jotta lopulta pääsisimme siihen, johon pyrimme, että kaikille lapsille ainakin kansakoulusiwistys."


Waskio
Lähde: Turun Sanomat 19.08.1908,
Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot


"Kiertokoulut. Halikon Waskion piirin kiertokoulun opettajaksi walittiin t.k. 16 pnä 10 hakijasta diahoonikurssin suorittanut Aug. Hiltunen Sortawalasta."


Halikon kööri
Turun Sanomat, 18.08.1908


"Warsinais-Suomen Nuorisoseurain Liiton wuosijuhla
Halikon ja Loimaan laulukunnat kilpailiwat keskenään Loimaan nuorisoseuran talolla lauantaina klo 2 i.p. Yleisöä ei ollut tilaisuuteen saapunut kuin kolmisenkymmentä henkeä. Se johtui suureksi osaksi siitä, että kilpailut oli pakko pitää näin sopimattomaan aikaan ja toiseksi ei siitä aiwan yleisesti tiedettykään. Palkintotuomareina oliwat liiton walitsemina kanttorit O.Wuola ja A.Lindell sekä kilpailewien puolesta hra J.Kainulainen. Halikon kööri tunnustettiin kilpailijaansa paremmaksi, warsinkin rytmin ja tahdin puolesta, mutta ei ollut Loimaan laulukuntakaan, lyhyestä harjotusajasta huolimatta, huono. Palkinnot jaettiin siten, että Halikon laulukunta sai kultaseppä Sahlstedtin lahjottaman hopeakilwen, joka niinmuodoin toisen kerran joutui tämän haltuun, ja Loimaan laulajille annettiin keskuskomitean aikoinaan hankkima kiertopalkinto "Wäinön kannel"Kuin isä lapsiansa
Turun Sanomat, 23.08.1908


"Hywäsydäminen urosmirri on Kiehimäen kylän Karassa. Se näet heti sulan tultua kantoi 2 orwoksi jäänyttä jänön pentua metsästä kotiinsa, joita se tähän asti erinomaisen hellällä huolenpidolla on waalinut, kuin isä lapsiansa. Sääliwäisyyttä todistaa se seikka, että mirri ei raski syödä hänelle annettua maitoa, ennenkuin ensin molemmat poikaset owat syöneet. Osaapa hän antaa niille wielä kaswatusohjeitakin. Silloin kun pennut sopimattomasti telmiwät, niin silloin helläwaroen lyö käpälällään niitä poskelle."


3 nawettatyttöä muonapalkalla
Turun Sanomat, 23.08.1908


"Palvelukseen halutaan. Työvouti, 1 seppä, 1 weistomies, 1 maalaismuurari sekä 15 muonarenkiä, kaikki pienellä perheellä ja hywillä palwelustodistuksilla, ennen kaikkia raittiit ja säännölliset, sekä 3 nawettatyttöä muonapalkalla, kaikki nämä saawat wuosipaikan 1 pstä marraskuuta. Woiwat ilmottaa itsensä Koiwiston kartanossa Pöytyällä tai pehtori B. Sjöblomille Pitkämäessä, osote Turku."


Mirri warkaissa
Turun Sanomat, 26.08.1908


"Kissan ruokailutie. Seuraawa tapaus, niin kummallisen ihmeelliseltä kuin se tuntuukin, wakuutettiin kumminkin aiwan todeksi. Sawitaipaleen pitäjän Suomensalon saaressa oli talon maitokamarista häwinnyt pitemmän aikaa maidon päältä kermaa. Talon wäki syytti tästä omankäden oikeudesta rottia. Laitettiin rotille kaikenlaisia pyydyksiä mutta ei waan tarttunut yhtään pitkähäntää, niitä luultiin niin wiisaiksi, että ne muka osaawat karttaa pyydyksiin menon. Kerran kuuli talon tyttö maitohuoneen wiereisen kamarin uunista outoa rapinaa ja kun hän awasi uuninsuupellin, niin hyppäsi uunista talon kissa ulos, aiwan nokisena. Tutkimus pantiin toimeen ja huomattiin kissan käywän sawupiipun kautta maitokamarissa herkuttelemassa. Maitokamarin uunista on suora reikä katolle, josta mirri kulki säännöllisesti joka yö warkaissa, mutta kerran oli savupelti pantu uhkaawan myrskyn takia kiinni illalla. Kissa kun laskeutui sawupiippuun ja tapasi tawallisen tiensä tuketuksi niin hän kai luuli toisenkin wiereisen reijän johtawan maitopyttyjen ääreen ja kulki kierteisen tien asuinkamarin uunin tulipesään."


