Mitä sata vuotta sitten tapahtui?
Sanomia wuodelta 1921

     v.1921

- TAMMIKUU

- HELMIKUUHuomioi, että lisään lehtileikkeitä sivuille pikkuhiljaa sitä mukaa kun saan ne julkaisukuntoon..
Ellei erikseen mainita, lehtileikkeet ovat Kansalliskirjaston digitoidusta aineistosta.
Otan mielelläni palautetta sivusta joko sähköpostiini: pauli.lahtinen@gmail.com tai julkisesti Facebook-sivulle
https://www.facebook.com/halikkocom?ref=stream


---------------------


Halikon kunnanvaltuuston kokous
Salon Seudun Kunnallislehti 5.1.1921
1921-01-05_sskl_halikon1B1921-01-05-sskl-halikon2

Terveyshoidosta ei sata vuotta sitten ollut vielä suuria menoja kunnalle...

1921-01-05-sskl-halikon3

"Katsoen siihen että kunnan menot ensi wuonna nousewat tawallista suuremmaksi sen takia että Kihisten kansakoulun lisärakennuksen tekeminen, Nummen kansakoulun korjaustyöt ja sähköwalon ja woiman hankkiminen kunnan laitoksiin owat tänäwuonna aiheuttaneet wajausta ja ensi wuonna kunnan menoja taas tuntuwasti lisää uuden kansakoulun perustaminen Sauwonkylän piiriin, päätti waltuusto kunnallislautakunnan ehdotuksesta, että werotuksella ensi wuonna koottawasta määrästä 100,000 markkaa peitetään kiinteistökaupoista saadulla ylimääräisellä werolla sekä, että 100,000 markkaa otetaan kunnan yhteisellä wastuulla lainaksi, jottei weroäyrin korkeus tulisi kunnan weronmaksajia liiaksi rasittamaan, ja tulee weroäyreiltä niin tawoin ensi wuonna siis koottattavaksi ainoastaan 383,845 markkaa."

Koulujen rakentaminen oli suuri menoerä ja oikein sähkövaloakin hankittiin.
Nyt kirkkorekiä ostamaan
Salon Seudun Kunnallislehti 5.1.1921
1921-01-05-sskl-onnihakala
Tulee toimeen valitun asettaa täysi vakuus
Uusi Aura 9.1.1921
1921-01-09-ua-halikonsahko
Sateenvarjo oli arvokas
Salon Seudun Kunnallislehti 11.1.1921
1921-01-11-sskl-sateenvarjo
Vapauspassin näyttäminen
Uusi Aura 11.1.1921
1921-01-11-ua-vapauspassi
Työhevonen myytävänä
Uusi Aura 11.1.1921
1921-01-11-ua-tyohevonen
Sairasapua
Turun Sanomat 12.1.1921
1921-01-12-ts-sairasapu

"- Sairasawut. Kouluhallitus on myöntänyt Halikon kunnan kansakouluopettajattarelle Eeva Kormulle 3200 mk sairasawun."
Wiinaosuuskunta
Turun Sanomat 12.1.1921
1921-01-12-ts-wiinaosuuskun

" - Wiinaosuuskunta. Wiime lauantaina oli Mikkelin käräjäkunnan wälikäräjillä käsiteltäwänä monenkaltainen syyte erään "wiinaosuuskunnan" jäseniä wastaan. Siinä käsittelyssä selwisi, että osuuskunnan oli muodostanut seitsemän miestä, joista eräät oliwat warastaneet tarwittawan wiljan, toiset keittäneet siitä wiinaa ja kolmannet jäsenet kaupinneet wiinaa kuluttajille. Tehdas oli sijainnut Mikkelin Soanlahdella. Wastaajista tuomittiin toiset sakkoihin ja toiset wankeuteen aina rikoksien laadun mukaan."
Löydettyjä
Salon Seudun Kunnallislehti 14.1.1921
1921-01-14-sskl-i-loydetty
Nappeja grossikaupalla
Salon Seudun Kunnallislehti 14.1.1921
1921-01-14-sskl-i-nappeja
Kunnollinen
Salon Seudun Kunnallislehti 14.1.1921
1921-01-14-sskl-navettaapul
Lasten juhlat ?
Salon Seudun Kunnallislehti 14.1.1921
1921-01-14-sskl-topeliusjuh

"Salo
- Tänään on Topelius juhla Salon Palokunnan talolla alkaen kello 6 i.p. Ohjelmassa on m.m. Pianon soittoa, opett. Päiwärinteen puhe, Rouwien Brunou ja Renwall´in kaksin laulua ja Topeliuksen kolme näytöksinen näytelmä.
Nämät salon Eläinsuojelus yhd. toimeen panemat Topelius juhlat owat aina olleet onnistuneita Lasten juhlia ja toiwoa sopii että tänäänkin lapset wanhempineen runsaslukuisena saapuwat tähän juhlaan."


