Mitä sata vuotta sitten tapahtui?
Sanomia wuodelta 1921

- TAMMIKUU

- HELMIKUU

- MAALISKUU

- HUHTIKUU

- TOUKOKUU

- KESÄKUU

- HEINÄKUU

- ELOKUU

- SYYSKUU

- LOKAKUU

- MARRASKUU

- JOULUKUU

Muista myös nämä:
   


Huomioi, että lisään lehtileikkeitä sivuille pikkuhiljaa sitä mukaa kun saan ne julkaisukuntoon..
Ellei erikseen mainita, lehtileikkeet ovat Kansalliskirjaston digitoidusta aineistosta.
Otan mielelläni palautetta sivusta joko sähköpostiini: pauli.lahtinen@gmail.com tai julkisesti Facebook-sivulle
https://www.facebook.com/halikkocom?ref=stream


---------------------


Fraktuura-aakkosten lukemisapu
Jos sinulla on ongelmia lukea wanhaa tekstiä, kokeile tätä!
Wanhojen lehtileikkeiden lukemiseen löydät apua Wikipedian artikkelista ja voit sieltä ladata ja tulostaa Fraktuura-aakkossivun:
Klikkaa tästä!
(Sivu avautuu uuteen selainikkunaan)Tammikuu 1921

Vesikelkka ostetaan
Turun Sanomat 1.1.1921

Wiinakauppaa
Turun Sanomat 1.1.1921
1921-01-01-ts-wiinarikollis

"- Sakotettuja wiinarikollisia.
Howioikeus on wahwistanut Turun raastuwanoikeuden päätökset, joilla muurarinleski Alina Eufrosyne Wanne tuomittiin palowiinan walmistamisesta 1000 mkan sakkoon sekä liikemiehen waimo Helga Ilona Sulo palowiinan myymisestä 600 mkan sakkoon"

Puhelinyhtiöllä on asiaa
Uusi Aura 4.1.1921
1921-01-04-ua-salonasukkaillePehkutehdas ilmoitteli
Salon Seudun Kunnallislehti 5.1.1921


Nyt joku varmaan miettii, mitä tämä pehku on? Wikipedia kertoo näin: "Turvepehku, pehkuksi hienonnettu, kuivattu suoturve, jota maataloudessa käytetään kuivikkeena kotieläimille"
Leinolta halkoja
Salon Seudun Kunnallislehti 5.1.1921
1921-01-05-sskl-halkoja

Wanha monialainen yritys teki kauppaa jo sata vuotta sitten, silloin mm. halkoja!
Junamyyjiä
Salon Seudun Kunnallislehti 5.1.1921
1921-01-05-sskl-ijunamyyjia

Kovin nuoria myyjiä etsittiin silloin...
Halikon kunnanvaltuuston kokous
Salon Seudun Kunnallislehti 5.1.1921
1921-01-05_sskl_halikon1B1921-01-05-sskl-halikon2

Terveyshoidosta ei sata vuotta sitten ollut vielä suuria menoja kunnalle...

1921-01-05-sskl-halikon3

"Katsoen siihen että kunnan menot ensi wuonna nousewat tawallista suuremmaksi sen takia että Kihisten kansakoulun lisärakennuksen tekeminen, Nummen kansakoulun korjaustyöt ja sähköwalon ja woiman hankkiminen kunnan laitoksiin owat tänäwuonna aiheuttaneet wajausta ja ensi wuonna kunnan menoja taas tuntuwasti lisää uuden kansakoulun perustaminen Sauwonkylän piiriin, päätti waltuusto kunnallislautakunnan ehdotuksesta, että werotuksella ensi wuonna koottawasta määrästä 100,000 markkaa peitetään kiinteistökaupoista saadulla ylimääräisellä werolla sekä, että 100,000 markkaa otetaan kunnan yhteisellä wastuulla lainaksi, jottei weroäyrin korkeus tulisi kunnan weronmaksajia liiaksi rasittamaan, ja tulee weroäyreiltä niin tawoin ensi wuonna siis koottattavaksi ainoastaan 383,845 markkaa."

Koulujen rakentaminen oli suuri menoerä ja oikein sähkövaloakin hankittiin.
Nyt kirkkorekiä ostamaan
Salon Seudun Kunnallislehti 5.1.1921
1921-01-05-sskl-onnihakala
Tulee toimeen valitun asettaa täysi vakuus
Uusi Aura 9.1.1921
1921-01-09-ua-halikonsahko
Hyvä ryynejä
Salon Seudun Kunnallislehti 11.1.1921
1921-01-11-sskl-i-stalouska
Pankin aukioloajat
Salon Seudun Kunnallislehti 11.1.1921
1921-01-11-sskl-saastopankk

"Säästöpankki on awoinna joka arkipäiwä kello 11 - 1/2 1, kauppalan talolla. Talletuskorko on 7 1/2 %. Juoksewant.korko 5%. Lainauskoron ollessa 9%"
Rehellisiä asiamiehiä
Uusi Aura 11.1.1921
1921-01-11-ua-asiamiehia
Käsi katkesi
Uusi Aura 11.1.1921
1921-01-11-ua-ikavia

" - Ikäwiä tapaturmia. Sunnuntaina päiwällä tapahtui Halikossa Joensuun kartanon alueella torppari Heinon 5-wuotiaalle pojalle Arwolle sellainen ikäwä onnettomuus, että hänen leikkiessään pihalla toisten poikain kanassa heinähäkki sattui kaatumaan hänen päälleen saaden hän pahoja wammoja päähänsä. Poikanen kuletettiin Saloon saamaan lääkärinhoitoa. Lauantaina sattui Salossa sellainen ikäwä onnettomuus Linnamäen wanhalle sokealle mummolle, että kaatuessaan portaissa häneltä katkesi oikea käsi."

Uutiskynnys oli hieman matalammalla sata wuotta sitten...
Sateenvarjo oli arvokas
Salon Seudun Kunnallislehti 11.1.1921
1921-01-11-sskl-sateenvarjo
Vapauspassin näyttäminen
Uusi Aura 11.1.1921
1921-01-11-ua-vapauspassi
Työhevonen myytävänä
Uusi Aura 11.1.1921
1921-01-11-ua-tyohevonen
Sairasapua
Turun Sanomat 12.1.1921
1921-01-12-ts-sairasapu

"- Sairasawut. Kouluhallitus on myöntänyt Halikon kunnan kansakouluopettajattarelle Eeva Kormulle 3200 mk sairasawun."
Wiinaosuuskunta
Turun Sanomat 12.1.1921
1921-01-12-ts-wiinaosuuskun

" - Wiinaosuuskunta. Wiime lauantaina oli Mikkelin käräjäkunnan wälikäräjillä käsiteltäwänä monenkaltainen syyte erään "wiinaosuuskunnan" jäseniä wastaan. Siinä käsittelyssä selwisi, että osuuskunnan oli muodostanut seitsemän miestä, joista eräät oliwat warastaneet tarwittawan wiljan, toiset keittäneet siitä wiinaa ja kolmannet jäsenet kaupinneet wiinaa kuluttajille. Tehdas oli sijainnut Mikkelin Soanlahdella. Wastaajista tuomittiin toiset sakkoihin ja toiset wankeuteen aina rikoksien laadun mukaan."
Vuokra-asunto haussa
Uusi Aura 13.1.1921
1921-01-13-ua-asunto
Unitauti leviää
Uusi Aura 13.1.1921


"Unitauti leviää Salon seudulla.
Yksi sairaista kuollut. - Tauti alkanut Perniöstä ja siirtynyt sieltä Uskelaan, Saloon ja edelleen Halikkoon. Salon seudulla näkyy unitauti päässeen warsin arweluttawaan wauhtiin. Ensimmäinen unitautitapaus sattui, mikäli lääkärille on ilmoitettu, paikkakunnalla wiime joulukuun alussa ja jo ennenkuin unitautia maassamme mainittawammin tunnettiin. Tämä tautitapaus sattui Perniön Ylikylässä, missä eräs 12-vuotias koulupoika oli siihen sairastunut. Poika kuoli muutaman päiwän kuluttua. Sen jälkeen alkoi tautia ilmestyä naapuripitäjässä Uskelassa ja lewisi sieltä pian Salon kauppalaan sekä edelleen Halikkoon..."

Löydettyjä
Salon Seudun Kunnallislehti 14.1.1921
1921-01-14-sskl-i-loydetty
Nappeja grossikaupalla
Salon Seudun Kunnallislehti 14.1.1921
1921-01-14-sskl-i-nappeja
Kunnollinen
Salon Seudun Kunnallislehti 14.1.1921
1921-01-14-sskl-navettaapul
Lasten juhlat ?
Salon Seudun Kunnallislehti 14.1.1921
1921-01-14-sskl-topeliusjuh

"Salo
- Tänään on Topelius juhla Salon Palokunnan talolla alkaen kello 6 i.p. Ohjelmassa on m.m. Pianon soittoa, opett. Päiwärinteen puhe, Rouwien Brunou ja Renwall´in kaksin laulua ja Topeliuksen kolme näytöksinen näytelmä.
Nämät salon Eläinsuojelus yhd. toimeen panemat Topelius juhlat owat aina olleet onnistuneita Lasten juhlia ja toiwoa sopii että tänäänkin lapset wanhempineen runsaslukuisena saapuwat tähän juhlaan."


Jos näiden juhlien ohjelma oli suunnattu lapsille, niin minkälainen ohjelma olisi ollut aikuisille?
Palkankorotuksia
Salon Seudun Kunnallislehti 14.1.1921
1921-01-14-sskl-u-urkujenpo

"Angelniemen lukkariurkurin palkka on korotettu 5400 mkaan, kiertokoulunopettajattaren 3000 mk. kirkonisännöitsijän 500 mk.,kirkon wartijan 800 mk. ja urkujen polkijan 100 mkaan wuodessa."
Kieltolakirikkomuksia
Salon Seudun Kunnallislehti 14.1.1921
1921-01-14-sskl-wiinanmyynt

"Tilastoa
wiranomaisten selwille saamista kieltolakirikkomuksista Halikon nimismiespiirissä wuonna 1920.
wiinanpolttorikoksia on ilmisaatu 17, wiinanmyyntirikoksia 3 ja muita rikoksia 6 eli siis kaikkiaan 26. Syytteessä on kyseessä olewista rikoksista ollut kaikkiaan 24 henkilöä, joista 16 on tuomittu rangaistukseen, 4 on wapautettu todistusten puutteessa syytteestä ja 4 henkilöä on edelleen syytteessä."

Rottia vastaanotetaan
Uusia Aura 15.1.1921
1921-01-15-ua-rotatB
Huonot jauhot
Uusi Aura 15.1.1921
1921-01-15-ua-huonetjauhot

" - Huonot wehnäjauhot unitaudin aiheuttajana. Eräs lääkäri Itä-Suomesta on tutkinut unitautipotilaita ja lausunut arwelunaan, että tauti aiheutuisi eräistä huonoista elintarpeista. Suomessa olisi sen aiheuttajana lähinnä, mainitun lääkärin mukaan, elintarweministeriön hankkimat huonot wehnäjauhot. K.S:lle on sama lääkäri ilmoittanut, että unitauti ei ole hengenvaarallinen, jos sen johdosta wain ajoissa turwaudutaan lääkärinapuun."
Palkat
Salon Seudun Kunnallislehti 18.1.1921
1921-01-18-sskl-halikonk1B 1921-01-18-sskl-halikonk2

"Waltuuston puheenjohtajan ja jäsenten palkat.
Waltuuston puheenjohtajalle päätettiin tänä wuonna maksaa sama pohjapalkka kuin ennenkin eli 300 markkaa wuodessa ja päiwäpalkkaa 8 markkaa kultakin kokouspäiwältä sekä matkakulujen korwausta 20 penniä kilometriltä kokoukseen tulomatkasta. Waltuuston jäsenille määrättiin päiwäpalkkaa samoin 8 markkaa kultakin kokouspäiwältä ja matkarahoja niinikään 20 penniä kilometriltä kokoukseen tulomatkasta."


Kilometrikorvaukset maksettiin vain kokoukseen tulomatkasta...
Manalle mennyt
Turun Sanomat 18.1.1921
1921-01-18-ts-manallemennyt

"K.U.Sauren. Kotonaan Halikossa on waipunut kuoleman uneen 28 wuoden ikäisenä tilallinen Kustaa Adolf Sauren. Manalle mennyttä kaipaawat lähinnä wanhemmat ja sisarukset."
Satunnaisesta syystä
Salon Seudun Kunnallislehti 18.1.1921
1921-01-18-sskl-i-ale-11921-01-18-sskl-i-ale-2

Kihveleitä, terveydensuolaa, meetterimittoja ja vaikka mitä muuta...
Poliisikin tiedoitti:
Salon Seudun Kunnallislehti 18.1.1921
1921-01-18-sskl-u-poliisiko

" - Salon poliisikonttori. Wiime wuoden aikana on Salon poliisin toimesta juopumuksen takia pidätetty kaikkiaan 96 henkilöä, syyllisinä warkausrikoksiin 15, häiriöstä ja poliisinwastustamisesta 3 sekä muista syistä 16. Syytteeseen asetettiin juopumuksesta 81 ja wiinanmyynnistä 17. Wäkijuomia takawarikoitiin kaikkiaan 93 litraa. 6 henkilöä on ilmoittanut kadottaneensa ja 12 löytäneensä erilaista tawaraa."
Tappaa torakat
Suomen Kuvalehti n:o 2/1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!Viestin iltamat
Salon Seudun Kunnallislehti 21.1.1921
1921-01-21-sskl-iltamat
Halpuuttamista
Uusi Aura 22.1.1921
1921-01-22-ua-alenevathinna

"Alenewat hinnat.
Kellokosken tehdas on äskettäin jälleenmyyjilleen lähettämässään hintaluettelossa ilmoittanut alentaneensa lukkojen ja saranain hintoja 10 %:lla."

Maataloutta hoitamaan
Uusi Aura 22.1.1921
1921-01-22-ua-emannoitsija
Säikähti junaa
Uusi Aura 22.1.1921
1921-01-22-ua-junaasaikahti

"Junaa säikähtäen pillastui eilen klo puoli 3 aikaan päiwällä Kuikkulan talon hewonen rautatien ylikäytäwällä Nummenmäellä ja alkoi laukata Kaarinan kirkolle, mutta saatiin kiinni. Ylikäytäwällä wiskaantui reessä ollut hewosta ajanut nainen tielle, mutta mitään pahoja wammoja ei hän saanut."
Korvaa meijerivoin
Uusi Aura 22.1.1921
1921-01-22-ua-margariiniB

"Leijona margariini
on woittamaton, korwaa täydelleen parhaimman meijeriwoin. Jokaisen perheen emännän on käytettäwä tätä."

Osuusmeijeri jatkaa
Uusi Aura 22.1.1921
1921-01-22-ua-hajalanosm

"Halikko.
Hajalan osuusmeijeri-osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa t.k. 19 p:nä oli käsiteltäwänä jo aikaisemmin päätetyn Hajalan osuusmeijeri-osuuskunnan purkamisesta ja yhtymisestä Salon seudun osuusmeijeriin. kuitenkaan ei yhtymishankkeesta tullut mitään koska kokouksessa läsnäolleet sitä wastustiwat, joten hankkeen annettiin lopullisesti raueta ja päätettiin edelleenkin jatkaa Hajalan osuusmeijerin toimintaa samalla tawalla kuin tähänkin asti."

Pukuja käännetään
Turun Sanomat 23.1.1921
1921-01-23-ts-herrainpukuja
Veltot älkööt vaivautuko
Turun Sanomat 23.1.1921
1921-01-23-ts-veltothenkilo
Onhan siinä ohjelmaa
Salon Seudun Kunnallislehti 25.1.1921
1921-01-25-sskl-vilppaan

"Salo
-Salon seudun urheilunharrastajille tahdomme huomauttaa että pitäisiwät asianaan mennä ensipyhänä eli t.k. 30 p:nä kello 6 i.p. Salon Työwäen talolle. Siellä on silloin W. & U:seura Wilppaan tawanmukainen Wuosijuhla arwokkaalla ohjelmalla, josta woimme mainita seuraawaa: Alkusoitto, juhlaruno ja juhlapuhe, (joidenka pitäjät molemmat tulewat Turusta), woimistelua, näytelmä kappale, kuwaelma ja palkintojen jako wuoden 1920 jäsentenvälisistä kilpailuista, joita toistakymmentä pokaalia ja lähes 50 yksityispalkintoa. Onhan sitä siinä ohjelmaa kerraksi nähtäwää ja kuultawaa ja kun tähän wielä lisätään hieman tanssia lopuksi, niin eipä taida olla ketään Salossa ja sen ympäristössä , joka ei ensipyhänä menisi ”Wilppaan” wuosijuhlaan. Sinne menemällä edistää myös urheilua ja woimistelua ja paikkakunnalla näiden hywäksi työskentelewää seuraa….."

Asunto, lämpö ja sähkövalo
Turun Sanomat 25.1.1921
1921-01-25-ts-meijerska
Suuri alennus
Turun Sanomat 25.1.1921
1921-01-25-ts-suksirasva
Huutokauppa
Uusi Aura 27.1.1921
1921-01-27-ua-huutokauppa
Kalossiaika on tulossa
Uusi Aura 27.1.1921
1921-01-27-ua-kalosseja
Valkoset takajalat
Uusi Aura 27.1.1921
1921-01-27-ua-valakkahevone
Hevosia
Uusi Aura 27.1.1921
1921-01-27-ua-hevosmyyntipa
Tukuttain ja vähittäin
Salon Seudun Kunnallislehti 28.1.1921
1921-01-28-sskl-loppuunmyyn
Suuri ratasvaja
Salon Seudun Kunnallislehti 28.1.1921
1921-01-28-sskl-huvila
Polttopuiden korvausta
Salon Seudun Kunnallislehti 28.1.1921
1921-01-28-sskl-katilo
Halkoplaani
Uusi Aura 30.1.1921
1921-01-30-ua-huomautus

"Kohtelias huomautus
Onkohan aiwan paikallaan ollut se toimenpide, että suunnattomia puumääriä on pinottu Salosta Suomusjärwelle johtawan tien kummallekin puolelle noin 13 km. päässä Salosta Muurlan pitäjän puolella, jotka puumäärät, jos ne sattuwat eräänä kauniina päiwänä pinoistaan sortumaan, täydellisesti silloin sulkewat liikenteen waltamaantiellä…
Sillä tämä saattaa olla hywinkin mahdollista huomioonottamalla pinojen waltawan korkeuden. Onko muuten yleensä asianmukaista ja laillistakaan antaa jonkun käyttää waltamaantien aluetta halkoplaanina olisi hywä tietää! Ehkä poliisiwiranomaisten olisi wähän syytä tähän asiaan huomiotaan kohdistaa, sitä toiwoisi ainakin
Matkustawainen. "


Tämähän on kuin paikallislehden textaripalstalta v 2021
Helmikuu 1921

Haluaa vapauden
Turun Sanomat 1.2.1921


Tällaiset ilmoitukset olivat silloin tapana..
Myynnin nousi
Salon Seudun Kunnallislehti 4.2.1921


"-Salon seudun Osuuskaupan r.l. wiime tammikuun myynti oli Smk. 505,053:99, kun edellisen wuoden tammikuun myynti oli Smk. 167,403:30, tekee lisäys 200%, joka näin hiljaisena liikeaikana saawutetuksi tulokseksi on hywä.

-Salon seudun Osuuskaupan r.l. kangasosaston palwelukseen on t.k. 1 p:nä siirtynyt hra Eino Tanskanen, Gerknäsistä. "

Vaihdetaan vaikka hevoseen
Salon Seudun Kunnallislehti 4.2.1921

Sokeiden avuksi
Uusi Aura 5.2.1921


"Sokeat voivat lukea kuulemalla.
Eräs englantilainen on keksinyt koneen, jolle on annettu nimeksi Optophoni, sokeiden awuksi.
Kirja asetetaan koneeseen. kuten kuwassa, ja silloin sähkö, walaisten kirjaimet, waikuttaa säteillään erittäin herkkiin koneen osiin, jolloin syntyy erilainen ääni jokaiselle kirjainmerkille ja sokea kuulee ne puhelinkoneella ja ymmärtää siten kirjoituksen. "

Ketjukauppaa
Uusi Aura 5.2.1921


"Raastuwasta.
Kohtuuttomien hintojen ottamisesta oliwat raastuwanoikeudessa wastaamassa kaupanjohtajat Wäinö Siljander Salosta, O.W.Halme Paimiosta ja liikemies J.Sundqwist Turusta. Syytteessä wäitettiin , että Siljander oli myynyt 50 litran mittaisia maitoastioita 350 mkn mukaan kappaleelta, waikka hän oli saanut niitä ostaa Halmeelta 260 markan hinnasta, että Halme oli saanut ostaa niitä 238 mk. 50p:stä Sundqwistilta, mitkä hinnat kauppa- ja teollisuuskomissioni on katsonut kohtuuttomiksi sekä mainittua kauppaa ketjukaupaksi. Wastaaja Siljander pyysi wastata kanteeseen kirjallisesti. Halme myönsi saaneensa woittoa astiasta 22 mk. 50p. eli 9 pros. ja katsoi ettei hän ole ollut tietoinen maitoastioille wahwistetuista hinnoista. Sundqwistin kuulemista warten, joka oli poissa, lykkäsi oikeus jutun käsittelyn wielä 5 wiikon päähän. "

Painikilpailut Salossa
Uusi Aura 6.2.1921


"Piirin painimestaruuskilpailut
Pidetään Salossa helmikuun 20 p:nä.
Täten kutsumme kaikkia S.W.U.L:n Warsinais-Suomen Urheilupiiriin kuuluwia seuroja ottamaan osaa asianomaisella luwalla järjestettäwiin piirin painimestaruuskilpailuihin, jotka tapahtuwat t.k. 20 pnä Salon Palokunnan talolla.
Kilpailut suoritetaan wiidessä sarjassa.
Ilmoitus osanotosta on tehtäwä helmik. 14 p:än mennessä ”Salon Viestille”.
Ilmoitusmaksu Smk. 5:- edustajalle.
Wapaa asunto warataan.
W. ja U.-seura Wiesti. "

Lukkari vaihtoi alaa
Salon Seudun Kunnallislehti 8.2.1921


+ " Halikko
-Waskion rukoushuoneessa on jumalanpalwelus sunnuntaina t.k. 18 pnä klo 11 a.p.

- Halikon seurakunnan lukkariurkuri T.Nieminen, joka wiime wuonna suurimman osan wietti Saksassa lauluopintoja harjoittamassa, on antautunut teatterialalle ja sen johdosta omasta pyynnöstään saanut eron mainitusta kirkollisesta toimestaan. "

Neiti saa paikan
Turun Sanomat 8.2.1921

Kyytiä diakonissalle
Salon Seudun Kunnallislehti 11.2.1921


"- Diakonissan apua käyttäwille seurakuntalaisille päätti diakonaattitoimikunta wiime kokouksessaan huomauttaa, ettei diakonissa woi tehdä pidempiä matkoja sairaitten luo jalkaisin, waan on hänet noudettawa hewosella, jonka apuatarwitsewan hoitajat hankkiwat. Jos näillä ei ole omaa hewosta ja sairas on niin köyhä, ettei jaksa hewoskyytiä kustantaa, saadaan toimikunnalta anoa kyytikuluja. Muuten kehoitetaan talollisia ja muita hewosten omistajia maksuttakin tarjoamaan hewosiaan diakonissan matkoille ja silllä tawoin puolestaan kannattamaan hänen toimintaansa wähäwaraisten sairaitten hywäksi. "
Taisteluharjoitus
Salon Seudun Kunnallislehti 11.2.1921


"-Salon – Uskelan Suojeluskunnan yhteinen taisteluharjoitus pidetään ensi sunnuntaina t.k. 18 p:nä. kokoonnutaan Kauppalan talolle klo 9 aamulla. Perillä Lottien walmistama kahwitarjoilu. "
Tapaturma
Salon Seudun Kunnallislehti 11.2.1921


"-Toissapäiwänä sattui mylläri W.Lindströmille ikäwä tapaturma. Kun hän oli kiwiä louhimassa, laukesi panos hänen sitä sytyttäessään sillä seurauksella, että hänen wasen kätensä katkesi ranteesta ja kaswot turmeltuiwat."
Tehtailija kadoksissa
Salon Seudun Kunnallislehti 11.2.1921


" -Wiime wiikon lopulla löysi poliisi Hellsten Wässilästä wiinapolttimon. Tehtaassa oli täydelliset keittowehkeet ja rankkia 60 litraa, mutta walmista ainetta ja tehtailijaa ei näkynyt. "
Yleisön osastolta
Salon Seudun Kunnallislehti 11.2.1921


"Yleisöltä.
Mikä on syy?
Tänään soitin puhelimella Turun kautta Somerolle ja sieltä edelleen Pyölin asemalle, mutta siellä kysyttiin, mistä soitetaan ja kun wastasin, että Salosta, niin heti oli wastaus walmiina, ettei salolaisille anneta puheenwuoroa Someron Pyölin asemalla. Tämä tuntuu niin ihmeelliseltä, kun ei asiaa yhtään tunne. Kuinka sellainen , pieni asema kuin Pyöli on, woi katkaista ”diplomaattiset” wälit Salon kanssa, wai onko siinä koko pitäjä takana. Mutta oli nyt miten tahansa, niin joka tapauksessa se on liike-elämässä kowin suuri häiriö ja toiwon saawani hywin pikaista selitystä asialle sekä puhelu-oikeuden niin Someron Pyölin asemalla kuin muillakin.
Salossa 9.2.21
Kaarlo Tuliniemi "


Puhelimia oli vielä harvassa ja ongelmia yhteyksissä...
Kiitettyä pilsneriä
Turun Sanomat 11.2.1921

Tietoa myytävänä
Turun Sanomat 12.2.1921

Etsintäkuulutus
Turun Sanomat 13.2.1921

Hajalassa
Turun Sanomat 15.2.1921

Salon Kauppalanwaltuustossa:
Uusi Aura 15.2.1921


" Katujen kiweäminen. Käsiteltäwäksi otettiin kysymys kauppalan katujen kiweämisestä. Kun kuitenkin katsottiin, että katujen kiweäminen tällä hetkellä tulee talonomistajille wielä kowin kalliiksi, niin siirrettiin asian käytännöllinen toteuttaminen wielä tuonnemmaksi ja päätettiin sen sijaan waatia, että talonomistajat hiekottamalla ja soraa käyttämällä koettaisiwat kadut saada tyydyttäwään käyttökuntoon. "
Salon kahviloissa juopottelua
Uusi Aura 17.2.1921


"Salon kahvilat juopuneiden tyyssijoina
Kolme kahvilaa tullaan panemaan oikeudelliseen syytteeseen.
Salon raittiuslautakunnan toimesta on julkisuuteen saatettu ja laillisiin toimenpiteisiin ryhtymistä warten Salon kauppalan järjestysmiehelle waratuom. H.Tuomaalalle tiedoksi annettu, että Salon kauppalassa sijaitsewissa ”Apollo” (omist. tattari Bedertinoff) ”Ensi” (omist. rwa Tuomi) ja ruoka-ja kahwilaliike (omist. rwa Lindberg) nimisissä kahwiloissa on harjoitettu juopottelua sangen huomattawassa määrässä ja että kahwila ”Apollossa” olisi harjoitettu wäkijuomain kauppaakin.
Näiden seikkojen selwille saamiseksi on pariin otteeseen, wiimeksi wiime tiistaina tk. 15 pnä, waratuom. Tuomaala toimituttanut poliisitutkintoa ja oli tk. 15 pnä kuulusteltawana kaikkiaan 15 eri henkilöä, joiden todistukset syytettyihin nähden oliwat raskauttawia, että heidät tullaan asettamaan tehtyjen syytösten johdosta oikeudelliseen edeswastuuseen. "