Täyteen tupattu rukoushuone
Turun Sanomat, 28.08.1908
"Waskion rukoushuone
wihittiin tarkotukseensa t.k. 25 pnä. Wihkimisen toimitti pastori K.J.Tallgren joka samalla piti juhlasaarnan.
Jumalanpalweluksessa awusti urkuri K.W.Runolinnan johtama kirkkokuoro, joka lauloi paitsi messussa, Hilariuksen kiitoswirren ja Pyhä, Pyhä.
Iltapäiwällä jatkettiin juhlaa puheilla, joita pitiwät pastorit Tallgren ja Heininen sekä laululla, jota esitti edellä mainittu kuoro ja Halikon naiskuoro.
Wäkeä oli juhlassa runsaasti. Waikka rukoushuoneeseen mahtuukin 400 henkeä niin oli niitä ainakin 700 henkeä, niin monin kerroin se oli täyteen tupattu, eikä sittekään wielä puolet wäestä sisälle mahtunut. Tuloja oli juhlasta (rawintolasta, sillä sisäänpääsymaksua ei kannettu) noin 250 markkaa, josta wain pieni osa menoja syystä, että kaikki oli lahjotettua, urkurahaston hywäksi kannettu kolehti tuotti 140 markkaa. Juhla oli onnistuneempia mitä paikkakunnalla yleensä on pidetty josta kiitos juhlan hommaajille mutta warsinkin sen awustajille.
Tämän rukoushuoneen synnystä muutama sana.
Kun Waskion wanha rukoushuone eli n.k. kirkko oli jo perin ränstynyt ja muutenkin tarkotustaan wastaamaton, eikä sen kuntoon saattamisesta päästy yksimielisyyteen kulmakunnalla pidetyistä kokouksissa eikä kirkonkokouksessakaan sen kohtalo waljennut, niin joku wuosi takaperin eräissä hautajaisissa syntyi joittenkuitten henkilöitten mielessä ajatus perustaa mainitulle kulmakunnalle rukoushuoneyhdistys ja samalla rakentaa paikkakunnalle rukoushuone, joka silloin täyttäisi tuota kaiwattua kirkon tarwetta. Niinpä sitten kutsuttiin Juhana Wilhelm Snellmanin päiwänä kesäkuun 12 pnä 1906 waskiolaiset kokoon keskustelemaan ja perustusta laskemaan jo mainitulle yhdistykselle ja rukoushuoneelle ja niin päätettiinkin perustaa mainittu yhdistys ja rukoushuone, waikka rakennuksessa tarwittawasta wälikappaleesta, rahasta ei ollut tietoakaan. Mutta yksimielisyydellä josta waskiolaiset owat esimerkkinä muille, saatiin keräysten, lahjain ja arpajaisten kautta niin paljon toimeen, että mainitulla yhdistyksellä nyt huoneen walmiina ollessa on ainoastaan 5,000 markan welka, waikka rakennuksen arwo on noin 17,000 mk. Mainitsemista wielä ja erityistä kiitosta ansaitsewat jotkut puuhan etunenässä kulkeneet henkilöt, mutta warsinkin mainitun yhdistyksen ompelusseura ja sen innokas johtaja emäntä Ojanen, joka seura antaen ensin rahawaroja 200 markkaa, toimi sitten arpajaiset, joista oli tuloa 1,400 markkaa puhdasta, siis yhteensä 1700 mk tältä ompeluseuralta.
Alttaritaulun, joka wanhasta rukoushuoneesta on tähän siirretty ja joka kuwaa Jesusta Getsemanessa on lahjoittanut paikkakunnalla syntynyt taiteilija Lindgren ollen taulun arwo noin 500 markkaa.
Waltawan waikutuksen tekee tämä yksinkertainen, mutta samalla kaunis ja kodikas pyhäkkö sisälle astujaan."

YLÖS!
Tiedottomana
Uusi Aura, 02.09.1908


"Paha puukotus. Wiime sunnuntaina oli useita Kemiön nuoria miehiä lähtenyt Saloon juhlimaan. Kotiin palatessa hyökkäsi yksi joukosta, työmies Nestor Wikström towerinsa työmies Ewert Lindroosin kimppuun puukko kädessä ja löi Wikströmiä rintaan ja käsiwarteen, niin että keuhkot paljastuiwat ja haawoittunut tupertui maahan. Wikström tuotiin maanantaina höyrylaiwassa "Mauritz Holmberg" Turkuun lääninsairashuoneeseen, jossa hän wielä eilen oli yhtä tiedottomana kuin tuotaessakin. Aiwan epätietoista on, woiko hän enää jäädä henkiin.
Miehet kuuluwat olleen selwät ja puukotuksen syyt owat käsittämättömät."Hintaan nähden halpoja
Uusi Aura, 03.09.1908


"Maanwiljelijät!
Koska tuulimoottoreita yhä yleisemmin on alettu käyttää maassamme wedennostokoneena, niin olemme alkaneet walmistaa lujia ja keweäkäyntisiä sekä hintaan nähden halpoja Oiva-tuulimoottoreita, joista pyydettäessä annamme kernaasti hinta- y.m. tietoja. Huom.! Asetamme wesijohtoja, sekä puu- että rautaputkista. Warastosta löytyy pumppuja, putkia, putkenosia y.m. wesijohtotarpeita.
A.&J.Sjöberg, Puhelin 123. Salossa."Sähköraitiotie
Uusi Aura, 03.09.1908


"Sähköraitiotien rakentaminen edistyy edelleen huomattawassa määrässä. Paitsi radan walmistustyö, joka lopullisesti päättyy näinä päiwinä, on jo myös alettu pystyttää sähköjohtopylwäitä. Paraillaan on wiimemainittu työ käymässä Puistokadulla. Pylwäitä on tilattu Turun rautateollisuusosakeyhtiöltä noin 300 kappaletta.
Maksuehdotusta laatimaan on asetettu erityinen komitea, joka tulee jättämään ehdotuksensa yhtiölle. Mikäli olemme kuulleet, tullee ajohinnaksi 15 penniä kerralta.
Waunut eiwät saawukaan, kuten joku aika takaperin ilmoitimme, tämän kuun lopulla elikkän ensi kuun alussa, waan wasta puoliwälissä lokakuuta. Sitte alkawat waununkuljettajain harjoitukset ja kestänewät nekin muutaman päiwän.
Näin ollen woidaan warmasti sanoa sähköraitiotieliikenteen kaupungissa alkawan marraskuun 1 pnä.
Sähköwalon hankinta asuin- y.m. huoneustoihin alkaa 1 pnä lokakuuta. Hehkulamppujen luku niissä huoneustoissa, joihin sähköwalo tulee johdettawaksi, nousee jo yli 13,000, mutta odotetaan tämän luwun kaswawan wielä 25,000:teen."


-Turussa oli toiminnassa ensin hevosraitiotie vuosina 1890–1892 ja sähköraitiotie vuosina 1908–1972.
Raitioliikenne saavutti suurimmat käyttäjämääränsä 1940-luvulla, minkä jälkeen käyttäjämäärät hiljalleen laskivat. Raitiotieverkko oli laajimmillaan 1960-luvulla, jolloin käytössä oli neljä linjaa. Raitiotieliikenteen alasajo aloitettiin 1960-luvun lopussa, jolloin kaupunki autoistui ja raitioteiden purkaminen kuului ajan henkeen. Raitioliikenteen lakkauttamisen jälkeen kaupungin sisäistä liikennettä alkoivat hoitaa linja-autot.
Toimivan raitioliikenteen lakkauttamista on myöhemmin pidetty virheenä. 2000-luvulla Turussa onkin kartoitettu raitioliikenteen aloittamista uudelleen pikaraitiotien muodossa.
Turun ohella raitioliikennettä on Suomessa ollut Helsingissä ja Viipurissa. ( 4 )


Pyörtymiskohtaus
Sosialisti, 04.09.1908


"Äkkinäisen pyörtymiskohtauksen sai Kyrön työwäenyhdistyksen arpajaisissa wiime sunnuntaina eräs arpalippujen myyjä. Rahat astiasta lensiwät pitkin santakasaa, josta ne kuitenkin kaikki löydettiin."

-Onkohan ollut pulaa uutisista?


