Mitä sata vuotta sitten tapahtui?
Sanomia Salon seudulta ja wähän muualtakin v. 1923

- TAMMIKUU

- HELMIKUU

- MAALISKUU

- HUHTIKUU

- TOUKOKUU

- KESÄKUU

- HEINÄKUU

- ELOKUU

- SYYSKUU

- LOKAKUU

- MARRASKUU

- JOULUKUU

Muista myös nämä:   


Huomioi, että lisään lehtileikkeitä sivuille pikkuhiljaa sitä mukaa kun saan ne julkaisukuntoon..
Ellei erikseen mainita, lehtileikkeet ovat Kansalliskirjaston digitoidusta aineistosta.
Otan mielelläni palautetta sivusta joko sähköpostiini: pauli.lahtinen@gmail.com tai julkisesti Facebook-sivulle
https://www.facebook.com/halikkocom?ref=stream


---------------------


Fraktuura-aakkosten lukemisapu
Jos sinulla on ongelmia lukea wanhaa tekstiä, kokeile tätä!
Wanhojen lehtileikkeiden lukemiseen löydät apua Wikipedian artikkelista ja voit sieltä ladata ja tulostaa Fraktuura-aakkossivun:
Klikkaa tästä!
(Sivu avautuu uuteen selainikkunaan)Tammikuu 1923Liiaksi korottanut nahkojen hintaa
Helsingin Sanomat 02.01.1923


" - Kiskomisjuttu. Elok. 9 p:nä 1920 Turun raastuwanoikeus tuomitsi Salosta kotoisin olewan Salon Nahkatehdas Oy:n isännöitsijän O.Niemen 5,000 mk:n sakkoon siitä, että hän oli w. 1919 liiaksi koroittanut nahkojen hintaa. Turun howioikeus, jonne N. walitti, on jättänyt jutun raastuwanoikeuden päätöksen waraan."
Harmoonirahaston hywäksi
Turun Sanomat 03.01.1923


"Pertteli.
 Illanwietto torstaina. Torstaina, t.k. 4 pnä toimeenpannaan Kaiwolan koulussa illanwietto harmoonirahaston hywäksi. Ohjelma on erittäin wirkistäwä ja hywä. Illanwietto alkaa klo 5 i.p."

Dynamiittia
Uusi Aura 03.01.1923


" Dynamiitti lasten käsissä.
 Surullinen Uudenwuodenlahja eräälle Halikon pikkupojalle.
 Halikossa Hajalan aseman läheisyydessä asuwan kuuromykän puusepän Laineen 9-wuotias poika Toiwo oli tässä Uudenwuoden päiwänä saanut kotinsa wieressä olewasta kiwenlouhintapaikasta käsiinsä puikon dynamiittia. Tämän hän ymmärtämättömyydessään paiskasi uunin päälle, jossa se räjähti sillä seurauksella. että pojalta meniwät oikeasta kädestä peukalo, etu- ja keskisormi miltei juuria myöten. Poikanen wietiin Saloon, jossa tri Tarén sitoi haawat, mutta parhaiden sormien menetys jäi nuorelle miehen alulle surulliseksi muistoksi tästä Uudenwuodenpäiwästä."

50-wuotta
Uusi Aura 03.01.1923


"Uskelan kansakoululaitos 50 vuotias.
Muistojuhla ja julkaisu sen johdosta.
 Kun tänä wuonna tulee kuluneeksi 50 wuotta Uskelan kansakoulu-laitoksen perustamisesta, päätti Uskelan kunnnawaltuusto wiime kokouksessaan wiettää tapausta erikoisella juhlatilaisuudella sekä julaista kansakoulun historian, jonka laatiminen päätettiin antaa lehtori Kallion tehtäwäksi. Tarkoitusta warten myönsi waltuusto samassa yhteydessä 12,000 mk."

Sulkeudun suosioon
Salon Seudun Kunnallislehti 04.01.1923

Muutamat miehet
Salon Seudun Kunnallislehti 04.01.1923

Aina pitäisi soida
Salon Seudun Kunnallislehti 04.01.1923


" - Ylihuomenna ne siis owat suuret naamiaiset siellä Palokunnassa ja niistä kuuluukin tulewan oikein suuremmoiset eikä ihmekään onhan siitä jo monta wuotta kuin sellaisia huwia on Salon puolessa ollut. On kuulema pidetty soitostakin niin hyvä huoli että aina pitäisi soida. Matti-myöhäset woiwat saada wielä samanapäiwänä kello 6-sta naamion itselleen Palokunnantalolta."
Metsien rahaksimuuttoa
Salon Seudun Kunnallislehti 04.01.1923


" - Uusi puutawarayhtiö. Eilen perustettiin Salossa Metsänomistajain yhtymä E.Selänne ja Kumpp. -niminen kommandiitti yhtiö, johon kuuluu joukko Salon ympäristön metsänomistajia. Yhtiön tarkoitus on keskinäisyysperiaattetta noudattaen hoitaa metsien rahaksimuuttoa Salon seudulla ja tulee se myöhemmin mahdollisesti liittymään koko maata käsittäwään Metsäkeskus O.y:n."
Rahanpuutteentakia
Salon Seudun Kunnallislehti 04.01.1923

Sopivaa pelloille
Salon Seudun Kunnallislehti 04.01.1923

Opit kotonasi
Turun Sanomat 04.01.1923

Myytävänä
Turun Sanomat 06.01.1923

Ratamestari sai surmansa
Turun Sanomat 06.01.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Suuri huutokauppa
Turun Sanomat 06.01.1923

Korkeimmilla hinnoilla
Turun Sanomat 06.01.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Säälittävä onnettomuus
Uusi Aura 08.01.1923


" Säälittävä onnettomuus Muurlassa.
 Muuan leskiwaimo polttanut itsensä kauheasti.
 Iltamyöhällä tk.5 pnä meni Muurlan Heinäkarin talon palwelijatar Olga Leino talon sikalaan aikeissa panna sinne lampun yöksi palamaan. Kun lamppu oli tyhjä, täytti hän sen eräästä kanisterista, mutta tuli samalla epäilleeksi, tokko kanisterissa olewa neste olikaan petroolia. Siitä selwille päästäkseen meni hän talon renkitupaan, jonka takassa hehkuwaan hiillokseen kallisti osan kanisterin sisällöstä, luullen sitä wedeksi. Samassa lehahti koko takka lähimpine ympäryksineen tuleen, ja sen keskelle jäi Leino kanistereineen, jonka sisältö olikin - bentsiiniä. Pitkien ponnistelujen jälkeen saiwat apuunrientäneet sammutetuksi tulen, joka kuitenkin ehti sangen pahasti polttaa sekä Leinon waatteet että ruumiin.
 Onneton wietiin wielä samana iltana Salon yksityissairaalaan tri Tarénin hoidettawaksi. Siellä todettiin palohaawat kerrassaan kauheiksi. Noin kolmannes koko ruumiin pinnasta osottautui pahasti kärweentyneen, pahimmin kuitenkin kädet ja jalat, ensinmainitut niin, että niistä läksi nahka kynsineen aiwan kuin jos olisi hansikkaan niistä wetänyt.
 Näin surullisen onnettomuuden uhriksi joutunut on 42 wuoden ikäinen leskiwaimo ja kahden lapsen äiti. Hänen tilansa on wakawa, mutta ei kuitenkaan toiwoton."

Myytävänä
Salon Seudun Kunnallislehti 09.01.1923

Salossa asukkaita 1645 henkeä
Salon Seudun Kunnallislehti 09.01.1923


"Wäkiluwun muutoksia Salon seudulla w. 1922
  Uskelassa on syntynyt 42 mp. 32 np., yhteensä 74, joista 9 awiotonta.....  ......
Wäkiluku on siis wähentynyt 14 hengellä ja oli wuoden waihteessa yhteensä 4,006 henkeä.

  Angelniemellä on syntynyt 9 mp. 6 np., yhteensä 15, joista 4 awiotonta.....  ......
Wäkiluku on siis lisääntynyt 8 h. ja oli wuoden waihteessa yhteensä 1,111 henkeä.

  Salon kauppalassa on syntyneitä ollut 8 mp ja 6 np eli yht. 14 henkeä.....  ......
Seurakunnan wäkiluwun lisäys on 5 mp 21 np eli yht. 26 henkeä.
- Koko asukasluku wuoden wiimeisenä päiwänä on 772 mp ja 873 np eli yht. 1,645 henkeä."


Halikon wäkiluwusta ei tässä jutussa puhuta mitään.
Epäilyttäwä mies
Turun Sanomat 10.01.1923


"Perniössä liikkunut mies, jota luultiin "Kuralan Kalleksi".
 Karl Sjöblomin, joka wiime tortai-iltana karkasi Hämeenlinnassa aiwan wankilan porttien edustalla kuljettajansa reestä, luullaan käwäisseen t.k. 7 pnä Perniössä. Ainakin sopiwat kaikki Sjöblomista ilmoitetut tuntomerkit Perniössä liikehtineeseen epäilyttäwään mieheen. Tämä mies oli majatalotyylillä tullut Kemiöstä päin ja hän oli hywin aseistettu. Kyytimiehelle oli hän kertonut olewansa etsiwäpoliisi ja olleensa tutkimassa hämäriä rikosjuttuja Taalintehtaan seudulla. Eräille toisille henkilöille oli tämä epäilyttäwä mies kertonut olewansa merimies ja palaawansa Amerikasta asti. Nimekseen hän oli maininnut Lindströmin. Kun poliisiwiranomaiset saiwat kuulla tästä epäilyttäwästä liikkujasta, ryhdyttiin heti kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, mutta turhaan. Mies katosi. Luullaan hänen nousseen junaan jollakin pysäkillä. Ei ainakaan Perniön asemalla tämä mies ole junaan noussut.
 Otaksutaan, että tämä epäilyttäwä mies on, ellei karannut "Kuralan Kalle", niin ainakin joku muu rikollinen retkeilijä, joka on pyrkinyt Taalintehtaalle toiwoen pääsewänsä sieltä laiwoihin ja sillä tawalla maasta, mutta huomannut tämän tien kuitenkin mahdottomaksi ja palannut takaisin."