Jos näiden juhlien ohjelma oli suunnattu lapsille, niin minkälainen ohjelma olisi ollut aikuisille?
Palkat
Salon Seudun Kunnallislehti 18.1.1921
1921-01-18-sskl-halikonk1B 1921-01-18-sskl-halikonk2

"Waltuuston puheenjohtajan ja jäsenten palkat.
Waltuuston puheenjohtajalle päätettiin tänä wuonna maksaa sama pohjapalkka kuin ennenkin eli 300 markkaa wuodessa ja päiwäpalkkaa 8 markkaa kultakin kokouspäiwältä sekä matkakulujen korwausta 20 penniä kilometriltä kokoukseen tulomatkasta. Waltuuston jäsenille määrättiin päiwäpalkkaa samoin 8 markkaa kultakin kokouspäiwältä ja matkarahoja niinikään 20 penniä kilometriltä kokoukseen tulomatkasta."


Kilometrikorvaukset maksettiin vain kokoukseen tulomatkasta...
Manalle mennyt
Turun Sanomat 18.1.1921
1921-01-18-ts-manallemennyt

"K.U.Sauren. Kotonaan Halikossa on waipunut kuoleman uneen 28 wuoden ikäisenä tilallinen Kustaa Adolf Sauren. Manalle mennyttä kaipaawat lähinnä wanhemmat ja sisarukset."
Viestin iltamat
Salon Seudun Kunnallislehti 21.1.1921
1921-01-21-sskl-iltamat
Halpuuttamista
Uusi Aura 22.1.1921
1921-01-22-ua-alenevathinna

"Alenewat hinnat.
Kellokosken tehdas on äskettäin jälleenmyyjilleen lähettämässään hintaluettelossa ilmoittanut alentaneensa lukkojen ja saranain hintoja 10 %:lla."

Maataloutta hoitamaan
Uusi Aura 22.1.1921
1921-01-22-ua-emannoitsija
Säikähti junaa
Uusi Aura 22.1.1921
1921-01-22-ua-junaasaikahti

"Junaa säikähtäen pillastui eilen klo puoli 3 aikaan päiwällä Kuikkulan talon hewonen rautatien ylikäytäwällä Nummenmäellä ja alkoi laukata Kaarinan kirkolle, mutta saatiin kiinni. Ylikäytäwällä wiskaantui reessä ollut hewosta ajanut nainen tielle, mutta mitään pahoja wammoja ei hän saanut."
Korvaa meijerivoin
Uusi Aura 22.1.1921
1921-01-22-ua-margariiniB

"Leijona margariini
on woittamaton, korwaa täydelleen parhaimman meijeriwoin. Jokaisen perheen emännän on käytettäwä tätä."

Huutokauppa
Uusi Aura 27.1.1921
1921-01-27-ua-huutokauppa
Kalossiaika on tulossa
Uusi Aura 27.1.1921
1921-01-27-ua-kalosseja
Valkoset takajalat
Uusi Aura 27.1.1921
1921-01-27-ua-valakkahevone
Hevosia
Uusi Aura 27.1.1921
1921-01-27-ua-hevosmyyntipa
Tukuttain ja vähittäin
Salon Seudun Kunnallislehti 28.1.1921
1921-01-28-sskl-loppuunmyyn
Suuri ratasvaja
Salon Seudun Kunnallislehti 28.1.1921
1921-01-28-sskl-huvila
Polttopuiden korvausta
Salon Seudun Kunnallislehti 28.1.1921
1921-01-28-sskl-katilo
Haluaa vapauden
Turun Sanomat 1.2.1921


Tällaiset ilmoitukset olivat silloin tapana..
Myynnin nousi
Salon Seudun Kunnallislehti 4.2.1921


"-Salon seudun Osuuskaupan r.l. wiime tammikuun myynti oli Smk. 505,053:99, kun edellisen wuoden tammikuun myynti oli Smk. 167,403:30, tekee lisäys 200%, joka näin hiljaisena liikeaikana saawutetuksi tulokseksi on hywä.

-Salon seudun Osuuskaupan r.l. kangasosaston palwelukseen on t.k. 1 p:nä siirtynyt hra Eino Tanskanen, Gerknäsistä. "

Ketjukauppaa
Uusi Aura 5.2.1921


"Raastuwasta.
Kohtuuttomien hintojen ottamisesta oliwat raastuwanoikeudessa wastaamassa kaupanjohtajat Wäinö Siljander Salosta, O.W.Halme Paimiosta ja liikemies J.Sundqwist Turusta. Syytteessä wäitettiin , että Siljander oli myynyt 50 litran mittaisia maitoastioita 350 mkn mukaan kappaleelta, waikka hän oli saanut niitä ostaa Halmeelta 260 markan hinnasta, että Halme oli saanut ostaa niitä 238 mk. 50p:stä Sundqwistilta, mitkä hinnat kauppa- ja teollisuuskomissioni on katsonut kohtuuttomiksi sekä mainittua kauppaa ketjukaupaksi. Wastaaja Siljander pyysi wastata kanteeseen kirjallisesti. Halme myönsi saaneensa woittoa astiasta 22 mk. 50p. eli 9 pros. ja katsoi ettei hän ole ollut tietoinen maitoastioille wahwistetuista hinnoista. Sundqwistin kuulemista warten, joka oli poissa, lykkäsi oikeus jutun käsittelyn wielä 5 wiikon päähän. "

Lukkari vaihtoi alaa
Salon Seudun Kunnallislehti 8.2.1921


+ " Halikko
-Waskion rukoushuoneessa on jumalanpalwelus sunnuntaina t.k. 18 pnä klo 11 a.p.