Sekalaista
Turun Sanomat 17.2.1921

Juorukalenteri
Salon Seudun Kunnallislehti 18.2.1921


"Kunnallistaksoitus Halikossa
on äskettäin päättynyt. Taksoitus kesti tällä kertaa kaikkiaan 11 päiwää. Werotettawia tuloja kerääntyi kunnasta yhteensä noin 12,800,000:- ja weroäyrejä 42,207. Taksoituksessa werotettiin 10,000 markan ja sitä suuremmista tuloista seuraawat:
Kreiwi G.Alex Armfelt 472,696:-
Wartsalan höyrysaha 409,600:-
Kreiwi G.Aug. Armfelt 293,900:-
Rouwa Lotten Hedberg 153,660:-
Maanwilj.
” A. Th. Bidnäs 126,493:-
” Aug. Hellman 109,600:-
” Woitto Lundholm 105,000:-
” K.B. Toiwonen 97,000:-
” Anna Mörling 90,000:-
” Oskar Mattila 88,640:-
” K.B. Piintilä 82,574:-
” Matti Rautio 80,144:-
......
...... "


"Juorukalenteria" julkaistiin lehdissä jo 100 vuotta sitte
Rawikilpailut Halikonlahdella
Salon Seudun Kunnallislehti 18.2.1921


"Halikon Hewosten Ystäwien seura toimeenpanee tämänwuotiset rawikilpailut Halikon lahdella lauantaina 26 p. t.k. klo 1. Ilmoitus osanottoon, sekä hewosten tarkastus tapahtuu Salon Palokunnan talolla samana päiwänä klo 11. – Kilpailujen jälkeen pidetään seuran wuosikokous myöskin Palokunnan talolla alkaen klo 5 i.p. "

Halikonlahdella on pidetty useinkin ravikilpailuja
Ohjeita kirjeenvaihtajille
Salon Seudun Kunnallislehti 18.2.1921


"Kirjeenwaihtajille ja muille arwoisille awustajillemme pyydämme sattuneesta syystä taasen huomauttaa, että uutisia ja kirjeitä ei woida julaista lehdessä, elleiwät niiden kirjoittajat ilmoita nimeään toimitukselle. Nimi sopii merkitä eri paperille tai kirjeen loppuun, siten että sen woi pois leikata ennen kuin kirjoitus wiedään kirjapainoon. Jonkun walitsemansa salanimi merkin woiwat kirjoittajat kernaasti panna kirjeensä alle, elleiwät tahdo omia nimikirjaimiaan siihen; mikä wiimeksi mainittu tapa kuitenkin olisi ”reiluinta”.
Toimitus. "

Aukioloaikoja
Salon Seudun Kunnallislehti 18.2.1921


"Päiwälista.
Tawaratoimisto awoinna klo 8-4 arkipäiw. Sunnunt. klo 8-9 a. pilaantuwan tawaran ulosantia warten.
Pakettitoimisto awoinna klo 8-2 p. 4-6 ip: Sunnunt. klo 8-9 ap.
Salon postikonttori on auki:
Arkipäiwinä 9,15 ap. – 1,45 ja 5 ip. – 7 ip.
Sunnuntaisin ja juhlapäiwinä suljettuna ja kotiin kannetaan ainoastaan expres lähetykset.
Huom! Jos kaksi pyhäpäiwää sattuu peräkkäin pidetään konttori toisena auki 2 t. ja kanto toimitetaan yhden kerran.
Postit lähtewät:
Muurlaan M.T.K.Trs.P.L. klo 1 ip.
Pertteliin, Rekijoelle, Kiikalaan ja Kuusjoelle klo 1 T.Trs. S.
Pertteliin, Rekijoelle ja Kiikalaan sitä paitsi klo 1 maanantaisin.
Huom.! Sisäänkirjoitettujen, wakuutettujen, sekä postietuanti ja pakettilähetyksien tulee olla sisäänjätetyt puoli tuntia ennen postien lähtöä. "

Hauska hevonen
Turun Sanomat 19.2.1921

Omat eväät ja sokeri mukaan kokoukseen!
Uusi Aura 19.2.1921


"Salon seudun opettajayhdistys
pitää wuosikokouksensa lauantaina tk. 20 pnä alkaen klo 10 ap. pankinjohtaja H.Kansasen luona Salossa.
Ohjelmassa on: 1) Sääntöjen määräämät asiat. 2) Esitelmä (pankinjohtaja H.Kansanen). 3) Oppiwelwollisuuslain selostus ( M.A.Knaapinen). Käsitellään ???hallituksen lähettämät kysymykset: ”Onko Suomen Opettajayhdistyksen liityttäwä Suomen wirkamiesyhdistykseen” ja ”Yhteisten lupapäiwien wiettämisestä”.
Laulua warten osanottajat ottawat nuotit mukaansa. Erikoisemmin mainitsemme laulut ”Soi laulu soi” ja Kiitos nyt Herran” (Siionin säwelmien 1:nen wihko) sekä ”Warsinais-Suomen laulu”:
Wiime kokuksen päätöksen mukaan kukin ottaa mukaansa ewäät ja sokerin. Kahwi ja lämminkeitto saadaan kokouspaikasta. "

Talvikäräjät
Uusi Aura 20.2.1921


"Halikon käräjiltä.
Halikon y.m. kuntain warsinaisilla talwikäräjillä tortaina tk. 17 pnä käsiteltiin m.m. seuraawat jutut:
Juopumuksesta tuomittiin maanwilj. Juho Turja Hattulan pitäjästä 100 mk. ja wiinan hallussa pitämisestä 200 mkan sekä aseen paljastamisesta rautatiewaunussa 50 mkan sakkoihin.
Wiinan hallussapidosta syytettiin Paawo Lehtistä Sauwon pit., mutta koska syytetty ei ollut saapunut wastaamaan , tuomittiin hän poisaolostaan 400 mkan sakkoon.
Wiinan myynnistä tuomittiin työm. E.Pihlaja Halikon Pajulasta 600 mkan sakkoon ja maksamaan kuluja 230mk.
Pahoinpitelysta syytti torppari Juho Malin työm. Kalle Ahlgrenia, joka oli tapahtunut wiime joulukuun 10 pnä Kaninkolan kylässä maantiellä, jolloin wastaaja Ahlgren ilman aihetta oli seipäällä lyönyt kantajaa oikeaan ja wasempaan olkawarteen ja oikealle puolelle rintaan, josta oli ollut seurauksena, ettei kantaja pariin wiikkoon ollut kyennyt mihinkään työhön. Tästä teostaan oikeus tuomitsi wastaajan wetämään sakkoa 300 mk., maksamaaan kiwusta ja särystä 100 mk., työkywyn menettämisestä 200 mk., ja lääkärin palkkiota 50 mk.
Juopumuksesta tuomittiin työm. Lauri Tywentö Helsingistä 100 mkan sakkoon ja häiriön teosta yleisellä paikalla 200 mkan sakkoon. Oli Juowuspäissään tapellut Salon kauppalassa Aleksanterinkadulla.
Sikamainen juttu. Teurastaja Juho Järwinen waati korwausta taloll. Wihtori Landenille Suomusjärwen pit. Häntälän kylästä, syystä, että wastaaja , joka oli kantajalle myynyt emäsian 2,000 mkan hinnasta, saaden myöskin kohta rahat ehdolla että sika olisi eläwänä tuotu Saloon rautatiewaunuun pantawaksi, olikin sen Saloon tuotuaan myynyt toistamiseen teurastaja Lehtiselle 2,460 mkan hinnasta, maksaen sittemmin ensinmainitulle ostajalle takaisin tämän antamat rahat.
Oikeus tuomitsikin wastaajan maksamaan kantajalle korwausta 400 mk. ja sille 5% korko luettuna wiime marraskuusta ja kuluja 550 mk. "

Poliisin palttoo myynnissä
Turun Sanomat 22.2.1921

Annetaan kasvatiksi
Turun Sanomat 22.2.1921

Toinen käräjäpäivä
Uusi Aura 23.2.1921


"Halikon käräjiltä.
Halikon y.m. kuntain warsinaisilla talwikäräjillä tk. 21 pnä oli käsiteltäwinä m.m. seuraawat jutut:
Kunnianloukkausjuttu. Herastuom. A.A.Suominen syytti taloll. W.Pelanderia Halikosta siitä, että hän oli wäittänyt kantajan hoitamissa Waskion osuusmeijerin tileissä olewan 3,500 mkan waillingin ja myöskin häwittäneen erään 500 mkan erän , joka aikoinaan oli warattu yllämainitun osuusmeijerin 15:sta wuotisjuhlaa warten, mutta jota juhlaa ei oltu sittemmin pidettykään. Woimatta wäitteitään toteennäyttää, tuomittiin wastaaja Pelander herjauksesta, joka ei kuitenkaan ollut tapahtunut wasten parempaa tietoa, wetämään 300 mk. sakkoa ja korwaamaan kantajain kulut 250 mkalla.
Toiskertaisesta wiinanpoltosta tuomittiin renki Armas Pännä, Perttelin Inkereeltä 4 kk. wankeuteen. Syytetty oli uudenwuoden aikana polttanut wiinaa Nissilän Simolan saunassa Halikon Wässilässä ja näin walmistanut ”korpirojua” 2 litraa, joka oli laadultaan ollut aiwan ala-arwoista tawaraa.
Pahoinpitelyjuttu. Yleinen syyttäjä syytti taloll. poikaa Kaarlo Skogströmiä, Paimion pit. Kurjen kylästä, siitä etä wastaaja palatessaan wiime syksynä Salon markkinoilta oli Halikossa yleisellä maantiellä juowuspäissään räyhännyt ja wastustanut wäkiwaltaisesti poliisia, wääntämällä tämänpeukalon taaksepäin pois sijoiltaan, niin että poliisin oli ollut turwauduttawa lääkärin apuun. Oikeus tuomitsi wastaajan wetämään juopumuksesta 100 mk. sakkoa ja rauhan häiritsemisestä 3 kksi wankeuteen eli rangaistukset yhdistettynä pidettäwäksi wankeudessa kaikkiaan 3 ½ kk. sekä korwaamaan poliisille kiwusta ja särystä 100 mk. ja lääkärin palkkiota 230 mk.
Ensikertaisesta wiinanmyynnistä tuomittiin työm. Niilo Niemi Halikon Kuumalasta 500 mkan sakkoon.
Niinikään tuomittiin wiinanmyynnistä tilall. poika Karl Arthur Tanner, Halikon Mustisista, 500 mkan sakkoon.
Juopumuksesta tuomittiin työm. Wolmar Edward Niemi Uskelan pit. Hämmäisistä ja nahkurintyöntekijä Wiktori Gabriel Wainio, Uskelan pit. Moisiosta, kumpikin 100 mkn sakkoon.
Samaten tuomittiin torpparin poika Oskari Jalmari Kolari ja työm. Kustaa Sjöman, molemmat Halikon Jokisalosta, kumpikin wetämään sakkoa juopumuksesta 100 mk. ja rähinästä 100 mk.
Työmies Aleksis Aimonen Somerolta tuomittiin juopumuksesta wetämään sakkoa 100 mk. , rähinästä 50 mk. ja wäkijuomain hallussapitämisestä 150 mkan sakkoon. "


Rengin Vässilässä polttama viina todettiin käräjillä laadultaan aivan ala-arvoiseksi tavaraksi....
Paja myynnissä
Turun Sanomat 24.2.1921

Salon surkeat tiet
Salon Seudun Kunnallislehti 25.2.1921


"-Maantiet owat nykyään ainakin Salon seudulla sangen surkeassa kunnossa. Keskellä tietä on monin paikoin suuria kuoppia, toinen toistaan pahempia, niin että matkustaminen ja kuormien kuljettaminen esim. pimeän aikaan käy suorastaan hengenwaaralliseksi, warsinkin nuorilla ja aroilla hewosilla. Missä lienee syy tällaiseen huutawaan epäkohtaan? Pikaisiin toimenpiteisiin olisi tarmokkaasti ryhdyttäwä asian korjaamiseksi!"
Vei rekivällyt
Salon Seudun Kunnallislehti 25.2.1921

Hurstilta
Turun Sanomat 27.2.1921

Onni Hakala
Turun Sanomat 27.2.1921

Huokeimpiin hintoihin
Turun Sanomat 27.2.1921

Maitoa ja kermaa saatavana päivittäin
Turun Sanomat 27.2.1921

Arkkuliikettä suositellaan
Turun Sanomat 27.2.1921

Hiljainen pääkatu
Suomen Kuvalehti N:o 8/1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Ikävä tapaturma
Uusi Aura 28.2.1921


"Tapaturma. Ikäwä tapaturma sattui eilen Salon W.P.K:n talossa. Taiteilija U.Eskola noustessaan horjuwia tikkaita naulatakseen maalaamansa juhlaohjelman juhlasalin seinälle putosi ja loukkaantui alhaalla olewain tuolien selkämyksiin niin pahasti, että hänet oli kannettawa kotiinsa. Paikkakunnan muut lääkärit eiwät sattuneet olemaan kotosalla. Mutta ensimmäisen awun antoi Salon kunnanlääkäri. Loukkaantuneen tila oli eilen illalla tyydyttäwä. "
Maaliskuu 1921

Työtä oli tarjolla
Salon Seudun Kunnallislehti 1.3.1921

Voi ressukkaa
Uusi Aura 1.3.1921


" - Itkun päästi eräs Sawonlinnassa t.k. 21 p. suoritettuun kutsuntaan saapunut nuorukainen syystä, ettei hän tullut hywäksyttyä sotapalwelukseen, johon hänen näin ollen tuntui suuresti mieli tekewän."
5 markkaa kustakin hautausveisuusta
Turun Sanomat 2.3.1921

Uusi koulu Uskelaan
Uusi Aura 2.3.1921


"Uusi kansakoulu Uskelaan, uutta Mäenalan koulupiiriä warten.
Uskelan kunnanwaltuuston kokouksessa wiime perjantaina oli käsiteltäwänä alustawia suunnitelmia laatineen komitean esitys uudeksi n.s. Mäenalan koulupiiriksi ja uuden kansakoulun rakentamiseksi tätä piiriä warten. Piiritarkastaja oli myöskin lähettänyt waltuuston nähtäwäksi erinäisten joulujen rakennuspiirustuksia….. "


Salon seudulla rakennettiin paljon kouluja 20-luvulla.Turun raastuwassa:
Uusi Aura 2.3.1921


"Sokerin anastuksesta nostettu juttu Suoma J. Abrahamssonia y.m. wastaan oli jälleen esillä, mutta kun ei torikaupp. U.U.Terho ollut persoonallisesti saapuwilla lykkääntyi juttu."
Kykenemättömät älkööt vaivautuko
Turun Sanomat 3.3.1921

Salon kauppalanvaltuuston kokous:
Salon Seudun Kunnallislehti 4.3.1921


" Alakansakoulun pohjakerros päätettiin walmistuswaliokunnan ehdotuksen mukaisesti wahwistaa lankkulautalla, paitsi muurin alusta hirsistä tehdyllä pohjalla ja myöskin laittaa lokaviemärijohdot ja myönnettiin tarkoitukseen 10,000 mkan lisämääräraha. "
Valokuvia otetaan
Salon Seudun Kunnallislehti 4.3.1921

Toiwottawaa olisi...
Uusi Aura 4.3.1921


"Angelniemi
Weroäyrejä kerääntyi Angelniemellä kaikkiaan 11,911 ja weroäyrin hinta oli 11 mk. 36 p:iä. Toiwottawaa olisi, ettei kukaan walittaisi werotuksesta, jotta weroäyri pysyisi näin alhaisena ja werotus tasaisena werotettawiin nähden. "


Aika mielenkiintoinen toivomus...


Pyölin keskusasema vastaa Kaarlolle
Salon Seudun Kunnallislehti 4.3.1921


"Wastaus hra Kaarlo Tuliniemelle
lehdessä n:o 11 olleeseen kysymykseen.
Ensinnäkin kirjoittaja ei näytä olewan selwillä Someron puhelinlinjoista. Turusta kulkee linja Kosken kautta Pyöliin, ja sieltä wasta Somerolle. Ja sitä paitsi Kosken ja Pyölin wälisen linjan omistaa yksityinen henkilö, joten ainoastaan Marttilan ja Someron puhelinosuuskuntain jäsenet saawat puhua maksua wastaan, joita maksuja ei kuitenkaan nykyisten kalliiden postimaksujen wuoksi woida kokoilla ympäri maata. Asian näinollen ei ole muuta neuwoa kuin kieltää puhelut pitemmiltä matkoilta. Ja mitä tulee diplomaattisten wälien katkeamiseen, ei ole Pyölin eikä muidenkaan Someron keskuksien syy. Muistaakseni salolaiset ja kuusjokilaiset sen katkaisiwat kieltämällä kaiken puhelun somerolaisilta Kuusjoen ja Someron wälisellä linjalla. Minun luullakseni Hra Tuliniemen olisi wiisainta kääntyä tässä asiassa Salon ja Kuusjoen puhelinosuuskuntien puoleen ja jos mahdollista, toimittaa liike-asiansa Salosta Kuusjoen kautta Somerolle. Siinä tapauksessa kyllä Pyölin keskusasema wälittää sieltäpäin tulewat puhelut nurisematta perille.
Somerolla 16.2.21
Pyölin keskusaseman hoitaja. "

Gramoffooni sähkömoottorilla
Uusi Aura 5.3.1921

Työwäelle asuntoja
Uusi Aura 5.3.1921


Leino piti huolta työväestään.Totta vai tarua?
Uusi Aura 5.3.1921


"Omituinen tapaus sattui Mikkelin pitäjän Asilan kylässä eräässä talossa pari wiikkoa takaperin. Silloin näet talon toisella wuodella olewa tyttö, joka ei osaa wielä puhua sanaakaan, yöllä rupesi ääneen laulamaan 2 wärssyä laulusta ”Mä olen taimi sun tarhassas” mainiten sanat selwästi ja nuotin tarkalleen. Talonwäki heräsi yöllä lauluun ja kun tyttö oli laulunsa lopettanut, nukkui hän jälleen rauhallisesti."

Aika kumma juttu, jos totta oli...Johdoissa vikoja
Uusi Aura 6.3.1921


"Puhelinjohdot epäkunnossa.
Myrskyn takia oliwat puhelinjohdot Turusta muihin kaupunkeihin edelleen eilenkin epäkunnossa. Tampereelle menewä johto saatiin sentään iltapäiwällä kuntoon, mutta Helsinkiin menewät oliwat kaikki katkenneet. Waltion puhelinlinjoista oli eilenkin kunnossa ainoastaan Uuteenkaupunkiin , Raumalle ja Poriin menewä. Helsinkiin menewissä johdoissa oli wikoja useammassa paikassa, mutta kun kuparijohto oli Saloon saakka kunnossa, toiwottiin se ja muut johdot yhdistämällä wiimeistään tänään päästäwän yhteyteen Helsingin kanssa. – Sen johdosta ei siis eilenkään saatu sanomalehtiinkään niin runsaasti uutisaineistoa kuin tawallisesti. "


Puhelinjohto Turusta Saloon rakennettiin jo v. 1886.Wiinankeittoa kieltolain aikana
Turun Sanomat 6.3.1921


"Kisko.
Wiinatehtaita häwitetty.
Maaliskuun 2 pnä häwitti poliisikonstaapeli Osk. Nurmi raittiuswalwojan ent. poliisikonstaapeli Akseli Salokanteleen ja puuseppä Kustaa Saarisen kanssa kolme wiinatehdasta Kiskon pitäjän Metsolan kylästä. Ensimäinen tehdas löydettiin torppari Kalle Peltosen asunnosta. Kamarista löytyi pienempi määrä walmista rojua sekä noin 40 litraa rankkia. Tehtaan kalusto oli kätketty nawetan wajaan pahnojen alle.
Etsijät jatkoiwat matkaansa saman kylän Laiho-nimiseen torppaan. Torpan tytär Ida Laiho kertoi jo pitemmän ajan keittäneensä wiinaa saadakseen rahoja pienen lapsensa elatukseksi. Osa tehtaan kalustosta löydettiin tuwan lattian alta. Laihon ulkorakennuksia tarkastettaessa huomasi suutari Aaltosen waimo Olga Aaltonen, että poliisi raittiuswalwojien kanssa tarkasti Laihon rakennuksia meni Olga Aaltonen heti wesiämpärin ja luudan kanssa nawettaan. Tarkastajat huomasiwat tämän ja kiiruhtiwat waimon jälestä nawettaan. Walwojien saawuttua nawettaan oli Aaltonen jo ehtinyt kaataa rankin lehmien ämpäriin ja pesi parasta päätä rankkiastiaa puhtaaksi. Waimoa tutkittaessa omisti hän muutamia kertoja ennenkin walmistaneensa rankkia, mutta wei rankin keitettäwäksi Ida Laiholle. Joka annoksesta kertoi Aaltonen tulewan wajaan litr. Palkkioksi wiinankeittämisestä oli Olga Aaltosen mies Augusti Aaltonen maksanut Ida Laiholle rahassa pienemmän summan.
Kiskossa onkin wiime aikoina ruwettu yhä enemmän käyttämään wäkijuomia ja, etenkin Metsolan kylässä kokous=, huutokauppa= ja huwitilaisuuksissa. Yksinpä kunnanwaltuuston kokouksessa eräs waltuuston jäsen on ollut liikutettuna. Olisi hywin toiwottawaa, että Kiskon wasta määrätty nimismies ottaisi kieltolakiasian tarkan walwonnan alaiseksi poistaakseen sillä sen kurjuuden , minkä wiinankeitto ja juopottelu aikaansaawat. "


Wiinakeitosta Salon seudulla oli lehtijuttuja joka kuukausi...Nuhteeton poliisi
Turun Sanomat 6.3.1921


"Poliisikonstaapelit. Waltioneuwosto on myöntänyt Sauwon piirin poliisikonstaapelille Emil Toiwiolle palkankorotusta 10 wuoden nuhteettomasta palweluksesta."
Wapaamatkustaja
Uusi Aura 6.3.1921


"Kärppä pesii rautatiewaunussa. Hiljattain Waasaan tulewassa postijunassa huomattiin erään waunun penkin alla kärppä tullaamassa matkustajain ewäskoreja. Hätyyttämään ruwettaessa pujahti se tekemästään aukosta waunun lattian wäliin.
Eläin lienee jo wanhakin waunun wakinainen asukas ja wapaamatkustaja, arwelee J?kka, joka uutisen kertoo. "

Otetaan uusia potilaista
Uusi Aura 6.3.1921

Halikossa 9 työtöntä alkuvuonna 1921
Salon Seudun Kunnallislehti 8.3.1921


"Halikko
Halikon kunnanwaltuuston kokouksessa t.k. 2 pnä oli käsiteltäwänä m.m. seuraawat asiat:
Esitettiin kunnan työttömäin kirjelmä, jossa he anoiwat waltuustoa ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, jotta työttömille tulisi nykyään wallitsewan työnpuutteen wuoksi kunnan puolesta hankituksi hätäaputyötä tai järjestetyksi muunlaista tilapaäistä awustusta. Siihen nähden että työttömiä oli ilmoitettu kunnassa olewan kaikkiaan waan 9 henkeä, joista osan jo oli onnistunut hankkia itselleen työtä, niin että ainoastaan kahden tiedettiin wielä olewan wailla ansiomahdollisuutta, päätettiin heille toistaiseksi myöntää awustusta. Samalla päätettiin kuitenkin, että jos wastaisuudessa työttömäin luku lisääntyisi, niin koetetaan järjestää halon hakkuuta kunnan metsässä ja saada heitä myöskin sijoitetuksi Salonseudun Osuusmeijerin paraillaan käynnissä olewiin hakkuutöihin. "


Eipä paljon työttömiä tämän jutun mukaan ollut...Tilaisuus suutarille
Salon Seudun Kunnallislehti 8.3.1921

Kiikalan kunnanvaltuustossa
Uusi Aura 8.3.1921


" Kansakoulunopettaja A.Postille, joka toimii kunnallisena järjestysmiehenä Uudessa-Hirwelässä, ehdotettiin annettawaksi 1,000 markan palkinto niistä waroista, joita läänin maaherralle on annettu jaettawaksi henkilöille, jotka owat toimineet alkoholipitoisten aineiden walmistusta ja myyntiä koskewain lakien ja asetusten noudattamisen edistämiseksi, ja niitä wastaan tehtyjen rikosten ilmisaamiseksi. "

Raittiuswäkeä myös palkittiin.Kutsumuksessaan horjahtanut
Uusi Aura 9.3.1921


"Kutsumuksessaan horjahtanut kana. Ruskolta tuotiin meille näytteeksi kananmuna, joka painoi wain noin 1 ½ gr. Kana on tähän asti muninut sangen isoja munia, mutta miten nyt lie eksynyt kapinoimaan sekin ja leikkimään pajulintua."
Spriitakavarikko
Uusi Aura 9.3.1921


"Jälleen spriitakawarikko Salossa. Äskettäin takawarikoiwat Salon poliisit Jalosen talosta työm. Werner Mäkelältä spriitä 12 litraa, jotka hän oli kuljettanut Helsingistä janoawille."
Vakavamielistä
Turun Sanomat 10.3.1921
1921-03-10-ts-kirjeit
Kadonnut
Uusi Aura 10.3.1921
Uusi Aura 10.3.1921
"Yleisöltä
Milloin se korjataan?
Wiime perjantaisen myrskyn puhelinjohdoille aiheuttamat wahinkot saatiin suureksi osaksi korjatuiksi jo seuraawana päiwänä ja werrattain pian oli yhteys Helsinginkin kanssa palautettu. Mutta Turun – Salon linja on ja pysyy yhä edelleen korjaamatta, waikka kohta on jo wiikko kulunut siitä kun yhteys katkesi.
Kysymme: Milloin suwaitsewat asianomaiset korjauttaa tämän sekä Turun että Salon yleisölle niin wälttämättömän johdon.
Tuskastunut. "


"Kysymys asiantuntewille.
Onko kunnallisasetusten mukaista, että sellainen henkilö hoitaa kunnallislautakunnan esimiehen luottamustointa, jonka siweellinen elämä on siinä määrin mätää, että kansanhuumori nimittää häntä ”Rasputiiniksi” ja jota raiskatut tytöt hakewat käräjillä lapsensa isäksi.
Joukko naisia "


Aikaa suoraa tekstiä lautakunnan esimiehestä...mitenkähän homma jatkui?Suojeluskuntatoimintaa
Salon Seudun Kunnallislehti 11.3.1921


Suojeluskuntajärjestö oli Suomessa vuosina 1918–1944 toiminut vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö ja kansalliskaarti, joka lakkautettiin Liittoutuneiden valvontakomission määräyksellä syksyllä 1944 fasistisena järjestönä. (Wikipedia)Apua työväelle
Salon Seudun Kunnallislehti 11.3.1921

Veroäyri Halikossa
Salon Seudun Kunnallislehti 11.3.1921


"Halpa weroäyri Halikossa. Weroäyrin suuruus Halikossa tulee tänä wuonna olemaan ainoastaan 9 mk. 50 p:niä äyriltä, huolimatta siitä, että weroäyrin perusteena on 300 mkan tulo. Wiime wuonna oli se 11 mk. 75 p:niä."
Yleisön osastolta
Salon Seudun Kunnallislehti 11.3.1921


"Kirje Willilästä.
Jos kerran kerrottais jotakin kuulumisia Willilän kylästäkin tähän paikalliseen lehteemme. Elämme täällä wähän eristettyä ja tawallaan yksitoikkoista elämäämme me syrjä-seudun kulmalaiset. Minusta tuntuu niin kuin tarwittais täälläkin joskus yhtehen yhtyä, tutustua toisihimme, jotta woisimme kehittää hiukan henkisiä awujamme, ett’emme aina waan eläis pelkissä leipähuolissa ja arkihommissa. Siinä toiwossa olemme perustaneet tänne pienoisen neulomaseuran, pakana-lähetyksen hywäksi toimiwan, joka kokoontuu joka keskiwiikkoilta, kierrellen paikasta toiseen. On ollut hauskaa nähdä, että tähän seuraan on kokoontunut niinkin suuri joukko, kuin tähän asti on ollut koolla. Luonnollisesti täälläkin usein yhtehen yhdytään, warsinkin nuoret, mutta se tapahtuu wain huwittelun halusta ja irstailusta, joka ei suinkaan kehitä ihmistä, waan wetää alaspäin, ja wie halunkin mihinkään hywään.
Olkoon edelleenkin innostusta ja yhteisymmärrystä syrjäisessä sopukassamme edes jonkin werran, panettelustakin huolimatta; ainahan hywällä asialla wastustajia löytyy, kannustakoon se paremmin wain wiemään pientä hommaamme eteenpäin.
L.L. "

Jonkunverran pilaantuneita
Salon Seudun Kunnallislehti 11.3.1921

Laardia myynnissä
Salon Seudun Kunnallislehti 11.3.1921


Laardi on sian rasvaa.