Laulaa kuin kukko
Uusi Aura, 04.09.1908


"Halweksi naisarwoansa. Kurkijoen Lapinlahden kylässä eräässä talossa rupesi kana laulamaan toissa kewännä ja heitti munimisen. Koko wiime talwen kesti lauluharjotukset, mutta tänä kesänä warmaan oli tutkinto suoritettu, koska sai kelpo harjan ja mainiot kaluunat leuvan alle. Nyt se laulaa aiwan kuin kukko, syöttää kanoja ja kotkottaa; ainoa ero on sen ja syntyperäisen kukon wälillä että käyrät sulat puuttuwat pyrstöstä. Saa nähdä, tulewatko vielä nekin arwomerkit."


Siweellisyydestä
Uusi Aura, 09.09.1908


"Koululaisten siweellisyys. Kajanissa, syysk. 7p. Täällä owat opetuspiirin kuraattori, keskikoulujen johtajat ja poliisimestari kuwernöörin ollessa puheenjohtajana pitäneet kokouksen, jossa on neuwoteltu toimenpiteistä keskikoulujen oppilasten siweellisen kannan kohottamiseksi. Oppilasten rawintoloissa, hotelleissa, olutkaupoissa, kinematografiteattereissa ja huwittelupuistoissa käyminen päätettiin jyrkästi kieltää. Poliisia kehotettiin entistä tarkemmin walwomaan koululaisten käytöstä julkisissa paikoissa."


Rautaliuwos Samarin
Uusi Aura, 09.09.1908


"Jo ensi annoksesta
minkä nautitte Rautaliuwos Samarinia, tunnette suurta hywinwointia. Watsapuru taukoaa, kaularöhkä katoaa, wesiahmaa eikä ilettäwiä kuwotuksia ette enää tunne. Ruoka sulaa helposti ja koko ruumis tulee semmoiseen kuntoon ettei se moista hywinwointia ole koskaan tuntenut.
Puhdistakaa watsanne, ja antakaa werellenne rautaa, niin tunnettepa itsenne tykkänään toiseksi ihmiseksi. Tuskimpa tahdotte enää tunteakaan itseänne. Tämän erinomaisen tuloksen saawuttamiseksi tarwitaan tawallisissa oloissa ainoastaan 1 á 3 kokopakettia Samarinia joka maksaa 2 mk. paketti; myytäwänä apteekeissa. Jos Samariinia sattumalta ei löytyisi Teidän lähimmästä apteekistanne niin kääntykää silloin herrojen Schauman-weljesten puoleen Turussa. He kyllä antawat tiedon mistä lääkettä on saatawissa.
Todistus lääkkeen arwosta.
Allekirjoittanut joka jo pidemmän aikaa poti watsakatarria sitä seuraawine kipuineen ja oli lääkärin hoidon alaisena waikka ilman tulosta woi, käytettyään paketin Rautaliuwos Samarinia Cederrothin Teknillisestä Tehtaasta, Gäflestä, Ruotsista, antaa todistuksen, että tämä lääkewalmiste on paras mitä koskaan woidaan antaa watsatauteja potewalle ihmiselle.
Tanska & Blegnerö 17 p:nä marrask. 1906. Petter J.Jensen. "Kilo voita viikossa
Suomalainen Kansa, 10.09.1908Musiikkia, musiikkia
Uusi Aura, 10.09.1908Keittämällä kirkkaaksi
Uusi Aura, 13.09.1908


"Lampun metalliosat saadaan kirkkaiksi keittämällä seuraawasti: Pataan asetetaan lampun osat ja niiden päälle kylmää wettä niin paljon, että ne hywästi peittywät sekä 1 litra herneitä. Pata nostetaan tulelle ja annetaan kiehua noin 2 tuntia. Keittämisen jälestä pyyhitään lampun osat riewulla ja owat ne näin tulleet häikäisewän kirkkaiksi ja puhtaiksi."


Mesikämmen olut
Turun Sanomat, 15.09.1908


"Karhunkauppa. Kauppias H.Turunen Suomusalmella on myynyt omistamansa ja kaswattamansa kesyn, leikkisen "Kallen", metsän mesikämmenen, Kajaanin oluttehtaalle. Kauppahinta tuntematon. Lienee monelle ryyppymiehelle wesi kielelle herahtanut ajatellessa Kallen hywiä tulewia päiwiä olutpatain ääressä."


Täyskykyisille
Turun Sanomat, 17.09.1908Ei ensi kertaa
Turun Sanomat, 18.09.1908


"Hywä sopu wallitsee warmaankin sen kuorma-ajurin ja hänen hewosensa wälillä, joka tässä tois-iltana ylisellä höyrylautalla teki "kristillistä" tasajakoa siitä ruumista wirkistäwästä aineesta. Siinä näet ajuri awoi olutpullon, jonka sisällöstä ensin itse maistoi ja sitte antoi hewoselleenkin, joka näytti nauttiwan siitä suurella ruokahalulla. Siinä sitä sitten waihdettiin pulloa, kunnes se oli tyhjä. Kaikesta päättäen ei tuo hewonen ensi kertaa pulloa tyhjentänyt."


Iso potaatti
Turun Sanomat, 18.09.1908


"Ei wiitsi syödä samalla kertaa montakaan sellaista potaattia, jommoisia meille tuotiin yksi jukuri nähtäwäksi. Se oli kaswanut Linnankentällä, oli 15 cm. pituinen ja painoi 650 grammaa."


Joensuun kartanossa
Turun Sanomat, 18.09.1908Wieraita kartanossa
Turun Sanomat, 18.09.1908


"Ministeriwaltiosihteeri Langhoff on parina wiime päiwänä wieraillut kreiwi Armfeltin luona Joensuun kartanossa Halikossa. Eilen iltajunassa matkusti hän Salosta suoraan Pietariin."


Vatsa pilaantuu
Turun Sanomat, 19.09.1908Pyssy putosi
Sosialisti, 23.09.1908Työwäen ruokailutapa
Sosialisti, 23.09.1908


"Kansankeittiöt tulewat Turussa yhä enemmän käytäntöön. Niitä on lisätty wuosi wuodelta aina lisää, niin että niiden luku jo nousee useampaan kymmeneen. Paraillaan walmistellaan taas huoneustoon sisustaa Ison Hämeen- ja Uudenmaankadun kulmassa suurimmalle kansankeittiölle. Ruokailijawieraita näissä kansankeittiöissä käy kaikkialla runsaasti. Jos niiden käyttö tätä wauhtia laajenee, niin tuotapikaa on työwäen ruokailutapa muuttunut entisestä kotielämästä tykkänään toiseksi ja siirtynyt kansan keittiöihin."
YLÖS!
Tanssista ja alastomuusihanteesta
Uusi Aura, 01.10.1908


"Käytännössä muodostuu tanssi tawallisesti kaikkea muuta kun woimistelun mukaiseksi: Ummehtuneesta, pölyisestä salista tai tuwasta useinkin epämukawiin pukuihin puetut ihmiset wuoroin hyppiwät itsensä hikeen, wuoroin kuiwattawat tuota hikeä waatteisiinsa. Joukkomyrkytys olisi paras nimi tuollaiselle tanssille. Wapaassa luonnossa ja tarkotuksenmukaisissa puwuissa woisi tanssi olla wahingotonta.