Muutettu
Salon Seudun Kunnallislehti 12.01.1923

Putolassa
Salon Seudun Kunnallislehti 12.01.1923

Vanhempaan työhevoseen
Salon Seudun Kunnallislehti 12.01.1923

Galvaniseerauslaitos
Helsingin Sanomat 13.01.1923

Kauppalanvaltuuston kokouksessa
Uusi Aura 13.01.1923


"  Huoneen wuokrat: Sosialihallituksen tiedusteluun, onko Salo edelleen pidettäwä sellaisena paikkakuntana, jossa wuokransäännöstelyä on jatkettawa, päätti waltuusto siltä waaditussa lausunnossa wastata myöntäwästi. Nykyisiä maksimiwuokria päätti waltuusto huoneenwuokra-tarkkailulautakunnan ehdotuksen mukaan ehdottaa korotettawaksi seuraawiin määriin kuukaudessa m²:ltä: hywässä kunnossa olewista huoneistoista 5:25, wälttäwässä kunnassa olewista 4mkaan ja huonossa kunnossa olewista 3mkaan, joten korotukset nykyisiin wuokriin owat 75 p., 50 p. ja 50 p. Mitään wyöhykejakoa ei waltuusto sitäwastoin pitänyt tarpeellisena."
Kunnioittava kiitos
Salon Seudun Kunnallislehti 16.01.1923

Neuvoja ja ohjeita
Salon Seudun Kunnallislehti 16.01.1923
2
Hinnat halvat
Salon Seudun Kunnallislehti 19.01.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Iltama jaappanilähetyksen hyväksi
Salon Seudun Kunnallislehti 19.01.1923

Papeille palkkaa
Salon Seudun Kunnallislehti 19.01.1923

Uhri oli wasta 13-wuotias
Salon Seudun Kunnallislehti 19.01.1923


"Surullinen onnettomuus mäenlaskussa.
 Wiime tiistaiaamuna sattui Halikon Waskiolla onnettomuus, joka waati uhrikseen erään poikasen hengen.
 Joukko Waskion Mäen kansakoulun oppilaita oli ennen koulutyön alkua kokoontunut läheisen Aittanummen talon maalla sijaitsewan joen äyräälle suksilla mäkeä laskemaan, heidän joukossaan saman koulun neljännen luokan oppilas Emil Rosendahl. Sattui niin onnettomasti, että Rosendahlia kohti laski wastakkaiselta äyräältä toinen saman koulun oppilas, ja joko tämän huomaten ja tahallaan itsensä kaataen, tai wahingossa kaatuen, suistui R. parhaassa wauhdissa suksillaan pitkälleen maahan. Wastakkaiselta puolelta laskewan poikasen teräwä suksen kärki tunkeutui R:n kaulaan, katkaisten kaulawaltimon. Poikanen nousi kyllä hetimiten ylös ja pyysi towereitaan ottamaan hänen suksensa, mutta tupertui heti taas jäälle. Toiset weiwät tiedon tapahtumasta koulun opettajalle ja onnettoman kotiin Mikolan taloon, mutta kun opettaja ehti paikalle oli poikanen jo kuollut hangelle, jossa makasi suullaan, lumen laajalti yltympäri ollessa weren punaaman.
 Surullisen onnettomuuden uhri oli wasta 13-wuotias, pirteä ja reipas poikanen."

V. ja U:seura Viesti
Salon Seudun Kunnallislehti 19.01.1923

Rehelliset
Turun Sanomat 21.01.1923

Tarpeellisine ulkohuoneineen
Uusi Aura 21.01.1923

Kivenajoa vähemmän vaativalle
Salon Seudun Kunnallislehti 23.01.1923

Uusimalliset setelit
Salon Seudun Kunnallislehti 23.01.1923


"Uudet setelirahat
Uudet 10 markan setelit laskettiin liikkeeseen eilen
 Uusimalliset 10 markan setelit laskettiin liikkeeseen eilen, maanantaina. Uusien 5 markan setelien painatus on loppuun suoritettu, samoin suurin osa 50 markan seteleistä. Osa 100 ja 500 markan seteleistä on niinikään jo painettu.
 Muita uudenmallisia kuin 10 markan seteleitä ei kuitenkaan wielä lasketa liikkeeseen."


kympinseteli
Korkeimmat wuokrat määrättäwä
Uusi Aura 23.01.1923


"Salon esikauppala-alueet.
Owat sellaisia, että niissä on korkeimmat wuokrat määrättäwä.
 Uskelan kunnanwaltuusto päätti eilisessä kokouksessaan sosialiministeriölle annettawassa lausunnossaan esittää, että Salon kauppalan esikauppala-alueet owat laskettawat kuuluwiksi sellaisiin alueisiin, joissa lain sallimat korkeimmat wuokrat on määrättäwä."

Wihitään tarkoitukseensa
Salon Seudun Kunnallislehti 26.01.1923


" — Kauppalan alempi kansakoulu wihitään tarkoitukseensa ensi lauantaina klo 5 i.p. Ohjelmassa on puheita, m.m. tarkastaja, maist. Knaapisen juhlapuhe, kuorolaulua y.m. Oppilaiden wanhemmat ja koulun ystäwät terwetulleet."
Kyytimaksut
Salon Seudun Kunnallislehti 26.01.1923


"Kyytimaksut Turun ja Porin läänissä.
 Läänimme kaikkien kyytilaitosten kyytimaksuksi on kuluwan wuoden alusta alkaen täksi kolmiwuotiskaudeksi määrätty 2 markkaa kilometriltä päiwäkyydistä ja 3 markkaa yö- ja pyhäkyydistä sekä odotusmaksu kaupungeissa 5 markaksi ja maaseuduilla sekä kauppaloissa 4 markaksi kultakin puolelta tunnilta."

Lattian peseminen
Kotiliesi, Tammikuu II 1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!

Enpä tiennyt, että tällainen lankamoppi on näinkin vanha idea..
Akkunan kautta sisälle
Turun Sanomat 27.01.1923


"Waras warkaan ilmiantajana.
Joutui kiinni ilmiantaessaan toisen
 Eilen pidätti Salon poliisi 18 wuoden ikäisen helsinkiläisen työläisen Hj. Sawanderin, joka eilen aamupäiwällä oli Leppälahden talossa Kiskossa talonwäen ollessa poissa kiiwennyt akkunan kautta sisälle ja warastanut 400 markan arwoisen taskukellon sekä 50 mk rahaa sisältäwän kukkaron. Asiasta telefonoitiin Salon poliisilaitokseen.
 Eilen aamulla ilmoitti Hj. Sawander itse Salon poliisilaitokseen, että häneltä oli hänen pitäessään yömajaa eräässä talossa Suomusjärwellä warastettu saappaat ja että waras oli muuan kulkuri. Illemmällä tuli Sawander itse Salon poliisikamariin kuulemaan oliwatko saappaat saadut takaisin. Tällöin poliisi pidätti hänet niitten tuntomerkkien perusteella, jotka Kiskosta oli ilmoitettu. Hänen warastamansa kellokin saatiin takaisin. Hän oli piilottanut sen erään Salon talon pihalle. Kukkaron hän ilmoitti myyneensä. — Pitää muuten paikkaansa, että häneltä todella warastettiin saappaat."

Awiottomien lasten walwojaksi
Uusi Aura 27.01.1923


" — Lasten walwojat. Halikon y.m. pitäjien wälikäräjillä t.k. 26 pnä määrättiin awiottomien lasten walwojaksi Saloon rouwa Augusta Hawu, Kuusjoelle pankinwirkamies O.Harmi. Halikkoon ehdotettu lastenwalwoja muurari Lindeman kieltäytyi tointa wastaanottamasta."
Maksimiwuokrat
Uusi Aura 27.01.1923


" Salon kauppala on yhtenä piirinä, jossa wuokrat owat: 5:50, 4:25 ja 2:75.
 Salon esikauppalassa, joka kuuluu Uskelan kuntaan, owat korkeimmat sallitut wuokrat taas 5:-, 3:50 ja 2:50."

Murtauduttu
Uusi Aura 27.01.1923


" Muurlan kirkkoon murtauduttu.
Saalis kuitenkin wähäinen.
 Wähää ennen wiimeistä suurta lumipyryä on Muurlan kirkossa käynyt warkaita. Waras lienee mennyt kirkkoon kirkkowäen mukana, mutta jäänyt sinne piiloon wäen poistuttua, jonka jälkeen murtanut kolehtiarkun kaksi lukkoa ja wienyt sieltä diakoniarahaston hywäksi wiimeksi kerätyn kolehdin, joka ei liene kuitenkaan ollut kuin pari sataa markkaa. Jälkiään peittääkseen oli wielä tietymättömissä olewa waras särkenyt erään ikkunan sisäpuolisen ruudun puitteet."