E. & J. Leinon reklaami
Salon Seudun Kunnallislehti 11.3.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!Kunnossapitoa
Salon Seudun Kunnallislehti 11.3.1921


"Niitä maantientekowelwollisia Halikon ja Angelniemen kunnissa, joiden wiime syksynä toimitetussa maanteiden wastaanottokatselmuksessa waltion haltuun otettawien maanteiden suhteen määrättiin ajamaan lisää santaa tieosuuksilleen talwisaikana, kehoitetaan, tekemään se niiinpian kuin mahdollista, eli wiimeistään ensi wiikon kuluessa, ajamalla tuon sannan kasoihin tieosuuksien wiereen niin, etteiwät ne tule tekemään haittaa yleiselle liikenteelle."
Apteekit olivat avoinna 24h
Uusi Aura 12.3.1921


"Turun apteekit edelleen awoinna kautta wuorokauden. Samoin kuin Helsingissä owat apteekkarit täälläkin päättäneet, wastoin aikaisempaa aikomustaan, edelleenkin pitää liikkeensä awoinna kautta wuorokauden , niin kuin lääkintähallitus kiertokirjeessään on kehottanut heitä tekemään."
Opettajayhdistyksen kokous
Salon Seudun Kunnallislehti 15.3.1921


"Maalisk. 10 päiwänä pidettiin Halikon Op. yhdistyksen kokous Paawolan koululla op. Ailion luona, jonne oli saapunut noin parikymmentä yhdistyksen jäsentä.
Aluksi weisattiin wirrestä 450 kolme ensimmäistä säkeistöä. Sen jälkeen op. Ailio piti mieltäylentäwän terwehdyspuheen huomauttaen, että meidän on toimittawa kaswattajan kestäwyydellä ja tositarmolla saadaksemme hywää ja kunnollista aikaan yhdistyksessämme, johon jäseniksi owat liittyneet myös Angelniemen opettajat, oiwaltaen, että yllämainitussa yhdistyksessä wallitsee yhteisymmärrystä ja rattoisa mieli, jolloin saadaan paljon todellista hywää. Mielihywällä lausui Halikon Op. yhdistys Angelniemen opettajat terwetulleiksi yhdistyksen jäseniksi. "

Pressu kateissa
Salon Seudun Kunnallislehti 15.3.1921

Kiskon kunnanvaltuustossa
Salon Seudun Kunnallislehti 15.3.1921


"Kiskon kunnanwaltuuston kokouksessa kunnantalolla torstaina tk. 10 pnä käsiteltiin ja päätettiin seuraawat asiat:
Kirkonkylän kansakoulupiiristä erotetun, elokuussa 1920 eri kouluna toimintansa alkaneen Toijan koulun naisopettajalle määrättiin peruspalkaksi 250 mk wuodessa ynnä walo, sekä kalliinajanlisäystä lukuwuodeksi 1920-21 Smk 2000.-. Toijan koulun poikaoppilaiden weistonohjaajalle myönnettiin pohjapalkkaa 100 mk. sekä kalliinajanlisäystä 200 mk. wuodessa.
Kirkonkylän kansakoulun käsitöidenopettajattarelle päätettiin maksaa pohjapalkkaa 100 mk., sekä kalliinajanlisäystä 100 mk. wuodessa. "

Viestin juhlat
Turun Sanomat 15.3.1921


Salon Viesti on salolainen urheilun yleisseura, joka on perustettu vuonna 1912. (Wikipedia)


Urheilua
Turun Sanomat 16.3.1921


"Uusi hywä wauhditon hyppääjä. Hämeenlinnan urheilupiirin sisämestaruuskilpailuissa wiime sunnuntaina saawutti Riihimäen Kiskoa edustawa Y.Warelius hywiä tuloksia, rikkoen kaikki kolme piiriennätystä. Hänen tuloksensa oliwat: wauhdittomassa korkeushypyssä 144 sm., wauhdittomassa pituushypyssä 303 sm. ja wauhdittomassa kolmiloikassa 904 sm."
Siltojen kansitus Halikossa
Uusi Aura 16.3.1921


"Halikko.
Siltojen kansitus urakkahuutokaupassa 23 pnä huusi Sauwon tiellä olewan Ikelän sillan kansitus ja kaidepuiden teon Walter Linnamaa 2,650 mk:sta. Sen sijaan ei huutokauppatilaisuudessa huutajien wähälukuisuuden wuoksi tehty mitään tarjouksia Rappulan sillan kansitus ja kaidepuiden teosta, eikä Toijalan ahteessa tehtäwän käsipuun teosta, waan on sitten jälkeenpäin nämä työt suostunut tekemään Juho Yliknaapi, ensin mainitut työt 2,500 markasta ja jälkimäisen 14 mk:sta juoksumetriltä. Angelniemen tiellä olewan Riikin sillan tiiliholwauksen korjaustyöstä ei myöskään kukaan tehnyt huutokauppatilaisuudessa tarjousta."

Sokuria Hajalasta
Turun Sanomat 17.3.1921

Minkälainen sää tänään?
Turun Sanomat 17.3.1921


"Säätiedot
Minkälainen sää tänään?
Helsingistä lennätetään: Todenmukainen sää torstaina maaliskuun 17 pnä: Heikkoja lännenpuoleisia tuulia, muuttumaton lämpötila, kirkasta ja kuiwaa."

Maahanmuuttajia
Uusi Aura 17.3.1921


"Kottaraisia on jo parina päiwänä näkynyt maaseudulla useissa kunnissa seudullamme."
Turun raastuvassa
Uusi Aura 17.3.1921


"Warkaudesta tuomittuja.
Lempi Miekka ja Helmi Rosnell tuomittiin lakanain warkaudesta 2 kuuk. wankeuteen ja menettämään kansalaisluottamuksensa 2 wuodeksi. Rosnellin tuomio on ehdollinen."


Kansalaisluottamuksen menettänyt henkilö ei ollut äänioikeutettu eikä vaalikelpoinen kunnallisissa tai valtiollisissa vaaleissa. Häntä ei voitu nimittää valtion tai kunnan virkaan eikä valita jäseneksi kunnallisiin lautakuntiin tai yhdistyksen hallitukseen. Hän ei myöskään voinut toimia todistajana eikä toisen henkilön asiamiehenä oikeudessa. Lisäksi henkilö, joka oli menettänyt kansalaisluottamuksensa, ei saanut toimia kauppiaana eikä harjoittaa eräitä laissa mainittuja elinkeinoja.
Kansalaisluottamuksen menettämisseuraamus poistettiin Suomen rangaistusjärjestelmästä vuonna 1969 (Wikipedia)


Köyhille avustuksia
Salon Seudun Kunnallislehti 18.3.1921

Axelsson
Salon Seudun Kunnallislehti 18.3.1921

Paikkoja avoinna
Salon Seudun Kunnallislehti 18.3.1921

Naantali
Uusi Aura 18.3.1921


" Kultarannan huwila.
Presidentin kesäasunnoksi ensi kesänäkin.
Waltion ja Turun suomalaisen yliopistoseuran wälillä on tehty sopimus Kultarannan huwilatilan luowuttamisesta Tasawallan presidentin kesäasunnoksi ensi kesää warten."


Vuonna 1922 Kultarannan päärakennus ja sen tontti siirtyivät Suomen valtion omistukseen silloisen eduskunnan päätettyä käyttää Kultarantaa tasavallan presidentin kesäasuntona. (Wikipedia)Maailmanennätys
Turun Sanomat 18.3.1921


"Urheilu
Miina Huttunen hiihtänyt uuden maailmanennätyksen
W.Tolja saawuttanut uuden Suomen ennätyksen ja Tapani Riku hiihtänyt 30 km. ajassa 1.42.34,7. Wiime perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina oliwat Wiipurissa sikäläisen Pontewan talwikisat….

Naisten 3 kilometrin hiihdossa meni kaksi osanottajaa alle entisen maailmanennätysajan, joten parhaan tulos on uusi ennätysaika.. Tulokset oliwat: Miina Huttunen 11.15,2. 2) J.Turku 11.45,8. 3) A.Huttunen 12.35,9. kaikki kolme Lemin Eskoista, joka nyt sai ikiomakseen kultaseppä E.Koiwulan lahjoittaman kiertopalkinnon woitettuaan sen kolmannen kerran….

Sunnuntaina oli kilpailujen päänumero, 30 kilometrin hiihto, jossa saawutettiin erinomaisen hywiä aikoja. Kilpailun woitti Riku yliwoimaisesti saaden tämän talwen parhaan ajan tällä matkalla, nimittäin 1.42.34,7. 2) Santeri Tasa 1.44.23,5. 3) Toiwo Sinkko, Kullerwo, Joutseno, 1.47.17. Alle 18-wuotiaat hiihtiwät 5 km., ja saawutti tällöin W.Tolja Wirolahden Sammosta ajan 14.52.7, joka on uusi Suomen ennätys….

Mäenlaskukilpilun woitti S.Jääskeläinen 19,01 pisteellä ja 28,5 metrin pisimmällä hypyllä. Toinen oli U.Kunttu, 18,98 pistettä ja pisin hyppy 29 m, kolmas T.Tulia 28,38 ja 23."


Artikkelia lyhennetty...


Saippuaa
Uusi Aura 21.3.1921


"Saippuawarkaus. Erään Aströmin tehtaalla aikoinaan työskennelleen omaisten luota owat poliisiwiranomaiset korjanneet noin 200 kg saippuaa, joka sinne on koottu tietenkin wähissä erin. Asianomaista itseään sen sijaan ei ole tawattu. "
Rasvaisista lehmistä
Salon Seudun Kunnallislehti 22.3.1921

Tappelu
Salon Seudun Kunnallislehti 22.3.1921


"Tappelu junassa. T.k. 12 p. illalla Turusta päin tulewan paikallisjunan Kauhaisten pysäkille saapuessa joutui kaksi miestä niin kiistaan keskenään, että toinen miehistä sieppasi puukolla toista käsiwarteen ammottawan haawan. Kumpikin miehistämme näytti kuuluwan kieltolain wastustamisyhdistykseen."
Karkuri
Turun Sanomat 22.3.1921


"Wanki liwistänyt.
?? Marttilan wanginwartijalta.
T.k. 16 pnä karkasi Marttilan wanginwartijalta awunannosta warkauteen tuomittun ehdonalainen wanki, räätäli Aug. Nieminen, joka edellisenä päivänä oli saanut tuomionsa Marttilan käräjillä. Heti kun pakomatka huomattiin, ryhdyttiin karkuria ajamaan takaa. Yhden takaa-ajajista onnistuikin tawoittaa karkuri mutta yksin ollen ei hän uskaltanut ryhtyä pidättämään miestä, waan palasi hakemaan apua. Tätä wäliaikaa hywäkseen käyttäen wanki sitten ehti häwitä.
Karkuun päässyt wanki on 40 wuoden ikäinen, waaleawerinen, leweähkönaamainen. Yllä hänellä oli wangin puku. Wanki on kotoisin Paimion Oinilasta. "

Etsintä
Uusi Aura 22.3.1921

Liitoreki ja muuta
Suomen kuvalehti n:o 10/1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!Erittäin rasvapitoinen
Uusi Aura 22.3.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!

Turun Sanomat 23.3.1921

Lapsenpäästölaitokselle
Turun Sanomat 23.3.1921


"Helsingin lapsenpäästölaitoksella huhtikuun 1 pnä alkawille kätilökursseille owat oppilaiksi hywäksytyt m.m.: rwa Agda Aalto Kumlingesta sekä neidit Jenny Fredrikson Brändöstä, Edith Anderson Lemlannista, Milo Wahlroos Mouhijärveltä, Irene Isaksson Paraisilta ja Jenny Koskinen Salosta."

Lapsenpäästölaitos=synnytyslaitos


Muurlan kunnanvaltuustossa päätettyä
Uusi Aura 23.3.1921


"Päätettiin hankkia sähköwalo kunnan kaikkiin kansakouluihin sekä päätettiin merkitä 100 osaketta Muurlan sähkö O.Y:stä ja waltuutettiin kunnallislautakunnan esimies Arwo Suonio kunnan puolesta merkinnöt tekemään ja edustamaan kuntaa kuluwan wuoden aikana pidettäwissä yhtiökokouksissa."
Murtovarkaus
Uusi Aura 23.3.1921


"Häikäilemätön murtowarkaus Salossa.
Kultaseppä Hidströmin liikkeen akkuna lyötiin halolla rikki ja anastettu näytteillä olleita arwoesineitä.
Eilistä wasten yöllä klo 2 jälkeen tapahtui Salon kauppalassa aiwan keskellä kauppalaa kauppatorin warrella harwinaisen häikäilemätön murtowarkaus. mainittuun aikaan nimittäin oli waras lyönyt halolla kultaseppä J. E. Hidströmin liikkeen suuren näyte-akkunan alakulman rikki ja näin syntyneen aukon kautta käsin anastanut duple-sormuksia 25-30 kpl. ja duple-kellonperiä ½ tusinaa, joiden rahallinen arwo yhteensä on n. 1,000 mk. Akkunan särkeminen oli harkiten tehty, sillä sen kautta, ei siitä syntynyt huomiota herättäwää helinää, joka taas olisi tapahtunut jos isku olisi keskemmälle tehty. Halko, jolla lyönti oli tapahtunut, löydettiin aamulla akkunan alta kadulta.
Aamulla löydettiin sitten kadulta eräitä sormuksia ja niistä päättäen on warkaan täytynyt kulkea Lukkarinmäelle päin. On hywin luultawaa, ettei waras ole paikkakuntalainen sillä tuskin olisi hän muuten rohjennut näin uskaliaaseen yritykseen ryhtyä, kun yleensä on tunnettua, että liikkeen yhteydessä asutaan. Toistaiseksi ei warkaasta ole mitään tietoa."

Yhden waimon miehenä
Uusi Aura 23.3.1921


" Ei uskaltanut antautua waaraan.
Philadelphiasta oli Joseph Ragan äskettäin haastettu walamieheksi lautakuntaan, jossa oli sekä miehiä että naisia ja waati hän wapautusta sillä perusteella että koskapa hän oli kerran 16 wuotta ollut yhden waimon miehenä, ei hän haluaisi nyt enää joutua suletuksi samaan huoneeseen wieraitten ja mahdollisesti hywinkin waarallisten naisten kanssa. Tuomari ottikin miehen järkewän wäitteen huomioonsa ja wapautti hänet lautakunnasta. "

Lurjuksia ja rauhanhäiritsijöitä
Turun Sanomat 24.3.1921


"Meteleitä Somerolla. Someron Ihamäessä wietettiin wiime lauantaina häitä, ja niiden kestäessä hyökkäsi häätaloon kolme hulikaania, nimittäin Elis Koskinen, A. Koskinen-Kulmala ja R.Rosendahl, jotka sammuttiwat lamput kaasiwat portaat ja puukottiwat liewästi useita wieraita sekä muutamia hywin waarallisesti. Wiime maanantaina pidättiwät Someron poliisit kaikki mellastajat, jotka owat tunnettuja lurjuksia ja rauhanhäiritsijöitä. "
Kieltolakiasiaa
Salon Seudun Kunnallislehti 24.3.1921


" Kieltolakiehdotusten ehkäiseminen.
Eri walistusjärjestöjen yhteinen neuwottelukokous Salossa wiime sunnuntaina
Salon ja Uskelan raittiuslautakuntien toimesta oli wiime sunnuntaiksi kutsuttu Salon Työwäen talolle edustajia Salon seudun raittiuslautakunnista ja Salossa toimiwista eri walistusjärjestöistä ja työwäen ammattiosastoista yhteiseen neuwottelukokoukseen suunnittelemaan yhdenmukaisia toimenpiteitä yhä kaswawan juoppouden ehkäisemiseksi, joka warsinkin wirolaisen spriin, jota paikkakunnalla nykyään runsaasti nautitaan, waikutuksesta on huomattawasti lisääntynyt. ……
Samalla ehdotettiin käännyttäwäksi esim. Perniön raittiuslautakunnan puoleen, jotta siltä taholta ryhdyttäisiin walwomaan, jotteiwät spriikauppiaat Perniön asemalta olisi tilaisuudessa, kun he tawaroineen owat junasta poistuneet, kuljettamaan spriiwarastojaan maanteitse Saloon, kuten nyt on kerrottu tapahtuwan. Samalla pidettiin erinomaisen tarpeellisena saada Saloon erityinen raittiuspoliisi, ainoastaan eri mieltä syntyi siitä kuka sellaisen palkkaisi. Toiset ehdottiwat, että lähiseudun kunnat siinä suhteessa antaisiwat waroja ja toiset taas, että eri walistusjärjestöt yhteiswoimin palkkaisiwat sellaisen. "

Pankit auki.
Salon Seudun Kunnallislehti 24.3.1921


"Salon pankit owat ensi lauantaina auki klo 12-1 ainoastaan lankeawien wekselien lunastamista warten, kuten wiime numerossa ilmoitettiin. "
Kesäksi takaisin
Salon Seudun Kunnallislehti 24.3.1921

Kohtuushinnoilla
Turun Sanomat 24.3.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Palkanalennuksia
Turun Sanomat 25.3.1921


"Työpaikat.
Helsingin kunnan töissä olewien palkkoja alennettu 10 prosentilla.
Helsingin kaupungin teknillisten laitosten ja puhtaanapitolaitoksen hallinnot owat päättäneet elinkustannusten huojistumisen takia alentaa työläisten palkkoja 10 prosentilla tämän wiikon alusta lukien. "

Myytävänä
Uusi Aura 25.3.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Arv. yleisölle
Turun Sanomat 25.3.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Hintoja alennettu
Turun Sanomat 27.3.1921


"Alenewat hinnat.
Pyörät.
Raudan hinnan alennuttua on Lahden Pyörä- ja Puuteollisuus Oy. alentanut raudoitettujen pyörien hintaa 20 prosentilla. Puuwalmiiden pyörien hinta tulee olemaan ainakin tämän wuoden ajan entisellään."


Sata vuotta sitten myös hintojen alentumisesta oli paitsi valmistajien ja myyjien ilmoituksissa, reklaameissa myös ihan uutisina lehdissä.Paras ja halvin
Turun Sanomat 27.3.1921

Tee se itse
Turun Sanomat 27.3.1921

Todellinen tavaratalo
Turun Sanomat 27.3.1921

Lyhyemmät hameet, pitemmät katseet
Turun Sanomat 27.3.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!

"Muotikuwia.
Kewät on tullut. Paksujen talwikappojen ja turkisten aika on ohi, naisemme owat kiiruhtaneet pukemaan yllensä kewyet käwelypukunsa ja kirjawat kewäthattunsa. Äsken tänne saapuneet Parisin muotilehdet tietäwät kertoa paljon tämänkewäisista uutuuksista ja siitä riidasta, joka on syntynyt ranskalaisen, englantilaisen ja saksalaisen muotimaailman wälillä. Jokainen niistä tahtoisi päästä määrääwään asemaan ja jokaisella on oma makunsa. Warsinkin on kysymys hameitten pituudesta ollut wilkkaan pohdinnan alaisena. Mitä lyhyemmät hameet, sitä pitemmät katseet, sanowat saksalaiset ja owat sen tähden pidentäneet hameita noin 5-7 sm. Ranskalaiset owat niitä wielä lyhentäneet jonkun werran . Saksan muotilehdissä nähdään tästä ranskalaisten harrastuksesta oiwallisia pilakuwia, joissa esitetään lihawahkoa naista polwihameissa. Lujasti pingoitettujen warsikenkien reunasta pullistuwat suuret lihakset jättimäisesti esiin. Olemmehan nähneet täälläkin samanlaisia ilmiöitä. – Wärit waihtelewat myös suuresti. Englantilaiset owat ottaneet harmaan muotiwärikseen. Ranskassa ei ole mitään määrättyä väriä. Warsin yleisiä ja suosittuja owat n.k. romanilaiset leweäraitaiset kankaat.
Julkaisemme tässä saksalaisten muotilehtien mukaan muutamia muotikuwia, jotka eiwät kaipaa selitystä."

Pidätetty
Turun Sanomat 30.3.1921


"Enkelintekijät. Tampereella on pidätetty työmiehen waimo Amanda Laine, joka on pitkän ajan kuluessa ammattimaisesti harjottanut sikiönlähdettämistä. Hänen asiakkaansa owat olleet sekä naimattomia että naineita naisia."
Tukkiajon loputtua
Turun Sanomat 31.3.1921

Yökyöpelien joukkio
Turun Sanomat 31.3.1921


"Yöhuliganismia Somerolla. Wiime tiistain wastaisena yönä oli jäljistä päättäen 3 miestä ja 2 naista käsittäwä yökyöpelien joukkio murtautunut Somerolla Harjun kartanon maidonsäilytyshuoneeseen, jossa maitoa oli juotu runsaasti. Mitä ei ollut juotu, oli loattu. Edellisenä yönä oliwat tuntemattomat wieraat murtautuneet saman kartanon heinä- ja puimamakasiiniin. – Maidonlokaajain selwille saamiseksi maksetaan 100 markan palkinto."
Virkavapaalle
Uusi Aura 31.3.1921


"Salon järjestysmiehen wirka. Läänin maaherra on myöntänyt Salon kauppalan järjestysmiehelle Herman Tuomaalalle wirkawapautta yhden kuukauden ajaksi kuluwan maaliskuun 29 päiwältä lukien sekä määrännyt Uskelan piirin apulaisnimismiehen Esko Salowirran oman toimensa ohella sanottuna iakana hoitamaan mainittua järjestysmiehentointa."
J.Lehti
Uusi Aura 31.3.1921

Taas pirtua
Uusi Aura 31.3.1921


"Taaskin spriitakavarikko Salon asemalla.
Wiime lauantai-iltana helsinkiläisen iltajunan saawuttua Salon asemalle, takawarikoiwat poliisit eräältä helsinkiläiseltä rautatieläiseltä 10 litraa wirolaista spriitä."

Pienoisautoja
Suomen Kuvalehti n:0 12/1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Ei löydy
Turun Sanomat 31.3.1921
Huhtikuu 1921Lannanhoito?
Salon Seudun Kunnallislehti 1.4.1921


"Yleiset lannanhoitokilpailut
Suomen Maatalousseurojen Keskusliitto pani w. 1919 kewäällä yhdessä jäsenmaanwiljelysseurojen kanssa alulle suuret koko suomenkielisen osan maata käsittäwät lannanhoitokilpailut, joihin osallistui noin 3,500 wiljelijää. Kilpailut päättyiwät w.1920 lopussa. Tähän asti on keskusliiton toimistoon saapunut lopullinen yhteenweto kaikista maanviljelysseuroista. Seurojen johtokunnat ehdottawat jaettawaksi 347 ensi palkintoa, 833 toista ja 1,079 kolmatta sekä 246 ylimääräistä palkintoa..."


Artikkelista ei käy ilmi, mikä tämä kilpailu lopulta oli...
Halvalla
Salon Seudun Kunnallislehti 1.4.1921

Edullisilla ehdoilla
Salon Seudun Kunnallislehti 1.4.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Pesoselta
Salon Seudun Kunnallislehti 1.4.1921

Pikku-ilmoituksia
Salon Seudun Kunnallislehti 1.4.1921

Rattaanpyöriä
Salon Seudun Kunnallislehti 1.4.1921

Puhelin-asiaa
Salon Seudun Kunnallislehti 1.4.1921

Kananmunien ja hunajan kauppaa
Suomen Kuvalehti n:o 12/1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Huhtikuun 1 pvä
Salon Seudun Kunnallislehti 1.4.1921


"Lentokone Saloon!
Meille ilmoitettiin toissa päiwänä Helsingistä, että sieltä lähtee lentokone Turkuun, poiketen matkalla Saloon. Lentokone laskeutuu tänään, perjantaina klo 3 i.p. aseman edustalle Joensuun pellolle. Tietysti yleisö pitää tämän harwinaisen tilaisuuden mielessään.."

Esimerkiksi kelpaava teko
Salon Seudun Kunnallislehti 1.4.1921


"Esimerkiksi kelpaawa teko.
Wiimeksi pitämässään kokouksessa päättiwät Halikon Kihisten kansakoulujohtokunnan jäsenet (ne, joilla on yksi tai useampia hewosia) tuoda ilmaiseksi kukin wähintäin yhden kuorman santaa koulun pihalle. Siten päästiin lähettämästä asiaa waltuuston päätettäwäksi. Lupauksensa he owatkin runsain mitoin täyttäneet. Niimpä eräskin johtokunnan jäsen antoi kolmen miehen yhtä monella hewosella ajaa santaa puolen päiwää. Kun tällä tawoin yleisemminkin sekä johtokuntien jäsenet, että muutkin yksityiset koulujensa eduksi tawalla tai toisella toimisiwat, niin saataisiinpa ainakin jossain määrin wähenemään koulukustannukset, joiden suuruutta nykyään usein saa kuulla walitettawan."

Jäät lähtivät
Salon Seudun Kunnallislehti 1.4.1921


"Jäät lähtiwät wiime keskiwiikkona Salon ja Halikon joista.

Matkatawarain säilytysmaksu Karjan radan asemilla onkin 50 p:niä kollilta, eikä kuten ennen on mainittu 1 mk."

Halpamaista tekoa
Salon Seudun Kunnallislehti 1.4.1921


"Yleisöltä
Paikkakunnalla on ilmennyt pahe, jota julkisuuteen tuomatta ei woi siwuuttaa. Kun raittiuslautakunnan toimesta on pidetty kokous Salossa sekä esitelmä Sirkkulan koululla ja tilaisuuksista ilmoitettu lipuilla Ylhäisissä ja Sirkkulassa, on nämä ilmoitukset rewitty pois. Olisi suotawaa, että ilmoitusliput, olipa ne kenen toimesta tahansa, saisiwat olla paikoillaan. En luulisi miehen, joka jo on osan hiuksistaan menettänyt, antautuwan niin halpamaiseen tekoon, kuin on ilmoituslippujen alasrepiminen, jota katupojat harjoittaa. Jos tällaista jatkuu, tuodaan nimet julkisuuteen.
Esa "

Otetaan ruokaan
Salon Seudun Kunnallislehti 1.4.1921

Palauta tyhjät pullot
Salon Seudun Kunnallislehti 1.4.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Alan ammattilainen
Uusi Aura 1.4.1921

Synnytyslaitoksia
Salon Seudun Kunnallislehti 1.4.1921

Persoonallisesti
Uusi Aura 2.4.1921

Vuokratalleja
Uusi Aura 2.4.1921

Ilmoitettu löydetyiksi
Uusi Aura 2.4.1921


"Löydettyjä tawaroita
Etsiwään osastoon on wiime kuluneen maaliskuun aikana ilmoitettu löydetyiksi: Yksi potkukelkka, pärekori, setelirahoja, awaimia, taskukello, rillit, kinnas, Brasilialainen reismarkka, tyhjä öljytynnöri, 4 rahakukkaroa, sis.rahaa, käsipuuhka, kaulahuiwi, rannerengas, rintaneula, silmälasit, 2 tyhjää rahakukkaroa, kassi, erityisiä papereita, puukko, lompakko, sis.todistuksen, wanttuut, kaulakoriste, käsipuuhka, käsilaukku, talonkauppakirjat, sormus, rintakoriste, kirkkoreki, naisten sukat, ja lasten päällystakki."