Wanhaa helleeniläistä alastomuusihannetta on ryhdytty innolla toteuttamaan warsinkin Zürichin kanttonissa Sweitsissä, missä onkin päästy jo niin pitkälle, että huomiota herättämättä woidaan kulkea wähää wailla Aatamin waatteissa, nim. miehet uimahoususillaan, Eewan tyttäret sensijaan wäljä "säkkikoltti" päällä."Muotiliike ilmoittaa
Uusi Aura, 01.10.1908


"Salon Suomalainen Muotiliike (kaupp. Lindroosin talossa)
myy miesten willapaitoja à 3:50. naisten willapuseroita 7:-. lasten mekkoja 3:50. poikain pukuja 7 mk. koululaisten woimistelupaitoja ja pitkiä sukkia, alushameita, willaliiwejä, ihopaitoja, alushousuja, miesten ja naisten kauluksia. Kaunis walikoima suomalaiskuosisia käsitöitä. Suurin käsityö- ja willatawarawarasto Salossa. Halwimmat hinnat. Tulkaa katsomaan."Peksala Angelniemellä
Uusi Aura, 01.10.1908


-Peksalassa toimi ruotsinkielinen maanviljelyskoulu vuosina 1894-1924. Koulu oli yksivuotinen ja otti kerralla hieman toistakymmentä oppilasta. ( 1 )


Markkinat tulossa
Uusi Aura, 02.10.1908


"Muutetut kulkuwuorot.
Markkinain wuoksi Salossa keskeytetään höyryl. Salon kulkuwuorot Turusta Saloon maanantaina lokakuun 5 pnä sekä Salosta Turkuun tiistaina lokakuun 6 pnä. Laiwa tekee seuraawat ylimääräiset kulkuwuorot:
Turusta Saloon sunnuntaina lokakuun 4 pnä klo 7 a.p. Strömmasta Saloon maanantaina 5 pnä ja tiistaina 6 pnä lokakuuta klo 5 aamulla. Salosta Strömmaan samoina päiwinä klo 3 i.p.
Laiwan warsinaiset kulkuwuorot alkawat jälleen keskiwiikkona lokauun 7 pnä.
Joh. Gust. Wikeström."Puurahoina 200 markkaa
Turun Sanomat, 03.10.1908Tapettu
Sosialisti, 07.10.1908


"Mies tapettu Salon markkinoilla. Sen mukaan mitä kerrotaan, on Salon markkinoilla maanantai-iltana jossain suuremmassa tappelussa saanut yksi mies surmansa ja useita haawotettu. Turusta oli lähtenyt poliisia markkinoille."


Tuntematon ilkiö
Uusi Aura, 08.10.1908


"Ruma ilkityö. Tiistai-iltana heitti joku ilkimys Kealan tilalla Halikossa asuwan kirjailija Wihtori Peltosen asunnon ikkunasta kiwen huoneeseen, jossa hra Peltonen juuri istui erään tuttawansa seurassa. Kiwi särki molemmat ikkunat ja oli wähällä rikkoa lampunkin pöydältä. Sisällä olijoista ei kukaan loukkautunut.
Lullaan tuntemattoman ilkiön olleen Salon kuuluisilta markkinoilta palanneita markkinamiehiä."


-Kirjailija Vihtori Peltonen tunnettiin myös nimellä Johannes Linnankoski ( 4 ). Paitsi Kealassa, asui Peltonen vuosina 1904-1905 Halikon Putolassa. ( 1 )


Estää hampaiden pilaantumista
Turun Sanomat, 15.10.1908Halwat määrätyt hinnat
Turun Sanomat, 15.10.1908Kaikkea kahwista asfalttiin
Uusi Aura, 17.10.1908Wähissä erissä
Uusi Aura, 17.10.1908


"Maanantaina
marraskuun 2 pnä klo 10 a.p. myydään wapaaehtoisella huutokaupalla Ammakon (Leinolan) kauppapuodissa Halikossa, liikkeen luowuttamisen johdosta kaupp. Kaarle Keihään (Fribergin) irtainta omaisuutta, kuten: talous- ja huonekaluja, neulomakone, polkupyörä, maanwiljelys- ja ajokaluja, 2 lehmää, wasikka y.m. sekä runsas
kauppatawarawarasto
wähissä erissä, 9 kuuk. maksun odotuksella.
Salossa 15 pnä lokak.1908. Kaarle Salminen."Likaisuudesta
Uusi Aura, 17.10.1908


"Likaisuudesta torikaupassa sakotettiin lihan kaupustelijatar Amanda Fredrika Ojala 10 markkaa maistraatissa. Ojala oli käyttänyt likaisia peitteitä kauppatorilla kaupittelemiensa lihojen päällä."


Menetti wirkansa
Uusi Aura, 17.10.1908


"Juopumuksesta tuomittu lukkari-urkuri. Turun howioikeus on wahwistanut Turun tuomiokapitulin syysk. 9 pnä 1906 antaman päätöksen, jolla Nakkilan seurakunnan lukkari-urkuri Antti Laine tuomittiin uudistuneen juopottelun takia menettämään wirkansa."


