Sanomia Salon seudulta ja wähän muualtakin v.1910

Katso myös nämä:

Huomioi, että lisään lehtileikkeitä sivuille pikkuhiljaa sitä mukaa kun saan ne julkaisukuntoon..
Ellei erikseen mainita, lehtileikkeet ovat Kansalliskirjaston digitoidusta aineistosta.
Otan mielelläni palautetta sivusta joko sähköpostiini: pauli.lahtinen@gmail.com tai julkisesti Facebook-sivulle
https://www.facebook.com/halikkocom?ref=stream


---------------------


Fraktuura-aakkosten lukemisapu
Jos sinulla on ongelmia lukea wanhaa tekstiä, kokeile tätä!
Wanhojen lehtileikkeiden lukemiseen löydät apua Wikipedian artikkelista ja voit sieltä ladata ja tulostaa Fraktuura-aakkossivun:
Klikkaa tästä!
(Sivu avautuu uuteen selainikkunaan)Wiiniä ja wettä
Uusi Aura 01.01.1910


"- Wilustumista wastaan. Muuan parisilainen lääkäri L Opinion julkaisee aikakauslehdessä huomiota herättäwän kirjoituksen keinosta wilustumisen parantamiseksi. Hän totee, että wilustumista wastaan on olemassa muuan warmasti tehoawa keino, ei mikään uusi eikä hänen keksimänsä, sillä se on kotoisin Englannista ja 150 wuotta wanha. Sen tekijä on muuan lääkäri, nimeltään J.B.Williams.
Tuo merkillinen parannustapa on sellainen, että potilaan pitää olla ilman juoksewaa rawintoa 24-48 tuntia siitä lähtien kun wilustumisen seurauksia aletaan tuntea päässä. Leipää, kalaa, kaswiksia ja paistettua lihaa saa potilas syödä mielin määrin, mutta juomaa on nautittawa mahdollisimman wähän: lusikallinen kahwia, teetä tai maitoa aamusella ja pieni lasillinen wettä ennen lewolle menoa illalla - paras on olla nauttimatta niitäkään.
Potilaan ei tarwitse ollenkaan pysytellä huoneessaan. Parannuskeino waikuttaa itse asiassa nopeammin ja warmimmin, jos potilas liikkuu raittiissa ilmassa.
Tunnettu wieniläinen lääkäri, tri Steinberg, joka on tätä keinoa koetellut, luottaa siihen aiwan täydellisesti. Hän on muowaillut tätä wanhaa parannustapaa uudempaan muotoon, siten että hän kieltää potilailtaan liemet sekä kahvin ja teen kokonaan. Sitäwastoin saawat potilaat nauttia päiwän mittaan lasillisen wiiniä ja wettä. "

Tilauksia vastaanotetaa kiitollisuudella telefoonitse
Uusi Aura 04.01.1910

Oma tupa Halikon nuorisolle
Uusi Aura 04.01.1910


"- Oma tupa Halikon nuorisolle -
Suuret arpajaiset toimii Halikon nuorisoseura Loppiaispäiwänä Kihisissä klo 2 p:llä sekä arpajaisten päätyttyä kansanhuwit klo 6 i.p. kauwan kaiwatun oman talon rakennusrahaston kartuttamiseksi. Jo yksistään hywä asia on siitä takeena, että oman pitäjän ja naapurikuntienkin nuoriso kilwan rientää loppiaisretkelle Kihisiin. Sitäpaitsi owat woitot ja ohjelmanlaatu warsin lupaawat. Edellisistä mainittakoon wain naisten walmistama arwokas ja monipuolinen käsityökokoelma, jälkimäisestä puhe, kaksi näytelmäkappaletta, Muurlan torvisoittokunnan esitykset y. m., y. m. Siellä sitten kaikin toisemme tapaamme; ei siis muuta tällä kertaa kuin näkemiin!"

Vaaliherättäjä?
Uusia Aura 08.01.1910


Olikohan kyseessä jonkinlainen agitaattorin toimi, vai mikä?