Omaperäinen merkki pyörällä
Uusi Aura 2.4.1921

Johto
Turun Sanomat 3.4.1921

Korkeampiin hintoihin
Turun Sanomat 3.4.1921

Työtä tarjolla
Salon Seudun Kunnallislehti 5.4.1921

Vapaasti
Turun Sanomat 5.4.1921

Salon kauppalanvaltuuston kokouksesta
Uusi Aura 5.4.1921


"Tarjoiluoikeus rautakioskiin jokiwarrella lähellä siltaa ensi kesän aikana on korkeimman hywäksytyn tarjouksen 2,200 mk. tehnyt Salon Oluttehdas Oy."
Kohtuushinnoilla
Salon Seudun Kunnallislehti 5.4.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Ei jaettavaa osinkoa
Salon Seudun Kunnallislehti 5.4.1921


"Salo
Salon Puhelin Osakeyhtiön wuosikokous pidettiin lauwantaina w.k. 26 pnä palokunnantalossa. Luettiin wuosikertomus ja tilintarkastajain lausunto sekä myönnettiin johtokunnalle ja toimitusjohtajalle täydellinen tiliwapaus.
Keskusteltiin osingon jakamisesta, mutta kun yhtiö oli tuottanut tappiota, ei osinkoa luonnollisesti woitu jakaa."

Huutokauppa Halikossa
Turun Sanomat 5.4.1921

Persoonallinen käynti
Uusi Aura 6.4.1921

Hannes Kolehmainen
Uusi Aura 7.4.1921


"Hannes saapuu Suomeen! Kuuluisa suurjuoksijamme Hannes Kolehmainen on ystäwilleen Suomessa lähettämässään kirjeessä ilmoittanut tulewansa tänä kewäänä Suomeen. Kuten muistettanee meni hän, tehtyään woittomatkan Suomessa, wiime syksynä Pariisiin, mistä jatkoi matkaansa yli Atlannin Amerikaan. Pari kuukautta lewättyään alkoi hän taas treenauksensa, päämääränään tämän kuun puoliwälissä pidettäwä "Bostonin maratoni". Lyhyestä harjoitusajasta huolimatta oli hän jo mainiosssa kunnossa juosten m.m. 5000 m. 15,50. Mutta 4 wiikon harjoituksen jälkeen loukkasi Hannes jalkansa niin pahoin, että Bostonin maratonitoiweet owat menneet.
Nyt ilmoittaa Hannes toukokuun 14 p:nä lähtewänsä Amerikasta ja saapuu toukokuun lopulla Suomeen ja ottaa, jos mahdollista, osaa Urheiluliiton ensi kuun 28 ja 29 p:nä järjestämiin suuriin kansainwälisiin urheilukilpailuihin täällä."

Miksi vetelehditte
Uusi Aura 7.4.1921


Ihan mainio myynti-ilmoitusteksti
Annettu myös lainoja
Uusi Aura 7.4.1921


"Kisko
Kertomus Kiskon Säästöpankin toiminnasta wuodelta 1920. Kiskon kunnan Säästöpankki on toiminut entiseen tapaan. Talletuksia on otettu ja otetaan yhä wieraskuntalaisiltakin. Samoin on annettu myös lainoja....

Säästöpankin talletukset eiwät lisääntyneet wuoden kuluessa täydellä sadallakaantuhannella markalla, waikka lisäys parina edellisenä wuotena teki jo useita satojatuhansia. Mistä tämä johtunee? Ensinnäkin siitä, että monien werotusten tähden on tullut yleiseksi tawaksi säilyttää rahoja waan kotona, tai tallettaa joskus muuallekin; ja että talletuksia on otettu entistä enemmän ulos. Tämän ei sentään luulla tapahtuneen epäluottamuksesta omaa säästöpankkia kohtaan, waan on kullakin olleet omat syynsä. Mitä kumminkin ulosottoihin tulee, niin owat aikain kuluessa kerääntyneet talletukset käytetyt suureksi osaksi torppain ja mäkitupa-alueitten itsenäisiksi ostamiseen kun kaupat on tehty useinkin ilman waltion maksuwälitystä. Samaan tarkoitukseen, nimittäin oman maan hankkimiseen, on säästöpankki antanut tänäkin wuonna tilattomille myöskin lainoja noin 200,000 markkaa.
Mitään vahinkoa ei ole säästöpankille tänäkään wuonna tapahtunut. Pankin puhdas woitto teki 4,210 mk. 25 penniä.
Säästöpankkiin otetaan rahoja wastaan joka arkilauantai kello 10-12 päiwällä. Yksityisen talletus saa nousta 100,000 markkaan ja rahastojen 200,000 markkaan."

Halikon kunnanwaltuuston kokouksessa
Uusi Aura 7.4.1921


"Kun kunnanhuoneen wahtimestarin tointa wäliaikaisesti hoitanut nti Rautawaara oli kunnallislautakunnalle sanoutunut irti mainitusta toimesta 1 p:stä toukokuuta, niin keskusteltiin miten wahtimestarin toimi täytettäisiin ja kun Rautawaara oli ilmoittanut suostuwansa toistaiseksi ensi syksyyn asti jäämään, ehdolla, että hänelle maksettaisiin tästä toimesta myöskin rahapalkkaa, niin päätettiin hänelle suorittaa 200 mk. ... tästä toimesta nauttimiensa luontaisetujen lisäksi."
Kehystetään
Salon Seudun Kunnallislehti 8.4.1921


Monipuolisia palveluja on Salossa ollut tarjolla jo sata vuotta sitten...


Kalosseja
Salon Seudun Kunnallislehti 8.4.1921

Mankeliliike
Salon Seudun Kunnallislehti 8.4.1921


Tätä toimialaa ei oikein ymmärrä: maito ja mankeliliike?
Nahkaa
Salon Seudun Kunnallislehti 8.4.1921

Aktiivista toimintaa
Salon Seudun Kunnallislehti 8.4.1921

Suomi - W e n ä j ä
Uusi Aura 9.4.1921


"Eikö sitä wielä Amerikassa tiedetä, että Suomi on riippumaton, itsensä Amerikankin tunnustama waltakunta, wai mistä johtuu, että Amerikan Bibliaseura lähettäessään Suomen Bibliaseuralle kirjapaketin, joka tänne pari päiwää sitten saapui oli osotteeseen merkinnyt: Suomen Bibliaseura, Turku, Suomi - Wenäjä!
Suomen lähetystön Newyorkissa olisi asiasta huomautettawa tietämättömiä."

Seuraintalo
Uusi Aura 9.4.1921


"Perniön seurahuonehanke toteutumassa.
Rakennusta warten t.k. 6 pnä lahjoitettu tonttimaa ja rakennustyöt alotettu.
Nimipäiwänään k. 6:na lahjoitti Haarlan kartanon omistaja Perniöstä Wilhelm Sjöholm pitäjän nuorisoseuralle kauniin ja sopiwan tonttimaan Kirkonkylän keskuksesta sinne rakennettawaa seurahuonetta warten.
Seurahuonehanketta perille wiemään on perustettu osakeyhtiö, jossa osakkaina owat pitäjässä toimiwat seurat ja osuuskunnat sekä muutamat yksityiset henkilöt. ...
......
......
Seurahuonerakennuksesta tulee suuri talo, jonka pituus on 30 metr. ja leweys 17 m. Juhlasali tulee olemaan 17 m. pitkä ja 11 leweä. Wielä tulee taloon suuri rawintolahuone keittiöineen erikoiskursseja warten, lukusali, wahtimestarille 3 huonetta yläkertaan j.n.e."


Onkohan tämä sama seuraintalo, joka tuhoutui tulipalossa 1987?
Huomattavan halvalla
Uusi Aura 9.4.1921

Kolinaa yöllä
Uusi Aura 9.4.1921


"- Mikä raitiowaunu on se, joka on ruwennut öisin, wielä klo 2 tienoissa jyryämään Linnankadulta Isolle Hämeenkadulle, owat meiltä kyselleet useat sen seudun kolinasta heränneet asukkaat?
Woimme wastaukseksi ilmoittaa, ettei waunu ole mikään sen salaperäisempi kuin nk. työwaunu joka öisin silittää kiskoja eräillä linjoilla."


Tämmötti Turuus!
Poissa asunut
Uusi Aura 10.4.1921

Turussa tapahtuu
Uusi Aura 10.4.1921


"- Perhedraama kadulla saatiin eilen klo 7 ip. nähdä Puistokadun 14:n portilla täällä. Molemmat perheen tukipylwäät esittiwät paikalle kerääntyneelle yleisölle wuoropuhelun werrattain intiimeistä asioista ja lapset säestiwät murhenäytelmää itkullaan.
Kaikkea surkeutta sitä kaduillakin esitetään."

Äänetön käynti
Uusi Aura 10.4.1921

Pikku-uutisia
Uusi Aura 11.4.1921


"T u l i p a l o n w a a r a uhkasi tehtailija E.Leinon asuntoa wiime torstai-iltana t.k. 7 p:nä klo 6 ajoissa illalla, jolloin lastenkamarin lattian alta johdettu sähköjohto oli sytyttänyt tuleen täytteen, niin että oli rewittäwä permantolaudat irti ennenkuin tuli saatiin sammutetuksi. Nähtäwästi oli sähköjohto lastenkamarin alla sijaitsewan pesutuwan aiheuttaman kosteuden wuoksi ottanut tulen, josta onneksi ei kuitenkaan ollut sen suurempaa waaraa. Mutta sellainenkin mahdollisuus olisi ollut hywin lähellä, jos tuli yön aikaan olisi saanut kaikessa rauhassa kyteä, tahi asukkaat oleet poissa kotoa.
K a l o j a, warsinkin haukia, lahnoja ja särkiä, oli runsaasti eilen ja perjantaina saatawissa jokirannasta, haukien hintojen ollessa 5 ja 6 mk. kilo ja lahnojen 4:50 ja 5 mk. Haukien joukossa oli muutamia oikeita jättiläisiäkin. Niinpä eräskin hauki painoi kokonaista 11 kiloa ja myytiin se 2 mkan mukaan kilolta."

Poistokeinot ohjeineen
Suomen Kuvalehti 21/1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Naapuritalossa
Salon Seudun Kunnallislehti 12.4.1921

Ei lauvantaisin
Salon Seudun Kunnallislehti 12.4.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
2 mustaa pässiä
Salon Seudun Kunnallislehti 12.4.1921

Siemenosuudet
Salon Seudun Kunnallislehti 12.4.1921

Halvempaa
Turun Sanomat 12.4.1921


""Dania" Maaliöljy
on paljon halvempaa kuin muut vernissat, mutta laadultaan kestäwämpää kaikssa ulkomaalauksissa. Kysykää "Dania" maaliöljyä tapetti- ja värikaupoista kaupungeissa, sekä sekatavarakaupoista maaseudulla. Valmistaa ja myy
OY. VANAMO, SALO."

Toimi on avoinna
Uusi Aura 12.4.1921

Sähköasiaa
Uusi Aura 12.4.1921


"Maaseudun sähköistäminen.
Lähenee ratkaisuaan Suomusjärwellä.
Suomusjärwen sähköyhtiön wuosikokouksessa wiime sunnuntaina hywäksyttiin lopullisesti Salon Sähköliikkeen tekemä tarjous tarwittawien ulkojohtojen, transformaattorien asettamisesta täyteen kuntoon walon ja woiman saamiseksi ensi syksyyn mennessä. Tarjous tehnee 300.000 mk. Myöskin Hankkijan sähköosasto oli tehnyt tarjouksen, joka nousi osapuilleen samaan summaan kuin edellinenkin.
Kuten tunnettua tulee Suomusjärwen sähköyhtiö saamaan woimaa Kurkelan koskesta Kiskon pitäjästä, jonne on rakennettu woimalaitos. Mainittuun yhtiöön kuuluwat osakkaina myöskin Kurkelan, Ylötkylän ja Torstilan kyläkunnat Kiskosta sekä Yltäkylä Kiikalasta, jotka kaikki sijaitsewat Suomusjärwen rajalla."

Puhe, lausuntoa, laulua ja pianonsoittoa
Uusi Aura 13.4.1921


"Halikko.
Iltaman toimeenpani Salon Raittiusyhdistys Halikon nuorisoseuran talolla wiime lauantai-iltana ja onnistui se melko hywin, sillä yleisöä oli kohtalaisesti. Ohjelmassa oli m.m. hra Yrjö Sirenin, Salosta, pitämä puhe, lausuntoa jota esitti rwa Tyyne Mäkinen, rwa Hildur Koskiwaaran pianonsoittoa ja nti Taimi Tarkkasen esittämää yksinlaulua, kuin myöskin 3-näyt. näytelmä "Isännät ja emännät"."

Turussa tapahtunutta
Uusi Aura 13.4.1921


"Raastuvasta.
Raastuwassa oli eilen syytteessä ehdonalainen ent. punakaartilainen W.Kankainen siitä, että hän oli leipuri U.Sinisalon liikkeeseen murtautunut ja wienyt sieltä 15 kiloa woita ja 10 tiuta munia. Kun ei S. ollut saapuwilla lykääntyi juttu wiikon päähän."

Kangaskauppa
Turun Sanomat 14.4.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!

Kummastelen, useampi ilmoitus muutaman kuukauden aikana, mutta ei toimipaikan osoitetta...


Myynnissä
Uusi Aura 14.4.1921

Maineikas kaupan nimi
Salon Seudun Kunnallislehti 15.4.1921

Kauppa Halikossa, mutta missä?
Salon Seudun Kunnallislehti 15.4.1921

Nygreniltä
Salon Seudun Kunnallislehti 15.4.1921

Rehellisiä oltiin 100 vuotta sitten
Salon Seudun Kunnallislehti 15.4.1921

Tanssia hywällä soitolla
Salon Seudun Kunnallislehti 15.4.1921


"- Kuten ilmoituksessa näkyy, wierailewat Salon Wilppaan woimistelijat ja painijat Kosken työwäentalolle lauantaina t.k.16 p. Sinne rientäwät perniölaiset läheltä ja kaukaa katsomaan woimaurosten temmellystä sekä woimistelijoitten kauniita liikkeitä ja kun on wielä tanssia hywällä soitolla, niin sekä nuoret että wanhat tulewat olemaan iltamaan tyytywäisiä. Siis Koskelle lauantaina."
Edullinen työpaikka
Turun Sanomat 15.4.1921

Suffletti? Rillat?
Turun Sanomat 15.4.1921


"Hieno sufflettivaunu
kumipyörillä, joko yhtä tai kahta hevosta varten, kuulunut ennen suuriruhtinatar Maria Pavlownalle, sekä venäläiset rillat neljälle hengelle, kumipyörillä, myytävänä allekirjoittaneella.
Hj.Stackelberg. Koulukatu 13B"

Kokous
Uusi Aura 15.4.1921

Kumpi, hevonen vai traktori?
Uusi Aura 16.4.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!

Vertailuja osattiin jo 100 vuotta sittenkin tehdä...
Erotettu
Uusi Aura 16.4.1921

Pantti
Uusi Aura 16.4.1921


Olikohan kyseessä sen ajan pikavippi?
Lisää sadetta ja lämmintä
Uusia Aura 17.4.1921


"Maamiehen kevättyöt
on kautta Warsinais-Suomen alotettu, osaksi jo wiikko sitten. Onpa perunaakin jo istutettu maahan m.m. Turun kaupungin eteläisellä takamaalla.
Wiime päiwien sateet owat suuresti wirkistäneet oraita, jotka samoinkuin nurmikin owat päässeet hywään kaswun alkuun. Lisää sadetta ja lämmintä wain ja maamies woi toiworikkaasti jatkaa töitänsä."

Vapaamatkustaja
Uusi Aura 17.4.1921


"- Waapperaa matkustusta.
Muuan maanwiljelijä lähti tässä eräänä päiwänä kulkemaan rataa pitkin Kausalaan ostaakseen asemalta matkalipun Helsinkiin. Kun Parolan mäessä hänet tawotti ylimääräinen hitaasti kulkewa tawarajuna, hypähti mies erään waunun puskurille ajaakseen asemalle oikein ruununkyydillä.
Mutta kun juna läheni Kausalaa, ei edes yrittänytkään pysähtyä, waan kiisi täyttä wauhtia sen ohi, ja kun tuo puskureilla waappuwa reissuawainen ei uskaltanut hypätä kiitäwästä junasta alas, niin ei siinä auttanut muu kuin seurata mukana.
Harmillisinta oli, että juna siwuutti kaikki muutkin asemat yhtä hywällä wauhdilla ja pysähtyi wasta Lahdessa, jossa tämä "kulkulaitosministerin kandidaatti" sai tilaisuuden oikoa kylmettyneitä ja kangistuneita jäseniään. - Lahti."


Linnuntietä Kausala-Lahti välimatka on n 40 km.
Myytävänä
Uusi Aura 17.4.1921

Kaularöhkää ja muuta
Uusi Aura 17.4.1921


"Sairaustapaukset Turussa.
Unitautia jälleen 2 tapausta.
Wiime wiikolla ilmoitettiin Turussa 85 uutta sairaustapausta, nim. katarria hengityselimissä 39, kaularöhkää 11, influenssaa 8, äkkiluontoista suolikatarria 8, kurkkumätää 4, keuhkotulehdusta 4, unitautia, wesirokkoa, tulirokkoa ja gonorhoeaa 2, keuhkopussintulehdusta, nystyrämäistä aiwokalwon tulehdusta ja syfilistä 1 tapaus."

Pirtua, pirtua
Uusi Aura 17.4.1921


"Taas spriitakawarikko Salossa.
Eilen aamupäiwällä käwiwät poliisikonstaapelit Tuominen ja Troberg sekä Salon raittiuslautakunnan sihteeri rwa Tyyne Mäkinen takawarikoimassa työmies Mannerheimon asunnossa Salossa wirolaista spritä, jota heidän onnistuikin saada lähes 30 litraa. Spriin omistaja itse ei ollut kotona, waan astuskeli pahaa aawistamatta kauppalan katuja. Hän on jo aikaisemmin kahdesti tuomttu wiinan hallussa pitämisestä ja joutuu nyt kolmannen kerran kihlakunnanoikeuteen samanlaisen asian wuoksi."

Pienenläntä
Salon Seudun Kunnallislehti 19.4.1921

Einon Pomo
Salon Seudun Kunnallislehti 19.4.1921

Juopuneet teerit
Uusi Aura 20.4.1927


"- Wiina teerien pyydystämiswälineenä. Eräs ukko Keuruulla on soitimen aikana pyydystänyt teeriä korpiwiinalla ja kuuluu se käywän wallan mainiosti päinsä. Hän kastelee ohranjywäsiä korpiwiinaan ja ripottelee sitten wiinasia jywiä metsään teerien oleskelupaikoille, itse piiloutuen lähitienoille, seuraamaan asian kulkua. Teeret syötyään wiinajywiä juopuwat ja owela metsästäjä nokkelasti pyydystää juopuneet teerit pussiinsa ennenkuin ne ehtiwät selwitä, wakuuttaa Sawon Jääk."
Kottikärryt mukaan
Uusi Aura 20.4.1921

Kunnanvaltuuston kokouksessa
Uusi Aura 20.4.1921


"Hallelan - Kokkilan wälinen lauttaus otettiin yksimielisesti kunnan haltuun ja määrättiin taksaksi: hewosesta, lehmästä y.m. suuremmista eläimistä 5 mk., moottoripyöristä 5 mk., henkilöistä 1 mk., polkupyöristä 1 mk., ja lampaista y.m. pienemmistä eläimistä myöskin 1 mk.; mutta kello 9:stä illalla kello 5 aamulla määrättiin taksalle 50 % korotus. Sanottua lauttausta warten myönnettiin ennen myönnetyn 500 markan lisäksi 700 mk. jotka jaetaan niin, että Kokkilan puolinen lautta saa 800 mk. ja saaren puolinen 400:-. Lauttaus annettiin samoille henkilöille kuin tähänkin asti. Lauttaussilta kansitetaan kunnan waroilla ja toimittaa tämän lautakunnan esimies."
Lapsenmurha?
Uusi Aura 20.4.1921


"Lapsenmurhasta syytettyjä.
Marttilan käräjillä oli äskettäin syytteessä lapsenmurhasta työmies W.Jokinen ja palwelijatar Ewa Johansson. Wiime kesänä oli näiden awioton lapsi kuollut ja haudattu, mutta jälkeenpäin oli alkanut liikkua huhuja, että lapsi olisi murhattu. Asiaa oli käräjilläkin tutkittu, mutta ei siitä päästy selwille. Sittemmin on lapsen ruumis lähetetty Helsinkiin lääkintäopillisesti tutkittawaksi ja oli tällöin todettu, että lapsen ruumiissa oli fosforia. Kun juttua tämän johdosta alettiin uudestaan tutkia käräjillä käwi wielä selwille että Marttilan apteekista oli Jokinen ostanut rotanmyrkkyä niihin aikoihin, jolloin kyseessä olewa lapsi kuoli sekä Jokinen oli silloin myös käynyt Johanssonin luona. Sekä Jokinen että Johansson, jotka kumpikin kieltäwät syyllisyytensä owat wangitut ja säilytetään heitä edelleen lääninwankilassa"


Kauheita asioita...


Uudet kummit
Salon Seudun Kunnallislehti 22.4.1921

Jalkinei ja pyärän kummei
Salon Seudun Kunnallislehti 22.4.1921

Pitänevät mielessään
Salon Seudun Kunnallislehti 22.4.1921

Pullo ja kanisteri
Salon Seudun Kunnallislehti 22.4.1921


"Salo
- Torstaina t.k. 14 pnä käwiwät poliisikonstaapeli Emil Ylitalo ja Uskelan raittiuslautakunnan puheenjohtaja R. Tuliniemi pitämässä kotitarkastuksen ajuri Matti Waanasen asunnossa Salossa Moison maalla, jossa epäiltiin spriitä löytywän. Ja aiwan oikein onnistuikin heidän saada haltuunsa kaksi pulloa ja kanisteri, joissa oli yhteensä noin 11 litraa wirolaista spriitä, joka takawarikoitiin. Samalla haastettiin ajuri Waananen wiinan hallussapitämisestä wastaamaan kihlakunnanoikeuteen.
Samalta henkilöltä on jo aikaisemmin spriitä takawarikoitu."


Sellaista oli kieltolain aikaan...


Liitto
Uusi Aura 22.4.1921


"Siviiliavioliitot Helsingissä ja maaseudulla.
Useimmat siwiililiitot solmitaan Helsingissä.
Ketkä menevät siwiiliavioliittoon.
Siwiiliavioliittomuoto tuntuu olewan enimmän suosittu työläispiireissä, sillä ainakin suurin osa Helsingissä solmituista siwiiliavioliitoista on tapahtunut mainittuun kansalaisryhmään kuuluwien henkilöiden kesken. Kuten tunnettu, solmittiin jo ennen lain woimaan tulemista työläispiireissä usein n.k. omantunnonawioliittoja, jolloin sopimuspuolet ilman muuta muuttiwat yhteen. Menettely kun oli laiton, koitui siitä asianomaisille kaikenlaisia ikäwyyksiä. Useat tuollaiset liitot on nyttemmin kuitenkin laillistettu siwiiliavioliiton kautta. Että useat owat niin täydellisesti kuin mahdollista tahtoneet olla kirkosta erillään, osoittaa m.m. se, että jotkut awioliittoon aikowat eiwät ole käyneet edes rippikoulua.

Siwiiliavioliitto maaseudulla.
Maaseudulla solmituista awioliitoista käy wain hywin harwoissa tapauksissa siwiililiittotietä. Wuonna 1918 solmituista 15008:sta awioliitosta oli wain 81 siwiiliawioliittoa. Wastaawat luwut seuraawalta wuodelta owat 18831 ja 128. Samalla näkyy luwuista, että mitättömästä siwiiliawioliittojen määrästä suurin osa lankeaa pääkaupungin osalle. Maaseutu on kauttaaltaan säilyttänyt wanhat tapansa tässäkin kysymyksessä."

Jos sopivat yhteen keittiöön
Uusi Aura 22.4.1921


"Huvila
Angelniemen Kokkilassa, jossa on 5 huonetta, keittiö ja eteinen, vuokrataan ensi syyskuun 1 p. jokapäiväinen laivakulku Saloon, 2 kertaa viikossa Helsinkiin ja Turkuun. Puhelin on. Sopisi myös kahdelle perheelle, jos sopivat yhteen keittiöön. Lähempiä tietoja Otto Niemiseltä, osoite: Salo & Wartsala."

Turun valtuustossa päätettyä
Uusi Aura 22.4.1921


"Alkoholipitoisten aineiden kauppa. Apteekkareille A.Carenille, A.J.Molinille, E.R. Heinrichille, J.Strandellille, J.G.Ditzlerille ja A.M.Malinille myönnettiin oikeus saada täällä omistamissaan apteekeissa myydä hammas-, hius-, iho- ja hajuwesiä y.m. alkoholipitoisia aineita.

Hewosten juottamista warten asetetut wesiruuhet. Eläinten Ystäwäin 1919 tekemän esityksen johdosta, että kaupunkiin hewosten juottamista warten laitetut wesiruuhet saatettaisiin sellaiseen kuntoon, että niissä olewat lämmityslaitteet toimisiwat, jottei hewosten talwisaikaan tarwitsisi juoda kylmää wettä, oli rahatoimikamari hankkinut wesijohtolaitoksen johtajan ja kaupungin eläinlääkärin lausunnot, joissa kummassakin asetuttiin esitykseen nähden epääwälle kannalle. Waltuusto päättikin antaa asian raueta."

Tyhjäntoimittajat vetelehtii
Uusi Aura 23.4.1921


"- Eläinmarkkinoita wietettiin Raumalla w. tiistaina. Hewosten waihetus ja niiden rääkkäys ja tyhjäntoimittajain wetelehtiminen näyttiwät olewan pääasiana."
Wappu tulee!
Uusi Aura 23.4.1921

Kosken asuntola??
Uusi Aura 23.4.1921

Kohtalo
Uusi Aura 23.4.1921


"- Ei woinut wälttää kohtaloaan. Kun porilainen kauppias S.Holmlund aiwan äskettäin koki Kokemäenjoessa olewia rysiään, sai hän saalikseen m.m. hauen, joka kaikesta päättäen oli wanha tuttu. Sen suusta löytyi siima tynkineen, jotka hra H. tunsi wiime kesänä pitkäsiimassaan käyttämiksensä. Silloin karkuun päässyt hauki oli kaksi koukkua wienyt mennessään, mutta toi ne nyt omistajalleen takaisin luopuen taistelemasta kohtaloaan wastaan, joka alunperin näyttää määränneen sen hra H:n pataan."
Onnettomuus vai ei?
Uusi Aura 23.4.1921


"Salon joki taas saanu uhrinsa.
Naisen ruumis löydetty joesta.
Torstai-illalla klo 7 jälkeen löydettiin Salon joesta eräästä siwuhaarasta, joka wirtaa Uskelan pitäjän Wainion maiden kautta, Wainion kohdalla läheltä A.Walanderin nahkatehdasta työläisnaisen Ida Peltosen - tunnettu "Wieteri Iitu" nimellä - ruumis, jonka weden pinnalla ensinnä kellumassa huomasi mainittu nahkatehtailija Walander, joka sittemmin oli antanut tiedon Uskelan piirin apulaisnimismiehelle. Poliisiwiranomaisten toimesta ruumis nostettiin maalle, jolloin woitiin todeta kuka hukkunut oli.
Warmuudella ei tiedetä, millätawoin onneton on jokeen joutunut. Onko kysymyksessä onnettomuus waiko itsemurha? Mikäli kumminkin erinäiset seikat osoittawat, on jälkimäinen olettamus enemmän kuin todennäköistä, sillä nähtäwästi hänen huonomaineinen elämänsä, jota hän wiime wuosina on wiettänyt, oli kaiketikin tehnyt elämän hänelle siksi sietämättömäksi ja toiwottomaksi, että hän lienee päättänyt lopettaa sen.
Kahtena wiime päiwänä ei häntä ole asunnossaan, erään työmiehen waimon Nurmisen luona, nähty, joten teko on jo aikaisemmin tehty ja ruumis nyt laskuweden johdosta noussut pinnalle. Iältään oli P. 30 wuotias ja kotoisin Sammatista. Ruumis on wiety Salon ruumishuoneeseen."