Kuwallinen hintaluettelo
Uusi Aura, 17.10.1908Kuritushuoneen saarnaaja
Suomalainen Kansa, 23.10.1908


"Kuolleita. Eilen aamulla kuoli täkäläisessä diakonialaitoksessa Naantalin kirkkoherra Johan Nestor Kalinen. Wainaja oli syntynyt talollisen poikana Punkalaitumella 1854. Ylioppilaaksi hän tuli 1879 ja wihittiin suoritettujen tutkintojen jälkeen papiksi 1883 ja tuli Naantalin kappalaiseksi. W. 1889 siirtyi hän Turun kuritushuoneen saarnaajaksi, w. 1900 Halikon kirkkoherraksi sekä w. 1907 Naantalin kirkkoherraksi."
YLÖS!
Lääkäriä tarwittiin
Uusi Aura, 01.11.1908


"Hulikaaneja Muurlassakin. Kun muuan työmies wiime keskiwiikkona Muurlan Järwenkylässä kaikessa rauhassa aterioitsi kotonaan, tuli eräs isäntämies owesta sisään ja löi ilman minkäänlaista syytä mainittua työmiestä silmäkulmaan niin, että se käwi mustelmille ja turposi niin paljon, että oli turwattawa lääkärin apuun. Saman miehen ansioluettelossa kuuluu jo ennenkin olewan samallaisia urheilutekoja, joten hän sietäisi saada ansaitun palkkansa."


Salon W.P.K.
Turun Sanomat, 03.11.1908


"Salon W.P.K:n uusi talo
Palokuntansa uuden, komean talon wihkiäisjuhlaa wiettiwät salolaiset wiime sunnuntaina arwokkaalla ja kaikin puolin onnistuneella iltamalla.
Palokunnantalo sijaitsee Aleksanterin- ja Läntisen siltakadun kulmasta noin 100 metrin päässä asemalta ja on rakennettu puusta yksikerroksiseksi kulmarakennukseksi.
Sisäänkäytäwät owat Aleksanterinkadun puolelta. Ensin tullaan tilawaan eteiseen, joka samoinkuin sen wiereistä pienempää huonettakin käytetään waatehuoneina, waan sopii eteinen tilawuutensa takia kaikin puolin käwely- ja tupakkahuoneeksikin. Eteisestä johtaa toinen owi juhlasaliin ja toinen rawintolaan. Wiimeksi mainittu on myöskin niin tilawa että noin 1/3 täyden juhlasalin yleisöstä woi wapaasti siellä juoda kahwinsa ja wirwoitusjuomansa, ilman erityisempää tungosta.
Rawintolahuoneen ja juhlasalin wälissä on noin 3 metrin leweä owi joka on käytännöllinen ja helposti awattawa ja suljettawa, se kun on pyörillä luistava ja awatessa siwulle seinän sisään lykättäwä.
Itse juhlasali on paikkakunnan olosuhteisiin nähden tarpeeksi suuri. Siihen mahtuu noin 250 henkeä waan parwekkkeen walmistuttua joka tulee wielä rakennettawaksi, mahtuu Salon palokunnantalon juhlasaliin noin 350 henkilöä.
Näyttämö on myöskin tilawa, permanto tarpeeksi korkealla. Näyttämön esiripun edessä on erityinen lawa soittokuntaa, laulajia ja muita esiintyjiä warten. Tämä wiimeksi mainittu kyllä on salin pituuteen nähden liian matala, eikä ohjelman esittäminen siinä tee salin perällä istujaan ollenkaan sitä waikutusta kuin muissa saleissa, joissa tuo esiintymislawa on noin puoli metriä korkeampi. Waan tuo seikka on tietenkin helposti korjattawissa.
Wiime sunnuntaillisesta ohjelmasta joka kesti klo 5-10 i.p., mainittakoon W.P.K. päällikön, asemapäällikkö Ingmanin juhlapuhe, palokunnan mieskuoron hywää laulua ja soittokunnan soittoesityksiä kanttori Runolinnan johdolla, tohtorinna Warenin lausuma runo, konttoristi Stenbergin, Turusta, esittämät hauskat pilapuheet, näytelmä-kappale Aleksis Kiwen "Kihlaus", mukiin mennen, laulajatar, nti Blombergin kolme sooloesitystä ja lopuksi kuwaelma "Wäinämöinen laulaa Joukahaisen suohon" joka "taiwahan wapinalla" ja walaistuksellaan teki katsojaan mahtawan waikutuksen.
Salolaisia saamme täydellä syyllä onnitella uuden komean juhlatalon johdosta ja tarpeen waatima se olikin sillä jo tälläkin wiikolla annetaan siellä pari-kolme lauluiltaa ja konserttia ja toistaiseksi on talo tilattu juhlatilaisuuksia warten joka sunnuntaiksi.
Hauska on salolaisten nyt tupahan tulla, nousta oman orren alle. Mutta talo maksaakin noin 35,000 markkaa, ja täysin walmiina, wuorauksineen ja parwekkeineen tulee se maksamaan yhteensä noin 40,000 mkaa."Tupakoinnin vastustajat
Turun Sanomat, 04.11.1908


"Lehmät naisten tupakoimista wastustamassa. Harwinainen tapaus sattui Kuolajärwen Hautaperällä tänä syksynä erään talonemännän mennessä lehmiään ruokkimaan nawettaan. Tapansa mukaan imeskellen piippunysäänsä, paiskasi lehmä äkkiwäärän leuwoista lattialle. Emäntä kiirehti omaansa ylösottamaan, muttei ehtinytkään ennenkuin toinen lehmä, jonka eteen piippu oli kierinyt, sai sen suuhunsa ja söi sen emännän suureksi suruksi."


Wieraitten nahkoja
Sosialisti, 10.11.1908Hautajaiset
Turun Sanomat, 12.11.1908


"Hewosen hautajaiset. Eräs talon isäntä Karjalan puolessa piti 31 wuotta wanhalle hewoselleen kunnialliset hautajaiset, kutsuen naapurinsa kekkeriin, syöden, juoden ja iloiten ja piti mieltäliikuttawan puheen tuolle uskolliselle palwelijallensa siitä, kuinka eläin woipi tyydyttää isäntänsä olennon, että woipi kaiholla saattaa tuon wanhuksen j.n.e."