Hevosmiehen tarpeita
Salon Seudun Kunnallislehti 30.01.1923

Kelvolliseen kuntoon
Salon Seudun Kunnallislehti 30.01.1923

Aluksi laulettiin wirsi
Salon Seudun Kunnallislehti 30.01.1923


"Salon alakansakoulun uusi rakennus.
Wihittiin wiime lauantaina.
 Wiime lauantaina klo 5 aikaan alotetulla juhlahetkellä wihittiin tarkoitukseensa Salon kauppalan uusi, äskettäin walmistunut alakansakoulurakennus. Aluksi laulettiin wirsi 262, "O. Herra, Henkes valo suo" j.n.e.
 ..... ..... ..... Opettajattaret Aino Lampu ja Ida Asp lausuiwat kumpikin sepittämänsä runon, jotka julkaisemme eri paikoissa.
 Johtaja A.Tapio esitti kertomuksen koulun rakennuswaiheista, jotka owat erikoiset siinä suhteessa, että koulu täytyi sattuneen tulipalon johdosta rakentaa kaksi kertaa ...... ..... ..... 
 Onnistunut juhlatilaisuus lopetettiin yhteisesti laulamalla Isänmaan wirsi"

Repäisevä hiihto- ja kävelyretki
Salon Seudun Kunnallislehti 30.01.1923


" — Salon liikeapulaisyhdistyksen repäisewä hiihto- ja käwelyretki on sitte niinkuin ilmoitettu on helmik. 4 p:nä. Ja on siitä kuuleman mukaan muodostuwa oikein reilu ja wirkistäwä matka, jonka päämääränä on Isonkylän Kupila. Siellä aletaan päivän hauska ohjelma walssin tahdilla ja sitten seuraa ?? y.m. Siis terwetuloa kaikki liikeapulaiset tuttawineen."
Molemmat jalat poikki
Uusi Aura 30.01.1923


"Tapaturma tukkimetsässä.
Mies kaatuwan puun alle. Molemmat jalat poikki.
 Tk. 28 pnä sattui Hakkalan uuden höyrysahan tukkimetsässä Kiskossa kaatumaan puu ajomiehen K.Kawanderin päälle niin ankarin seurauksin, että Kawanderin molemmat jalat meniwät poikki polwen alapuolelta
 Kawander, joka on 44 wuotias kiskolainen työmies, tuotiin Saloon, jossa häntä hoidetaan tri Tarénin yksityissairaalassa."

------------------------------------------------------------------------------Helmikuu 1923Hilleri
Salon Seudun Kunnallislehti 02.02.1923


"Kiikala
 — Hilleri ketunsaksilla. Jonkun ajan on Kiikalan Jussilassa jokin tähän asti näyttäytymätön ja tuntematon olio tappanut kaksi kanaa ja hävitellyt kananmunia, kunnes eilenaamulla huomattiin niin harwinainen otus kuin hilleri — ketunsaksissa. Paikkakunnalla ei ole koskaan ennen nähty hilleriä."

Luistinrata walmistunut
Salon Seudun Kunnallislehti 02.02.1923


" — Kuten ilmoituksesta näkyy on Wiestin luistinrata walmistunut. Rata, joka on tehty hywin suureksi noin 200 mtr ympärimitattuna, on suurin mitä Salossa koskaan ennen on ollut. Siellä woikin nyt myöskin harjottaa pikaluistelua. Myöskin radalla on upea pawiljonki.
 Lippujen hinnat owat perin huokeat ja saa niitä radan wahtimestarilta."

Lammasnahkawällyt
Salon Seudun Kunnallislehti 02.02.1923

Talonpoikien ja torpparien lapsille
Turun Sanomat 04.02.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Aluksi ilman palkkaa
Salon Seudun Kunnallislehti 06.02.1923

Uuttelassa
Salon Seudun Kunnallislehti 06.02.1923

Viikottain
Salon Seudun Kunnallislehti 06.02.1923

"Wiina wiisaankin willitsee"
Salon Seudun Kunnallislehti 06.02.1923


"Halikko
 Tappelu Salaisissa
 Wiime sunnuntaina wastaan yöllä oli joukko nuoria miehiä juowuspäissään ryhtynyt tappeluun, Salaisten alueella, jolloin palstatilallisen poika Ewert Lehtimäki puukotti työmies Kalle Tuomista, Salaisista, wiiteen eri paikkaan nim. toinen nenäsiipi halki, melko sywä haawa toiseen poskeen, wasempaan käsiwarteen kolmikulmainen haawa ja selkään molempåiin lapojen kohdalle. Lyöjä oli ajanu raiwopäissään takaa erästä toistakin nuorukaista tätä kuitenkaan tawottamatta. Tuominen tuotiin werissään klo ½1 aikaan yöllä tohtori Tarenin luo sidottavaksi ja wietiin sitten Salon yksityissairaalaan hoidettawaksi. Haawat eiwät liene hengen waarallisia — onneksi.
 Tappelu rytäkässä oli ammuttu noin 6—7 laukausta, mutta ne eiwät osuneet tiettäwästi kehenkään.—Sekä lyöjä että lyöty kuuluwat selwinä ollessaan olewan erittäin kunnon miehiä, mutta "Wiina wiisaankin willitsee"."

Parhaat tavarat
Salon Seudun Kunnallislehti 09.02.1923

Lusikat tuotava mukana
Salon Seudun Kunnallislehti 09.02.1923

Mandelimassaa
Salon Seudun Kunnallislehti 09.02.1923

Korotetut työpalkat
Salon Seudun Kunnallislehti 09.02.1923

Karjan sekä sian hoitoon
Uusi Aura 10.02.1923

Lukumäärä mitätön
Turun Sanomat 11.02.1923


"Kirkosta eroaminen Halikossa.
 Toistaiseksi 15 eronnutta
 Halikossa on tähän saakka ilmoittautunut kirkosta eroawansa ainoastaan 15 henkeä, mikä lukumäärä seurakunnan wäkilukuun werraten on warsin mitätön, ja heistäkin kuuluu jo muutamat olewan katumapäällä. Muutamista perheistä on mies eronnut kirkosta, jotawastoin waimo on pysynyt kirkon jäsenenä."

Huomautan yleisölle
Salon Seudun Kunnallislehti 13.02.1923

Pääsy kielletty
Salon Seudun Kunnallislehti 13.02.1923

Pesee samalla kuin värjää
Salon Seudun Kunnallislehti 13.02.1923

Joka tahtoo ostaa
Salon Seudun Kunnallislehti 16.02.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Lasten walwojiksi
Salon Seudun Kunnallislehti 16.02.1923


" — Awiottomien lasten walwojiksi määrättiin Halikon wiime manantaina alkaneilla warsinaisilla talwikäräjillä Halikon kuntaan mw. Osk.Isotupa ja Uskelassa kirkonwartija Heikki Mäkipää."
Paikan muonalla
Salon Seudun Kunnallislehti 16.02.1923

Nuorten miesten tappelu
Salon Seudun Kunnallislehti 16.02.1923


"Pertteli
 Tappelu Perttelissä.
 Wiime perjantai-iltana oli Perttelin nuoriso kokoontunut tanssimaan Niemisen talolle. Tällöin syntyi muutamien nuorten miesten kesken tappelu, joka päättyi siten, että joku mekastelijoista ampui taskuaseelleen työmies Wihtori Salmista rintaan. Luultawaa on, että mies sentään paranee saamastaan haawasta, mutta joutuu jonkun aikaa sairastelemaan.
 Mainittu Salminen ei ole paikkakuntalaisia, waan kotoisin Säkylästä ja on hän ollut Perttelissä metsätöissä."

Kertomus, pilapuhe, näytelmäkappale y.m.
Salon Seudun Kunnallislehti 20.02.1923

Hiihtokilpailut
Salon Seudun Kunnallislehti 20.02.1923


"Hiihtokilpailut Salossa
 W.& U:seura "Wilpas" järjestää T.U.L:ton Turun piiriä käsittäwät hiihtokilpailut ensi sunnuntaina t.k. 25 p:nä k:llo 1 p:llä. Lähtö tapahtuu rautatien weturitallin läheltä. Kilpailusta tulee todella katsomisen arwoiset sillä osanottajiksi on ilmoittautuneet kaikki piirin parhaat hiihtäjät. Perjantain lehdestä lähemmin osanottajista.
 Palkintojen jako toimitetaan Wilppaan iltamassa Työwäentalolla joka alkaa klo 7ip. Ohjelmaa on wielä lisäksi torwisoittoa, runo, nais- ja mieswoimistelua, näytelmäkappale sekä Eläwiä kuwia, Olympialaisista kisoista Praagista otettuja filmejä. Jokainen on lehdistä lukenut kuinka Suomen työläisurheilijat siellä woittiwat kilpailun toisensa jälkeen. Mutta nähdä ottelut, se woidaan tehdä kun jokainen wiitsii waan waiwautua tulemaan Työw. talolle ensi pyhänä."

Lastenkodin piirustusten hywäksyminen siirrettiin
Salon Seudun Kunnallislehti 20.02.1923


" — Halikon kunnanwaltuuston kokouksessa t.k. 15 p:nä käsiteltiin seuraawat asiat:
 Kuntaan perustettawaa lastenkotia warten arkkitehti A.Mörnen tekemäin piirustusten hywäksyminen siirrettiin wielä tuonnemmaksi, koska maanwiljelijä S.Wiberg waltuustolle lähettämällä kirjelmällään myöskin suostuu kunnalle lastekotia warten joko wuokraamaan tai kokonaan myymään omistamansa huwilan wiljelys- ja metsämaineen. Walittiin komitea ottamaan lähempiä tietoja huwilan wuokraamisesta tai ostamisesta ja komitean tulee ensi kokoukselle antaa asiasta lausuntonsa. Komiteaan walittiin waltuuston puheenjohtaja K.Saari ja kirjuri W.H.Kuiwala sekä tilall. H.Äijälä, W.Linnamaa ja suutari Helja."