- Halikon seurakunnan lukkariurkuri T.Nieminen, joka wiime wuonna suurimman osan wietti Saksassa lauluopintoja harjoittamassa, on antautunut teatterialalle ja sen johdosta omasta pyynnöstään saanut eron mainitusta kirkollisesta toimestaan. "

Tehtailija kadoksissa
Salon Seudun Kunnallislehti 11.2.1921


" -Wiime wiikon lopulla löysi poliisi Hellsten Wässilästä wiinapolttimon. Tehtaassa oli täydelliset keittowehkeet ja rankkia 60 litraa, mutta walmista ainetta ja tehtailijaa ei näkynyt. "
Yleisön osastolta
Salon Seudun Kunnallislehti 11.2.1921


"Yleisöltä.
Mikä on syy?
Tänään soitin puhelimella Turun kautta Somerolle ja sieltä edelleen Pyölin asemalle, mutta siellä kysyttiin, mistä soitetaan ja kun wastasin, että Salosta, niin heti oli wastaus walmiina, ettei salolaisille anneta puheenwuoroa Someron Pyölin asemalla. Tämä tuntuu niin ihmeelliseltä, kun ei asiaa yhtään tunne. Kuinka sellainen , pieni asema kuin Pyöli on, woi katkaista ”diplomaattiset” wälit Salon kanssa, wai onko siinä koko pitäjä takana. Mutta oli nyt miten tahansa, niin joka tapauksessa se on liike-elämässä kowin suuri häiriö ja toiwon saawani hywin pikaista selitystä asialle sekä puhelu-oikeuden niin Someron Pyölin asemalla kuin muillakin.
Salossa 9.2.21
Kaarlo Tuliniemi "


Puhelimia oli vielä harvassa ja ongelmia yhteyksissä...
Kiitettyä pilsneriä
Turun Sanomat 11.2.1921

Tietoa myytävänä
Turun Sanomat 12.2.1921

Hajalassa
Turun Sanomat 15.2.1921

Sekalaista
Turun Sanomat 17.2.1921

Rawikilpailut Halikonlahdella
Salon Seudun Kunnallislehti 18.2.1921


"Halikon Hewosten Ystäwien seura toimeenpanee tämänwuotiset rawikilpailut Halikon lahdella lauantaina 26 p. t.k. klo 1. Ilmoitus osanottoon, sekä hewosten tarkastus tapahtuu Salon Palokunnan talolla samana päiwänä klo 11. – Kilpailujen jälkeen pidetään seuran wuosikokous myöskin Palokunnan talolla alkaen klo 5 i.p. "

Halikonlahdella on pidetty useinkin ravikilpailuja
Ohjeita kirjeenvaihtajille
Salon Seudun Kunnallislehti 18.2.1921


"Kirjeenwaihtajille ja muille arwoisille awustajillemme pyydämme sattuneesta syystä taasen huomauttaa, että uutisia ja kirjeitä ei woida julaista lehdessä, elleiwät niiden kirjoittajat ilmoita nimeään toimitukselle. Nimi sopii merkitä eri paperille tai kirjeen loppuun, siten että sen woi pois leikata ennen kuin kirjoitus wiedään kirjapainoon. Jonkun walitsemansa salanimi merkin woiwat kirjoittajat kernaasti panna kirjeensä alle, elleiwät tahdo omia nimikirjaimiaan siihen; mikä wiimeksi mainittu tapa kuitenkin olisi ”reiluinta”.
Toimitus. "

Aukioloaikoja
Salon Seudun Kunnallislehti 18.2.1921


"Päiwälista.
Tawaratoimisto awoinna klo 8-4 arkipäiw. Sunnunt. klo 8-9 a. pilaantuwan tawaran ulosantia warten.
Pakettitoimisto awoinna klo 8-2 p. 4-6 ip: Sunnunt. klo 8-9 ap.
Salon postikonttori on auki:
Arkipäiwinä 9,15 ap. – 1,45 ja 5 ip. – 7 ip.
Sunnuntaisin ja juhlapäiwinä suljettuna ja kotiin kannetaan ainoastaan expres lähetykset.
Huom! Jos kaksi pyhäpäiwää sattuu peräkkäin pidetään konttori toisena auki 2 t. ja kanto toimitetaan yhden kerran.
Postit lähtewät:
Muurlaan M.T.K.Trs.P.L. klo 1 ip.
Pertteliin, Rekijoelle, Kiikalaan ja Kuusjoelle klo 1 T.Trs. S.
Pertteliin, Rekijoelle ja Kiikalaan sitä paitsi klo 1 maanantaisin.
Huom.! Sisäänkirjoitettujen, wakuutettujen, sekä postietuanti ja pakettilähetyksien tulee olla sisäänjätetyt puoli tuntia ennen postien lähtöä. "