Wähimmän waatiwalle
Turun Sanomat, 12.11.1908


"Rakentajat huomatkaa!
Lauantaina marraskuun 21 p:nä klo 12 p:llä paikalla, waltamaantieltä Salaisiin päin johtawan tien warrella olewalla Rintala-nimisellä kummulla, pidettäwällä urakkahuutokaupalla tarjotaan wähimmän waatiwalle urakalla tehtäwäksi urakoitsijan omista aineista Halikon-Toijalan piirin uuden kansakoulun pää- ja ulkohuonerakennukset joko kaikki yhdessä tai myöskin erikseen. Koulun tulee olla walmiina elokuun 15 pnä 1909. Urakoitsijalta waaditaan täydellinen takuu urakkaehtojen täyttämisestä kuin myöskin ennakkorahoista. Rakennuspiirustukset owat nähtäwinä urkuri K.R.Runolinnan luona Putolassa jolta myöskin saa tarkempia tietoja urakkaehdoista y.m. joko puhelimella tai kirjeellisesti.
Halikossa, marrask. 9 p. 1908. Rakennustoimikunta."Sokuriteoksia
Salon Sanomat, 13.11.1908Jauhoja ja haulikkoja
Salon Sanomat, 13.11.1908Osuuskauppahomma Kuusjoella
Sosialisti, 17.11.1908


"Kuusjoelta.
Täällä on jo kauwemman aikaa ollut se osuuskauppahomma wireillä, mutta walmista ei siitä wielä ole tullut, waikka jo säännötkin on wahwistettu.
Eteenpäin se sentään menee nyt tulee esitelmänpitäjä, niinkuin ilmoituksessa näkyy, torstaina Ylikulman koululle ja perjantaina Skraatarlan koululle. Mennäänpäs joukolla kuulemaan mitä miehellä on asiasta sanottawaa, ja sitte innolla toimimaan asian hywäksi, kirjoittautumaan osuuskunnan jäseneksi ja naapureitammekin kehoittamaan. Sillä osuuskauppaa me kuusjokelaisetkin kipeästi kaipaamme ja sen me myös saamme, kun meillä waan on hywää tahtoa ja liitymme koko kuntalaiset osuuskuntaan, että woitaisiin kohta awata kaksikin myymälää. Mitä suurempi on osuuskunta sitä wahwempi se on, ja sitä warmemmin se menee eteenpäin."


-Skraatarla = Raatala.


Toistakymmentä jäsentä
Uusi Aura, 17.11.1908


"Juomalakkoseura perustettiin Saloon wiime sunnuntaina t.k.15 p. Salon Raittiusseuran toimesta. Wäkeä olikin kokoontunut tawallista enemmän Salon Raittiusseuran huoneustoon, jossa sitten puhuttiin asian hywäksi. Jäseniä ilmottautui toistakymmentä. Pieni on alku, mutta toiwottawa on, että tämä yritys waikuttaa innostawasti Salon seudun nuorisoon."


Aiwowika
Työmies, 30.11.1908


"Yskästä mielenwika. Wiime wiikolla eräänä yönä tuli äkkiä mielisairaaksi Isojoen pitäjän Willomon kylässä asuwa torppari G.Myllykuja. Häntä oli jo pitkän aikaa waiwannut ankara yskä. Niinpä oli häntä mainittuna yönäkin kowasti yskittänyt, joka lakkasi kuitenkin äkkiä ja sijalle tuli mielipuolisuus. Liiallisesta yskimisestä lienee hän saanut aiwowian."
YLÖS!
Laskettiin pois poliisikamarista
Turun Sanomat, 01.12.1908


"Ihmeellinen yömaja. Kello puoli kahdentoista aikaan wiime lauwantaita wasten yöllä tuotiin Aurakadun talosta nro 1 etsiwään osastoon 18- wuotias suutarintyöntekijä Johannes Wilhelm Jokinen, joka wähää sitä ennen oli tawattu nukkumasta eräässä suurehkossa pakkalaatikossa sanotun talon takapihalla, jonne hän oli itselleen oljista y.m. walmistellut yösijan. Kuulustelussa kertoi, että hän, joka wiime aikoina oli elättänyt itseään käymällä kauppahallissa auttelemassa teurastajia heidän hommissaan, oli woidakseen warhain lauantaiaamulla saapua työpaikalleen yöpynyt edelläkerrottuun pakkauslaatikkoon, wälttäen siten käwelemästä edestakaisin pitkän matkan asuntoonsa Hämeentullin ulkopuolella. - Saatuaan huomautuksen tuollaisen ulkonamakaamisen sopimattomuudesta ainakin tähän wuoden aikaan laskettiin J. pois poliisikamarista."


Tähystystä
Uusi Aura, 08.12.1908


"Walokuwia watsan sisäpuolesta. Münchenistä ilmoitetaan eräälle saksalaiselle lehdelle, että muuan tri Lang siellä on keksinyt koneen, jonka awulla watsan sisäpuolesta woidaan saada selwiä walokuwia. Tutkittawana olewa muitta mutkitta nielee walokuwauskoneen, ja sen saawuttua watsaan woidaan tämän seinämät walaista pienellä sähkölampulla, joka on kiinnitetty itse koneeseen. Kameran pohjalla owat walokuwauslewyt, jotka luonnollisesti owat sangen pientä kokoa."

-Olispa kiva nähdä kuvia tästä sen ajan laitteesta!


Luonnonihanalla kummulla
Uusi Aura, 01.12.1908


"Palstatilojen huutokauppa
toimitetaan perjantaina jouluk. 11 pnä Halikon pitäjän Pajulan yks. tilalla, jolloin sanottu Pajula myydään 12 palstaan jaettuna. Pääpalstaa, joka on suuruudeltaan 10,155 hehtaaria, seuraa talon asuin- y.m.huoneet, jotka sijaitsewat wähän yli km. matkalla Salosta, luonnonihanalla kummulla, metsän ympäröimänä ja sen tähden erinomaisen sopiwa jonkin säätyhenkilön huwilaksi. Huudoista on heti maksettawa 20 % ja loppu huutokauppatilaisuudessa ilmoitettawan ehdon mukaan.
Salossa 29/11 1908. Karl Tamminen, pyydetty."


-Pajula kuului Halikon kuntaan aina vuoteen 1932 saakka, jolloin yli 8 neliökilometrin alueet Halikosta liitettiin Salon kauppalaan. ( 1 )


Urheilua
Turun Lehti, 08.12.1908


"Painikilpailut
Täällä alkoiwat lauwantaina painikilpailut Palokunnantalolla. Kaikkiaan oli painijoita ilmoitettu 23, joista 18 oli saapuwilla.
Painijat jaettiin kahteen sarjaan painonsa mukaan, alle ja yli 70 kg. painawiin. Kukin pari otteli 10 min. kerrallaan
Koska täydellinen selonteko kustakin parista weisi kowin paljon tilaa, mainitsemme lyhyesti waan, että painitaito on muissa kaupungeista paljon korkeammalla kun meillä Turussa, sillä esim. palkinnot meniwät kaikki pois Turusta."


-Urheilu-uutisia eivät sanomalehdet runsaat sata vuotta sitten paljon julkaisseet. Ja jos julkaistiin, lähinnä vaan tuloksia, ei juurikaan tietoja tai kommentteja tapahtumasta.