Sata vuotta sitten oli normaalia, että lehdessä ruodittiin ihmisen yksityiselämää ja itsemurhakin oli lehtijutun aihe...


Käytännöllinen pakkaus
Uusi Aura 23.4.1921

Kettinki
Salon Seudun Kunnallislehti 26.4.1921

Työtä
Salon Seudun Kunnallislehti 26.4.1921

Kesähattuja!
Uusi Aura 28.4.1921

Yleisöltä
Uusi Aura 28.4.1921


"Mistä johtuu,
että waltion puhelinkeskusasemalle Turussa on toimeen otettu eräs sellainen puhelujen wälittäjätär, joka ei osaa suomea niin paljoa, että pystyisi toimimaan suomalaisen asiakkaan kanssa?
Asiakas."

Kelloja siirrettiin eteenpäin 20 minuuttia
Salon Seudun Kunnallislehti 29.4.1921


"- Ensi sunnuntaina, toukokuun 1 pnä siirretään maamme kellot 20 min. ajassa eteenpäin. Tämä muutos johtuu siitä, että meilläkin aletaan noudattaa kansainwälistä tuntiwyöhykeaikaa, joka tosin tähtitieteellisesti ei ole niin tarkka kuin nykyinen aikalaskumme, mutta sen sijaan on käytännöllisempi, koska siten samasta wyöhykkeestä kellot osottawat samaa aikaa. niin esim. Helsingin ja Turun ajan eroavaisuutta ei tule enää olemaan."
Hunajaaaa
Salon Seudun Kunnallislehti 29.4.1921

Juoppous
Salon Seudun Kunnallislehti 29.4.1921


"- Juoppous näyttää walitettawasti taas yltywän yhä julkisemmaksi kunnassamme. Suotawaa olisi, että sekä wiinankeittäjät että ostajat saatettaisiin tilille lain rikkomisistaan, koska ei asianomaisilla itsellään muuten näytä olewan kunniantuntoa."
Pankkikatu
Salon Seudun Kunnallislehti 29.4.1921


"- Talon kauppa. Eilen tehdyllä kauppakirjalla myytiin kauppias Parwiaisen perikunnan omistama talo ja tontti N:o 2, ensimäisen kauppalanosan toisesta neliöstä. Talon osti Salon kauppalan Säästöpankki Smk. 210, 000:- hinnasta. Tulee siis olemaan saman kadun warrella peräkkäin neljä pankin taloa ja neljä pankkia. Olisipa jo syytä muuttaa kadun nimi "Pankkikaduksi"."
Kellokauppa ja korjausliike
Salon Seudun Kunnallislehti 29.4.1921

Yhdet hyvät
Salon Seudun Kunnallislehti 29.4.1921

Lyytmanilt
Salon Seudun Kunnallislehti 29.4.1921

Keinotekoisia käsiä
Uusi Aura 29.4.1921

Tiesyyni
Salon Seudun Kunnallislehti 29.4.1921


"- Lakimääräinen kewät-maantiesyyni kaikilla tarkastuksenalaisilla maanteillä Halikon nimismiespiirissä toimitetaan tawanmukaisessa järjestyksessä torstaina ja lauwantaina toukokuun 19 ja 21 päiwänä, josta täten asianomaisille tiedoksi ilmoitetaan, huomautuksella, että ei ainoastaan waltion haltuun otetut maantiet waan myöskin n.k. paikallistiet owat hywissä ajoin ennen tarkastustilaisuutta kaikin puolin hywään kuntoon laitettawat, sannoittamalla ne koko leweydeltään karkealla sannalla, luomalla ojat auki ja perkaamalla pensaat ja puut tien warsilta kahden metrin leweydeltä ojan ulkoreunasta tai missä ojaa ei ole, kolmen metrin leweydeltä tieluiskan ulkosyrjästä.
Maantiesillat ja rumput owat myöskin kuntoon laitettawat."

Mäen koulu
Salon Seudun Kunnallislehti 29.4.1921

Yleisiä uutisia
Salon Seudun Kunnallislehti 29.4.1921


"Yleisiä uutisia
Mietelmiä ja näkemyksiä Salon kauppalan (kaupungin) tulewasta järjestelystä y.m.
Tori-alue.
Salon kauppalan tori sijaitsee edullisella paikalla kauppalaa, ei ainoastaan sen wuoksi, että se on kauppalan keskustassa, waan myös siksi, että se on joen rannalla. Onneksi on se alue myöskin tarpeeksi laaja suuremmankin kehityksen waralta, ja lisäksi täytyy sanoa, että siitä helposti woi saada hywinkin kauniin alueen, niinkuin kaupungin keskustassa olewalta paikalta sopii waatiakin. Siisteyteen nähden olisi waan aiwan ensi tilassa ryhdyttäwä toimenpiteisiin.
Ensinnäkin pitäisi Isonkadun ja torin wälille laittaa kunnollinen kiwitetty pintawesioja ja tarpeen mukaan muitakin loiwia ojia, jotta tilapäinen sadewesi y.m. pintawesi heti waluisi pois torilta, joka wielä siinä tarkoituksesta olisi punnituksen perusteella ...iperäisesti tehtäwä tarpeeksi m...., joka suunnalle pintaojiin wiettäwäksi kentäksi. Silloin ei siinä tarwitsisi tarpoa kurassa ja liejussa, niinkuin nykyään on laita jokaisen suuremman sateen jälkeen ja erittäinkin syksyin, kewäisin. Waakahuone keskellä parasta ja kauneinta tori-aluetta näyttää liian proosalliselta erittäinkin sen wuoksi, että sen ympäristö aina, wieläpä pyhäisinkin usein on kowin epäsiisti. Ainakin tänä kewäänä näkyy siinä olewan säännöllisesti suuret rikkaläjät ja tunkiot. Tämän wuoksi olisikin täällä, niinkuin muuallakin on tehty, wietäwä tuo waakahuone johonkin syrjäisempään paikkaan. Tästä siirrosta ei olisi mitään haittaa toriliikenteelle, sillä punnitus woidaan aiwan hyvin suorittaa eri paikassa kuin heinäkaupat.
Saman tuomion annamme myös parhaalla puisto-alueella olewalle käymälälle, ja kun joskus päästäisiin niin pitkälle, että kaupungille rakennetaan oma kirkko, niin olisi sille hywin sopiwa paikka siinä missä nyt sijaitsee kauppias Linnan puoti ja kirjakauppa, tai oikeastaan siitä wäähn jokeen päin. kikron ympärille sopisi silloin laittaa puisto. Kun tämä puisto jatkuisi kauppalan kansakouluun asti, niin että molemmat sisarlaitokset, kirkko ja koulu sijaitsisiwat oikeastaan samassa puistossa, toinen toisessa ja toinen toisessa päässä, niin muodotuisi tästä kyllin arwokas ja samalla symboolinen keskusta tulewalle kaupungille, erittäinkin, jos wielä joen rannat sopiwalla tawalla siistitään. Tätä järjestelyä ja suunnitelmaa warten olisi kauppalan, jos se suinkin on mahdollista hinnan y.m. puolesta, koetettawa saada haltuunsa koko se tonttiryhmä, mikä on torin, kansakoulun ja Isonkadun wälillä. Uskallamme wäittää, että tämä tonttiryhmä on kaikessa tapauksessa wastaisuudessa hywin tärkeä kauppalalle, waikka ei sitä syystä tai toisesta kirkon paikaksi ajateltaisikaan. Asiasta ei kuitenkaan tässä yhteydessä sen enempää.
Se alue Kirkkokadun ja Puistokadun kulmauksessa, jota on joskus ajateltu Salon tulewan kirkon paikaksi, on tarkoitukseen aiwan liian ahdas ja sopimaton. Jos Puistokatu, niinkuin luonnollista on, jatketaan täysilewyisenä Isoonkatuun asti, niin eihän siihen kulmaukseen sowi mitään muuta kuin pieni puistikko ja sen keskelle ehkä pieni wirwokemyymälä.
Siis: torilta pois lika ja kura, pois waakahuone ja käymälä, pois koko se wanha rakennusryhmä, jossa m.m. kirjakauppa sijaitsee ja sitten kirkko keskelle kylää. "


Hmm..kauppalan muuttumisesta kaupungiksi puhutaan jo vuonna 1921 ja haave toteutui 1960.


Melkein uusi
Salon Seudun Kunnallislehti 29.4.1921

Torvisoittokunta soittaa
Salon Seudun Kunnallislehti 29.4.1921

Kukkia, kukkia
Salon Seudun Kunnallislehti 29.4.1921

Vappukyytiä kuorma-autoilla
Uusi Aura 30.4.1921
/>

Ruissalon kansanpuisto (ruots. Runsala folkpark), vuoteen 1937 asti Yleinen käytävä (ruots. Allmänna promenaden), on Turun Ruissalossa sijaitseva puisto.


Toukokuu 1921Puukot heiluivat
Uusi Aura 1.5.1921

Rautaiset wanteet
Salon Seudun Kunnallislehti 3.5.1921


Polkupyörät olivat arvotawaraa, joista luwattiin palkkiota löytäjälle.Herttaisen kewäistä
Salon Seudun Kunnallislehti 3.5.1921


"Salo
- Wappua wietettiin Salossa hiljaisesti. Aamulla oli torwisoittoa rantapuistossa ja laulua samassa paikassa, sosialistit tekiwät tawanmukaisen mielenosoitusretkensä kauppalanulkopuolelle, Rauhalinnan alueelle. Illalla oli sitten Palokunnantalolla W. ja U.-seura Wiestin Wappu-iltama, jossa runsaan ohjelman ohella kewätmieli ja kewättunnelma wallitsi. Ilma oli koko päiwän herttaisen kewäinen ja luonto harwinaisen pitkälle kehittynyt wehreydessään, mutta meidän rakas kauppalamme teki monin paikoin kowin arkisen ikäwän waikutuksen, kun kadut ja käytävät oli jätetty siiwoamatta koko pitkän kewään jäleltä."

Säkki maantiellä
Salon Seudun Kunnallislehti 3.5.1921

Nutipää
Salon Seudun Kunnallislehti 3.5.1921

Jauhowarkaus
Salon Seudun Kunnallislehti 7.5.1921


"- Warkaus. Wiime tiistain wastaisena yönä on wäärää awainta käyttämällä tunkeduttu Salossa sijaitsewaan Halikon elintarwikelautakunnan warastohuoneeseen ja wiety sieltä neljä säkkiä wehnäjauhoja, yhteensä 240 kiloa. Warkaista ei eiliseen mennessä saatu wielä selkoa ja asianomaiset owat luwanneet 200 markan palkinnon warkaiden kiinnisaamiseen tarwittawista tiedoista."
Kulkuwuoroja
Salon Seudun Kunnallislehti 7.5.1921


"- Höyrylaiva "Wäster", on aloittanut säännölliset kulkuwuoronsa Salon - Rajalahden ja Salon - Korsniemen wälillä. Laiwa on perinpohjin korjattu ja tarjoo siten yleisölle miellyttäwän matkustustilaisuuden."
Kintaat
Salon Seudun Kunnallislehti 7.5.1921


"Muurla
- Warastetun tawaran kätkemisestä tuomittiin Halikon käräjillä wiime keskiwiikkona työmies Kosti Nurmi Muurlasta 200 mkn sakkoon ja lesken poika Wieno Salminen Uskelasta warastamisesta toteensaatettawasti huoneessa kuritettawaksi. Salminen oli wiime talwena eräältä pihalta Salosta anastanut 80 mkn arwoiset kintaat ja jättänyt ne sitten Kosti Nurmen myytäwäksi, joka tiesi ne warastetuiksi. Nurmi määrättiin laskettawaksi wapaalle jalalle."

Piikkilankaa ja punamultaa
Salon Seudun Kunnallislehti 7.5.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Sakkoja sai
Salon Seudun Kunnallislehti 7.5.1921


"- Rautatiellä ratsain kulkemisesta tuomittiin Halikon käräjillä wiime keskiwiikkona peltiseppä Karl Wiktor Starkman Salosta maksamaan sakkoa 50 mk."
Sitronia
Salon Seudun Kunnallislehti 7.5.1921

Hehtarin ala peltoa
Turun Sanomat 10.5.1921


Opettajan palkkaetuihin kuului myös peltoaLapsilta pääsy kielletty
Salon Seudun Kunnallislehti 10.5.1921

Laiwaliikennettä Salossa
Salon Seudun Kunnallislehti 10.5.1921


"Höyrylaiva Angelniemen kulkuvuorot.
Salosta-Strömmaan joka päivä kello 3.30
Strömmasta - Saloon joka päivä kello 6 ap.
(paitsi sunnuntaisin 4.30 a.p.)
Laiva vuokrataan sunnuntaisin huvimatkoille ja niinä päivinä huvimatkan sattuessa lähtee Salosta klo 7 ip.
Kesä- ja heinäkuussa ulotetaan matka Finbyhyn joka tiistai ja keskiviikkona.
Joka kuukauden ensimäisenä maanantaina ei laiva pannunpuhdistuksen takia lähde Salosta eikä seuraavan päivän aamuna Strömmasta.
Salon Höyryvene Osakeyhtiö."

Paikkoja ja työtä
Salon Seudun Kunnallislehti 10.5.1921

Myydään
Salon Seudun Kunnallislehti 13.5.1921

Urheilua
Salon Seudun Kunnallislehti 13.5.1921


"- Piirin murtomaajuoksukilpailut järjesti W. ja U:seura Wilpas Salossa 5 päiwä tätä kuuta Anisten mäellä. Juostawa matka oli 5-6 km. ja tuloset seuraawat:
I palk. ja mestarinarwon sai W.Santala, Yritys, Perniö.
II palk. A.Aitosela, Weikot, Turku.
III " H.Saarinen, Wilpas, Salo.
IV " R.Kerrola, Weikot.
V " K.Perkonoja, Kisatowerit.
VI " A.Saarinen, Wilpas."

Ja taas wietiin jauhoja
Salon Seudun Kunnallislehti 13.5.1921


"Salo
- Uusi warkausyritys. Wiime lehdessä kerrottiin, että Halikon elintarwikelautak. warastosta warastetut jauhot oliwat löytyneet. Nyt wiime keskiwiikkona, t.k. 11 pwää wasten yöllä yritettiin ne uudestaan warastaa, mutta epäonnistui yritys tällä kertaa. Klo 2 aikaan yöllä oli majatalon omistaja Laine herännyt koiran haukuntaan ja noussut ylös. Ikkunasta huomasi hän erään miehen hiljaa tulewan asemalta päin. Wuoroin mies pysähtyi ja tuli taas wähän matkaa. Tultuaan majatalon kohdalle, meni woro tarkaamaan, josko kadulla oli mitään liikettä. Mitään ei kai näkynyt, koska lähti takaisin asemalle wiewää polkua ja sieltä peltosarkojen yli makasiinin takaa majatalon pihalle, jossa katsoi makasiinin ikkunoista sisään käsillään warjostaen ja sitten awasi owen jollain mukanaan olleella awaimella ja meni sisään. Silloin Laine, joka oli seurannut miehen hommia, lähti ulos revolweri mukanaan. Waras kuitenkin heti kuuli jonkun tulewan ja tuli kiireesti ulos makasiinista ja lähti juoksemaan asemalle päin, Laine perässä. L. ampui 7:män laukausta ja huusi miestä seisahtumaan, luwaten muuten ampua läwitse, mutta woro meni menoaan Laineen häntä saawuttamatta. Takaisin tullessaan soitti L. poliisikamariin ja poliisit lähtiwät asemalle tarkastelemaan, mutta ei mitään enää näkynyt. Woro oli lyhytläntä, mustiin waatteisiin puettu mies ja luultawasti hänellä oli apumiehiä kauempana. Sama mies kai jauhot ensi kerrallakin warasti, koska hänellä oliwat sopiwat awaimetkin."

Ostamaan
Salon Seudun Kunnallislehti 13.5.1921

Urakkahommia
Salon Seudun Kunnallislehti 13.5.1921

Varsinkin äidit
Salon Seudun Kunnallislehti 13.5.1921

Käräjäuutisia
Salon Seudun Kunnallislehti 13.5.1921


"Juttuja Halikon käräjillä.
- Liikkeen aukipitämisestä iltasin liian kauwan tuomittiin Halikon käräjillä wiime sunnuntaina leipurit Jalmari Hursti ja K.Grönlund Salosta kumpikin 100 mkn sakkoon.

- Kohtuuttomien hintojen ottamisesta tuomittiin Halikon käräjillä wiime keskiwiikkona peltiseppä Wihtori Saarni Salosta keinottelulain mukaan maksamaan sakkoa 1000 mk. ja waltiolle hywityksenä 2000 mk. Saarni oli wiime syksynä 50 kilon maitokannista, jotka hänelle itselleen oliwat maksaneet 45 mk 50 p:iä kappale, ottanut myydessään 375 mk. kappaleelta.

- Palweluksesta karkaamisesta tuomittiin Halikon käräjillä wiime tiistaina renki Akseli Tuomisto Halikosta maksamaan sakkoa 150 mk. ja tilallinen Juho Laaksonen samoin Halikosta 300 mkn sakkoon siitä , että oliottanut Tuomiston palwelukseensa. Wielä tuomittiin Tuomisto maksamaan takasin entiselle isännälleen saamansa palkan 100 mk. ja yhdessä Laaksosen kanssa tai kummalla waroja on, oikeudenkäyntikulja 350 mk."


Sakkoja tuli kun piti liikettä illalla liian pitkään auki, myös kohtuuttoman hinnan ottamisesta ja palveluksesta karkaamisesta sai maksaa...


Itse koetelleet
Salon Seudun Kunnallislehti 13.5.1921

Koulujen wäliset
Salon Seudun Kunnallislehti 13.5.1921


"Kansakouluille.
Täten kutsumme kaikkia Salon, Halikon ja Uskelan kansakouluja osaaottamaan järjestämiimme kansakoulujen wälisiin wiestinjuoksukilpailuihin Wilppaan lahjoittamasta pokaalista 10-miehisillä joukkueilla à 60 metriä. Kilpailut owat lauantaina t.k. 14 pnä klo 5 iltapäiwällä eläintorilla Salossa.
W. ja U:seura Wilpas."

Wilkasliikkeisellä paikalla
Uusi Aura 14.5.1921

Huwimatka
Salon Seudun Kunnallislehti 20.5.1921

Kuoleman syy
Salon Seudun Kunnallislehti 20.5.1921


"- Irtolaisen Ida Peltosen kuoleman syy. Kuten aikaisemmin on sanomalehdissä kerrottu, löydettiin wiime kuun 21 päiwä Wähästäjoesta Wallanderin nahkatehtaan läheltä Uskelasta irtolaisnaisen Ida Peltosen ruumis. Kuoleman syytä tutkittaessa Halikon käräjillä ei tullut mitään uusia seikkoja ilmi. Lääkäri arweli hukuttautumisen johtuneen mielenmasennuksesta, kun ruumiissa esiintyi jo kolmannen asteen kuppataudin merkit ja häiriöitä munuaisissa. Kihlakunnanoikeuden lausunnoksi asiassa tuli, että wainaja oli itse hukuttautunut."

Oikeuden lausunto: itse hukuttautunut.


Lammas
Salon Seudun Kunnallislehti 20.5.1921

Kaksi ilmoitusta allekkain
Salon Seudun Kunnallislehti 20.5.1921

Kynä ja paperia mukaan
Salon Seudun Kunnallislehti 20.5.1921

Lehti mainostaa
Salon Seudun Kunnallislehti 20.5.1921

Sokerin jakoa
Salon Seudun Kunnallislehti 20.5.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Wähänkäytetty
Salon Seudun Kunnallislehti 24.5.1921

Puheita ja torvisoittoa
Salon Seudun Kunnallislehti 24.5.1921


"- Suuret Kieltolaki-wuosijuhlat Kärkässä. Sunnuntaina t.k. 29 p. klo 2 i.p. wietetään Salon ja Uskelan eri yhdistysten ja raittiuslautakuntien yhteinen kieltolaki-wuosijuhla, joka on kolmas järjestyksessään. Juhlaan tulee oikein hywä ohjelma, m.m. useita puhujia, torwisoittoa. Ja sitten wielä ajatelkaas, se ihana paikka, Kärkän ranta, johon moottoriweneet ja ehkä mahdollisesti autokin tulewat matkaa wälittämään. Toiwomme, että yleisö muistaa tämän juhlan, saapuen joukolla sinne."
Kellari kauppaan
Salon Seudun Kunnallislehti 24.5.1921

Pääkoppa
Salon Seudun Kunnallislehti 24.5.1921


"Perniö
- Kun lauantaina kaiwettiin Perniön uuden seurahuonerakennuksen perushautoja, n.k. Haagan huwilapalstalla Perniön kirkonkylässä, tuli n. metrin sywyydessä kaiwajan lapioon luita, jotka pääkopan esille tultua huomattiin ihmisen luurangoksi. Pääkoppa on jotenkin kokonaisena säilynyt, m.m. yläleuan seinähampaat owat eheät, samoin alaleuan hampaat. Mitään muinaisesineitä tai muuta, joka selwittäisi hautausaikaa ei ainakaan wielä ole löydetty. Maanlaatu on hiekkaa. - Löydöstä on tehy ilmoitus Suomen Muinaismuistoyhdistykselle."

Tarjouspyyntöjä
Salon Seudun Kunnallislehti 24.5.1921

Vapaa huutokauppa
Salon Seudun Kunnallislehti 24.5.1921

Wilkas woimistelunäytös
Salon Seudun Kunnallislehti 24.5.1921


" - Koulun päätös Salon kauppalan ylemmässä kansakoulussa oli t.k. 19 pnä. - Syyslukukausi koulussa alkoi 16/8 ja päättyi 22/12. Kewätlukukausi alkoi 10/1 ja päättywät 19/5. Oppilaita oli I osastolla 33, II:lla 32, III:lla 34 ja IV :llä 20; yhteensä 119 opp. Päästötodistuksen sai 20 oppilasta.
Tutkintotilaisuudessa oli nähtäwänä oppilaiden piirustuksia, käsitöitä ja wihkoja lehwillä koristetuissa kouluhuoneissa. Paitsi warsinaisia oppitunteja ja eri osastojen lauluja, esittiwät yläosastojen tyttöoppilaat opettaja A. Lampun johdolla wilkkaan woimistelunäytöksen. "

Talousjuustoja
Uusi Aura 26.5.1921


Tehtiinkö Hajalassa juustoakin?Terwaa
Salon Seudun Kunnallislehti 27.5.1921

Sokeria
Salon Seudun Kunnallislehti 27.5.1921

Halwimpiin hintoihin
Salon Seudun Kunnallislehti 27.5.1921

Ruis kukkii
Salon Seudun Kunnallislehti 31.5.1921


" - Ruis kukkii
Lehtemme konttorissa on käyty näyttämässä kukkiwaa ruistähkää. Tähkä on poimittu Uskelan Rauhalan pellolta. Myöskin Halikossa kuuluu ruis kukkiwan useassa paikassa, ja ruusut owat puhjenneet kukkaan, - harwinaista toukokuulla. "

Laiwalla Salosta Kokkilaan
Salon Seudun Kunnallislehti 31.5.1921

Vähäinen kauppa
Uusi Aura 31.5.1921


Vaatimattomasti sanottuKieltolakijuhlat
Salon Seudun Kunnallislehti 31.5.1921


" - Kieltolakijuhlaa wietettiin wiime sunnuntaina Kärkän rannassa, jonne liikettä wälittiwät Salosta Wäster-laiwa ja moottoriweneet. Salon W.P.K:n soittokunta soitteli monta kaunista kappaletta. Terwehdyspuheen piti neiti S.Lind, runon lausui rouwa Mäkinen, juhlapuheita pidettiin kaksi, nimittäin Tyäwäen Raittiusliiton sihteeri Wirtanen ja Suomen Kieltolakiliiton sihteeri Terho. Yleisöä oli juhlaan saapunut kohtalaisesti, siihen katsoen, että muitakin tilaisuuksia oli samana päiwänä paikkakunnalla sellaisia, joihin salolaisia oli kokoontunut."
Kesäkuu 1921Asiaa lääkekasveista
Salon Seudun Kunnallislehti 3.6.1921


"Muutamia suomalaisia lääkekasveja.
E.Lönnrotín y.m. mukaan
Haapa. Nuoret juuret sekä silmikot owat keitewetenä hywiä reumatismiin sekä wertapuhd1stawia. Haawasta wuotaa kewäisin, samoin kuin koiwustakin, hywää mahlaa.
Kuusi. Nuorista kewäällä puhkewista kaswaimista woi walmistaa juomaa samoin kuin männyn kerkistäkin. Pihka on haawoja parantawaa. Neulaset owat hewosten ruuaksi hywin terweellistä.
Saarni. Kuori lääkkeenä asettaa watsan, auttaa matoja wastaan sekä on myös hyödyllinen wilutaudeissa ulostusaineen jälkeen.
Tammi. Kuori pienennettynä liotettuna punawiinassa, käytetään ulkowoiteena reweheymisiin ja peräsuolen putoamiseen. Kielen rampeudessa sekoitetaan tammenlehtiä kurlutusweteen. Lasten rauhaswikoihin ja röhkätautiin on tammenterhoista walmistettu kahwi hywin terweellistä. Tammenlehdistä walmistettua keitewettä käytetään sisällisissä werenjuoksuissa, wilu-, ulko- ja punataudissa.
Tuomi (Metsätuomi). Marjat auttawat punataudissa, sydämet murskattuina umpitaudissa sekä tuomen kuori wilutaudissa."

Alijoen sementtivalimo
Salon Seudun Kunnallislehti 3.6.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Salama tekee tuhojaan
Salon Seudun Kunnallislehti 3.6.1921


"Kisko
Ankara ukonilma Kiskossa.
Wiime sunnuntaina wallitsi Kiskossa ankara ukonilma jommoista ei miesmuistiin ole paikkakunnalla ollut. Rajuilma alkoi iltapäiwällä klo 5 ajoissa salamoiden ja rankkasateella. Warsin uhkaawina kohdistuiwat salaman iskut Toijan sahan lähettywille sijaitsewiin työläisten asuntoihin, joihin salama sähköjohtoja myöten woimakkaasti iski aiheuttaen tällöin 4 tulipalon alkua, jotka kaikki alkuunsa saatiin sammutetuksi sekä lyöden huoneissa olewat tajuttomaksi, jopa 6 a 7 hengelle aiheuttaen palohaawoja. Sitäpaitsi tappoi salama sian, repi hirsiseiniä j.n.e. Ihmiset oliwat luonnollisesti palon ja kauhun wallassa."

Monipalvelua
Salon Seudun Kunnallislehti 3.6.1921

Katuostajat (?)
Salon Seudun Kunnallislehti 3.6.1921

Hinnat laskeneet
Salon Seudun Kunnallislehti 3.6.1921

Polkupyöräkauppa kävi
Salon Seudun Kunnallislehti 7.6.1921

Konttori
Salon Seudun Kunnallislehti 7.6.1921

Sisäänkirjoitus
Salon Seudun Kunnallislehti 7.6.1921

Sokuria ym
Salon Seudun Kunnallislehti 10.6.1921

Vuokrataan
Salon Seudun Kunnallislehti 10.6.1921


Osuuskauppa vuokrasi jopa kuorma-autoja.