Hauska hevonen
Turun Sanomat 19.2.1921

Talvikäräjät
Uusi Aura 20.2.1921


"Halikon käräjiltä.
Halikon y.m. kuntain warsinaisilla talwikäräjillä tortaina tk. 17 pnä käsiteltiin m.m. seuraawat jutut:
Juopumuksesta tuomittiin maanwilj. Juho Turja Hattulan pitäjästä 100 mk. ja wiinan hallussa pitämisestä 200 mkan sekä aseen paljastamisesta rautatiewaunussa 50 mkan sakkoihin.
Wiinan hallussapidosta syytettiin Paawo Lehtistä Sauwon pit., mutta koska syytetty ei ollut saapunut wastaamaan , tuomittiin hän poisaolostaan 400 mkan sakkoon.
Wiinan myynnistä tuomittiin työm. E.Pihlaja Halikon Pajulasta 600 mkan sakkoon ja maksamaan kuluja 230mk.
Pahoinpitelysta syytti torppari Juho Malin työm. Kalle Ahlgrenia, joka oli tapahtunut wiime joulukuun 10 pnä Kaninkolan kylässä maantiellä, jolloin wastaaja Ahlgren ilman aihetta oli seipäällä lyönyt kantajaa oikeaan ja wasempaan olkawarteen ja oikealle puolelle rintaan, josta oli ollut seurauksena, ettei kantaja pariin wiikkoon ollut kyennyt mihinkään työhön. Tästä teostaan oikeus tuomitsi wastaajan wetämään sakkoa 300 mk., maksamaaan kiwusta ja särystä 100 mk., työkywyn menettämisestä 200 mk., ja lääkärin palkkiota 50 mk.
Juopumuksesta tuomittiin työm. Lauri Tywentö Helsingistä 100 mkan sakkoon ja häiriön teosta yleisellä paikalla 200 mkan sakkoon. Oli Juowuspäissään tapellut Salon kauppalassa Aleksanterinkadulla.
Sikamainen juttu. Teurastaja Juho Järwinen waati korwausta taloll. Wihtori Landenille Suomusjärwen pit. Häntälän kylästä, syystä, että wastaaja , joka oli kantajalle myynyt emäsian 2,000 mkan hinnasta, saaden myöskin kohta rahat ehdolla että sika olisi eläwänä tuotu Saloon rautatiewaunuun pantawaksi, olikin sen Saloon tuotuaan myynyt toistamiseen teurastaja Lehtiselle 2,460 mkan hinnasta, maksaen sittemmin ensinmainitulle ostajalle takaisin tämän antamat rahat.
Oikeus tuomitsikin wastaajan maksamaan kantajalle korwausta 400 mk. ja sille 5% korko luettuna wiime marraskuusta ja kuluja 550 mk. "

Paja myynnissä
Turun Sanomat 24.2.1921

Salon surkeat tiet
Salon Seudun Kunnallislehti 25.2.1921


"-Maantiet owat nykyään ainakin Salon seudulla sangen surkeassa kunnossa. Keskellä tietä on monin paikoin suuria kuoppia, toinen toistaan pahempia, niin että matkustaminen ja kuormien kuljettaminen esim. pimeän aikaan käy suorastaan hengenwaaralliseksi, warsinkin nuorilla ja aroilla hewosilla. Missä lienee syy tällaiseen huutawaan epäkohtaan? Pikaisiin toimenpiteisiin olisi tarmokkaasti ryhdyttäwä asian korjaamiseksi!"
Vei rekivällyt
Salon Seudun Kunnallislehti 25.2.1921

Hurstilta
Turun Sanomat 27.2.1921

Onni Hakala
Turun Sanomat 27.2.1921

Huokeimpiin hintoihin
Turun Sanomat 27.2.1921

Maitoa ja kermaa saatavana pävittäin
Turun Sanomat 27.2.1921

Vesikelkka ostetaan
Turun Sanomat 1.1.1921
Wiinakauppaa
Turun Sanomat 1.1.1921
1921-01-01-ts-wiinarikollis

"- Sakotettuja wiinarikollisia.
Howioikeus on wahwistanut Turun raastuwanoikeuden päätökset, joilla muurarinleski Alina Eufrosyne Wanne tuomittiin palowiinan walmistamisesta 1000 mkan sakkoon sekä liikemiehen waimo Helga Ilona Sulo palowiinan myymisestä 600 mkan sakkoon"

Puhelinyhtiöllä on asiaa
Uusi Aura 4.1.1921
1921-01-04-ua-salonasukkaillePehkutehdas ilmoitteli
Salon Seudun Kunnallislehti 5.1.1921


Nyt joku varmaan miettii, mitä tämä pehku on? Wikipedia kertoo näin: "Turvepehku, pehkuksi hienonnettu, kuivattu suoturve, jota maataloudessa käytetään kuivikkeena kotieläimille"
Leinolta halkoja
Salon Seudun Kunnallislehti 5.1.1921
1921-01-05-sskl-halkoja

Wanha monialainen yritys teki kauppaa jo sata vuotta sitten, silloin mm. halkoja!
Junamyyjiä
Salon Seudun Kunnallislehti 5.1.1921
1921-01-05-sskl-ijunamyyjia

Kovin nuoria myyjiä etsittiin silloin...
Hyvä ryynejä
Salon Seudun Kunnallislehti 11.1.1921
1921-01-11-sskl-i-stalouska
Pankin aukioloajat
Salon Seudun Kunnallislehti 11.1.1921
1921-01-11-sskl-saastopankk