Yli 5000 tapettu
Turun Lehti, 08.12.1908


"Rottasota Kuopiossa. Rottasota, joka alkoi elokuun 17 pnä on nyt päättymäisillään, sillä tarkotukseen myönnetyt warat owat nyt melkein loppuun käytetyt. Kaikkiaan on tapettu yli 5,000 rottaa."


Kulkuneuwot warastettu!
Uusi Aura, 08.12.1908


"Ottakaa waras kiinni! Tämän kuun 5 p:n wastaisena yönä warastettiin allekirjoittaneilta kummaltakin potkukelkka, joiden toisen tuntomerkit owat: iso koko; teräs jalukset, harmaaksi maalatut; puuosat sorwatut ja keltaiseksi öljytyt, pyöreät kohdat harmaat kuten jalaksetkin; ja rautainen poikkitanko yhdistämässä korwapuita istuimen alapuolelta; wasemman jalaksen yläpuoli seisomapaikan kohdalta wiilan syrjän tapainen. - Toisen tuntomerkit owat myöskin iso koko , mustat teräsjalakset; puuosat punaiset, mutta maali wähän kulunut kädensijoista; istuimen ylä- ja alapuolella sekä wälipuun takapuolella mustat nimikirjaimet "J.N."
Pyydetään palkintoa wastaan ilmoittamaan meille omistajille. Marttilan Hirwoksella 5 p. jouluk. 1908. Kustaa Wirtanen. Jalmari Niemelä."Hourupäisen henkiinherääminen
Sosialisti, 09.12.1908


"Kuollut ja herännyt jälleen henkiin. Sunnuntaina klo 1 tienoissa päiwällä "kuoli" Oulun köyhäintalolla noin 70 wuotias nuohooja Terwon leski. Mummo oli ollut pitemmän aikaa jonkun werran hourupäinen, niin että hänet oli täytynyt hiljan siirtää mielisairaiden puolelle. Sunnuntai-aamusta alkaen oli hän nukkunut ja näytti, kuten sanottu, klo 1 tienoissa waeltaneen kaiken maailman tietä. Hengitystä ei enää huomattu ja ruumis tuntui kankealta. Ilmoitettiin wainajan omaisille mummon "kuolemasta", ja nämä ehättiwät jo tilaamaan ruumiskirstunkin. Mutta sitäpä ei wielä tarwittukaan, sillä klo puoli 3 tienoissa heräsi mummo henkiin jälleen, wieläpä entistä reippaampana. Niinpä oli häntä ennen "kuolemaansa" täytynyt pitkät ajat syöttää wäkisin, niin oli hän ruokaa kammonut, mutta nyt sen sijaan maistui jumalanwilja mummolle sangen hyvin. Mummo on nyt taasen entistä paremmissa woimissa ja woi wielä elää tiesi miten kauan. "


Turussa
Uusi Aura, 09.12.1908


"Jopa wihdoinkin! Kauan odotetut sähköraitiotiewaunut owat wihdoinkin tulossa kaupunkiimme. Eilen aamulla näet tapasi höyrylaiwa "Bore I" matkallaan Tukholmasta tänne ankkurissa mainittuja waunuja kulettawan suuren rautalotjan Degerpyyn läheisyydessä. Ellei tuuli merellä ole käynyt warsin ankaraksi, lienewät waunut tänään aamulla saapuneet Kanawanniemelle. - Waunut owat kotoisin Norrköpingistä, Ruotsista.
Jo wiime lauantaina saapui tänne höyrylaiwa "Bore I:llä" kolme talwisin raitiotiewaunujen edessä käytettäwää lumiauran muotoista lumenlakaisukonetta, joten ehkä wielä tässä kuussa alkanee kaupunkissamme kauan odotettu sähköraitiotieliikenne.
Eilen iltapäiwällä k:lo 3 ja 4 wälissä sitte kaikki 11 waunua lopulta saapuiwat tänne proomuissa hinattuina. Matka kesti sen wuoksi kowin kauwan, ettei oikein tahdottu uskaltaa lähteä Sfistetin yli kowan aallokon wuoksi."8 markan "eläke"
Sosialisti, 10.12.1908Painovirhepaholainen
Uusi Aura, 10.12.1908Halwimmat ruumisarkut
Uusi Aura, 10.12.1908


"Halwimmat Halwimmat Ruumisarkut saatte F.Nyströmiltä Salossa."


Puita jouluksi
Turun Sanomat, 11.12.1908


"Puita jouluksi haluawille warattomille henkilöille ja perheille huomautamme, että ilmoittautuisiwat tänään klo 2-5 i.p. köyhäinhoidon kansliassa, Itäinen Rantakatu 8."


Järjestysmiehen wirka
Salon Sanomat, 18.12.1908


"Salon kauppalan järjestysmiehen wirka on, sopiwain hakijain puutteessa uudelleen julistettu haettawaksi."


Kauluksimia, etusimia ja kalvosimia
Salon Sanomat, 18.12.1908Läninkejä
Salon Sanomat, 18.12.1908Potkukelkkoja
Salon Sanomat, 18.12.1908Miellyttäwin
Turun Sanomat, 20.12.1908Hauskuutta hengellekkin
Turun Sanomat, 24.12.1908


"Salon W.P.K:n jatkoarpajaiset. Saloon kolmantena joulupäiwänä suuret ja pienet wanhat ja nuoret, satoi tai paistoi eli waikkapa olisi liki 40 º pakkanen. Siellä on silloin sekä hauskaa että hyödyllistäkin ajettawana eteenpäin. Se on se kuuluisa palokunta joka sammuttaa tulen waikka missä ja milloin, warjelee tuttujen ja tuntemattomien aineellista puolta ja antaa wälistä hauskuutta hengellekin ja tätä palokuntaa on wietäwä meidän wuorostamme eteenpäin. Arpajaiset owat nyt tänä wuonna wiimeiset, joten jokainen joka woittaa, saa kaksin kerroin joululahjat. Jopa itse joulupukkikin saapuu sinne, no en sitä warmaan osaa luwata, waan toiwotaan ja ollaan kilttiä niin ehkä tulee. Sitte tawataan klo 2 i.p., jolloin sopii tulla sekä junilla aina Helsingistä ja Turusta asti, ja aiwan warmaan tulee jokaiselle ikäwä, kun pitäisi lystit lopettaa. Parastamme koetamme, ettei lystit kesken lopu. Hywä ilma on tilattu siksi päiwää aina pohjanperiltä asti ja näytelmäkappaleet owat ennen kuulumattomat ja näyttelijät, - no saatte nähdä oikein ensi luokkaista taidetta. Näkemiin!
Sammuttaja"


-Salon W.P.K. on perustettu v.1905 ja Halikon W.P.K. v.1935.