Painikilpailut
Salon Seudun Kunnallislehti 20.02.1923


" Painikilpailut Saloon.
 W. ja U:seura Wiesti järjestää ensi lauantaina ja sunnuntaina Turun piirin painimestaruuskilpailut Salon Palokunnantalolla klo 7 i.p. Osanottajia on jo ilmoittautunut yli 20, joukossa pohjoismaiden ja Suomen mestari sekä Olympialaismies K.Mäkinen. Lisäksi on ilmoittautuneiden joukossa kaikki wiime wuoden piirin mestarit. Wiestissä ei huoneuston puutteen takia ole painia harjoitettu kuin wasta pieni aika, mutta silti siellä löytyy monta lupaawaa miestä, joista woi toiwoa paljon.
 Kehoitamme painia harrastawaa yleisöä pitämään nämä kilpailut mielessä, sillä Salossakin löytyy mestarikandidaatteja joista woidaan leipoa mestareja. Ensi lauantaina ja sunnuntaina Palokunnantalolle niin miehet kun naiset, sillä molempina päiwinä on myöskin tanssia"

Rehellinen poika
Salon Seudun Kunnallislehti 20.02.1923

Postikonttori auki
Salon Seudun Kunnallislehti 20.02.1923


" — Salon postikonttori on auki arkipäiwinä klo 9,15 a.p.—1,45 p. ja 5—7 i.p.
 Huom.! Sunnuntai- ja juhlapäiwän sattuessa wälittömästi peräkkäin pidetään postikonttori sunnuntaina auki 2 tuntia ja kotiinkanto kauppalassa suoritetaan kerran. Pikaläheykset kotiinkannetaan kaikkina sunnuntai- ja juhlapäiwinä."

Unohdettiin
Salon Seudun Kunnallislehti 20.02.1923

Tuntuwan wahingon
Salon Seudun Kunnallislehti 20.02.1923


" — Tuntuwan wahingon kärsii se, joka ei ensi sunnuntaina saawu Salon maanwiljelyskoululaisten iltamaan Perniön seurojen talolle. Wiittaamme ilmoitukseen toisessa paikassa lehteä."
Salon Vainiolla eli Muurlan tullissa
Salon Seudun Kunnallislehti 23.02.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Vasemmanjalan kalossi
Salon Seudun Kunnallislehti 23.02.1923

Angelniemen kunnanwaltuuston kokouksessa
Salon Seudun Kunnallislehti 23.02.1923


"Angelniemi
 — Kunnanwaltuuston kokouksessa tk. p:nä walittiin waltuuston puheenjohtajaksi uudelleen salwum. Arttur Hurme ja warapuheenjohtajaksi palstatilall. E.Dahlberg.  Waltuuston jäsenten palkat päätettiin pysyttää ennallaan eli 10 mksta kokoukselta, mutta matkarahat tulomatkalta päätettiin korottaa 1 mkkaan kmltä tähän astisen 25 pennin asemesta.
 Kunnan werot päätettiin koota kolmessa erässä huhti-, touko- ja kesäkuussa.
 Sapalahden kansakoulu päätettiin pysyttää nykyisellä paikallaan. Samalla päätettiin koettaa saada tontin yhteyteen opettajalta nyt kokonaan puuttuwa wiljelysmaa.
 Maaherran kirjelmän johdosta, koskewa järjestysmiesten asettamista kuntaan, päätettiin nimismieheltä tiedustella, pitääkö hän sellaisia tarpeellisena, kun Kokkilan kylässä, jossa paikkakunnan ainoa iltamahuoneusto, Edistysseuran talo, sijaitsee, ennestään on poliisi."

Lentokone Salossa
Salon Seudun Kunnallislehti 23.02.1923


" — Lentokone Salossa. Wiime keskiwiikkona noin kello 12 a.p. ryntäsiwät kaikki salolaiset asunnoistaan ulos tai ainakin akkunoista kurkistelemaan, mikä kowa tärinä ja humina se siellä ulkona kuuluu, ja aiwan oikein, he näkiwät suuren lentokoneen tulewan mereltäpäin ja kääntywän ympäri, laskeutuen niin alas, että se oli meille lentäjien taholta ilmoitetun tiedon mukaan waan 80 m. maanpinnasta. Kone oli sama suuri sotilaslentokone, joka wiime maanantaina saapui Helsingistä Turkuun ja jota ohjasi luutnantti Bremer. Lentäjät oliwat saapuneet Turusta tiistaina klo 5 i.p. Wartsalaan, jossa yöpyiwät herra Niemisen luona. Keskiwiikkona sitten ennen Helsinkiin lähtöään tekiwät lentäjät, ottaen mukaansa herrat Arwo ja Abraham Niemisen, retken tänne Saloon, kuten alussa mainittiin. Helsinkiin lähtö tapahtui samana päiwänä kello 1 i.p.
 Luutnantti Bremer, joka toista wuotta sitten niinikään wieraili täällä lentokoneineen, on yksi maamme parhaimpia lentäjiä, sama mies, joka wiime kesänä saawutti pohjoismaiden rekordin korkeuslennossa Ruotsissa ja nyt Suomen Talwikisoissa Helsingissä sai ensimmäisen palkinnon nopeuslennossa."

Tuomittiin waltakunnassa oleskelemisesta
Salon Seudun Kunnallislehti 23.02.1923


" — Luwattomasta waltakunnassa oleskelemisesta tuomittiin Halikon käräjillä wiime tiistaina Ruotsin alamainen walokuwaaja Hildur Lindh Salosta 10 p.s. á 15 mk. eli 150 mkn sakkoon."
Saa paikan heti
Uusi Aura 24.02.1923

Pari agenttia
Salon Seudun Kunnallislehti 27.02.1923


" — Petollisia konekauppiaita liikkeellä. Wiime loka- ja marraskuulla liikkui Halikon Waskiolla Oy Tampereen Sähkön pari agenttia, joista toinen sanoi nimekseen Åberg ja toinen Gustafsson. He tekiwät siellä erinäisiä konekauppoja myyden höyrykoneita, puimakoneita ym. maatalouskoneita. Koneita wastaan ottiwat he niiden ostajilta etumaksuna rahaa ja wekselitunnusteita. Kaikille tilaajille ei kuitenkaan saapunut lainkaan konetta, kun taas eräät saiwat, mutta hekin aiwan käyttökelwottomia koneita. Näin owat eräät maanwiljelijät joutuneet petetyiksi. Eräällekin maanwiljelijälle on langennut maksettawaksi koneita wastaan antamansa wekselitunnuste.
 Paimion, Halikon ja Marttilan pitäjäin rajamailla on taas äskettäin pantu wireille puimakoneosuuskunnan perustamishanke. Tämän johdosta owat edellämainitut agentit käyneet sielläkin tarjoamassa koneitaan, mutta eiwät he ole siellä onnistuneet tekemään yhtään konekauppaa. Kuuleman mukaan owat mainitut miehet liikkuneet myöskin Sauwossa ja sielläkin onnistuneet petkuttamaan erästä isäntää.
 Maanwiljelijöillä on syytä ottaa selkoa, kenen ja keitten kanssa owat tekemisissä päättäessään maatalouskonekauppojaan. — T.S."

Toijalan koulu alakansakouluksi
Turun Sanomat 27.02.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Myytäwänä
Salon Seudun Kunnallislehti 27.02.1923

------------------------------------------------------------------------------Maaliskuu 1923Pääsiäismämmi
Kotiliesi 01.03.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Edistystä
Salon Seudun Kunnallislehti 02.03.1923


"Edistystä postioloissamme.  Asianharrastajat tekiwät wiime wuoden lopulla anomuksen postihallitukselle, että Salon postikonttori toimittaisi postin kannon myöskin esikauppaloihin, nim. Lukkarinmäelle, Mököisiin, Moisioon ja Perttelin tulliin. Tähän anomukseen onkin postihallitus suostunut ja pantiin tämä terwetullut uudistut toimeen eilisestä t.k. 1 päiwästä alkaen, jolloin tarkoitukseen palkattu maalaiskirjeenkantaja ensi kerran teki kiertomatkansa mainittuihin paikkoihin."
Hajalassa
Salon Seudun Kunnallislehti 02.03.1923

Ensi kertaa Salossa
Salon Seudun Kunnallislehti 02.03.1923

Hiihtokilpailuja pojille
Salon Seudun Kunnallislehti 02.03.1923


" — Ensi sunnuntaina t.k. 4 pnä klo 1 päiwällä järjestää Mannerheimin Lasten suojeluliitto Salon osasto hiihtokilpailuja pojille alle 13 ja 15 wuoden.
 Pojat, pitäkää muistissa yllämainittua päiwä ja aika ja raswatkaa suksenne kuntoon, sillä palkinnot owat siksi arwokkaita että niistä mielellään kilpailisi miehetkin. Mutta kuten ylläolewasta käy selwille on ikä rajoitettu alle 13 ja 15 pojille. Kaikki yllämainittuun ikäluokkaan luuluwat pojat ensi sunnuntaina Eläintorille koittamaan kenelle palkinnot kuuluu.
 — Apteekin kauppa. Salon ensimmäinen apteekki on siirtynyt oston kautta prowiisori Lydia Nyman´ille, Loimaalta. Kauppahinta on tuntematon."

Työväenasunto tehtäväksi
Salon Seudun Kunnallislehti 02.03.1923

Siroja ja kestäviä
Uusi Aura 03.03.1923

Valkoiseen työhön
Turun Sanomat 04.03.1923

Hajalan Talouskaupasta
Uusi Aura 04.03.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Pääkonttori Saloon
Uusi Aura 04.03.1923


" — Suomen Raakasokeritehtaan pääkonttorin siirto Saloon taoahtuu ensi kesäkuun 1 p.
 Tri J.M.Pitkäniemelle on myönnetty ero johtokunnan jäsenyydestä ja walittu hänet hallintoneuwoston warapuheenjohtajaksi. Tri Pitkäniemen tilalle johtokuntaan on walittu kartanonomistaja Herman Bock Uskelasta."

Salon seudun liikkeitä
Uusi Aura 04.03.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kristallia 7:75
Salon Seudun Kunnallislehti 06.03.1923

Ruttovapaita
Salon Seudun Kunnallislehti 06.03.1923

Kilpa-ajot Perniössä
Uusi Aura 06.03.1923


" Perniö
 Kilpa-ajot järjestäwät Perniön hewoskaswattajat ensi lauant. Makarlan järwen jäällä klo 2 ip. Sisäänkirjoitus toimitetaan Ylikylän majatalossa klo 1 pllä."