"Säästöpankki on awoinna joka arkipäiwä kello 11 - 1/2 1, kauppalan talolla. Talletuskorko on 7 1/2 %. Juoksewant.korko 5%. Lainauskoron ollessa 9%"
Rehellisiä asiamiehiä
Uusi Aura 11.1.1921
1921-01-11-ua-asiamiehia
Käsi katkesi
Uusi Aura 11.1.1921
1921-01-11-ua-ikavia

" - Ikäwiä tapaturmia. Sunnuntaina päiwällä tapahtui Halikossa Joensuun kartanon alueella torppari Heinon 5-wuotiaalle pojalle Arwolle sellainen ikäwä onnettomuus, että hänen leikkiessään pihalla toisten poikain kanassa heinähäkki sattui kaatumaan hänen päälleen saaden hän pahoja wammoja päähänsä. Poikanen kuletettiin Saloon saamaan lääkärinhoitoa. Lauantaina sattui Salossa sellainen ikäwä onnettomuus Linnamäen wanhalle sokealle mummolle, että kaatuessaan portaissa häneltä katkesi oikea käsi."

Uutiskynnys oli hieman matalammalla sata wuotta sitten...
Vuokra-asunto haussa
Uusi Aura 13.1.1921
1921-01-13-ua-asunto
Unitauti leviää
Uusi Aura 13.1.1921


"Unitauti leviää Salon seudulla.
Yksi sairaista kuollut. - Tauti alkanut Perniöstä ja siirtynyt sieltä Uskelaan, Saloon ja edelleen Halikkoon. Salon seudulla näkyy unitauti päässeen warsin arweluttawaan wauhtiin. Ensimmäinen unitautitapaus sattui, mikäli lääkärille on ilmoitettu, paikkakunnalla wiime joulukuun alussa ja jo ennenkuin unitautia maassamme mainittawammin tunnettiin. Tämä tautitapaus sattui Perniön Ylikylässä, missä eräs 12-vuotias koulupoika oli siihen sairastunut. Poika kuoli muutaman päiwän kuluttua. Sen jälkeen alkoi tautia ilmestyä naapuripitäjässä Uskelassa ja lewisi sieltä pian Salon kauppalaan sekä edelleen Halikkoon..."

Palkankorotuksia
Salon Seudun Kunnallislehti 14.1.1921
1921-01-14-sskl-u-urkujenpo

"Angelniemen lukkariurkurin palkka on korotettu 5400 mkaan, kiertokoulunopettajattaren 3000 mk. kirkonisännöitsijän 500 mk.,kirkon wartijan 800 mk. ja urkujen polkijan 100 mkaan wuodessa."
Kieltolakirikkomuksia
Salon Seudun Kunnallislehti 14.1.1921
1921-01-14-sskl-wiinanmyynt

"Tilastoa
wiranomaisten selwille saamista kieltolakirikkomuksista Halikon nimismiespiirissä wuonna 1920.
wiinanpolttorikoksia on ilmisaatu 17, wiinanmyyntirikoksia 3 ja muita rikoksia 6 eli siis kaikkiaan 26. Syytteessä on kyseessä olewista rikoksista ollut kaikkiaan 24 henkilöä, joista 16 on tuomittu rangaistukseen, 4 on wapautettu todistusten puutteessa syytteestä ja 4 henkilöä on edelleen syytteessä."

Rottia vastaanotetaan
Uusia Aura 15.1.1921
1921-01-15-ua-rotatB
Huonot jauhot
Uusi Aura 15.1.1921
1921-01-15-ua-huonetjauhot

" - Huonot wehnäjauhot unitaudin aiheuttajana. Eräs lääkäri Itä-Suomesta on tutkinut unitautipotilaita ja lausunut arwelunaan, että tauti aiheutuisi eräistä huonoista elintarpeista. Suomessa olisi sen aiheuttajana lähinnä, mainitun lääkärin mukaan, elintarweministeriön hankkimat huonot wehnäjauhot. K.S:lle on sama lääkäri ilmoittanut, että unitauti ei ole hengenvaarallinen, jos sen johdosta wain ajoissa turwaudutaan lääkärinapuun."
Satunnaisesta syystä
Salon Seudun Kunnallislehti 18.1.1921
1921-01-18-sskl-i-ale-11921-01-18-sskl-i-ale-2

Kihveleitä, terveydensuolaa, meetterimittoja ja vaikka mitä muuta...
Poliisikin tiedoitti:
Salon Seudun Kunnallislehti 18.1.1921
1921-01-18-sskl-u-poliisiko

" - Salon poliisikonttori. Wiime wuoden aikana on Salon poliisin toimesta juopumuksen takia pidätetty kaikkiaan 96 henkilöä, syyllisinä warkausrikoksiin 15, häiriöstä ja poliisinwastustamisesta 3 sekä muista syistä 16. Syytteeseen asetettiin juopumuksesta 81 ja wiinanmyynnistä 17. Wäkijuomia takawarikoitiin kaikkiaan 93 litraa. 6 henkilöä on ilmoittanut kadottaneensa ja 12 löytäneensä erilaista tawaraa."
Osuusmeijeri jatkaa
Uusi Aura 22.1.1921
1921-01-22-ua-hajalanosm

"Halikko.
Hajalan osuusmeijeri-osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa t.k. 19 p:nä oli käsiteltäwänä jo aikaisemmin päätetyn Hajalan osuusmeijeri-osuuskunnan purkamisesta ja yhtymisestä Salon seudun osuusmeijeriin. kuitenkaan ei yhtymishankkeesta tullut mitään koska kokouksessa läsnäolleet sitä wastustiwat, joten hankkeen annettiin lopullisesti raueta ja päätettiin edelleenkin jatkaa Hajalan osuusmeijerin toimintaa samalla tawalla kuin tähänkin asti."