Paimiosta löytyi voita
Uusi Aura 11.01.1910


" - Woita löydetty. T.k.2 päiwänä löydettiin Paimion pitäjän Wistan kylän metsästä Husoon menewän tien läheltä woita 6 kilon pakettia. Sen ympäri oli kääritty miehen takki ja koska lähempiä tietoja puuttuu mistä ja millä tawalla mainitut tawarat owat sinne joutuneet, niin pyydetään sitä joka niitä tawalla tai toisella kaipaa, asiasta antamaan lähempiä tietoja poliisi K.Hietakankaalle Paimiossa.
   Toimitus omasta puolestaan huomauttaa, että Prunkkalan Ihawalla Wäinölän palstatilalta t.k.1 päiwää wasten yöllä, niinkuin lehtemme 2 n:ssa kerrottiin, warastettiin paketteihin pantua woita ja waatteita. Ehkäpä woi on siis sieltä kotoisin, koska pakettien lukumääräkin on sama."Kummikalosseja
Uusi Aura 12.01.1910


"Huomaa.! Kummikalosseja otetaan korjattawaksi. Työ tehdään hywin. Puutarhak.36b. Lindqwist. suutari."
Arpajaiset ja iltama
Salon Sanomat 14.01.1910


"Kuntain kuulumisia
Halikko
Wiime loppiaispäiwäksi oli Halikon nuorisoseura hommannut arpajaiset ja iltaman Kihisiin oman talonsa rakennusrahaston kartuttamiseksi. Jo pitemmän ajan oli ompeluseura toiminut woittojen walmistamisessa ja olikin woittojen joukossa monta komeata ja arwokasta käsityötä. Wäkeä oli saapunut sangen runsaasti, mutta siitä huolimatta arwat eiwät kaikki menneet kaupaksi. - Klo 6 ajoissa alotettiin iltama ja täyttyi iltamahuoneusto ennenpitkää niin, että kaikki eiwät päässeet sisään, jotka sinne pyrkiwät. Ohjelmasta mainittakoon howioik.ausk.E.Niemelän puhe nuorisoseurojen tehtäwästä nykyhetkellä, näytelmäkappaleet: "Kun waaria narrataan" ja "Suuntalan häät" esitettiin maalaisoloihin nähden tyydyttävästi. Arpajaisten ja iltaman aikana soitteli Muurlan torwisoittokunta ja iltaman päätyttyä alkoi reipas tanssi. Koko juhla oli sekä rahalliselta puolelta että muutenkin hyvin onnistunut ja yleisö esiintyi siiwosti."

Jääkellarilohta
Salon Sanomat 21.01.1910

Salosta lähtevät ja saapuvat junat
Salon Sanomat 28.01.1910


Tammikuussa 1910 lähti Salosta junia päivässä Turkuun 5 vuoroa ja Helsinkiin 4 vuoroa.
Oli sekajunia, postijunia, pikajunia ja paikallisjunia. Nopeimmin matkan useimmiten teki pikajuna, pikajunan matka Turkuun kesti noin 1 tunti ja 10 minuuttia ja Helsinkiin noin 3,5 tuntia.
Paikallisjuna pysähtyi matkalla monta kertaa ja matka Turkuun kesti sillä yli 20 minuuttia kauemmin.


Hewosen otsatukka
Salon Sanomia 28.01.1910


"Sääli eläimiä!
Älä leikkaa pois hewosen otsatukkaa, sillä se suojelee aiwoja säänmuutoksien wahingollisilta waikutuksilta. Auringonpaahteisina päiwinä waikuttaa se liewentävästi auringonsäteiden lämpöön, sateessa ja tuiskussa suojaa se hewosen otsan tulemasta läpimäräksi ja kylmässä se lämmittää.
   Käytä öljyttyä hewoslointa sadeilmoilla! Älä jätä hewostasi peitteettä kylmällä ja huonolla ilmalla. Älä anna sen seistä ulkona tuntikausia samalla kun itse istut mukawassa suojassa.
   Kuskin paikka on kunniapaikka ja hywin hoidettu hewonen hänen kunniansa."