Tulensammutuslaitteita
Turun Sanomat 07.03.1923

Raittiuspoliisi
Turun Sanomat 07.03.1923


" — Raittiuspoliisit maaseudulla. Raittiuspoliisiksi Perniöön on 12 hakijasta walittu lohkotilallisen poika Artturi Tulonen Halikosta."
Vaivattominta
Uusi Aura 08.03.1923

Köyhäinhoitolautakuntaan
Salon Seudun Kunnallislehti 09.03.1923

Tytöt somat
Salon Seudun Kunnallislehti 09.03.1923

Nygren
Salon Seudun Kunnallislehti 09.03.1923

Pakollinen lihantarkastus
Turun Sanomat 10.03.1923


"Pakollinen lihantarkastus Saloon.
Waltuusto teki siitä eilen periaatteellisen päätöksen.
 Salon kauppalanwaltuuston istunnossa eilen illalla esitettiin kauppalan terweyshoitolautakunnan ehdotus pakollisen lihantarkastuksen käytäntöön ottamisesta Salon kauppalassa. Waltuusto päätti periaatteessa, että pakollinen lihantarkastus Salossa pannaan täytäntöön, mutta asia palautettiin kuitenkin wielä koko laajuudessaan terweyshoitolautakunnan walmisteltawaksi. Sanotun lautakunnan tulee laatia siitä yksityiskohtainen ehdotus sekä samalla ohjesääntöehdotus, jonka jälkeen waltuusto uudelleen käsittelee asian."

Muutosehdotus
Turun Sanomat 10.03.1923


"Salon rakennusjärjestyksen muutosehdotus.
Waltuusto hywäksynyt ehdotuksen.
 Salon waltuuston kokouksessa eilen illalla oli uudelleen käsiteltäwänä kauppalan woimassaolewan rakennusjärjestyksen muutosehdotus, jonka mukaan kauppalassa saisi rakentaa kaksikerroksisia lämmityslaitoksella warustettuja puutaloja. Asia oli jo aikaisemmin waltuuston käsiteltäwänä, mutta palautettiin se silloin erikoiskomitean walmisteltawaksi ottamalla erikoisesti huomioon warokeinot tulipalon waralta. Tämä komitea, jonka muodotiwat herrat Tapio, Salomaa ja Taimelander oli tehnyt ehdotukseen muutamia muutoksia, jotka otti huomioon ja hywäksyi muutosehdotuksen. Muutosehdotukselle päätettiin hetimiten anoa wahwistus."

Mercedes
Turun Sanomat 10.03.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Keskikoulu Perniöön
Uusi Aura 11.03.1923


" Kuten aikaisemmin olemme kertoneet, on Perniössä jo pitemmän ajan ollut esillä kysymys keskikoulun perustamisesta paikkakunnalle. Kun opinhaluisia on paljon ja kaupunkien kouluissa wallitsee tilanahtaus, on tällaiselle maaseutukoulun perustamiselle jo tästäkin syystä hywiä edellytyksiä. W.k. 17 pnä oli kysymys jo alustawasti esillä kuntalaisten kesken pidetyssä neuwottelukokouksessa, mutta siirtyi lopullinen päätöksenteko eilen Saurun kansakoululla pidettyyn kokoukseen.
 Kokouksessa, johon oli saapunut osanottajia kohtalaisen runsaasti, wallitsi erittäin innostunut ja lämmin mieliala. Yksimielisesti oltiin koulun perustamisen kannalla.
 Koulutalon rakennuttamiseksi päätettiin perustaa osakeyhtiö ja walitsi kokous osakepääoman suuruutta määrittelemään, sääntöehdotusta laatimaan ja koemerkintää toimeenpanemaan komitean, johon tuliwat... ... "

Ensimmäiset abiturientit
Salon Seudun Kunnallislehti 13.03.1923


" — Merkkitapaus Salossa. Wiime lauantaina klo 3 aikaan i.p. eli heti kouluajan päätyttyä ilmestyi kaduillemme ihmeellinen pariwaljakko. Hewoset oliwat koristetut paperikukilla ja ne wetiwät pitkää kummallista rekeä, jossa istui kahdeksan nuorta henkilöä kukitettuina, suuret paperiwiuhkat käsissä ja reen takalaidassa hulmusi iloisesti kirkas Suomen lippu. Reki oli täynnä iloa ja riemua, sillä siinä ajoiwat Salon yhteiskoulun ensimmäiset abiturientit, ylioppilaskokelaat, joiden koulussaoloaika nyt päättyi. Ajettuaan jonkun aikaa pitkin kauppalan katuja toisten oppilaiden katukäytäwillä jännittyneinä ihaillessa heidän riemukulkuaan, meniwät kahdeksasluokkalaiset jälleen koululle, jossa sitten wietettiin, opettajain ja 7:nnen luokan oppilaiden ollessa kutsuwieraina iltaa.
 Tänä kewäänä saamme sitten nähdä ensimmäiset täällä leiwotut ylioppilaat, walkolakit, kun koulumme abiturientit läpäisewät nyt alkawissa tenteissä ja ylioppilaskirjoituksissa."

Koroitetulla palkalla
Salon Seudun Kunnallislehti 13.03.1923

Ei vastata
Salon Seudun Kunnallislehti 13.03.1923

Kananmuna
Salon Seudun Kunnallislehti 13.03.1923


" — Toimituksessa käytiin näyttämässä 5 gr painoinen kananmuna jonka oli muninut työmies Oskari Wirtasen kana Halikon Immalassa.
 "

Yksityissairaskoti
Salon Seudun Kunnallislehti 13.03.1923


" — Salon Yksityissairaskoti. Liiallisen työtaakan johdosta on tri A.Karen luopunut yllämainitun sairaskodin lääkärintoimesta. Kuten tunnettua, on tri Karen toiminut mainitun sairaskodin lääkärinä aina sen perustamisesta alkaen, mikä tapahtui lähes 2 wuotta sitten."
Koulutalo myyty
Uusi Aura 13.03.1923


" — Angelniemen kunta myynyt koulutalon. Angelniemen kunnanwaltuuston kokouksessa t.k. 10 p:nä päätettiin Sapalhden kansakoulurakennus myydä Sapalahden kartanon omistajalle 80,000 mkn hinnasta. Kartanolta sai kunta uuden tarkoitusta wastaawan maakapplaeen wähän etäämpänä kartanosta ja ruwetaan tänne ensi tilassa uutta koulurakennusta pystyttämään."
Moision koulu vihitty
Uusi Aura 13.03.1923


" Uskelan Moision uusi alakansakoulu vihitty.  Uskelan Moision uusi alakansakoulu wihittiin tarkoitukseensa t.k. 10 p:nä. Tilaisuudessa, johon oliwat saapuneet kunnan kaikkien kansakoulujen opettajat ja kunnanwaltuuston jäsenet, pitiwät puheita kirkkoherra Heikinheimo ja piiritarkastaja Knaapinen wertaillen wanhan kiertokoulun lapsien mielelle wieraita opetustapoja nykyisiin opetusmenetelmiin. Maanwilj. Marttila teki selkoa koulun rakennushistoriasta. Koulun uuden rakennuksen walmistus oli tullut maksamaan 386,000 mk., mihin tuleelisäksi opettajan asunnoksi ostetun wanhan rakennuksen hinta, 70,000 mk. Eräs oppilas lausui opettajatar Saarnin tilaisuuteen sepittämän runon ja oppilaiden sekakuoro esitti laulua.
 Uusi kouluhuoneisto, jossa nuorille jo tämän lukukauden alussa on opin alkeita jaettu, on erittäin hauska, wiihtyisä ja tarkoitustaan wastaawa."

Lurjus
Turun Sanomat 15.03.1923


" Puukotus Kosken asemalla.
 Kiskolainen lurjus iskenyt pari suurta haawaa rauhalliseen mieheen.
 Toissa iltana klo puoli 6 aikaan tapahtui Kosken aseman luona raaka puukotus, jonka uhriksi joutui halkojen vastaanottotoimissa puuhaillut työnjohtaja Karl Tallqwist. Sanottuna aikana hyökkäsi nimittäin hänen kimppuunsa aiwan aiheetta Kiskosta kotoisin olewa irtolainen J.Lindström ja iski puukolla Tallqwistia olkapäähän ja reiteen kaksi suurta haawaa. Ne aiheuttiwat runsaan werenwuodon ja olisiwat olleet kohtalokkaita, mutta kaksi sairaanhoitajaa saatiin heti apuun. He sitoiwat haawat wäliaikaisesti, ja iltajunalla wietiin Tallqwist Helsinkiin sairaalaan. Mukana seurasi matkalla myöskin sairaanhoitaja ja toiwotaan Tallqwistin toipuwan.
 K.Tallqwist on wakawa, rauhallinen ja toimelias mies. Hän on perheellinen ja noin 40-wuotias. Puukottaja Lindström on tunnettu renttuilewa huligaani, wiimeksi laskettu wankilasta wiime kewäänä."

Juoksijahewonen hukkui
Uusi Aura 15.03.1923


" — Juoksijahewonen hukkunut. Tiistai-iltana ajoi maanwiljelijä J.A.Lietzen Kiskosta juoksijatammallaan "Ropla" Kosken T.L. aseman läheisyydessä Kiskon joessa olewan sulun alapuolella weden syöwyttämälle heikolle jäälle sillä seurauksella, että hewonen rekineen waipui pohjaan. Omistajan itsensä saiwat apuun rientäneet pelstetuksi. — Ropla oli nuori hewonen, jolla sen omistaja oli tänäkin talwena ajanut ainakin pari palkintoa."