Pukuja käännetään
Turun Sanomat 23.1.1921
1921-01-23-ts-herrainpukuja
Veltot älkööt vaivautuko
Turun Sanomat 23.1.1921
1921-01-23-ts-veltothenkilo
Onhan siinä ohjelmaa
Salon Seudun Kunnallislehti 25.1.1921
1921-01-25-sskl-vilppaan

"Salo
-Salon seudun urheilunharrastajille tahdomme huomauttaa että pitäisiwät asianaan mennä ensipyhänä eli t.k. 30 p:nä kello 6 i.p. Salon Työwäen talolle. Siellä on silloin W. & U:seura Wilppaan tawanmukainen Wuosijuhla arwokkaalla ohjelmalla, josta woimme mainita seuraawaa: Alkusoitto, juhlaruno ja juhlapuhe, (joidenka pitäjät molemmat tulewat Turusta), woimistelua, näytelmä kappale, kuwaelma ja palkintojen jako wuoden 1920 jäsentenvälisistä kilpailuista, joita toistakymmentä pokaalia ja lähes 50 yksityispalkintoa. Onhan sitä siinä ohjelmaa kerraksi nähtäwää ja kuultawaa ja kun tähän wielä lisätään hieman tanssia lopuksi, niin eipä taida olla ketään Salossa ja sen ympäristössä , joka ei ensipyhänä menisi ”Wilppaan” wuosijuhlaan. Sinne menemällä edistää myös urheilua ja woimistelua ja paikkakunnalla näiden hywäksi työskentelewää seuraa….."

Asunto, lämpö ja sähkövalo
Turun Sanomat 25.1.1921
1921-01-25-ts-meijerska
Suuri alennus
Turun Sanomat 25.1.1921
1921-01-25-ts-suksirasva
Halkoplaani
Uusi Aura 30.1.1921
1921-01-30-ua-huomautus

"Kohtelias huomautus
Onkohan aiwan paikallaan ollut se toimenpide, että suunnattomia puumääriä on pinottu Salosta Suomusjärwelle johtawan tien kummallekin puolelle noin 13 km. päässä Salosta Muurlan pitäjän puolella, jotka puumäärät, jos ne sattuwat eräänä kauniina päiwänä pinoistaan sortumaan, täydellisesti silloin sulkewat liikenteen waltamaantiellä…
Sillä tämä saattaa olla hywinkin mahdollista huomioonottamalla pinojen waltawan korkeuden. Onko muuten yleensä asianmukaista ja laillistakaan antaa jonkun käyttää waltamaantien aluetta halkoplaanina olisi hywä tietää! Ehkä poliisiwiranomaisten olisi wähän syytä tähän asiaan huomiotaan kohdistaa, sitä toiwoisi ainakin
Matkustawainen. "


Tämähän on kuin paikallislehden textaripalstalta v 2021
Helmikuu 1921

Vaihdetaan vaikka hevoseen
Salon Seudun Kunnallislehti 4.2.1921

Sokeiden avuksi
Uusi Aura 5.2.1921


"Sokeat voivat lukea kuulemalla.
Eräs englantilainen on keksinyt koneen, jolle on annettu nimeksi Optophoni, sokeiden awuksi.
Kirja asetetaan koneeseen. kuten kuwassa, ja silloin sähkö, walaisten kirjaimet, waikuttaa säteillään erittäin herkkiin koneen osiin, jolloin syntyy erilainen ääni jokaiselle kirjainmerkille ja sokea kuulee ne puhelinkoneella ja ymmärtää siten kirjoituksen. "

Painikilpailut Salossa
Uusi Aura 6.2.1921


"Piirin painimestaruuskilpailut
Pidetään Salossa helmikuun 20 p:nä.
Täten kutsumme kaikkia S.W.U.L:n Warsinais-Suomen Urheilupiiriin kuuluwia seuroja ottamaan osaa asianomaisella luwalla järjestettäwiin piirin painimestaruuskilpailuihin, jotka tapahtuwat t.k. 20 pnä Salon Palokunnan talolla.
Kilpailut suoritetaan wiidessä sarjassa.
Ilmoitus osanotosta on tehtäwä helmik. 14 p:än mennessä ”Salon Viestille”.
Ilmoitusmaksu Smk. 5:- edustajalle.
Wapaa asunto warataan.
W. ja U.-seura Wiesti. "