Kansakoulu ulkohuonerakennuksineen
Turun Sanomat 04.01.1910

Tulipalo Hajalassa
Uusi Aura 04.01.1910


"Uudenwuodenpäiwänä aamulla klo 5 jälkeen huomattiin Hajalan höyrysaha syttyneen palaamaan.
 Tuli on saanut alkuusa konehuoneesta ja siitä pian lewinnyt yli koko sahan. Sahan wieressä oli makasiini, jossa oli suuret lautawarastot sekä joukko rehua, ja joka oli yhdistetty sahaan kapealla huonekäytävällä. Kun aluksi oli puute sekä wedestä että wäestä pääsi tuli niin suureen waltaan, että ajateltiin waan wieressä olewan makasiinin pelastamista, koska itse sahaa ei enää missään tapauksessa olisi woitu pelastaa. Jo paloi yhdistäwä huonekäytäwäkin, mutta innokkailla ponnistuksilla saatiin se osaksi rewityksi, jotenka tuli ei päässyt makasiiniin. Mutta sitä rajummin paloi saha ja pian oli wain rauniot jälellä. Koneet meniwät kaikki piloille. Suuri wahinko tuli täten sahan omistajalle maanwiljelijä Eemil Toiwoselle, sillä saha oli hywässä kunnossa, wiime aikoina juuri korjattu ja wakuutettu wain koneet 10,000 ja rakennus 2,000 mk Halikon ja Angelniemen palowakuutusyhtiössä ja koko wahinko nousee ainakin noin 30,000 markkaan, sillä sahasta paloi joukko kalustoa, joka oli kokonaan wakuuttamatta.
 Työmiehille oli tapaus myöskin sangen ikäwä, sillä sahasta oli juuri joukko työmiehiä saanut työtä ja jäiwät nyt toistaiseksi työttömiksi.
 Syytä tulen irtipääsyyn ei toistaiseksi tiedetä.
 Saha oli pysäytetty edellisenä iltana k:lo 6 ja oli silloin tarkastettu, ettei tulta ollut minnekään warissut sekä lukittu. Aamulla kun palo huomattiin, oli owet murrettu auki, jonka johdosta palo näyttää murhapoltolta. Maanwiljelijä Toiwonen on läänin kuwernööriltä anonut, että Turusta lähetettäisiin etsiwiä poliiseja asiaa tutkimaan syyllisten ilmisaamista warten."

Walitus
Uusi Aura 04.01.1910


" - Walituksen owat kaupungin panimojen omistajat tehneet kuwernöörin wiime lokakuun 25 p:nä antamasta päätöksestä, jolla panimojen myymälät määrättiin pidettäwäksi sulettuina sunnuntai- ja juhlapäiwien edellisenä päiwänä."
Koulukaluston perustaminen
Uusi Aura 11.01.1910


" - Osakeyhtiö Koulukalusto. Kansak.opettajat J.Y.Tenhowaara, J.W.Kallio ja J.N.Sainio owat senaatilta anoneet wahwitusta Osakeyhtiö Koulukaluston yhtiöjärjestykselle. Yhtiön kotipaikkana on Salon kauppala ja tarkotuksena harjottaa koulu- ja käsityökalustojen, opetuswälineitten, huonekalujen y.m. alaan kuuluwain puu - ja metallituotteitten tehdasmaista walmistamista. Osakepääoma on 50,000 mk. jaettuna 50:een 1000 mkn suuruiseen osakkeeseen, mutta woidaan korottaa 500,000 mkkaan."