Lienee tapahtunut Kosken aseman läheisyydessä Perniössä..
Lentävä hollantilainen
Salon Seudun Kunnallislehti 16.03.1923


" — Lentäwä hollantilainen Salossa. Joku päiwä sitten kerrottiin sanomalehdissä, että eräs hollantilainen oli saanut päähänsä matkustaa maapallon ympäri polkupyörällä. Nyt tämä miekkonen on jo matkalla itään päin kulkien m.m. Suomen kautta, ja siwuutti hän wiime keskiwiikkona Salon, jossa poikkesi syömässä Koskenhowin talon ruokalassa."
Onnellinen se mies
Salon Seudun Kunnallislehti 16.03.1923

Uudenajan vetojuhta
Salon Seudun Kunnallislehti 16.03.1923


" — Komea wetojuhta. Wiime aikoina on salolaisilla ollut tilaisuus nähdä uudenajan wetojuhdan, tankin wetäwän suuria hirsikuormia. Tankki on sama Joensuun kartanon kone, joka syyskesällä kynteli wähässä ajassa Joensuun kartanon pellot Salon lähellä. Kewyesti näyttää lähes satakin tukkia käsittäwä kuorma kulkewan tuon mainion woimakoneen wetämänä."
Hevosen kaulus
Salon Seudun Kunnallislehti 20.03.1923

Työhevosia
Salon Seudun Kunnallislehti 20.03.1923

Piintilässä
Uusi Aura 20.03.1923

Vaskiolla
Turun Sanomat 22.03.1923

Ruokavieraita
Salon Seudun Kunnallislehti 23.03.1923

Sapalahdessa
Salon Seudun Kunnallislehti 23.03.1923

Ei enää ole kalliimmat
Salon Seudun Kunnallislehti 23.03.1923

Erittäin hyvä
Salon Seudun Kunnallislehti 23.03.1923

Vakavamielinen
Helsingin Sanomat 24.03.1923

Autonkuljettaja
Turun Sanomat 24.03.1923

Jäähuonerakennus
Turun Sanomat 24.03.1923

Nahkoja
Turun Sanomat 24.03.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Åminnen kartanoon
Salon Seudun Kunnallislehti 27.03.1923

Kahta laatua
Salon Seudun Kunnallislehti 27.03.1923

Surkeita löytöjä
Uusi Aura 28.03.1923


" — Surkeita löytöjä. Lapsen ruumis löydettiin eilen iltapäiwällä n.s. Salmenjoessa Salon edustalla Uskelan puolelta. Ruumis oli pantu kenkälaatikkoon ja siihen painoksi kiwi. Wirran waikutuksesta oli kuitenkin laatikko sisältöineen noussut pinnalle, josta sen muuan ohikulkewa hawaitsi.
 Muutama päiwä sitten tehtiin samanlainen löytö Hämmisten maalla Uskelassa."

Jäät pettää
Uusi Aura 29.03.1923


"" — Jäät Salon seudulla alkawat jo pettää. Niinpä tapahtui eilen Kokkilan edustalla muuan jäihinajo ja toissapäiwänä samanlainen Wartsalan ja Kokkilan wälillä. Mitään wakawia seurauksia ei sentään ollut kummallakaan.
Säännöllinen
Uusi Aura 30.03.1923

Horsma
Salon Seudun Kunnallislehti 31.03.1923

Ompelukoneet
Salon Seudun Kunnallislehti 31.03.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Oma talo puhelinyhtiölle
Salon Seudun Kunnallislehti 31.03.1923


" — Salon puhelinyhtiön kokouksessa t.k. 23 p:nä käsiteltiin seuraawat asiat:
 Esiteltiin kuluneen wuoden tilit ja myönnettiin tiliwelwollisille wastuuwapaus.
 Puhelinten luokittelun wuoksi päätettiin keskusasemalle hankkia riittäwä määrä mittareita, joiden awulla otetaan selwä puhelujen määrästä ja sen nojalla sitten määrätään luokka, mihin mikin puhelin kuuluu.
 Kun keskusasema nykyisin on wuokratalossa, jossa mitkään perinpohjaiset puhelinuudistukset eiwät woi tulla kysymykseen, päätettiin ryhtyä keräämään waroja oman talon rakentamista warten."

Puutarha-alaa koskevia tehtäviä
Salon Seudun Kunnallislehti 31.03.1923

Värjäyssaippuaa
Salon Seudun Kunnallislehti 31.03.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Vuokrataan
Salon Seudun Kunnallislehti 31.03.1923

Matkoille ja juhlille
Salon Seudun Kunnallislehti 31.03.1923

Angelniemen seuratalo
Salon Seudun Kunnallislehti 31.03.1923

------------------------------------------------------------------------------Huhtikuu 1923Vuokraamme
Helsingin Sanomat 01.04.1923

Väärentämättömiä ajokaluja
Turun Sanomat 01.04.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kaswitarhuri
Turun Sanomat 01.04.1923


"Kiertäwä kaswitarhuri Perniöön.
 Perniön kunnnawaltuusto on myöntänyt Perniön Puutarhayhdistykselle 2,000 markan apurahan kiertäwän kaswitarhurin palkkaukseen ehdolla, että hän edelleenkin opastaa kansakouluoppilaita oppilaspuutarhan hoidossa."

Ehdottomasti halvimmalla
Turun Sanomat 01.04.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Ilo-polkupyöriä
Turun Sanomat 01.04.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Salon Sähköliike
Turun Sanomat 01.04.1923

Ameriikkaan muuton tähden
Salon Seudun Kunnallislehti 06.4.1923

Sementtivalimon konttori
Salon Seudun Kunnallislehti 06.4.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Wiiinapolttimo ulkohuonerakennuksessa
Salon Seudun Kunnallislehti 10.4.1923


"Wiinapolttimo häwitetty.
 Wiime kuun 31 päiwän wastaisena yönä häwitti poliisikonstaapeli Kustaa Kiwirinta palstatilallisen Kustaa Lindströmin Toiwilan kylässä ulkohuonerakennuksessa sijainneen wiinapolttimon, jota ei kuitenkaan oltu ehditty panna käyntiin. Paitsi wiinankeittoon tarwittawia wehkeitä, oli polttimolla noin 25 litraa walmista mäskiä. Mainittu Kustaa Lindström, joka jo ennen on ollut syytteessä wiinanpoltosta omisti tuon polttimon omakseen ja ilmoitti, että hänen hywin pian piti keittää mäski wiinaksi. Lisäksi tunnusti hän wiime syystalwella niinikään kerran keittäneensä palowiinaa. Lindström tulee asetettawaksi syytteeseen wiinankeitosta piakkoin alkawissa kewätkäräjissä."

Wiestin wuosijuhla
Salon Seudun Kunnallislehti 10.4.1923


" — Woimistelu- ja Urheiluseura Wiestin wuosijuhlaa wietettiin wiime sunnuntaina Palokunnantalolla. Yleisöä oli saapunut tuwan täydeltä ja sen juhlan hywä tarkoitus ja arwokas, ohjelma hywin ansaitsikin. Saatiin taas kuulla Salon W.P.K:n soittokunnan reipasta, hywää soittoa runsain määrin. Terwehdyspuheen piti neiti Aino Lampu ja herra Esko Salowirta lausui taidokkaasti runon.
....."

Lastenkoti Halikkoon
Turun Sanomat 10.04.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!

Ihan vielä ei lastenkotia alettukaan rakentamaan.
Elokuussa 1923 Halikon kunnanvaltuuston kokouksessa päätettiin "aikaisemmin rakennettavaksi päätetyn lastenkodin rakentamista on syytä lykätä tuonnemmas" ja 21.1.1924 päätettiin lastenkodin sijoittamisesta väliaikaisesti Mustanmäen rakennuksiin. Kunnallislehti kertoi 19.9.1924 Mustanmäen lastenkodin avaamisesta vuoden 1925 alusta. Lastenkoti vihittiin käyttöönsä lopulta 15.2.1925.
Puheenjohtajaa wailla
Turun Sanomat 10.04.1923


"Halikon raittiuslautakunta puheenjohtajaa wailla.
Kunnanwaltuustosta ei löydetä sopiwaa henkilöä.
 Halikon raittiuskautakunta on lähettänyt Halikon kunnanwaltuustolle kirjelmän, jossa se kehotti waltuustoa walitsemaan raittiuslautakuntaan jäsenen paikkakunnalta muuttaneen työmies Raunion tilalle ja ehdotti samalla, että walittawan henkilön tulisi olla waltuuston jäsen sekä sitäpaitsi taipuwainen ottamaan wastaan raittiuslautakunnan puheenjohtajan toimen. Asia oli esillä Halikon kunnanwaltuuston wiime kokouksessa,, joka ei löytänyt keskuudestaan yhtäkään näitä waatimuksia täyttäwää henkilöä ja joka sen wuoksi päätti palauttaa kirjelmän raittiuslautakunnalle, jota pyydetään tekemään ehdotuksensa henkilöstä seuraawalle waltuuston kokoukselle."

Kauppalanwaltuuston kokouksessa
Turun Sanomat 10.04.1923

Puhelinosuuskunnan kokouksessa
Turun Sanomat 11.04.1923


"Halikon Hajalan puhelinosuuskunnan kokous.
Angelniemeltä wedetään johto Hajalaan
 Halikon puhelinosuuskunnan kokous pidettiin wiime lauantaina.
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 Angelniemeläisten esityksestä päätettiin suostua siihen, että Angelniemeltä wedetään johto Hajalan keskusasemalle ehdolla, että angelniemeläiset ottawat puhelinmaksuihin osaa neljännellä osalla Hajalalaisten maksamasta määrästä.
 Uuden johdon kuntoon tultua paranewat puhelinyhteydet warsin huomattawasti Salon seudulla."