Neiti saa paikan
Turun Sanomat 8.2.1921

Kyytiä diakonissalle
Salon Seudun Kunnallislehti 11.2.1921


"- Diakonissan apua käyttäwille seurakuntalaisille päätti diakonaattitoimikunta wiime kokouksessaan huomauttaa, ettei diakonissa woi tehdä pidempiä matkoja sairaitten luo jalkaisin, waan on hänet noudettawa hewosella, jonka apuatarwitsewan hoitajat hankkiwat. Jos näillä ei ole omaa hewosta ja sairas on niin köyhä, ettei jaksa hewoskyytiä kustantaa, saadaan toimikunnalta anoa kyytikuluja. Muuten kehoitetaan talollisia ja muita hewosten omistajia maksuttakin tarjoamaan hewosiaan diakonissan matkoille ja silllä tawoin puolestaan kannattamaan hänen toimintaansa wähäwaraisten sairaitten hywäksi. "
Taisteluharjoitus
Salon Seudun Kunnallislehti 11.2.1921


"-Salon – Uskelan Suojeluskunnan yhteinen taisteluharjoitus pidetään ensi sunnuntaina t.k. 18 p:nä. kokoonnutaan Kauppalan talolle klo 9 aamulla. Perillä Lottien walmistama kahwitarjoilu. "
Tapaturma
Salon Seudun Kunnallislehti 11.2.1921


"-Toissapäiwänä sattui mylläri W.Lindströmille ikäwä tapaturma. Kun hän oli kiwiä louhimassa, laukesi panos hänen sitä sytyttäessään sillä seurauksella, että hänen wasen kätensä katkesi ranteesta ja kaswot turmeltuiwat."
Etsintäkuulutus
Turun Sanomat 13.2.1921

Salon Kauppalanwaltuustossa:
Uusi Aura 15.2.1921


" Katujen kiweäminen. Käsiteltäwäksi otettiin kysymys kauppalan katujen kiweämisestä. Kun kuitenkin katsottiin, että katujen kiweäminen tällä hetkellä tulee talonomistajille wielä kowin kalliiksi, niin siirrettiin asian käytännöllinen toteuttaminen wielä tuonnemmaksi ja päätettiin sen sijaan waatia, että talonomistajat hiekottamalla ja soraa käyttämällä koettaisiwat kadut saada tyydyttäwään käyttökuntoon. "
Salon kahviloissa juopottelua
Uusi Aura 17.2.1921


"Salon kahvilat juopuneiden tyyssijoina
Kolme kahvilaa tullaan panemaan oikeudelliseen syytteeseen.
Salon raittiuslautakunnan toimesta on julkisuuteen saatettu ja laillisiin toimenpiteisiin ryhtymistä warten Salon kauppalan järjestysmiehelle waratuom. H.Tuomaalalle tiedoksi annettu, että Salon kauppalassa sijaitsewissa ”Apollo” (omist. tattari Bedertinoff) ”Ensi” (omist. rwa Tuomi) ja ruoka-ja kahwilaliike (omist. rwa Lindberg) nimisissä kahwiloissa on harjoitettu juopottelua sangen huomattawassa määrässä ja että kahwila ”Apollossa” olisi harjoitettu wäkijuomain kauppaakin.
Näiden seikkojen selwille saamiseksi on pariin otteeseen, wiimeksi wiime tiistaina tk. 15 pnä, waratuom. Tuomaala toimituttanut poliisitutkintoa ja oli tk. 15 pnä kuulusteltawana kaikkiaan 15 eri henkilöä, joiden todistukset syytettyihin nähden oliwat raskauttawia, että heidät tullaan asettamaan tehtyjen syytösten johdosta oikeudelliseen edeswastuuseen. "

Juorukalenteri
Salon Seudun Kunnallislehti 18.2.1921


"Kunnallistaksoitus Halikossa
on äskettäin päättynyt. Taksoitus kesti tällä kertaa kaikkiaan 11 päiwää. Werotettawia tuloja kerääntyi kunnasta yhteensä noin 12,800,000:- ja weroäyrejä 42,207. Taksoituksessa werotettiin 10,000 markan ja sitä suuremmista tuloista seuraawat:
Kreiwi G.Alex Armfelt 472,696:-
Wartsalan höyrysaha 409,600:-
Kreiwi G.Aug. Armfelt 293,900:-
Rouwa Lotten Hedberg 153,660:-
Maanwilj.
” A. Th. Bidnäs 126,493:-
” Aug. Hellman 109,600:-
” Woitto Lundholm 105,000:-
” K.B. Toiwonen 97,000:-
” Anna Mörling 90,000:-
” Oskar Mattila 88,640:-
” K.B. Piintilä 82,574:-
” Matti Rautio 80,144:-
......
...... "


Juorukalenteria julkaistiin lehdissä jo 100 vuotta sitte
Omat eväät ja sokeri mukaan kokoukseen!
Uusi Aura 19.2.1921


"Salon seudun opettajayhdistys
pitää wuosikokouksensa lauantaina tk. 20 pnä alkaen klo 10 ap. pankinjohtaja H.Kansasen luona Salossa.
Ohjelmassa on: 1) Sääntöjen määräämät asiat. 2) Esitelmä (pankinjohtaja H.Kansanen). 3) Oppiwelwollisuuslain selostus ( M.A.Knaapinen). Käsitellään ???hallituksen lähettämät kysymykset: ”Onko Suomen Opettajayhdistyksen liityttäwä Suomen wirkamiesyhdistykseen” ja ”Yhteisten lupapäiwien wiettämisestä”.
Laulua warten osanottajat ottawat nuotit mukaansa. Erikoisemmin mainitsemme laulut ”Soi laulu soi” ja Kiitos nyt Herran” (Siionin säwelmien 1:nen wihko) sekä ”Warsinais-Suomen laulu”:
Wiime kokuksen päätöksen mukaan kukin ottaa mukaansa ewäät ja sokerin. Kahwi ja lämminkeitto saadaan kokouspaikasta. "