Yritys joutui suurten perustamiskustannusten vuoksi jo pian taloudellisiin vaikeuksiin ja toiminta keskeytyi jo 1912 alussa. Saman vuoden syksyllä toiminta alkoi jo uudelleen ja yrityksen toiminta kasvoi nopeasti ja salolaisvalmisteiset höyläpenkit ja pulpetit ja muut koulujen kalusteet tulivat koko maassa tutuiksi.
1980-luvulla omistajaksi tuli Upo-konserni ja tuotanto Salon tehtailla loppui kokonaan 1994. (6.)Uusi Aura 12.01.1910


" - Saarimäen kansakoulussa - Jatkokurssit Halikossa alkawat t.k. 19 p. k:lo 4 i.p. jos tarpeellinen määrä osanottajia ilmoittautuu. Opetusta annetaan uskonnon historiassa äidinkielessä, laskennossa, terweysopissa käsitöissä ja laulussa."
Poliisin telefooni on asetettu paikalleen
Uusi Aura 14.01.1910


"Pöytyän poliisi
Kustaa Setälä on muuttanut omaan rakennukseensa, joka on lähellä Auran asemaa "Onnen mäessä", ja on asettanut telefooninsa paikalleen. Setälän telefooni numero on Auran sentraalista 19 ja Turun sentraalista 14 33."

Hevosystäville
Salon Sanomat 14.01.1910

Wapaa rotista
Uusi Aura 15.01.1910


"Nyt heti
kamari ja keittiö sekä suuri rotista wapaa kiwimakasiini. Amiraaliteetinkatu n:o 9."

Esiintulleesta syystä
Salon Sanomat 21.01.1910

Väskyniä, Rusinoita
Salon Sanomat 21.01.1910

Ajoi palwelijansa pois
Sosialisti 27.01.1910


"- Ajoi palwelijansa pois ilman ylössanomista.
Kylpylaitos "Saimaan" saunapiika antoi palwelijansa eilen aamulla ymmärtää, ettei häntä enää tarwita. Oli näet toinen otettu tilalle. Sääli tyttöä, joka on työnsä tehnyt kunnollisesti ja nyt joutui tammikuun pakkaseen lapsensa kanssa. Tyttö on wiime kewäästä saakka palwellut ruokapalkoillaan. On sama emäntä itsekin käynyt palwelijan waatteissa. Mikä lie sitten nyt tämän jumalaapelkääwäisen ja oikeutta rakastawaisen mamsellin suututtanut, kun noin palkitsi tunnollisen lastensa hoitajan, kysyy        Äkämä."Torihintoja
Salon Sanomat 28.01.1910


Salon tori oli jo yli sata vuotta sitten monipuolinen ostopaikka. Kuten ylläolevasta Torihinnat Salossa -artikkelista näet myytiin Salon torilla silloin paitsi kalaa, vihanneksia ja juureksia, myös mm. maltaita, ryynejä, jauhoja, tuoretta ja palvattua lihaa, kanoja, metsoja, jäniksiä ja vaikka halkoja.
Ja muutama kilohinta malliksi: lampaanliha tuore 1:00, palvattu 1:50, sianliha tuore 1:30, palvattu 1:80, hauki 1:00, silakka 0:40, ruisleipä 0:30, sipuli 0:25, woi 2:70


Tämä sivu on työn alla....päivitämme pikkuhiljaa....palaa sivulle myöhemmin...
Vieraile myös näillä sivuilla:
         
Tämä sivu on vielä kesken...Huomioi, että lisään lehtileikkeitä sivuille pikkuhiljaa sitä mukaa kun saan ne julkaisukuntoon..
palaa myöhemmin uudelleen tälle sivulle..
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommenteissa käytetyt lähteet:
( 1 ) Reijo Hinkka: Halikon historia II, 1984.
( 2 ) Heikki Koski: Halikon kunta 1867 - 1966, 1967.
( 3 ) Anna-Liisa Hirviluoto ja Kari Pitkänen: Halikon historia I, 1992.
( 4 ) https://fi.wikipedia.org/.
( 5 ) Veikko Vennonen, Muistojen opinahjo, 2006
( 6 ) Kari Alifrosti: Salon ja Uskelan historia, 1996