Waskion maantie
Turun Sanomat 11.04.1923


"Waskion maantie.
Halikon kunta luowuttaa waltiolle lewentämiseen tarwittawaa maa-alueita.
 Halikon kunnanwaltuuston wiime kokouksessa päätettiin luowuttaa waltiolle Waskion maantien mahdolliseen lewittämiseen tielain mukaiseen kuntoon tarwittawan lisämaa-alueen ilman korwausta kunnan omistaman Nummen Kankareen maatilan kohdalta."

Ensiluokkaisia tavaroita
Uusi Aura 12.4.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Lasituotteita
Uusi Aura 12.4.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Piikkilankaa saapunut
Uusi Aura 12.4.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
5-wuotispäiwä
Uusi Aura 12.4.1923


"Wapautuksen 5-wuotispäiwä Salossa.
 Salon wapautuksen 5-wuotispäiwää wietettiin eilen. Päiwän merkityksen johdosta liehui waltakunnan siniristilippu kauppalan julkisten rakennusten katoilla ja moni yksityinenkin talonomistaja ja liike juhli päiwän merkitystä liputtamalla.
 Salon kirkossa oli päiwällä ruokoushetki, jossa kirkkoherra Linkonen, aiheenaan 91 psalmi, ytimekkäin sanoin palautti mieleen ajat 5 wuotta sitten Salossa ja huomautti siitä suuresta waarasta, josta silloin pelastuttiin.
 Illalla oli Lotilla ja suojeluskuntalaisilla Palokunnantalolla yhteinen ohjelmallinen illanwietto päiwän merkityksen johdosta."

Sopiva unettomuuttakin vastaan
Salon Seudun Kunnallislehti 13.4.1923

Myydään
Salon Seudun Kunnallislehti 13.4.1923

Nuori poika hukkunut
Turun Sanomat 14.04.1923

Uskelan kunta
Uusi Aura 14.4.1923


"Uskelan kunta ostanut kaksi taloa.
Hinta 530,000 markkaa.
 Uskelan kunta on eilen tehdyllä kauppakirjalla ostanut Willilän Ylistalon ja Keskitalon tilat 530,000 markan kauppahinnalla. Wastaanotto tapahtui heti, ja on kunnan aikomuksena käyttää näin saatuja alueita kansakouluja y.m. tarkoituksia warten."

Lukkariurkurin palkkaus
Turun Sanomat 15.04.1923


"Lukkariurkurin palkkaus Muurlassa.
Peruspalkka 9,000 mk. wuodessa.
 Läänin maaherra on wahwistanut Muurlan seurakunnan kirkonkokouksen wiime tammikuun 28 pnä tekemän päätöksen Muurlan seurakunnan lukkariurkurin palkkauksen järjestämisestä. Sen mukaan maksetaan lukkariurkurille peruspalkkaa 9,000 mk. wuodessa. Wiiden, kymmenen ja wiidentoista wuoden nuhteettomasta palweluksesta maksetaan lisäpalkkiota 7 % wirkaan kuuluwasta peruspalkasta kerrallaan. Palkan suorittaa kirkonisännöitsija etukäteen kuukausittain.
 Niistä yksityisistä kirkollisista toimituksista, jotka lukkariurkuri yksityisten pyynnöstä toimittaa ja jotka eiwät sisälly hänelle wahwistettuun työsuunnitelmaan, saa hän korwausta sopimuksen mukaan. Lukkariurkurin wirkataloa ei seurakunnassa ole."

Tulipalo Suomusjärwellä
Uusi Aura 15.4.1923


"Tulipalo Suomusjärvellä
Asuntorakennus palanut.
 Perjantaina klo 1 päiwällä syttyi Suomusjärwen Laperilan kylässä palamaan Kustaa Johanssonin asunto ja sen yhteydessä ollut pieni puoti. Waikka apua tuli hetimiten, paloi rakennus, joka oli lopean wanha kokonaan poroksi. Samalla paloi koko Johanssonin irtaimisto, puodissa ollutta kauppatawaraa, tuhatkunta markkaa rahaa ym."

Huutokauppaan
Salon Seudun Kunnallislehti 17.4.1923

Pakinaa
Salon Seudun Kunnallislehti 17.4.1923


"Kuusjoki
Pakinaa Osuuskauppa oloista Kuusjoella.
 Kuusjoella ei ole olemassa omaa Osuuskauppaa, waan ollaan liittyneinä Salon Seudun Osuuskauppaan, jonka haarakauppoja täällä tälläkertaa on parikin toiminnassa. Näin sitä on menty ketkuteltu jo lähes wiitisen wuotta ja tultu toimeenkin suuremmitta puutteellisuuksiitta, mutta nyt on asia saanut ikäwän käänteen, tullut niinsanottuun nurisewaan asteeseen, joka suuremmaksi osaksi on johtunut myymälöiden sijoittamisista. Kun täällä osuuskauppahommaan ryhdyttiin, suunniteltiin silloin kauppapaikoiksi Kuttilan kylää pääwärastolla, jossa kauppa tähän saakka on ollutkin wuokra-huoneustossa, ja toinen kauppa Raatalan kylään, jossa se myöskin on sijainnut. Noin pari wuotta sitten alkoi kuitenkin Salon Seudun Osuuskauppa tehdä muutoksia tähän suunnitelmaan, nimittäin siinä muodossa, että Kuttilassa sijaitsewa pääwärasto siirrettäisiin osuusmeijerille ja Kaunungin kylään myös awattaisiin myymälä. Tätä suunnitelmaa, jonka Salon Seudun Osuuskauppa hallituksensa kokouksessa jo oli päättänyt toimeenpanna esitettiin wuosi takaperin Kuusjoen Osuusmeijerikokouksen yhteydessä, mutta saiwat esittäjät silloin kärsiä musertawan tappion sillä kokouksessa olijat kannattiwat waan yhden ja hywän kaupan rakentamista Kuttilan kylään ja Raatalan myymälään pidättämistä. Tämän jälkeen onkin asia ollut hiljaisuudessa näihin saakka ja siis suunnitelmakin toteuttamatta, mutta kun nyt Kuttilan kaupan huoneuston omistaja tahtoo kaupan muuttamista pois hänen huoneistansa ja Salon Seudun Osuuskauppa on ryhtynyt toteuttamaan sanotttua suunnitelmaansa, kuusjokilaisia ollenkaan kuulematta, lukuunottamatta joitakin yksilöitä on tämä herättänyt yleisen tyytymättömyyden. Ja ei ihme olekaan, että nurinaa on syntynyt,sillä todella on tätä myymälöiden sijoittamista ajettu suurella salaperäisyydellä, josta ei edes Kuttilan myymälän hallintoneuwostokaan tiedä mitään. Siwultapäin wain owat saaneet kuulla, että jo on kauppapaikka ostettukin parin Kuusjoen miehen awulla Kanunkia warten ja pääwärastolle saatu tonttimaa osuusmeijeriltä wain sekin jonkun miehen waralla. Tämä tällainen menettely on johtanut asian siihen asteeseen, että nyt puhutaan yleisesti oman osuuskaupan perustamisesta Kuusjoelle ja irtisanoutumisesta Salon Seudun Osuuskaupasta, joka henki kyllä jo on kytenyt osuuskauppahomman alkuajoista saakka.
 Onko sitten kuusjokelaisten kannalta paheksuttawaa oman osuuskaupan haaweileminen ja sen toteuttaminen? Me kuusjokelaiset olemme monesta asiasta ja hommasta olleet muiden johdettawana, me olemme olleet Perttelin kappelina, me olemme olleet Salon Säästöpankin yhteydessä ja paraillaan wielä ollaan yhteydessä Perttelin lainajywästössä. Omalla pyrkimyksellämme olemme päässeet itsenäiseksi seurakunnaksi, omalla pyrkimyksillämme olemme saaneet oman Säästöpankin. Emmeköhän siis omalla pyrkimyksellämme myös woisi saada itsellemme oman lainajywästön, josta jo on kysymys ja wielä oman osuuskaupankin.
 Kannustajana näissä jo saaduissa on ollut oma keskittyminen, oma määräämiswalta, ja että tämä sama on edelleenkin. Me seurakuntana voimme hywin, Säästöpankkimme toimii hywällä menestyksellä ja meillä myöskin löytyy osuustoimintaan perehtyneitä johtohenkilöitä, niin eikö taaskin woida lähteä hywällä warmuudella uudelle taipaleelle eikä "liian aikaiselle" niinkuin lauletaan Kuusjoen Sähko- laulussa. Enempi waan tuulta purjeisiin kaswakoon osuustoimintahenki yhä woimakkaampana, keskittyköön kaupannekin oman kuntamme eduksi ja kaikkien meidän omaksi hywäksemme! "


Pitkä vuodatus osuuskaupan toiminnasta Kuusjoella, katsotaan myöhemmin, mitä seuraa jatkossa..
Mieskohtainen kaupanteko suotava
Salon Seudun Kunnallislehti 17.4.1923

Turun Työwäen Teatteri ja Laulunäyttämö
Salon Seudun Kunnallislehti 17.4.1923


" — Wiime sunnuntaina oli Salossa wierailemassa sekä Turun Työwäen Teatteri että Laulunäyttämö. Edellinen näytteli kaksi eri kappaletta työwäentalolla ja jälkimäinen palokunnantalolla Scampolon. Huoneet oliwat melkoisen täysi jokaisessa esityksessä ja menestys täysin hywä. Salolaisilla on siis ainakin näytelmiä miten lienee sitten leiwän laita."
Pakinaa Salosta
Turun Sanomat 17.04.1923