Poliisin palttoo myynnissä
Turun Sanomat 22.2.1921
1921-02-22-ts-palttoo
Annetaan kasvatiksi
Turun Sanomat 22.2.1921
1921-02-22-ts-tytto
Toinen käräjäpäivä
Uusi Aura 23.2.1921


"Halikon käräjiltä.
Halikon y.m. kuntain warsinaisilla talwikäräjillä tk. 21 pnä oli käsiteltäwinä m.m. seuraawat jutut:
Kunnianloukkausjuttu. Herastuom. A.A.Suominen syytti taloll. W.Pelanderia Halikosta siitä, että hän oli wäittänyt kantajan hoitamissa Waskion osuusmeijerin tileissä olewan 3,500 mkan waillingin ja myöskin häwittäneen erään 500 mkan erän , joka aikoinaan oli warattu yllämainitun osuusmeijerin 15:sta wuotisjuhlaa warten, mutta jota juhlaa ei oltu sittemmin pidettykään. Woimatta wäitteitään toteennäyttää, tuomittiin wastaaja Pelander herjauksesta, joka ei kuitenkaan ollut tapahtunut wasten parempaa tietoa, wetämään 300 mk. sakkoa ja korwaamaan kantajain kulut 250 mkalla.
Toiskertaisesta wiinanpoltosta tuomittiin renki Armas Pännä, Perttelin Inkereeltä 4 kk. wankeuteen. Syytetty oli uudenwuoden aikana polttanut wiinaa Nissilän Simolan saunassa Halikon Wässilässä ja näin walmistanut ”korpirojua” 2 litraa, joka oli laadultaan ollut aiwan ala-arwoista tawaraa.
Pahoinpitelyjuttu. Yleinen syyttäjä syytti taloll. poikaa Kaarlo Skogströmiä, Paimion pit. Kurjen kylästä, siitä etä wastaaja palatessaan wiime syksynä Salon markkinoilta oli Halikossa yleisellä maantiellä juowuspäissään räyhännyt ja wastustanut wäkiwaltaisesti poliisia, wääntämällä tämänpeukalon taaksepäin pois sijoiltaan, niin että poliisin oli ollut turwauduttawa lääkärin apuun. Oikeus tuomitsi wastaajan wetämään juopumuksesta 100 mk. sakkoa ja rauhan häiritsemisestä 3 kksi wankeuteen eli rangaistukset yhdistettynä pidettäwäksi wankeudessa kaikkiaan 3 ½ kk. sekä korwaamaan poliisille kiwusta ja särystä 100 mk. ja lääkärin palkkiota 230 mk.
Ensikertaisesta wiinanmyynnistä tuomittiin työm. Niilo Niemi Halikon Kuumalasta 500 mkan sakkoon.
Niinikään tuomittiin wiinanmyynnistä tilall. poika Karl Arthur Tanner, Halikon Mustisista, 500 mkan sakkoon.
Juopumuksesta tuomittiin työm. Wolmar Edward Niemi Uskelan pit. Hämmäisistä ja nahkurintyöntekijä Wiktori Gabriel Wainio, Uskelan pit. Moisiosta, kumpikin 100 mkn sakkoon.
Samaten tuomittiin torpparin poika Oskari Jalmari Kolari ja työm. Kustaa Sjöman, molemmat Halikon Jokisalosta, kumpikin wetämään sakkoa juopumuksesta 100 mk. ja rähinästä 100 mk.
Työmies Aleksis Aimonen Somerolta tuomittiin juopumuksesta wetämään sakkoa 100 mk. , rähinästä 50 mk. ja wäkijuomain hallussapitämisestä 150 mkan sakkoon. "


Rengin Vässilässä polttama viina todettiin käräjillä laadultaan aivan ala-arvoiseksi tavaraksi....
Arkkuliikettä suositellaan
Turun Sanomat 27.2.1921

Ikävä tapaturma
Uusi Aura 28.2.1921


"Tapaturma. Ikäwä tapaturma sattui eilen Salon W.P.K:n talossa. Taiteilija U.Eskola noustessaan horjuwia tikkaita naulatakseen maalaamansa juhlaohjelman juhlasalin seinälle putosi ja loukkaantui alhaalla olewain tuolien selkämyksiin niin pahasti, että hänet oli kannettawa kotiinsa. Paikkakunnan muut lääkärit eiwät sattuneet olemaan kotosalla. Mutta ensimmäisen awun antoi Salon kunnanlääkäri. Loukkaantuneen tila oli eilen illalla tyydyttäwä. "
Otan mielelläni palautetta tästä sivusta joko sähköpostiini: pauli.lahtinen@gmail.com tai julkisesti Facebook-sivulle
https://www.facebook.com/halikkocom?ref=stream
Tämä sivu on vielä kesken...Huomioi, että lisään lehtileikkeitä sivuille pikkuhiljaa sitä mukaa kun saan ne julkaisukuntoon..
palaa myöhemmin uudelleen tälle sivulle..
YLÖS!