Todellinen paratiisi
Uusi Aura 10.6.1921


"- Paratiisi. Harwinainen kylä on Perhon kunnan korkeakangas siinä suhteessa, että siellä ei ole koskaan ollut, niinkuin asukkaat itse wakuuttawat, hallaa, käärmeitä eikä ukkosta, ja kansakoululapset, joissa on 14-wuotiaitakin, eiwät ole koskaan nähneet juopunutta ihmistä."
Ja taas kieltolaki-asiaa
Uusi Aura 10.6.1921


"Rikkomukset kieltolakia vastaan.
Toimenpiteitä wäkijuomain kuljetuksen estämiseksi suunnitellaan.
Hbl:n tietämän mukaan suunnittelee sisäministeri erinäisiä toimenpiteitä wäkijuomain kuljetuksen estämiseksi. Niinpä pitäisi lehden tietämän mukaan kaikki moottoriweneet rekisteröitämän ja warustettaman numerolla.
Hotellit ja rawintolat tulisiwat luokiteltawiksi sekä siirrettäwiksi alempaan luokkaan milloin niiden hawaittaisiin rikkowan kieltolakia."

Tuottajille
Salon Seudun Kunnallislehti 10.6.1921

Hajalaan rakennettiin
Salon Seudun Kunnallislehti 10.6.1921

Soittolava jokirantaan
Salon Seudun Kunnallislehti 10.6.1921


"Salo
Salon kauppalan waltuuston kokouksessa
Palohälytyslaitteen hankkimiseksi kauppalaan myönnettiin korkeintaan 5,000 mk. ja jätettiin sen hankkiminen toimikunnalle, johon walittiin insinööri Fr.Martelin ja molemmat palomestarit.
Soittolawan rakentamisesta jokirantaan, jossa WPK:n torwisoittokunta woisi wapaasoittonsa perjantaisin esittää, herätti kysymyksen waltuusmies A.Tapio. Kun rahatoimikamarin puolesta ilmoitettiin, että kuluwaa kesää warten tarkoituksena on ollut rakentaa wäliaikainen soittolawa ilman kattoa, niin ei kysymys antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin."

Laiwamatka
Salon Seudun Kunnallislehti 10.6.1921


"- Laiwamatkan Hankoon järjestää W. ja U:seura "Wiesti" höyrylaiwa Wästerillä ensi heinäkuun 17 pnä. Matkasta ilmoitetaan tarkemmin wastaisuudessa.
- Huwimatka. Kuten etusiwulla olewasta ilmoituksessa näkyy, tekee Salon-Uskelan suojeluskunta huwimatkan t.k.19 pnä klo 10 a.p. Tuiskulaan. Perillä urheilukilpailuja y.m. - Tietysti kaikki suojeluskuntalaiset perheineen ja Lotat silloin lähtewät liikkeelle."


Laivamatkoille lähdettiin usein Salonjoesta.


Löydetty
Salon Seudun Kunnallislehti 10.6.1921


Rahaa löydetty, olikohan paljon halukkaita perijöitä?


Turuus
Uusi Aura 11.6.1921

Ahto Jylhä
Uusi Aura 12.6.1921

Työ taatusti hyvää
Uusi Aura 12.6.1921

Tauluja, patsaita, kauluksia
Uusi Aura 12.6.1921

Axelsson
Uusi Aura 12.6.1921

Hinnan alennuksella
Uusi Aura 12.6.1921

Hyvin varustettu
Uusi Aura 12.6.1921

Kaupunkitaloja ja huviloita
Uusi Aura 12.6.1921

Sivumyymälät Kirkolla ja Vaskiolla
Uusi Aura 12.6.1921


Missä kohtaa sijaitsi myymälä Kirkolla? Kerro jos tiedät.


Pikkuleipää useampaa lajia
Uusi Aura 12.6.1921

Päivän halvimpiin hintoihin
Uusi Aura 12.6.1921


""
Torin varrella
Uusi Aura 12.6.1921

Tukkisahoja
Uusi Aura 12.6.1921

Hyviä Sillejä, Hedelmiä y.m.
Uusi Aura 12.6.1921

Suosittelee tunnettuja valmisteitaan
Uusi Aura 12.6.1921

Siemen, kukka- ja herkkutavaraliike
Uusi Aura 12.6.1921

A.Jylhä
Uusi Aura 12.6.1921

Eri-ikäisiä porsaita
Uusi Aura 12.6.1921

Kiikalassa
Uusi Aura 12.6.1921

Suositellaan
Uusi Aura 12.6.1921

Apulantoja, väkirehuja
Uusi Aura 12.6.1921

Ensiluokkainen työ
Uusi Aura 12.6.1921

Kihla- ja muistisormuksia
Uusi Aura 12.6.1921

Kuusjoella
Uusi Aura 12.6.1921

Ostaa: Kuusen ja pajun parkkia
Uusi Aura 12.6.1921


Salossa toimi sata vuotta sitten useampi nahka-alan tehdas.


Sekatavarakauppaa
Uusi Aura 12.6.1921

Mänttiä ja Plattia
Uusi Aura 12.6.1921

Hyviksi tunnettuja tiiliä
Uusi Aura 12.6.1921

Onni Hakala
Uusi Aura 12.6.1921

Verkatehtaan kauppa
Uusi Aura 12.6.1921

Siirtomaan tavaroita
Uusi Aura 12.6.1921

Jauhetaan kaikenlaista viljaa
Uusi Aura 12.6.1921
2
Päivän halvimmat hinnat
Uusi Aura 12.6.1921

Valmiita miesten pukuja
Uusi Aura 12.6.1921

Vanhimmassa korjausliikkeessä
Uusi Aura 12.6.1921

Puu- sekä rautasänkyjä
Uusi Aura 12.6.1921

Rakentaa urakalla rakennuksia
Uusi Aura 12.6.1921

Uittovapaata
Uusi Aura 12.6.1921

Öljyä
Uusi Aura 12.6.1921


Salon Kauppa Oy sijaitsi 1950-luvulla Turuntie 3:ssa.


Salon sähkö
Uusi Aura 12.6.1921

Sähkö- ja puhelintarpeita
Uusi Aura 12.6.1921

Suositellaan
Uusi Aura 12.6.1921

Tuoretta hiivaa
Uusi Aura 12.6.1921

Myöskin sankaripatsaita
Uusi Aura 12.6.1921

Edullinen ostopaikka
Uusi Aura 12.6.1921

Pinkopahvia
Uusi Aura 12.6.1921


""
Kahvia ja sikuria
Uusi Aura 12.6.1921

Tukuttain ja vähittäin
Uusi Aura 12.6.1921


Viimeisimpiä tupakkakauppoja Salossa oli Vilhonkadulla, nykyisen Plazan kohdalla ja olikohan kauppiaan nimi Rannikko, kuka muistaa?


Valoa ja voimaa
Uusi Aura 12.6.1921

Rukkasia
Uusi Aura 12.6.1921

Nopeimmin ja onnistuneimmin
Uusi Aura 12.6.1921

Rattaan vietereitä
Uusi Aura 12.6.1921

Seinätilkkeitä
Uusi Aura 12.6.1921

Tuulimoottoreita
Uusi Aura 12.6.1921

Päämyymälä Perniön Kakolassa
Uusi Aura 12.6.1921

Alaan kuuluvia tavaroita
Uusi Aura 12.6.1921

Hewosten hillitseminen
Uusi Aura 12.6.1921


"- Hewosten hillitseminen auton kohdatessa. "Pellervosta" kirjoittaa nimi. Hevosmies:
Usein näkee sanomalehdissä uutisia, joiden mukaan hewoset owat auton wastaan tullessa sitä säikähtyneet ja tuottaneet wahinkoa itselleen ja ajoneuwoissa olijoille. Olen kuitenkin aina saanut hewosen hillityksi siten, että olen ottanut sade- tai päällystakin tai mitä muuta on sattunut mukana olemaan ja kääräissyt sen hewosen pään ympärille. Silloin kun hewonen ei mitään näe, turwautuu se luottawasti ajajaansa eikä loikkaa siwulle tai peruuta auton ohikulkiessa. Olen tällä tawoin hillinnyt monia eri hewosia ja aina hywällä menestyksellä. "

Kuinka woi itselleen syödä hywän luonteen
Salon Seudun Kunnallislehti 14.6.1921


"Kuinka woi itselleen syödä hywän luonteen.
Muutamia wuosia sitten oli eräässä lääkärien kokouksessa Parisissa painostettu wihannesten terweellistä waikutusta ihmisruumiseen. Sitä wain siinä suhteessa, että ne woiwat wielä auttaa ihmistä saamaan hywän luonteen, tietenkin jos walitsee oikeita lajeja. Kokemukset, joita lääkärit tällä alalla owat keränneet, owat lyhykäisyydessä seuraawat:
Peruna - niin selittäwät lääkärit - kehittää ajatuskykyä ja antaa henkistä tasapainoa, mutta sitä ei saisi nauttia liian suurissa määrissä, sillä se silloin edistää welttoutta ja laiskuutta.
Lantut tuottawat hywää mieltä, ja maukkaasti keitetyt lantut owat suositeltawat niille, joita waiwaa alakuloisuus ja riidanhalu.
Pinaatti kehittää tarmoa, kunnianhalua ja tahdonlujuutta.
Ranskan herneet kehittäwät taiteellisia taipumuksia ja runollista ajatuksia.
Walkeat pawut wahwistawat ruumista ja waikuttawat hywin hermoihin. Ne, jotka syöwät paljon walkeita papuja, omistawat joko suuren ruumiinwoiman tai teräwän älyn. Tästä mainitsewat lääkärit esim. m.m. Oskar II:n Henrik Ibsenin. Siis walkeita papuja on suureksi osaksi kiittäminen "Per Gynt'istä" ja "Branb'ista".
Wihreitä herneitä tulee karttaa, koska ne kehittäwät huikentelewaisuutta ja kewytmielisyyttä.
Kukkakaali ja muut kaalit kyllä owat rawitsewia, mutta liian helposti kehittäwät arkamielisiä ajatuksia ja tylsyyttä käsityksessä."

Walekauppa?
Salon Seudun Kunnallislehti 17.6.1921


"Angelniemi
- Eräs kaljaasikauppa. Lokakuun 6 päiwänä 1920 myi laiwuri Josef Sylt Angelniemeltä "Raja" nimisen kaljaasinsa maanwiljelijä Kustaa Aimoselle 60,000 mkn kauppahinnasta. Halikon wälikäräjillä wiime perjantaina waati laiwuri Syltin konkurssipesä, että Kustaa Aimonen welwoitettaisiin luowuttamaan kaljaasi irtaimistoineen takasin konkurssipesälle tai jollei se ole mahdollista, maksamaan korwausta siitä 75,000 mk., koska kauppa ilmeisesti oli walekauppa. Wastaaja wäitti kauppaa todelliseksi. Juttu lykättiin wielä."

Köyhäintalo kuntoon!
Salon Seudun Kunnallislehti 17.6.1921

Pikkuilmoituksia
Salon Seudun Kunnallislehti 17.6.1921

Kielto
Salon Seudun Kunnallislehti 17.06.1921

Vuokrataan
Salon Seudun Kunnallislehti 17.06.1921

Vähän rikoslakia
Salon Seudun Kunnallislehti 17.6.1921


"- Nykyisen kuiwan wuodenajan ja wallitsewan poutasään johdosta kehoit. täten piirin asukkaita noudattamaan mahdollisimman suurta warowaisuutta tulen pitämisessä. Koska useimmat tulipalot kuiwana wuodenaikana syttywät sawupiipusta lähteneestä katolle osuneesta kipinästä, niin lienee paikallaan huomauttaa, että Rikoslaki säätää rangaistuksen myös sille, joka tekee tulen uuniin tai liedelle ja jättää sen hoitamatta tai joka tekee tahi antaa tehdä tulen tulisijalle, jonka hän tietää tulenwaaralliseksi. Tulen waarallisena on warmaankin pidettäwä myös tulisija ja uuni jota ei ole asianmukaisesti nuohottu. Erittäinkin tahdon huomauttaa rangaistuksesta, minkä laki säätää sille, joka kowan tuulen tai poudan aikana sytyttää walkean ulos metsään tai kedolle, sekä sille, joka kowan kuiwuuden tai tuulen wallitessa polttaa kaskea tai kytöä.
Wielä huomattakoon rangaistus, minkä R.laki säätää sille, joka laittomasti jättää kulettamatta arpakapulan joka on pantu liikkeelle miehistön kokoamista warten metsäwalkean sammuttamiseen taikka joka ei sellaista kutsumusta mitä pikimmin noudata, taikka ei tottele sammutustyönjohtajaa taikka luopuu sammutuksesta ennenkuin lupa on annettu. Tämän säädöksen selwitykseksi olkoon mainittu, että tässä piirissä jo kauwan on ollut tapana panna kutsumus liikkeelle puhelimitse, jollainen kutsumus siis kustakin talosta on edelleen lähitaloihin toimitettawa.
J.Wataja."

Ikävä yllätys
Salon Seudun Kunnallislehti 17.6.1921


"Uhkaawa tulipalonalku Salossa.
T.k. 14 p.illalla wähän jälkeen klo 9 huomattiin tulen toistaiseksi tuntemattomasta syystä päässeen irti toht. Koskenhowin Rummunlyöjänkadun warrella Salossa olewan talon kellarikerroksessa. Täältä pääsi tuli lewenemään toht. Koskenhowin asunnon wastaanotto-, työhuoneen ja ruokasalin permannon pehkuihin niin että huoneet täyttyiwät sakeasta sawusta ja sammutustyö oli ylen hankalaa. Kun höyryruisku saatiin kohdistetuksi kellariin ja permantoja rewitty auki sekä wettä waletuksi pehkuihin, saatiin tulen walta wähitellen rajoitetuksi niin ettei se ehtinyt suurempia waurioita aikaansaamaan. Kuitenkin wesi ja lattian repimiset tuottawat huoneille siksi paljon wahinkoa, että niiden kuntoonsaattaminen aiheuttaa tuntuwan wahingon. Kaikki irtain saatiin pelastetuksi.
Tohtori Koskenhowi, joka lähes 3 kuukautta on ollut ulkomaanmatkalla, sattui juuri samana iltana klo 1/2 10 junassa saapumaan Saloon ja oli hänen kodistaan paraillaan riehuwa tulipalo hänelle tietenkin warsin ikäwä yllätys."

Sakkoja tuli taas
Salon Seudun Kunnallislehti 17.6.1921


"Wiinajuttuja Halikon käräjillä
Halikon wälikäräjillä wiime lauantaina tuomittiin kirwesmies Juho Erik Mannerheimo Salosta uusintuneesta luwattomasta wäkijuomain hallussapidosta 500 mkn ja poika Wiljo Mannerheimo lta samassa tilaisuudessa takawarikkoon otettu sotilaskiwääri määrättiin jätettäwäksi järjestyswiranomaisten huostaan."

Onni Hakala ilmoittaa
Uusi Aura 18.6.1921

Muotiliike
Uusi Aura 19.6.1921

Hyvä saalis?
Uusi Aura 21.6.1921


"- Luuli hywänkin saaliin saawansa. Eräänä päiwänä warastettiin Luurinmäen pysäkiltä eräs paketti, joka sisälsi kukkaistutuksiin tarkoitettua - hewosenlantaa."
Suletut on
Uusi Aura 21.6.1921

O.Y.Korpiroju A.B.
Uusi Aura 21.6.1921


"Ensiluokkainen wiinatehdas häwitetty Pöytyällä.
Juhannuswiinat Pöylijokeen.
T.k. 22 p:ää wasten yöllä häwitti Pöytyällä nimismies H.Salowaara poliisikonstaapeli C.Ahon ja muuutamien muiden asiaan innostuneiden awustamana ensiluokkaisen wiinatehtaan, joka sijaitsi Ordenojan kartanon metsässä noin 3 km. päässä kartanosta Yläneellä päin Pöylijoen rannalla.
Tehtaan paikka oli erikoisella taituruudella walittu, osoittaen tehtailijoiden olleen ammattiinsa hywin perehtyneitä, wieläpä oppineita stragiffoja, päättäen siitä millä huolella tehtaan suuret raaka-ainewarastot ja kalusto oliwat kätketyt.
Tehtaassa tawattiin noin 250 litraa mäskiä, jonka häwittäjät kaatoiwat Pöylijokeen. Ensiluokkainen kalusto suurine patoineen tuhottiin perinpohjin. Tehtaassa nähtäwästi aiottiin walmistaa juhannuswiinoja, mutta keskeytyi walmistus poliisiwiranomaisten walppauden takia. Tehtaan omistaa oikea O.Y.Korpiroju A.B., jonka osakkaat owat wiranomaisten tiedossa eiwätkä woine wälttää wähemmän miehisiä loppuselwittelyjä wihreän weran ääressä."

Laiva lähtee Salosta
Salon Seudun Kunnallislehti 22.6.1921

Kemikaliokaupasta makeita manteleita
Salon Seudun Kunnallislehti 22.6.1921

Katsomaan ja kuulemaan
Salon Seudun Kunnallislehti 22.6.1921

Yksityissairaala Saloon
Salon Seudun Kunnallislehti 22.6.1921


"Yksityissairaala perustettu Saloon.
Jo pitemmän ajan on Salossa wallinnut sairaalan puute ollut puheenaiheena, mutta tähän asti on asia jäänyt waan pelkkien puheiden waraan. Mutta nyt meillä salolaisilla ja ympäristön asukkailla on tilaisuus saada potilaamme sairaalahoitoon täällä Salossa, tarwitsematta kuljettaa sairaitamme Turkuun asti. Tohtori Aarne Taren ja sairaanhoitaja rouwa Mörk-Joki owat perustaneet yksityissairaalan, jossa on 9 sairassijaa. Sairaala on kaikin puolin siisti ja kodikas. Se sijaitsee entisessä rouwa Mörk-Joen hermotautisairaalan huoneustossa, joka on tarkoitusta warten perinpohjin uudistettu ja sisustettu ensiluokkaisilla huonekaluilla y.m., niin että se wastaa nykyajan waatimuksia.
Paitsi paikkakunnan yleisen tarpeen kannalta, on tämä laitos erikoisen terwetullut siitä syystä, ettei Turun lääninsairaalassa ole lainkaan sisätauti-osastoa, waan täytyy sielläkin turwautua yksityiseen sairaalaan, jossa tilanahtaus tekee suurta haittaa. On monasti tapahtunut, että kaukaa Kiikalan perukoilta t.m. on tuotu tänne Saloon suuren perheen isä tai joku muu, jota ei ole woitu wiedä Turkuun eikä sijoittaa tännekään, waan on täytynyt kuljettaa henkihiewerissä takaisin. Arwaa sen mitkä seuraukset sellaisesta reisusta owat.
Emme näin ollen saata olla mitä lämpimimmin toiwomatta, että laitoksesta kehittyisi pysywä, wakinainen sairaala, joka waltionawustuksen turwissa jatkaisi siunauksellista waikutustaan tulewiin sukupolwiin.
Sairaalan ekonoomisen puolen hoitaa kokonaan rouwa Mörk Joki toimien samalla ylihoitajattarena. Lisäksi otetaan ainakin yksi kouluutettu hoitajatar. Laitoksen lääkärinä ja johtajana toimii tohtori Aarne Taren. Sikäli kuin tila sallii, saawat kauppalan muutkin lääkärit sijoittaa potilaitaan sairaalaan ja hoitaa heitä siellä aiwan samaan tapaan kuin Turun sairaskodissa on asianlaita.
Maksutkin kuulemamme mukaan koetetaan pitää täällä alhaisempina kuin wastaawanlaisissa laitoksissa muualla, ja niin pian kuin waltionapua saadaan tulee myös ainakin yksi wapaasija köyhiä potilaita warten laitokseen järjestettäwäksi."


REILU 10 VUOTTA AJASSA ETEENPÄIN: Salon kauppala lahjoitti 1933 Salon kartanon alueen rakennuksineen perustettavaa kuntien yhteistä sairaalaa varten. Rakennustoimikunnan johdolla vanhat Salon kartanon rakennukset korjattiin arkkitehdin piirustusten mukaisesti sairaalaksi sopiviksi. Vihkiäisjuhla pidettiin 13.1.1935.
Lähde: Päivi Ylimaa: Salon aluesairaala 1935-1985.


Kauppalanvaltuuston kokouksessa
Uusi Aura 23.6.1921


"Palohälytyslaitteen hankkimiseksi kauppalaan, sellaista kun ei tätä nykyä ole minkäänlaista, esiintoi sen komitean puolesta, joka wiime waltuuston kokouksessa tätä tarkoitusta warten oli asetettu, insinööri Martelin, että hän oli tiedustellut paloapuyhtiö Sammolta neuwoa asiassa, mutta etteiwät siltä taholta olleet woineet neuwoa antaa, waan kehottaneet kääntymään Helsingin ja Turun palomestarien puoleen, jotka oliwat ehdottaneet sähkösireenin hankkimaan Siemens & Shlickiltä, joka oli ilmoittanut sellaisen tulewan maksamaan noin 9,000 mk. Waltuusto päätti kuitenkin toistaiseksi, katsoen sireeniä liian kalliiksi, tyytyä mainitun komitean wäliaikaisiin toimenpiteisiin, jolla se oli hankkinut peltiseppä Sjöbergiltä kaksi torvea, joista toinen on sijoitettuna wapaaehtoisen palokunnan päällikön poliisi S.Säilän luo ja toinen wakinaisen palokunnan päällikön satulaseppä Lindqwistin luo. Jos mainitut torwet eiwät wastaa tarkoitustaan, niin päätettiin sireenin hankkiminen ottaa sitten uudelleen esille."
Lehmät haistoi viinat
Uusi Aura 23.6.1921


"Lehmät löytäneet viinatehtaan Kiikalassa.
Kaksi kuollut "plantin" nauttimisesta.
T.k. 19 pnä metsiä harhaillessaan löysiwät erään talon mullikka ja mäkitupalaisen lehmä Kiikalan pitäjän Wähästä Hirwelästä Poikkiojan talon metsästä wiinatehtaan, jossa oli eräässä astiassa warastossa "planninkia", jota eläimet nauttiwat sillä seurauksella, että molemmat kaatuiwat paikalle kuolleina. - Tehdas on nyttemmin takawarikoitu ja sen omistajat wiranomaisten tiedossa."

Suuri huutokauppa
Salon Seudun Kunnallislehti 28.6.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Valtameren takainen kauppa
Suomen Kuvalehti 16/1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Heinäkuu 1921Mietteitä ja näkemyksiä
Salon Seudun Kunnallislehti 1.7.1921


"Mietteitä ja näkemyksiä Salon kauppalan tulewasta järjestelystä.
Eläintori, urheilukenttä ja yhteiskoulun tontti-alue
Wiime kirjoituksessa käsittelimme lyhyesti Salon kauppatori-alueen järjestelyä ja sen yhteydessä olewia seikkoja. - Waikka tällaisista "näkemyksistä" tuskin lienee suoranaista käytännöllistä hyötyä, niin esittelemme tässä edelleen niitä yllämainituista asioista eli alueista, koska ne kuitenkin tarjoawat jonkunlaisia uusia näkökohtia ja antawat aihetta wertailuun ja sen kautta ehkä johtawat perusteellisempaan harkintaan, ennenkuin asioista lopullisesti päätetään.
Eläintori, joka samalla toimittaa nykyään urheilukentän wirkaa, olisi muuten jokseenkin sopiwassa paikassa, mutta se sijaitsee liian lähellä yhteiskoulua, häiriten warsinkin markkinain aikana koulun toimintaa siihen määrään, että siellä ei silloin lainkaan woida työskennellä. Kun wastaisuudessa woi tulla lisää tilaisuuksia, jotka olisi parempi suorittaa wähän loitommalla koulusta ja kun muutenkin kauppalan laajetessa tarwittanee tori-aluetta myöskin länsipuolella jokea, niin olisi ajoissa ajateltawa uutta eläintorin paikkaa sielläpäin, ennenkuin ennätetään rakentaa sopiwat alueet liian täyteen.
Erittäin sopiwa uuden torin paikka olisi mielestämme Annankadun warrella se rakentamaton alue, joka sijaitsee mainitun kadun ja Joensuun tien wälillä. Tästä saisi tarpeeksi suuren markkina- ja näyttelykentän tulewiakin aikoja silmälläpitäen ja sillä on m.m. se suuri etu, että se sijaitsee lähellä rautatienasemaa ja tawaratoimistoa.
Urheilukentälle olisi myös ajateltawa oma rauhoitettu paikkansa, tarpeeksi eristettynä liikenteestä, mutta kuitenkin mahdollisimman lähellä, kauppalan wälittömässä yhteydessä. Sellainen paikka olisi meillä Salossa n.s. Mököistenmäki taikka sen lähellä olewa pelto. Juhlallisin urheilukenttä saataisiin Mököistenmäen kauppalan puoleiselle rinteelle, jos siihen waan woitaisiin raiwata kyllin suuri alue tasaista maata. Sieltä on kaunis näköala alas kauppalaan ja kentän yläpuolelle, - mikä ihana amfitaterillinen katsomo siihen saataisiinkaan yleisöä warten, ja wielä lisäksi kaunis kesärawintola pawiljonkeineen y.m. laitoksineen. Niinpä sinne mäelle sopisi esim. tenniskenttä, keilarata y.m. , niin että siitä tulisi oikea urheilun tyyssija, s.o. Salon urheilupuisto.
Mutta mihin jäisi nykyinen eläintori-urheilukenttä, kysyttäneen ihmetellen. Tässä johdumme tämän kirjoituksen ala-otsikon kolmanteen kohtaan.
Yhteiskoulumme on melkoisesti laajentunut, ei ainoastaan sen kautta, että se on tulossa täysiluokkaiseksi, yliopistoon johtawaksi oppilaitokseksi, waan myös siten, että siihen on täytynyt tilanahtauden wuoksi perustaa rinnakkaisluokkia jo kahdelle alimmalle luokalle. Ottaen huomioon Salon ympäristön laajan, tiheäänasutun ja kehittyneen maakunnan, täytyy tulla siihen käsitykseen, ettei tuo mainittu yhteiskoulun laajennus ole tilapäistä laatua ja ettei se wielä tähänkään pysähdy. Tämän wuoksi olisi aiwan wälttämätöntä saada koulun tontti-alue myöskin wastaawassa suhteessa laajennetuksi. Nykyinen eläintori tarjoaa siihen ylempänä mainituilla edellytyksillä erinomaisen tilaisuuden. Ei tarwitse muuta kuin kierrättää Torikatu kauppalan kaiwojen läheltä Sairashuoneenkadun päähän ja siten eläintorista leikattu híukan kolmiomainen kappale liittää yhteiskoulun nykyiseen tonttiin. Kaiwojen ympärille muodostettaisiin pieni "kaiwotori" ja muunnos nykyisestä eläintorista, nim. Salmen rantamat järjestettäisiin puistoksi Wähäjokea eli "Salmea" myöten.
Ehdotuksemme sisältää siis lyhyesti sanottuna:
1) että kauppalalle muodostettaisiin uusi, kunnollinen eläin- ja näyttelytori Annankdun ja Joensuun tien wäliselle alueelle.
2) että urheilukenttä perustettaisiin sopiwaan paikkaan Mököistenmäen seuduille ja
3) että yhteiskoulun tonttia laajennettaisiin, yhdistämällä siihen osa eläintoria. "


Tämä sivuston ylläpitäjää kummastutti, kun ylläolevan tekstin yhteydessä ei mainita lainkaan kirjoittajaa tai kirjoittajia...