Rottakoira
Uusi Aura, 29.12.1908Joulujuominen Turussa
Uusi Aura, 29.12.1908


"Järjestys kaupungissa, joka maanantaina ja tiistaina ennen Joulua, jolloin Tuomaanmarkkinain takia kaikki wäkijuomamyymälät oliwat sulettuina oli mitä parhain, ensinmainittuna päiwänä kun poliisin huostaan juopumuksesta joutui wain 5 henkeä ja jälkimmäisenä 3 henkeä, tämä järjestys oli keskiwiikkona, jolloin ilolientä taas oli kaikkialla saatawissa, kokonaan muuttunut. Sanottuna päiwänä pidätettiin juopumuksesta yksin 1:stä poliisipiiristä 27 henkeä, joiden joukosta useita 15-17 ikäisiä nuorukaisia sekä pari naista, ja toisessa piirissä kaikkiaan 17 henkilöä. Jouluaattona, jolloin wäkijuomakaupat taas oliwat suletut, mutta monella nähtäwästi oli jälellä edellisenä päiwänä ostettua "tawaraa", joutui poliisin halttuun ensimmäisestä poliisipiirissä 15 ja toisessa 4 henkeä. Mitään suurempia epäjärjestyksiä ei tosin tapahtunut, mutta siellä täällä ja warsinkin kauppatorin lähettywillä saattoi nähdä humalapäisten miehenalkujen kiistelewän keskenään ja lyöwän toisiaan, jopa häiriten rauhallisia ohikulkijoitakin, jolloin kuitenkin poliisin, monasti ankaran nujakan jälkeen, onnistui saada häiritsijät parempaan talteen."


Wanhempain kokous Salossa
Uusi Aura, 30.12.1908


"Wanhempain kokous Salossa,
ensimäinen laatuaan, pidettiin Salon kansakoululla sunnuntaina, jouluk. 27 p. iltapäiwällä, jolloin opettaja J.R.Sainio oli pyytänyt lasten wanhempia koululle saapumaan. Kokous aloitettiin wirrellä. Opettaja Sainio piti lämpimän terwehdyspuheen, jossa hän kosketteli yhteistoiminnan tärkeyttä kodin ja koulun wälillä, molemminpuoleista ymmärtämistä, ja erikoisesti teroitti mieleen, ettei koti repisi sitä, mitä koulu rakentaa. Saatiin myös kuulla kaswatusalaa koskettelewa runo ja kertomus sekä pianonsoittoa. Kun oli juotu kahwit, niin ryhdyttiin keskusteluun, jonka pohjaksi ensin luettiin Maria Furuhjelmin esitelmä "Epäkohdista kotikaswatuksessa".
Keskusteluja johtamaan walittiin opettaja J.Kallio. Warsin yksimielisiä oliwat wanhemmat siihen nähden, että lapsia on pienestä pitäin totutettawa kotiaskareita suorittamaan: poikia aiwan samoin kuin tyttöjäkin. Kun nyt kuitenkin ei läheskään kaikilla wanhemmilla, warsinkin lupa-aikoina, ole kotona riittäwästi työtä antaa lapsille, pidettiin erittäin tärkeänä, että jo ensi kesälomaksi hommattaisiin lapsille jotain sopiwaa, mieltäkiinnittäwää toimintaa; kaswitarhatyötä nyt ainakin alkuksi, josta lapset syksyllä saisiwat työnsä tulokset kotiin korjata. Silloin he eiwät ainakaan joutilaana wetelehtisi pitkin kauppalan katuja ja jokirantoja. Keskustelun tuloksena oli, että asia jätetään kauppalan kansakoulujohtokunnan hywäntahtoiseen huomioon. Johtokunnalla on keinoja ja luultawasti harrastustakin wiemään tämä asia eteenpäin suotuisaan loppuun. Toisena keskusteluaiheena oli alituisten kokousten waikutus lasten kaswatukseen. Ensinnäkin kärsii kaswatus korwaamattomia waurioita, kun wanhemmat tuon tuostakin wiettäwät illat kokouksissa, jättäen lapset omiin hoteisiinsa sekä toisten lasten tahi palwelijain waraan. Warsin turmiollisesti waikuttaa myöskin lasten nuoreen mieleen, kun pääsewät kuulemaan sopimattomia esitelmiä, saawat käsiinsä huonoa kirjallisuutta, sanomalehtiä y.m. Sangen wilkkaasti ja asiallisesti ottiwat monet wanhemmat keskusteluun osaa sillä osottaen, että kaswatuskysymys sentään on wielä meidänkin wälinpitämättömänä aikanamme kallis ja tärkeä monen wanhemman sydämelle. Suotawaa olisi, että tuon tuostakin siellä täällä saataisiin toimeen wanhempain kokouksia."Pää pystyssä haudan partaalle saakka
Uusi Aura, 30.12.1908


"Terveydellisiä pikkutietoja. Joka hengittää sywään, hänen ruumilliset woimansa kaswawat. Ainoastaan se, joka tekee ruumiillista työtä, kykynee hengittämään tarpeeksi sywään. Istuwaa elämää alituiseen wiettäwä ei saa riittäwästi ilmaa keuhkoihinsa. Siitä tuli elämän liedellä laimenee ja ruumiinwoimat wähenewät, wastustuskyky tautejakin wastaan lamautuu. Ponnista woimiasi wanhuutesi päiwiin saakka, jos mielit kulkea pää pystyssä haudan partaalle saakka."


VALITSE TÄSTÄ HALUAMASI VUOSI:
         
Huomioi, että lisään lehtileikkeitä sivuille pikkuhiljaa sitä mukaa kun saan ne julkaisukuntoon..


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommenteissa käytetyt lähteet:
( 1 ) Reijo Hinkka: Halikon historia II, 1984.
( 2 ) Heikki Koski: Halikon kunta 1867 - 1966, 1967.
( 3 ) Anna-Liisa Hirviluoto ja Kari Pitkänen: Halikon historia I, 1992.
( 4 ) https://fi.wikipedia.org/.
( 5 ) Veikko Vennonen, Muistojen opinahjo, 2006
( 6 ) Kari Alifrosti: Salon ja Uskelan historia, 1996