Kesäjuhlat
Salon Seudun Kunnallislehti 1.7.1921

Rakentamisen uutisia
Salon Seudun Kunnallislehti 8.7.1921


"Rakennustoimintaa Salossa.
Kalliista ajasta huolimatta on Salossa nykyään uutisrakennuksia tekeillä melko runsaasti. Seuraawassa pieni kiertokäynti eri rakennustyömailla.
Kun astelemme Itäistä siltakatua kauppalan keskustaan päin, kohtaamme paikan, jossa kahden puolen katua wastakkain ollaan wilkkaassa rakennushommassa. Toinen niistä on satulaseppä Lindqwistin kaksikerroksinen liike- ja asuinrakennus, joka muurataan tiileistä ja tehdään muuten kaikin puolin kunnollisesti ja ajanmukaisesti. Kustannusarwio nousee yli 200 tuhannen markan.
Toisella puolella katua rakennuttaa kauppias K.Wuori uutta, laajempaa myymälähuoneustoa, jonka alle tulee koko huoneuston alan suuruinen kellari. Tämä rakennusyritys on sangen terwetullut warsinkin kaikille maidonostajille kauppalan itäosassa, sillä juuri ahtaus wallitsee kauppias Wuoren nykyisessä myymälässä, eikä siinä ole kunnollista maidon säilytyspaikkaa. Uusi myymälä tulee poistamaan nämä molemmat puutteellisuudet.
Siirrymme sitten Torikadun ja Isonkadun kulmaan, huonekalukauppias J. Poutasen tontille, jossa kohoaa parhaillaan melkoisen suuri kaksikerroksinen puurakennus. Alakertaan tulee herra Poutasen asuntohuoneusto ja myymälä ynnä pakkaushuone ja yläkertaan warasto- ja näyttelyhuoneusto. Rakennus tulee näyttämään aika hauskalta suurine näyteikkunoineen ja peltikattoineen, niinkuin sopiikin tällaisella arwokkaalla paikalla torin warrella.
Salmen toisella puolella Joensuun maalla rakennuttaa tehtailija Leino uutta kaksikerroksista asuinrakennusta tehtaittensa työwäestölle. Rakennukseen, jonka kivijalkakerros on kokonaan kellareina, tulee alakertaan neljä parihuoneustoa mukawuuksineen ja yläkertaan niinikään neljä samallaista huoneustoa. Tämä nyt piakkoin walmistuwa rakennus on kaksoissisar samalle alueelle wiime kesänä walmistuneelle hra Leinon samaan tarkoitukseen laittamalle rakennukselle. Näiden rakennusten kustannusarwio tekee yhteensä noin Smk. 800,000 mk.
Toisella puolella kauppalan, joen länsipuolella näemme kaksi suurempaa rakennusyritystä, nimittäin Salon seudun Osuusmeijerin sikalan ja Lounais-Suomen Osuusteurastamon nawettarakennuksen.
Sen jälkeen, kun meijeriä wiime syksyn ja talwen aikana laajennettiin ajanmukaisella juustonwalmistusosastolla, tuli yhä tarpeellisemmaksi perustaa meijerin yhteyteen suurempi sikala, koska meijerijätteitä, etupäässä heraa ei saatu muuten sopiwasti käytetyksi eikä myydyksikään. Nyt wiime kuun aikana ryhdyttiin sitten toteuttamaan tuota jo pitemmän aikaa puheenaollutta sikalahommaa. Rakennustontiksi ostettiin maanwilj. J.L.Kotikoskelta noin 1 ha suuruinen peltoalue läheltä meijeriä. Piirustukset tilattiin rakennusmestari Tourulta ja sikala annettiin urakalla tehtäwäksi rakennusmestari R.S.Alijoelle Salosta Smk. 262,000:- urakkasummasta. Laitos on suunniteltu aluksi 200 sikaa warten, mutta ottamalla huomioon mahdollisen laajennuksen myöhemmin, jopa kaksinkertaiseksi alkuperäisestä suuruudestaan.
Osuusteurastamolla on jo pitemmän ajan kipeästi kaiwattu eläinten säilytysnawettaa. Kun wähänkin suurempia lähetyksiä teuraseläimiä saapuu samaan aikaan, täytyy niitä ennenkun ehditään teurastaa, säilytellä pitkin nurkkia ja taiwas alla pihamaalla. Myöskin lannan säilytyspaikka on tähän asti ollut mitä alkeellisinta laatua. Nämä epäkohdat poistuwat tämän kuun aikana walmistuwan uudisrakennuksen kautta, johon tulee nawetta 18 lehmälle, sikakarsina, talli, säilytyswaja, leipomo- ja pesutupa, suolien pesulaitos ja hywä "lantaruuma" sekä käymälä. Rakennus walmistetaan sementtitiileistä ja tulee maksamaan 80,000 markkaa, urakoitsijana rakennusmestari O.Salomaa Salosta.
Koulukalusto O.Y. rakennuttaa sementtitiileistä 15 m. pitkän ja 10 leweän uudisrakennuksen, johon tulee paja ja työwäen ruokailuhuone y.m. alakertaan sekä asuinhuoneita yläkertaan.
Sokeritehtaalla jatketaan tehtaan päärakennusta noin kolmanneksella entiseen werraten, joten kustannusarwiokin tänä kauhean kalliina aikana nousee tietysti huikeisiin summiin. Tämän suurisuuntaisen rakennuksen lähempi selostaminen waatisi eri lukunsa, joten siwuutamme sen tässä waan näin lyhyesti mainitsemalla.
Edellä mainittujen lisäksi on Salossa, kun esikauppalakin oteaan huomioon, wielä useita yksityisiä asuinrakennuksia tekeillä: mainittakoon waan esim. nahkuri Wallanderin jokseenkin komea, huwilamallinen rakennus, joka kohta walmistuu Salmen rannalla Karjaskylän puolella.
Uhkaawan työttömyyden johdosta ja muutenkin tällaisena aikana, jota nykyään eletään, on annettawa erikoinen tunnustus niille henkilöille ja liikkeille, jotka uskaltawat ryhtyä rakennusyrityksiin, siitäkin huolimatta, waikka waltiowallan taholta on wiime aikoina kohdeltu huonosti rakennusten omistajia. "

WPK:n kesäjuhlat Kärkässä
Salon Seudun Kunnallislehti 12.7.1921


"- Salon W.P.K:n suuri kesäjuhla wietettiin Kärkässä wiime sunnuntaina tawanmukaisella monipuolisella ohjelmalla, jossa huwipuoli oli woimakkaasti edustettuna. Juhlaa suosi kaunis ilma, waikka wähän ennen sen alkamista näytti hywinkin uhkaawalta, kun alkoi sataa ripeästi. Wäkeä oli runsaasti saapuwilla ja rahaa kertyi bruttotulona noin Smk. 15,000."
"Jos sydän sulla puhdas on"
Uusi Aura 14.7.1921


"Hajala.
Hajalan Osuuskauppa wietti kesäjuhlaa t.k. 10 p. Kaunelan mäellä. Kansaa oli juhlaan kerääntynyt runsaasti. Juhla aloitettiin "Osuustoiminta laululla", jonka jälkeen op. Hinka piti terwehdyspuheen terottaen kaupan jäsenten mieliin uskollisuutta omaa liikettään kohtaan.
Kun wälillä oli nautittu wirwokkeita niin piti op. Ahokas sen jälkeen juhlapuheen osuustoiminnan taloudellisesta ja kaswattawasta merkityksestä.
Rattoisaa seurustelua, pilapuheita kuuntelemalla ja wirwokkeita nauttimalla jatkettiin juhlaa klo 6 i.p., jolloin ulkoilmajuhla lopetettiin yhteisesti laulamalla: "Jos sydän sulla puhdas on".
Tämän jälkeen mentiin suuremmoisessa juhlakulkueessa Kaunelan mäeltä jatkamaan juhlaa työwäen "Torpalle", jossa esitettiin sangen hauskasti pikkunäytelmäkappale "Toppakahwia" ja kaunis kuwaelma "Usko, Toiwo ja rakkaus".
Juhlista oli ollut kaupan nuoremmille jäsenille paljon puuhaa ja waiwaa, mutta paljon hywää ja kaunista he oliwat myös aikaan saaneet. Tästä kiitos heille ja erittäin "Juhlamenojen ohjaajalle"!"


Kummalliset kesäjuhlat kun ei tansseista puhuttu mitään..


Uusi kauppa Hajalaan
Salon Seudun Kunnallislehti 26.7.2021

Vaatepaketti kadonnut
Uusi Aura 29.7.1921


Missäköhän tämä majatalo sijaitsi?


Rojutehtaasta metsäpalo
Uusi Aura 31.7.1921


"Rojutehdas sytyttänyt metsän palamaan Halikossa.
Wiime torstaina klo 1 päiwällä alkoi sankka sawu tunkeutua tuulen mukana Mätikön yksinäistilalle, jolloin mainitusta talosta riennettiin tulipalopaikkaa etsimään ja sen waltaa ehkäisemään, koska muuten, jos tuli olisi sawun mukana edennyt, olisi se Mätikön talonkin niellyt. Tulen riehuntapaikka löydettiin noin parin kilometrin päästä Kirjalan metsästä. Ryhdyttiin tarmokkaisiin ehkäisy- ja sammutustoimenpiteisiin, jotka onnistuiwat hywin, kun apuun riensi suuria kansanjoukkoja lähiseuduilta. Tulen walta oli jo noin parin tunnin ponnistusten jälkeen woitettuna. Kun sitten ruwettiin etsimään ja tarkastelemaan tulen irtipääsysyitä, löydettiin rojutehtaan jätteitä, m.m. keittämispaikka, wedenottokohta, saawi, härkin j.n.e. Perjantaina löydettiin wielä kuusenhawuilla peitettyä rankkia.
Ei riitä enää Wiron wiinakaan, waan perustetaan uusia "korpitehtaita". Kyllä poliisiwiranomaisilla on taas tässäkin uusi, waikea työmaa, jossa ei ole niinkään wähän jalkawaiwoja, kun ihmisillä itsellä ei enää ole kunniallisuutta ja raittiusmieltä."


Suomessa oli voimassa alkoholijuomia koskeva kieltolaki vuosina 1919–1932. Tänä aikana Suomessa ei saanut myydä, eikä itse valmistaa alkoholijuomia. (Wikipedia)


Elokuu 1921Aikansa Herz
Salon Seudun Kunnallislehti 2.8.1921

Weroa maksava kysyy
Salon Seudun Kunnallislehti 2.8.1921


"Awoin kysymys Uskelan kunnallislautakunnan herra Puheenjohtajalle.
Allekirjoittanut pyytää wastausta seuraavaan kysymykseen:
Onko totta, että kunnan kunnalliskodin nawetan lattian teko on annettu urakoitsijalle, jolla on ollut kaikkein korkein waatimus ja jos on, niin minkä perusteella on näin menetelty?
Weroa maksawa kuntalainen."


En vastausta tähän löytänyt ainakaan elokuun lehdistä...


Edullisin ja halwin
Salon Seudun Kunnallislehti 2.8.1921


Elokuussa 1921 ilmestyneistä Kunnallislehdistä suurin osa oli vain 2-sivuisia, ei paljoa ilmoituksia, eikä myöskään paikallisia ilmoituksia...


Kuokkamiehiä
Salon Seudun Kunnallislehti 12.8.1921

Puhelinnumero helppo muistaa
Salon Seudun Kunnallislehti 12.8.1921

Karkuun auton peljättämänä
Salon Seudun Kunnallislehti 12.8.1921

Kadotettu
Salon Seudun Kunnallislehti 12.8.1921

Lukkari-urkuri valittu
Salon Seudun Kunnallislehti 12.8.1921


" - Wiime sunnuntaina toimitetussa Halikon lukkari-urkurin waalissa sai enimmät äänet kanttori Woltter Blomberg, Turusta"

Onkohan tämä sama Voltter, joka tunnettiin Ajoniemenä vielä 1960-70 -luvulla?


Suosittuja varastamisen kohteita jo silloin
Salon Seudun Kunnallislehti 16.8.1921


" - Polkupyöräwarkaus Uskelassa. Wiime sunnuntaina warastettiin jumalanpalweluksen aikana Uskelan kirkon lähellä sijaitsewasta hewostallista maanwilj. Juho Järwelältä hywänpuoleinen polkupyörä, jonka hän oli jättänyt talliin siksi ajaksi kun wiipyi kirkossa. Warkaasta ei toistaiseksi ole tietoa. Muuten on yllämainitusta paikasta aiwan wähän ajan sisällä häwinnyt 8 polkupyörää, joka osottaa warkaiden rohkeuden waan kaswaneen, kun pahat työt tähän asti owat onnistuneet. Toiwottawasti polkupyöräin omistajat nyt jo rupeawat olemaan warowaisempia pyöriensä suhteen ja katsowat niille warman säilytyspaikan."
Osuuskaupan mylly
Uusi Aura 16.8.1921


"Uusi myllylaitos Saloon.
Salon seudun osuuskauppa rakennuttaa sellaisen.
Salon seudun osuuskaupan hallintoneuwoston kokouksessa wiime lauantaina päätettiin rakennuttaa myllylaitos yhdellä kiwiparilla liikkeen omistamalle tontille lähellä rautatieasemaa Salon kauppalassa. Mylly tulee tehtäwäksi yksinomaan liikkeen omaa jauhatustarwetta warten ja tulee se toimintansa aloittamaan niin pian kuin tarwittawat laitteet saadaan asianmukaiseen kuntoon. Mylly sijoitetaan mainitulla tontilla jo löytywiin rakennuksiin, joihinka tehdään waan tarpeen waatimat muutokset.
>Myllyn rakentaminen aiheutuu lähinnä siitä syystä, että liikkeen tähänastiset jauhatukset muualla owat tulleet siksi kalliiksi, että on katsottu niillä kustannuksilla kannattawan hankkia oma myllylaitos."

Rahavarkaus
Uusi Aura 16.8.1921


" - Rahawarkaus Salossa. Wiime lauantaina warastettiin Salossa Jalosen talossa asuwalta maalari Fredrik Saariselta rahaa 600 mk., jotka oliwat sijainneet lompakossa takin taskussa, takin ollessa lukitussa kaapissa. Maalari Saarisen kanssa asuu huonetowerina pari muuta maalaria ja owat kaikkien waatteet olleet samassa paikassa, jonne he kukin pääsiwät. Kuka warkauden on tehnyt, ei kuitenkaan tiedetä. "
Runoilija?
Salon Seudun Kunnallislehti 16.8.1921

Rehellisyys maan perii
Salon Seudun Kunnallislehti 19.8.1921

Mellastajat
Salon Seudun Kunnallislehti 19.8.1921


"- Mellastusta kahwilassa. Wiime tiistaina i.p. saapui Lindbergin kahwilaliikkeeseen Salossa Itäisen Siltakadun warrella kolme päihtynyttä korttipeluria, jotka säädyttömyyksiä puhuen ja omistajaa rewolwerilla uhkaillen pitiwät kowaa melua ja häiritsiwät rauhaa, jonka wuoksi paikalle oli kutsuttawa poliisi, joka "kamariin" korjasi kaksi räyhääjää, kolmannen, pääpukarin päästessä kuitenkin poliisin käsistä karkuun. Miehet oliwat poliisille jo entuudestaan tunnettuja. "
Koulut alkoivat
Salon Seudun Kunnallislehti 19.8.1921


" - Syyslukukausi Kihisten kansakoulussa alkaa huomenna lauantaina klo 10 a.p. Kaikkien kouluun tulewien on silloin saawuttawa."
Uuno Eskolan taidetta
Uusi Aura 19.8.1921


"Taidenäyttely Salossa.
Taiteilija Uno Eskola
awaa lauantaina t.k. 20 pnä taidenäyttelyn, pääasiassa wesiwärimaalauksia, joista suurin osa on tämän kesän tuotteita.
Kun taiteilija taas ulkomaisen matkansa jälkeen nyt esiintyy omalla näyttelyllään, rientänewät salolaiset kehottamattakin tutustumaan taiteilijan wiimeaikaiseen työhön ja samalla ostamalla jonkun taulun tukemaan hänen pyrintöjänsä.
Näyttely sijaitsee asioitsija Joutsenen ent. liikehuoneistossa ja on se awoinna klo 11-7 päiwittäin. "

Sähkön hinta
Salon Seudun Kunnallislehti 26.8.1921


Laskepa tuosta, mitä taloutesi sähkön hinnaksi tulee...:))


Ja tällainenkin koulu
Salon Seudun Kunnallislehti 26.8.1921

Tehdas tuhottu
Uusi Aura 26.8.1921


"Wiinatehdas hävitetty Salossa
Kun Uskelan raittiuslautakunnan puheenjohtajan Kaarlo Tuliniemen ja poliisi Emil Ylitalon tietoon oli tullut, että wiinatehdas oli käynnissä lähellä Salon kauppalaa Moision Meritalon maalla huwilanomistaja Kalle Lehtiniityn talossa, käwiwät he wiime keskiwiikko-iltana klo 12 ajoissa tarkastusmatkalla siellä ja löysiwätkin "tehtaan" keittiöstä, jossa korpiteollisuutta oli harjoitettu. Tehtaan koneiston ja raaka-aineet noin 20 litraa "plonttia" korjatttiin talteen. Tehtailijalle, joka myönsi wiinaa keittäneeensä, annettiin haaste kihlakunnan oikeuteen wastaamaan wiinan keittämisestä. Hänen liikekumppaninsa työm. Juho Koskinen Kiikalasta sai haasteen wiinan myymisestä."


Lue kuinka mukavilla sanoilla toimittaja tästä teollisuuden haarasta kertoo.


Vailla äänioikeutta
Uusi Aura 27.8.1921


"Poissaolosta asewelwollisuuskutsunnasta tuomittiin Halikon wälikäräjillä sahantyömies Oskar Edward Kari Halikon Pajulasta 5 päiwän päiwäsakkoon (a 15 mk.) ja olemaan 1 wuoden wailla waltiollista ja kunnallista äänioikeutta."
Joutolainen pidätetty
Uusi Aura 28.8.1921


"Varas pidätetty Salossa.
Wiime perjantaina pidätettiin Salossa kaupp. A.Kirwelän pihalla joutolainen Lauri Santanen, kotoisin Eurajoen pitäjästä Irjanteen kylästä, joka mainitusta paikassa kauppaili melkein uutta miehen polkupyörää 800 mksta. Kun epäilystä heräsi siitä, että mainittu pyörä oli warastettu, otettiin asiasta myyjältä lähemmin selwää, joka tunnusti pyörän warastaneensa Raumalta. Tutkittaessa miestä lähemmin löydettiin hänen taskuistaan myöskin browning-revolveri, joka oli täydessä latauksessa, sekä myöskin patruunia. Sekä rewolwerin että patruunat wäitti mies ostaneensa. Hänet pidätettiin ja jätettiin Salon wanginkuljettajan huostaan."

Munista ja voista
Salon Seudun Kunnallislehti 30.8.1921

Automobiilien järjestysmiehen virasta päättäminen
Uusi Aura 30.8.1921


"Salon kauppalan valtuuston kokouksessa
eilen illalla käsiteltiin ja päätettiin seuraawat asiat:<
Raittiuslautakunnan jäsenyydestä myönnettiin puuseppä Ahto Jylhälle tekemästään pyynnöstä ero. Sensinjaan hänen anomustaan saada ero myöskin waltuuston jäsenyydestä ei otettu huomioon. Hänen sijaansa raittiuslautakuntaan walittiin opettajatar Aino Lampo.
Yhteiskoulun wanhempain neuwostoon ensi 3-wuotiskaudeksi walittiin uudelleen rouwat Anna Kanerwo ja Aino Laine, pankinjohtaja H.Rantanen, waratuomari H.Tuomaala ja eläinlääkäri H.S.Jääskeläinen.
Oppiwelwollisuuslaki. Siksi komiteaksi, joka tulee suunnittelemaan oppiwelwollisuuslain täytäntöönpanoa Salon kauppalassa ja laatimaan oppiwelwollisuuslain edellyttämän ohjesäännön, walittiin kansakoulujohtokunta.
Automobiilien järjestysmiehen wirka, jonka hoitajan tulee olla asiantuntewa ja walantehnyt henkilö, päätettiin asettaa. Järjestysoikeus tulee tämän wirkamiehen asettamaan.
Palkankorotusasia. Kunnallisen ammattientarkastajan K.W.Tuliniemen palkka päätettiin korottaa 100 mksta 200 mkaan kuukaudessa wiime heinäkuun alusta lukien."


- Mitähän Automobiilien järjestysmiehen tehtäviin kuului?
- Saipa ammattientarkastaja pienen palkankorotuksen.


Syyskuu 1921Faneria
Salon Seudun Kunnallislehti 2.9.1921

Kahvikauppa
Salon Seudun Kunnallislehti 2.9.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Taudintapauksia
Salon Seudun Kunnallislehti 2.9.1921


Lavantauti oli sata vuotta sitten vielä melko yleinen tauti.


Margariiniako?
Salon Seudun Kunnallislehti 6.9.1921

Koulutarpeita ym
Turun Sanomat 6.9.1921

Liian suuria voittoja
Uusi Aura 6.9.1921


"Salon raakasokeritehdas saanut liian suuria voittoja
Oikeuskansleri määrännyt toimeenpantavaksi tutkimuksen
Aikoinaan teki elintarvikeministeriö Salon raakasokeritehtaan kanssa sopimuksen sokerin walmistamisesta waltiolle. Sopimuksen mukaan oli yhtiön määrä saada, paitsi 6 prosenttia osakepääomalle, niin suuren korwauksen waltiolle toimitetusta sokerista, että Salon raakasokeritehtaan perustamiskustannukset woitaisiin kuolettaa kolmessa wuodessa. Sittemmin sai yhtiö oikeuden wapaasti myydä sen sokerin, mitä waltio ei tarwinnut.
Kuitenkin ilmoitti elintarwikeministeri kauppa- ja teollisuusministeriölle, että yhtiö oli ylittänyt waltuuksiaan ottamalla sokeristaan kutakuinkin saman hinnan kuin waltio n.s. ylellisyyssokerista. Asian johdosta toimeenpannussa tutkimuksessa käwi selwille, että yhtiö yhden wuoden kuluessa oli kuolettanut 2/3 Salon raakasokeritehtaan perustamiskustannuksista. Nyttemmin on oikeuskansleri määrännyt, että kahden walantehneen tilintarkastajan on tarkastettawa yhtiön tilit. "

Kartanoon töihin
Turun Sanomat 7.9.1921

Hakukelpoisten haettavaksi
Uusi Aura 8.9.1921

Kielto
Salon Seudun Kunnallislehti 9.9.1921

Majatalon taksat
Turun Sanomat 9.9.1921


"Kyytilaitos.
Halikon kihlakunnan edustajakokous ehdottaa korotuksia.
Tiistaina Salossa pidetyssä Halikon kihlakuntaan kuuluwain kuntain edustajain majatalokokouksessa päätettiin ehdottaa majatalot ja kyytiasemat edelleen sijoitettaviksi samoihin paikkoihin. Samaten päätettiin esittää matkustajien tarpeiksi warattujen huoneitten lukumäärän pitämistä ennallaan. Kunkin majatalon kyytiwelwollisuus hywäksyttiin samaksi kuin tähänkin asti. Odotusaika ylimääräisissä kyydeissä hywäksyttiin määrättäwäksi 2 tunniksi. Kyytimaksut ehdotettiin korotettawiksi arkipäiwinä 2 markkaan kilometriltä sekä pyhäpäiwiin ja yöaikaan 50 %:n korotus. Odotusmaksu kultakin täydeltä puolelta tunnilta ehdotettiin määrättäwäksi 3 markaksi. Majatalossa noudatettawan taksan hinnaksi ehdotettiin: yösija 12 mk, ruoka-ateria 12 mk, 100 grammaa voita 4 mk, 1 kilo kuiwaa leipää 5 mk, 1 muna 2 mk, litra perunoita 60 p, kuppi kahvia 2 mk 50 p, litra piimää 1 mk, 1 kynttilä 3 mk, litra kauroja 1 mk 25 p, 1 kilo heiniä 2 mk, litra ohria 1 mk 50 p ja lyhde olkia 3 mk."


Vuoden 1920 alusta voimaan astuneen kyytilain mukaan kyytilaitoksen järjesti Suomessa pääasiallisesti valtio.
Lain mukaan Suomessa piti matkustajien ja postin kuljetusta varten olla tarpeelliset kyytilaitokset, jotka olivat joko kestikievaritaloja, kyytiasemia tai kyytipysäkkejä. Ne erosivat toisistaan niillä tarjottujen palvelujen mukaan. Matkustajan tuli maksua vastaan saada:
-kestikievaritalosta varsinainen ja ylimääräinen kyyti sekä majoitus ja ravintoa,
-kyytiasemalta varsinainen ja ylimääräinen kyyti, sekä
-kyytipysäkiltä ylimääräinen kyyti.
Kyytilain kumoamisen myötä lakkautettiin vuonna 1955 viimeiset silloin vielä toiminnassa olleet neljä kestikievaria Korppoossa, Houtskarissa, Kangaslammilla ja Enontekiöllä.
Lähde: wikipedia.org
Raittiudenwalwoja Saloon
Turun Sanomat 14.9.1921


"Kieltolain walwonnan tehostaminen.
Salon seudun walitusjärjestöt muodostawat erityisen renkaan tarkoitusta warten.
Wiime sunnuntaina Salossa Salon ja sen lähiseudun walistusjärjestöjen ja raittiuslautakuntien yhteinen kokous kieltolain walwonnan tehostamisesta ja tehtiin periaatteellinen päätös, että Salon seudun walistusjärjestöjen kesken muodostetaan rengas, joka ottaisi tehtäwäkseen huolenpidon kieltolain noudattamisesta lähinnä omien jäsenten keskuudessa. Myöskin tulisi renkaan tehtäwäksi kieltolakiwalistuksen lewittäminen. Asia alistettiin eri seurojen harkittawaksi ja lähetetään niille asiaa koskewa kirjelmä sekä ehdotus renkaan ohjesäännöksi.
Edelleen päätettiin lähettää Salon seudun raittiuslautakunnille kehotus, että ne lähettäisiwät Salon markkinain ajaksi raittiudenwalwojan Saloon. Sitäpitsi päätettiin huomauttaa Salon järjestysmiehelle, että hän walwoisi pontewammin alaisiaan poliisiwiranomaisia kieltolain noudattamisesta."

Mäen koulu
Salon Seudun Kunnallislehti 16.9.1921


"Waskion Mäen kansakoulu Halikossa wihitään tarkoitukseensa pienellä juhlallisuudella sunnuntaina t.k. 18 pnä klo 4 iltapäiwällä."
Huviposti?
Salon Seudun Kunnallislehti 16.9.1921

Soittoa kahvilassa
Salon Seudun Kunnallislehti 16.9.1921


Joopa joo - saattaisi olla ihan mukavaakin jos olis soittoa jossain Salon kahvilassa vielä nykyäänkin...
Kauppalanwaltuusto päätti
kahvila- ja ravintolaoikeuksista

Uusi Aura 17.9.1921


"Salon kauppalan valtuuston kokouksessa
eilen, päätettiin yö- eli palowartijain Louhen, Wuorelan ja Nurmen palkka korottaa 400 mk:sta 600 mk:aan kuukaudessa tulewan lokakuun 1 p:stä lukien.
Kahwila- ja rawintolaoikeudet. Sen johdosta, että erinäiset Salon kahwila- ja rawintolalikkeet oliwat määräaikana laiminlyöneet anoa oikeutta liikkeittensä edelleen jatkamiseksi, kuten äskettäin wahwistettu asetus edellyttää, waadittiin niistä nyt waltuuston lausuntoa. Waltuusto päätti lausuntonaan maaherralle ehdottaa, että Salon Hotellille, omistaja J.Schren ja Salon W.P.K:lle myönnettäwäksi ensiluokan oikeudet. Apollo kahwilalle, om. U.Eskola ja E.Juwalalle kuin myöskin ent. Kawanderin kahwila- ja ruokailuliikkeelle, J.Lehtowirran, Salon Seurahuoneelle, rouwa Lehtosen ruokailuliikkelle ja Salon Työwäenyhdistyksen rawintolalle toisenluokan oikeudet sekä S.Seppälän kahwila- ja ruokailuliikkeelle kolmannen luokan oikeudet.
Sen sijaan päätti waltuusto järjestysoikeuden lausuntoon yhtyen ehdottaa, että rouwa H.Tuomen ja teurastaja Kalle Lindbergin kahwila- ja ruokailuliikkeet kokonaan suljettaisiin, koska ei mainittujen kahwilain järjestys poliisiwiranomaisten huomautuksista huolimatta ole lainkaan parantunut."

Takawarikko kahvilassa
Uusi Aura 17.9.1921


"Spriitakawarikko Salossa.
10 litraa wirolaista.
Eilen iltapäiwällä takawarikoiwat Salon poliisiwiranomaiset Lehdon kahwilassa Salossa helsinkiläisiltä Edw. Lindroosilta ja Heikki Ha??selta 10 litraa wirolaista spriitä ja saiwat mainitut henkilöt haasteen saapua wastaamaan asiassa Halikon warsinaisilla syyskäräjillä."

Eläwiä kuvia
Salon Seudun Kunnallislehti 23.9.1921

Laiwalla Saloon
Salon Seudun Kunnallislehti 23.9.1921

Laiwurin konkurssi
Salon Seudun Kunnallislehti 23.9.1921


"Laiwuri Josef Syltin konkurssijuttu oli wiime keskiwiikkona edelleen käsiteltäwänä Halikon käräjillä. Sylt itse on par'aikaa Ruotsissa ja oli hän ainoastaan asiamiehen kautta oikeudessa edustettuna. Syltille waaditaan, kuten ennen on mainittu, edeswastausta konkurssin wiiwyttämisestä, wekselihuijauksesta ja yli warojensa elämisestä ennen konkurssia. Kantajan taholta ilmoitettiin, että konkurssin aikana walwottiin wekselisaatawia 67,500 mk. ja että Sylt ennen konkurssia wietti perin epäsäännöllistä elämää asustellen pitkät ajat Turun hotelleissa ja ollen kotonakin ollessaan melkein aina humalassa. Juttu lykättiin toiseen istuntoon, jolloin Sylt on tuotawa oikeuteen mieskohtaisesti asiasta wastaamaan. "
Johtokunnan kokouksessa
Salon Seudun Kunnallislehti 23.9.1921


"Lehtemme johtokunnan kokouksessa wiime maanantaina päätettiin m.m. ensi wuoden alusta laajentaa tätä lehteä sen werran, että myöskin tiistain numero ilmestyy nelisiwuisena samoin kuin perjantain lehtiin. Tilaushinnaksi määrättiin 30 mk. kokowuosikerrat, 18 mk. 1/2 wuosikerta, 10 mk, 1/4 mk. ja 4 mk. kuukausi. Lehden asiamiehille annetaan tilauspalkkioksi joka kymmenes lehti ilmaiseksi; siis kymmenen prosenttia täysiltä kymmeniltä tilausten määrästä.
Ilmoitushinnat pysytettiin entisellään, nim. 50 p. mm. tekstin edellä, 45 p. t.j. ja 55 p. määrätyllä paikalla. Alennusta annetaan pitäjäasiamiehille ja wuosi-ilmoittajille erikoisten perusteitten mukaan.
Oman kirjapainon hankkimisasia oli myös käsittelynalaisena mutta ei sitä wielä päätetty ratkaisewasti."

Synnytyslaitos ja sairaala
Salon Seudun Kunnallislehti 23.9.1921

Lyhyttawaraa
Salon Seudun Kunnallislehti 27.9.1921


Lyhyttavara = Pienistä käyttö- ja ylellisyystavaroista käytetty nimitys, joita tavallisesti ei mitata eikä punnita, vaan joita myydään kappaleittain tai tusinoittain; esimerkiksi neulat, napit, halvat korut. Näin tietää Wikipedia.
Markkinat oli tulossa!
Salon Seudun Kunnallislehti 27.9.1921

"Salon messut"
Salon Seudun Kunnallislehti 27.9.1921


"Markkinoita pidetään Salossa ensi perjantaina ja lauantaina. Kaikesta päättäen tulee niistä suuret ja wilkkaat "Salon messut". Sääkin näyttää olewan suotuisa. Merikarwian m.y. silakkaveneitä on jo saapunut useita "ankkuroiden" rautatiesillan kahden puolen. Romaaneja on myöskin ilmestynyt oikein eri hienoja, paikkakunnalle. Terwetuloa Saloon, maalaiset y.m. Tehkää hywiä kauppoja ja ostakaa sitten tarpeelliset tawaranne niistä liikkeistä, jotka owat ilmoittaneet tässä Salon seudun oamssa lehdessä."
Alkajais-tanssiaiset
Salon Seudun Kunnallislehti 27.9.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kukkoja ja kanoja
Salon Seudun Kunnallislehti 27.9.1921

Sattuneesta syystä
Salon Seudun Kunnallislehti 27.9.1921

Kuka wei lantarattaat
Turun Sanomat 27.9.1921

Käykää katsomassa
Turun Sanomat 27.9.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Aika monipuolinen valikoima
Turun Sanomat 27.9.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Sulkeudun arwoisan yleisön suosioon
Turun Sanomat 27.9.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Myydään
Uusi Aura 27.9.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Rakastuneet Huom!
Uusi Aura 27.9.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Suuret kauppajuhlat tulossa
Salon Seudun Kunnallislehti 30.9.1921


"Markkinoita vietetään parhaillaan Salossa ja, kuten jo wiime lehdessä ennustelimme, on niistä paisunut oikein suuret kauppajuhlat, mikäli riippuu ihmisten paljoudesta. Myöskin "komeljanttereita" on saapunut entistä enemmän tänne rahaa keinottelemaan."

Komeljanttari tarkoittaa väheksyttyä, vähäpätöistä näyttelijää, temppujentekijää, silmänkääntäjää, ilveilijää...Lokakuu 1921Kaikenlaista rihkamaa
Uusi Aura 1.10.1921


"Salon markkinat
alkoiwat eilen ja jatkuwat tänään. Enimmäkseen wähänlaisesti oli myytäwäksi tuotu hewosia ja lehmiä ja waihteliwat lehmien hinnat 800 - 2,500 mkan wälillä. Sen sijaan kaikenlaista rihkamaa, waate- ja nahkatawaraa on runsaasti kaupan. Silakka-aluksia on kohtalaisesti. Markkinakansaa ei näytä olewan niin runsaasti kuin wiime syysmarkkinoilla."

Metsätila
Uusi Aura 1.10.1921


"Halikon kunta päättänyt ostaa metsätilan.
Halikon kunnanwaltuusto päätti w.k. 28 p:nä pitämässään kokouksessa ostaa sille tarjotun Halikon pitäjän Toiwilan kylässä sijaitsewan Teeri-nimisen metsätilan 175,000 markan kauppahinnasta.
Tilan pinta-ala on 172 tynn.alaa, joka melkein kaikki on metsämaata, jossa wuonna 1917 toimitetun laskelman mukaan löytyy yli 8,000 tukkipuuta ja arwokas halkometsä.
Tämän metsätilan tarwitsee Halikon kunta kansakoulujaan warten ja woidaan sen alueelta wastedes ottaa wuotuiset polttopuut wiidelle eri kansakoululle ja rakennusaineita kahden uuden kansakoulun rakentamiseen sekä kahden koulun lisärakennuksiin."

Hevoskärryt säpäleiksi ja autokin wikaantui
Salon Seudun Kunnallislehti 4.10.1921


"Markkinat
Markkinat owat nyt ohi. Aiwan ilman kommelluksia eiwät ne tietenkään ole menneet, mutta huomasi kuitenin että kieltolaki on kaikesta huolimatta waikuttanut. - Wiinaa takawarikoitiin muutamia kymmeniä litroja muualta tulleilta wiinanmyyjiltä. Juopuneita joutui noin parikymmentä putkaan. Neljä taskuwarkautta ilmoitettiin poliisille. Suuren liikkeen ja tungoksen wuoksi sattui muutamia yhteenajoja. Warsinkin sillan kapeus tuotti paljon wastusta.
Perjantai-iltana klo 9 jälkeen kun Muurlan kätilö, joka oli ollut hewosella wastassa monttööri Koskenwoimaa, ajoi pitkin Läntistä Siltakatua, tuli Halikosta päin auto, joka Keskuksen kohdalla ajoi yhteen maintun hewosen kanssa sillä seurauksella, että kärryt meniwät säpäleiksi ja myöskin auto wikaantui. Kärryllä olewista sai pahempia wammoja montt. Koskenwoima, jonka selkä loukkaantui ja myöskin Muurlan kätilö loukkaantui liewemmin.
Lauwantaina päiwällä klo 1/2 11 ajoissa tapahtui taas Itäisellä Siltakadulla toht. Koskenhowin talon kohdalla yhteenajo kahden hewosen wälillä, jolloin n.k. "Niemen Riku" Maariasta ajoi wastaan tulleen erään mustalaisen hewosen rinnan auki, kärryn aisan pää kun meni hewosen rinnasta sisään.
Lauantaina aamulla läksi Lukkarinmäeltä, maanwilj. Trobergin Kiskosta, pillastunut hewonen laukkaamaan pitkin katuja ja kun muuan mies yritti hewosta pidättää, joutui hän hewosen jalkoihin, saaden tällöin ruhjewammoja. "

Kallista vettä
Uusi Aura 6.10.1921


"Puhtaasta wedestä 190 mk litra!
Salon markkinoilla piti erään salolaisen ostaa itselleen markkinaryypyt ja siinä mielessä teki erään wiinatrokarin kanssa kaupat. Mutta miten ollakaan, joutui hän wiinan asemasta ostamaan itselleen tilkkasen puhdasta wettä, josta maksoi ei enempää eikä wähempää kuin 190 mk. Oletetun wiinapullon suuhun oli trokari pannut hiukkasen aluksi oikeata wiinaa, jota piti koko pullonkin sisältää ja wieläpä ensi ryyppykin oli asianmukainen! Mutta sitten seurasi puhdasta puuro wettä. "

Makkiavapriikki käynnistyy
Salon Seudun Kunnallislehti 7.10.1921


Myös sokerijuurikaspellot olivat aikoinaan Salon seudulla melkoinen työllistäjä.
Haaste liikemiehille
Salon Seudun Kunnallislehti 11.10.1921


"Salon liikemiehet hoi!
Salon rautatieläisten jalkapallojoukkue haastaa täten Salon liikemiehet pallosille. Peli suoritetaan, jos haaste wastaanotetaan, Salon Eläintorilla lähemmin sowittuna päiwänä. Wastaus annettawa wiimeistään keskiwiikkona asemakonttoriin.
Rautatieläisten joukkue."

Plyyssitakki
Salon Seudun Kunnallislehti 11.10.1921

Kunnioittaen
Salon Seudun Kunnallislehti 14.10.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Liikemiehet vastasivat
Salon Seudun Kunnallislehti 14.10.1921


"Hei! Hei!
Niinkuin wiimenumerosta luimme antoi rautatieläisten jalkapallojoukkue haasteen Salon liikemiehille. Haaste on wastaanotettu, joten yhteen on otettawa. Tämä kuuluisa ottelu ratkaistaan ensi sunnuntaina klo 1 päiwällä Eläintorilla. Kaikkien salolaisten kuin myöskin ympäristöläisten welwollisuus on saapua seuraamaan rautatieläisten ja liikemiesten kamppailua, sillä tulot ottelusta lankeawat suomen Olympia-kassaan."

Halvalla
Salon Seudun Kunnallislehti 14.10.1921

Kadonnut
Salon Seudun Kunnallislehti 18.10.1921


Olisi kyllä mielenkiintoista tietää, tuottaako tällainen ilmoitus hyötyä...
Karkurit
Salon Seudun Kunnallislehti 21.10.1921

Kilpailu
Salon Seudun Kunnallislehti 21.10.1921

Kaks pässiä ja uuhinen vierailulla
Salon Seudun Kunnallislehti 21.10.1921

Onnettomuus
Salon Seudun Kunnallislehti 21.10.1921


"Salo
Ikäwä onnettomuus sattui t.k.16 pnä noin 10-wuotiaalle Niemisen pojalle Perttelin tullista hänen ollessaan Muurlan Kankareen hewosella kuljettamassa heinänpaalauskonetta Salon joen yli johtawalle sillalle tullessaan pelästyi hewonen, ehkä koneen rattailla synnyttämää kolinaa ja lähti laukkaamaan Läntistä Siltakatua pitkin, poikasen woimatta sitä ehkäistä. Tultuaan Heleniuksen talon kohdalle syöksyi hewonen portista sisälle, jolloin ajopelit sattuiwat portin kiwipylwääseen sillä seurauksella, että poikanen putosi maahan satuttaen päänsä niin pahoin, että päänahka irtaantui . Loukkaantuneen sitoi tri Johansson. Hengenwaaraa ei kuitenkaan ole. "

Eläwien kuwien teatterissa
Salon Seudun Kunnallislehti 21.10.1921

Jääkärin morsian
Uusi Aura 22.10.1921


"Turun Suomalaisen Teatterin näyttelijät
wierailewat Salossa huomenna sunnuntaina t.k.23 p:nä klo 6 i.p., esittäen Palokunnantalolla kaikkialla suurta suosiota saawuttaneen sotilanäytelmän Jääkärin morsian, jonka on kirjoittanut ja säweltänyt Sam.Sihwo. Esityksessä awustaa kapellimestari Venne Wiss. Suljemme näytännön salolaisen ja lähiseutulaisen huomioon.
Lippuja saa Salon Lasi- ja Porsliinikaupasta sekä näytäntöpäiwänä wahtimestarilta."

Yksi neiti lisää
Salon Seudun Kunnallislehti 28.10.1921


"Salo
Salon Puhelin Oy:n kokous pidettiin t.k. 25 p:nä. Kokouksessa päätettiin keskusasemalle ottaa entisten kuuden neidin lisäksi yksi, jotta heille woidaan järjestää asetuksensäätämät työwuorot.
Waltion puhelinlaitos oli tiedustanut, millä ehdoilla yhtiö suostuisi wälittämään puheluja waltion linjoille. Tämä kysymys pantiin pöydälle."

Iso kauppa
Salon Seudun Kunnallislehti 28.10.1921


"Salon seutu
Talon ja kirjapainoliikkeen kauppa.
Wiime keskiwiikkona tehdyllä kauppakirjalla on Salon seudun Sanomalehtiosakeyhtiö ostanut talon ja tontin N:o 1, Salon kauppalan III kauppalanosan 10 neliöstä ynnä siinä sijaitsewan kirjapainon kaikkine koneineen , kalustoineen ja warastoineen Ota Osakeyhtiöltä 375,000 mkn kauppahinnasta, heti wastaanotettawaksi. Täten on siis Salon seudun Kunnallislehti saanut oman kirjapainon ja tulee lehtemme konttori muutettawaksi omaan taloon kirjapainon konttorin yhteyteen.
Liikettä on aikomus useilta tahoilta tulleiden toiwomusten johdosta laajentaa hetimiten perustamalla sen yhteyteen kirjansitomo, josta paikkakunnallamme on suuri puute.
Näin on nyt kaksi wuotta sitten alulle pantu suunnitelma, jolla Salon seudun siwistyshistoriassa tulee olemaan suuri merkitys, astunut aimo askeleen toteutumistaan kohti, ja uskallamme toiwoa, että Salon ympäristön kunnat ja liikemiehet y.m. ryhtywät kaikin puolin kannattamaan omaa lehteään ja liikettään, joka woidaan johtaa ja kehittää paikkakunnan omien harrastusten, waatimusten ja tarpeitten mukaisesti. – Jos yhteishenkeä kohtuullisessakaan määrässä riittää ja jos pysyttäydytään puolueettomalla kannalla poliittisessa suhteessa niin kuin tähän asti on ainakin pyritty tekemään, niin on liikkeen ja lehden kannattawaisuus tällaisessa wäkirikkaassa, warakkaassa seudussa taattu. Eikä ainoastaan sitä, waan wi siitä helposti muodostua tuottawakin liikeyritys, ja erikoisesti on muistettawa, että kunnille ja muille paikallisille ilmoittajille tulee monin werroin edullisemmaksi ilmoittaminen, kun sen saapi toimittaa ainoastaan yhdessä lehdessä, sen sijaan että se ilman omaa paikallista lehteä olisi tehtäwä kahdessa toimessa ja päällisen päätteeksi kalliimmassa sanomalehdessä.
Yhtiölle wiime lauantaina pidetyssä huutokaupassa ”kaiken waralta” ostettu ent. Kumlanderin talo Rummunlyöjänkadun warrella tulee näinollen myötäwäksi enimmän tarjoawalle. Ostotarjouksia otetaan wastaan lehtemme konttorissa."

Marraskuu 1921Apulaiskunnankirjuri
Salon Seudun Kunnallislehti 01.11.1921


Aika monipuolinen tehtävä...
Makkaraa halvalla
Salon Seudun Kunnallislehti 01.11.1921


Suomen ensimmäinen makkaravalmistaja oli saksalainen Carl Knief, joka aloitti toimintansa Helsingissä vuonna 1862. Ensimmäinen suomenkielinen makkaravalmistaja K. O. Heikkilä aloitti toimintansa Helsingissä vuonna 1869. Vuonna 1910 Suomessa oli kolmekymmentä makkaratehdasta. Makkaraa myytiin tuolloin lähinnä toreilla, kauppahalleissa, sekä harvoissa lihapuodeissa. Maaseudulla väestö valmisti makkaransa pitkälti itse teurastuksen yhteydessä. Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Makkara
Kirkkoherran palkka
Uusi Aura 03.11.1921


"Salon kirkkoherran palkkauksen uudelleen järjestäminen.
Eilen pidetyssä Salon kauppalan kirkonkokouksessa oli käsiteltäwänä kysymys kirkkoherran palkkauksen uudelleen järjestämisestä. Kokous päätti yksimielisesti palkkauksen järjestettäwäksi siten, että kirkkoherralle maksetaan wuodessa 9,000 mk. ja sen lisäksi kalliinajanlisäyksenä toistaiseksi 12,000 mk. , jonka kauppalan rahatoimikamari kuukausittain suorittaa ja kokoaa sen entisten perusteiden mukaan siten, etä kukin miespuolinen 16 wuotta täyttänyt seurakunnan jäsen suorittaa 3 ja naispuoliset 2 mk. Puuttuwa erä kootaan kunnallisrahoituksen perusteella. Tämän lisäksi suorittaa kirkon isännöitsijä kirkon kassasta kirkkoherralle toistaiseksi 3,000 mk. wuodessa kansliawuokran peittämiseksi."

Hammaslääkäri
Salon Seudun Kunnallislehti 04.11.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kadotettu
Salon Seudun Kunnallislehti 04.11.1921

Edesvastuun uhalla
Salon Seudun Kunnallislehti 04.11.1921

Tuoreita pattereita
Uusi Aura 10.11.1921

Puhelinosuuskunnan wuosikokous
Uusi Aura 10.11.1921


"Halikon Puhelinosuuskunnan r.l:n wuosikokous pidettiin t.k. 8 pnä maanwiljelijä J.Achreniuksen luona. Kokouksen puheenjohtajana toimi maanwiljelijä S.Wiberg. Hallituksen puolesta tehtiin selkoa osuuskunnan liikkeen toiminnasta ja taloudellisesta asemasta kuluneelta ajalta lukien wiime kokouksesta. Mitään erikoisempaa liikkeen toiminnasta ei ole tapahtunut huomioonottamatta uusille osakkaille laitettuja puhelinjohtoja. Puhelin wuosimaksuista kertyneet tulot owat myöskin hywin riittäneet täyttämään kuluneen wuoden menot, onpa wielä jäänyt jäännöstäkin kuluwalle wuodelle.
Hallituksen laatima tulo- ja menoarwio ensi wuotta warten hywäksyttiin seuraawaksi: Tuloja 40 puhelinkoneesta à 250 mk. yht. 10,000 mk. ja 4 puhelinkoneesta à 200mk. yht. 800 mk. eli kaikkiaan 10,800 mk. Menoja: Märyn keskusasemanhoitajan palkkio 1,200 mk., Halikon ja Waskion keskusasemienhoitajille à 800 mk. yht 1,600 mk. Rahastonhoitajan palkkio 200 mk.,linjojen korjauksiin 1,000 mk., welan lyhennykseen 2,000 ja korkoihin 560 mk., Salon puhelinkeskusasemalle 3,600 ja satunnaisia menoja 640 mk. Näinollen tullaan siis ensi wuonna jokaista puhelinkonetta kohti perimään wuosimaksua 150 mk., paitsi 4 koneesta, jotka owat 2 samassa langassa 200 mk."

Paljottain ja wähittäin
Uusi Aura 15.11.1921

50 - wuotta
Turun Sanomat 16.11.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kadotettu
Salon Seudun Kunnallislehti 18.11.1921

Vapaa asunto, polttopuut ja sähkövalo
Salon Seudun Kunnallislehti 18.11.1921

Synnytyslaitos
Salon Seudun Kunnallislehti 18.11.1921


"Synnytyslaitos.
Kohta tulee kuluneeksi 8 wuotta siitä, kun nti Laina Kiwimäki alkoi oman synnytyslaitoksensa Salossa. Oli kuin sattuma, että silloin jo waikean asuntopulan aikana nti K=ki onnistui saamaan tähän tarkoitukseen erittäin sopiwan huoneuston entisestä rwa Kurimon Lepokodista. Laitos tekee lämpimän, kodikkaan ja wiihtyisän waikutuksen siellä käydessä ja ollessa ja on näin tullut hywin tunnetuksi ja suosituksi ympäristössään. Werrattuna muihin yksityisiin synn lait. ja sairaaloihin ja kalliiseen aikaan nähden on laitos woinut pysyttää wuorokausmaksut werrattain alhaisina. Sentähden owatkin paikkakuntalaiset sekä laajalti ympäristö alkaneet käyttää suuremmassa määrässä tätä ainoaa laatuaan paikkakunnalla olewaa laitosta. Yhä enentyneen työn ja hoidokkien lukumäärän takia on laitoksella wiimekesästä asti ollut toinen wakituinen kätilö. Mitä taas lääkärin apua tarwitaan, niin saa kukin potilas itse määrätä oman lääkärinsä, jonka johdosta potilaat owatkin lausuneet tyytywäisyytensä. Suuresta merkityksestä on tällaisen laitoksen olemassaolo äideille ja pienoisille, sillä siinä he rauhassa ahtaista kotioloista ja taloustouhulta saawat täydellisen asiaan kuuluwan hoidon ja lewon. Näin ollen tulewat myös huolet ja kustannukset mahdollisimman pieniksi. Jatkuwaa menestystä toiwoo
"Laitoksella ollut""


Ensimmäinen kätilö kauppalaan palkattiin 1895, kätilöltä vaadittiin mm. naimattomuutta. Lähde: Salon ja Uskelan historia, kirj. Kari Alifrosti (1996)
Moiset riettaudet
Uusi Aura 20.11.1921

Myönnetty elinkeino-oikeus
Uusi Aura 22.11.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Karjalan kansalle
Turun Sanomat 24.11.1921

Heikon jää uhri
Salon Seudun Kunnallislehti 25.11.1921


"Heikon jään uhri. Wiime keskiwiikkona päiwällisaikaan hukkui muonamiehen waimo Wivi Lindman Angelniemen Topjoelta heikkoihin jäihin Topjoen kartanon lähettywillä. Awunhuutoja oli kyllä kuultu, mutta luultiin niiden tulewan kauwempaa eikä osattu sen wuoksi ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Eilen saatiin ruumis ylös. Ruumiin etsimistä waikeutti jään heikkous, sillä meri oli mennyt jäähän wasta joku päiwä takaperin. Hukkunut oli wielä nuori iältään ja mennyt naimisiin wiime wuonna. Wainajata suree lähinnä jälkeenjäänyt puoliso."
Liotettua kalaa
Salon Seudun Kunnallislehti 25.11.1921

Pikkujoulujuhla
Salon Seudun Kunnallislehti 25.11.1921Onnettomuus
Uusi Aura 25.11.1921


"Ikäwä onnettomuus Halikossa.
Kuolema seurauksena
Eilen noin 3 aikaan päiwällä sattui Halikossa Hajalan meijerissä ikäwä onnettomuus, joka waati ihmisuhrin.
Mainittuun aikaan oli muurari Kalle Raunio, joka yhdessä erään toisen urakoitsijan kanssa oli rakentanut Hajalan osuusmeijerin juustokellaria, mennyt ottamaan tukipylwäitä pois jo walmistuneen kellarin katon alta, jolloin betonikatto kuitenkin äkkiä sortui, haudaten Raunion allensa. Kuolema seurasi heti.
Onnettomuuden uhri, joka sittemmin kuljetettiin hewosella Saloon, oli noin 40w. ikäinen ja perheellinen mies, asuen Uskelassa lähellä Salon kauppalaa. Onnettomuus lienee arwelun mukaan johtunut siitä, etteiwät urakoitsijat liene olleet betonityöhön täysn perehtyneitä."

Hääwiinakset häwitettiin
Uusi Aura 26.11.1921

Hewosestakaan ei erikoista wikaa löytynyt
Salon Seudun Kunnallislehti 29.11.1921


"Omituinen sattuma Halikossa. Kun t.k. 24 päiwänä juna n:o 114 lähti Halikosta, niin lähellä ensimäistä ylikäytäwää juoksi pillastunut hewonen junan eteen, jolloin weturi työnsi hewosen ja reen ratawallilta alas. Reessä oliat pastori W.Saurio pikkupoikansa kanssa oliwat jo ennemmin pudonneet reestä tielle, joten pääsiwät pelastumaan waan sillä, että reki meni rikki, kun hewosestakaan ei erikoista wikaa näkynyt."
Sekä yksityinen että yleinen puoli
Salon Seudun Kunnallislehti 29.11.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Joulukuu 1921Telefooniyhteys Salon ja Someron välille
Turun Sanomat 01.12.1921

Karjalan awustamisesta
Salon Seudun Kunnallislehti 01.12.1921

Kansankonsertti
Salon Seudun Kunnallislehti 02.12.1921

Velallisille
Salon Seudun Kunnallislehti 02.12.1921

Käräjillä
Uusi Aura 04.12.1921

Potkukelkkoja
Turun Sanomat 06.12.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Hurstilta
Turun Sanomat 06.12.1921

Hyviksi tunnettuja
Turun Sanomat 06.12.1921

Sähkövirtaa
Salon Seudun Kunnallislehti 09.12.1921

Valokuvaamo Salo
Salon Seudun Kunnallislehti 09.12.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kirkonkokouksessa
Uusi Aura 09.12.1921

Ruumiinpuhdistuslaitos
Uusi Aura 14.12.1921

Kahvipannuja
Salon Seudun Kunnallislehti 16.12.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Ympäristön sepille
Salon Seudun Kunnallislehti 16.12.1921

Hywää ja maukasta
Uusi Aura 17.12.1921

Joulumarkkinat
Uusi Aura 17.12.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Satulasepänteoksia
Uusi Aura 17.12.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kahvi- ja soppaleivät
Salon Seudun Kunnallislehti 20.12.1921

Elinkautisia
Salon Seudun Kunnallislehti 20.12.1921

Taas kokous
Uusi Aura 21.12.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Joka arkipäiwä
Uusi Aura 22.12.1921

Nissejä ja Nassoja
Salon Seudun Kunnallislehti 23.12.1921

Siisti ja tilawa
Salon Seudun Kunnallislehti 23.12.1921

Pika-ajuri
Salon Seudun Kunnallislehti 23.12.1921

Jouluksi
Salon Seudun Kunnallislehti 23.12.1921

Kielletään
Sosialisti 29.12.1921

Esikauppalain yhdistämisestä
Uusi Aura 29.12.1921


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Uudeksivuodeksi
Salon Seudun Kunnallislehti 30.12.1921

Otan mielelläni palautetta tästä sivusta joko sähköpostiini: pauli.lahtinen@gmail.com tai julkisesti Facebook-sivulle
https://www.facebook.com/halikkocom?ref=stream
Vieraile myös näillä sivuilla:
         
YLÖS!