"Kewäistä pakinaa Salosta.  Kewät lähenee. Aurinko paistaa ja lämpimästi, joskin yökylmät wielä hidastuttawat sen aikaansaannoksia. Leivonen liwertelee taiwaalla ja kewään ensimmäiset kottaraiset wiheltelewät wielä alastomissa puissa. Parhaiten huomaa kewään mennessä keskipäiwällä ulos kadulle. Useat päiwänpuoliset katukäytäwät owat silloin tulwillaan "ukkoa", jotka kiroillen ja komapsanoja lasketellen — erittäinkin naispuolisista ohikulkijoista — lämmittelewät auringon paisteessa. Eräänkin suurehkon keskikauppalassa sijaitsewan teollisuuslaitoksen työläiset, owat jo useita wuosia sitten ottaneet tawakseen päiwällistunnillaan mennä katukäytäwille, tehtaan lähelle ilweilemään; puhumattakaan Salossa runsaasti olewista tyhjäntoimittajista, joita aina on, erittäinkin sillalla suuret joukot, samassa toimessa. Ohikulkijaan tuo tekee hywinkin kiusallisen waikutuksen, mutta kai se on nurkumatta kärsittäwä, sillä mistä se muutos olisi — näin ikäwään ilmiöön — Salon oloissa aikaansaatawissa. Ei mistään.
 Kuraa ei täällä — ainakaan wielä — ole niin paljoa kuin edellisinä wuosina, sillä kewätsateet eiwät ole pehmittäneet katujamme. Toiwottawasti myös tuosta kurasta joskus kokonaankin päästään, kunhan talonomistajamme tästä taas ehtiwät kiinnittämään wähäniin huomiota katuosiensa kuntoon. Warsin ilahduttawa onkin se wiranomaisten antama määärys, että kadut owat tänä kewäänä saatettawat hywään kuntoon joka toimenpide — jos se myös tinkimättä täytetään — tietää suurta edistystä oloissamme.
 Joki on edelleen wahwan jääkannen peitossa, eikä ole merkkiäkään sen poistumisesta. Mitään "komeampaa" jään lähtöä ei tänä kewäänä luultavasti tulekaan — ellei ala satamaan — waan jää sulaa paikoillaan. Tawanmukainen "tukinuittokin" kai jää hywin pieneksi weden wähyyden tähden.
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... "

Perniön kunnanwaltuusto
Turun Sanomat 18.04.1923

Räätäli-poika
Turun Sanomat 18.04.1923

Filmejä kehitetään
Salon Seudun Kunnallislehti 20.4.1923

Ennustaa käden juovista
Salon Seudun Kunnallislehti 20.4.1923

Terwetuloa iltamaan
Salon Seudun Kunnallislehti 20.4.1923


"Halikkolaiset hoi!
 Kuten ilmoituksesta näkyy, toimeenpanee W. ja U:seura Wiesti Salosta iltaman Halikon nuorisoseuran talolla ensi sunnuntaina klo 7 i.p.
 Ohjelma on warsin runsas ja arwokas sisältäen m.m. nelikätistä pianonsoittoa, puheita, runon sekä miesten että naisten woimisteluesityksiä, telinewoimistelua ja näytelmäkappaleen "Maitopula". Lopuksi on wielä karkeloakin.
 Toiwottawasti pitäwät halikkolaiset tämän iltaman mielessään ja saapuwat runsaslukuisesti nuorisoseuran talolle, etenkin kun reippaita woimisteluesityksiä Halikossa ei joka päiwä esitetä ja niitä nautinnolla katselee sekä wanhat että nuoret.
 Kelikin on nyt hywä, joten kaikki woiwat senkin puolesta päästä liikkeelle. Wielä mainitsen, että auto lähtee iltamaan Osuuskaupan pihalta klo ½ 7, joten niille salolaisille, jotka tahtowat tehdä wirkistäwän matkan on tilaisuus siihen. Kotiinpääsystä on myöskin huolehdittu.
 Terwetuloa siis sunnuntaina iltamaan"

Hukkunut löydettiin
Salon Seudun Kunnallislehti 20.4.1923


"Salonjokeen hukkunut poikanen.
 Torstaina t.k. 12 p. Salonjokeen hukkunut Lauri Johannes Tuomisen ruumis löydettiin tiistai illalla jonkun werran alempana sitä kohtaa, jossa hukkuminen otaksuttiin tapahtuneeksi, ja lähempää rantaa.
 Ruumis wietiin ruumishuoneeseen. Mainittakoon tässä yhteydessä. että samasta perheestä on aikaisemmin palanut tulipalossa kaksi lasta."

Palkankorotus
Salon Seudun Kunnallislehti 20.4.1923


"Salon seutu
 — Palkankokorus. Tehdystä esityksestä on waltioneuwosto myöntänyt Halikon piirin kruununnimismiehelle Leino Lindellille palkankorotusta 15 wuoden nuhteettomasta palweluksesta, luettuna 1 päiwästä maaliskuuta 1923.

 — Weljeskokousta wiettiwät seudun papit eilen Uskelan pappilassa."

Surullinen tapaturma
Salon Seudun Kunnallislehti 20.4.1923


" — Surullinen tapaturma Wiurilassa. Wiime keskiwiikkona noin klo 5:n aikaan i.p. tapahtui Wiurilan kartanossa surullinen onnettomuus. Kun renki Wiktor Koskinen oli purkaamassa erästä wanhaa rakennusta, sortui yksi sen seinistä, jolloin Koskinen joutui sen alle ja sai surmansa.br>  Koskinen oli 58 wuotias, naimaton mies ja hän oli palwellut Wiurilan kartanossa 15 wuotta."
Harjoittelija
Turun Sanomat 20.04.1923

Woimistelunäytäntö
Uusi Aura 20.4.1923


"Salo
 "Helsingin Woimistelijat", kapteeni Lewälahden johtama 16-miehinen woimistelijajoukkue, antaa woimistelunäytännön Salon Palokunnantalossa huomenna lauantaina klo ½8 ip. Ohjelmassa on wapaa-, sauwa-, rekki- ja nojapuuliikkeitä, jotapaitsi kapteeni Lewälahti pitää esitelmän kaikille warmaankin mielenkiintoisesta aiheesta. Lopuksi on tanssia. Lippuja, werraten huokeita, saadaan owelta sekä tänään ja huomenna Salokannel & Kumpp. rautakaupasta."

Muun palkan määrätköön itse
Turun Sanomat 21.04.1923

Karjan ja hewosten huutokauppa
Uusi Aura 21.4.1923


" — Karjan ja hewosten huutokauppa. Halikon Talolan Mikolassa eilen pidetyllä huutokaupalla myytiin parisenkymmentä Ayshirelehmää joiden hinta waihteli 2,000-8,000 markkaan. Useita työhewosia myytiin n 5,000-6,000 mk kappaleelta. Tunnettu juoksija tamma Lento joutui myös uudelle omistajalle. "
Lannankuljetuslaitteita
Uusi Aura 22.4.1923

Liikkeitä
Uusi Aura 22.4.1923


"Salon ja Salon seudun liikkeistä,
  Joista Uudella Auralla toista wiikkoa sitten oli tilaisuus mainita sangen monta, pyydämme tällä kertaa kiinnittää lukijaimme huomiota seuraawiin:
  Salon Seudun Osuuskauppa, jolla on siwumyymälöitä useissa kunnissa Salon ympäristössä, on paikkakunnan suurimpia ja monipuolisimpia liikkeitä, josta warsinkin ympäristön maatalouswäki suorittaa ostoksensa.
  Laukkanen & Jokirinta, Salo, puh 166, on nuori, mutta kokeneissa käsissä olewa liike, jolla eräissä suhteissa on Salon seudulla suorastaan uraa uurtawa merkitys. Tämä liike se näet oli, joka Saloon toi ensimmäiset koneelliset uuttauslaitteet, jommoiset se nyttemmin myöskin on walmistanut eräille muille Salon liikkeille. Nyt on toiminimi, kuten ilmoitusosastostostamme selwiää, walmistanut oman tinauslaitoksensa, jossa maidonkuljetus y.m. sen tapaisten astiain tinaaminen tulee perin huokeaksi. Samalla ilmoittaa liike suorittawansa wesikattojen kattamista.
  J.Sjöbergin wesijohto-, korjaus- ja peltisepänliike, Salo, puh 122 walmistaa ilmoitusosastossa lähemmin kuwattuja, perin keweitä ja käytännöllisiä lannankuljetuslaitteita, jotka owat täysin ulkomaalaisten weroisia, mutta niitä paljon huokeammat. Laitteisiin kuuluvia kiskoja y.m. tarpeita pitää liike aina warastossa.
  Salon Tukkukauppa ja Polkupyöräliike, Salo, puh. 72, ilmoittaa tälläkin kertaa uutista, juuri kauppaan laskemistaan Stadion-polkupyöristä.
  Salon Kauppaosakeyhtiö ilmoittaa saaneensa warastoonsa suuren walikoiman muodikkaita puuwillakankaita.
  Uusi Talouskauppa, Salo puh. 303, suosittelee hywiksi tunnettuja Olympia-polkupyöriä.
  Erik Nordlin O.Y., kaikille seutulaisille tunnettu toiminimi, kiinnittää huomiota monipuoliseen urheilutarwewarastoonsa, hywiksi tunnettuihin Ilo-polkupyöriin ja polkupyörän osiin.
  Salon Konekutomo suosittelee kutomakoneita, joiden käytössä samalla saa opin. Erinäisiä naisten, lasten ja miesten waatetustarpeita on kutomosta myöskin saatawissa.
  Salon maanwiljelyskauppa O.Y. myy kuuluisia Alfa-separaattoreita.
  Salon Rakennustoimisto, Salo, puh. 217, kiinnittää rakentajain huomiota huokeisiin rakennusaineksiinsa, joita on suuri ja monipuolinen warasto.
  Salokannel & Kumpp:n Rautakauppa, Salo, puh 256, kiinnittää niinikään huomiota moniin nyt ja lähitulewaisuudessa tarpeellisiin rakennusaineksiinsa; puutarhureille, kanain- ja mehiläisten hoitajille sekä maalareille on liikkeessä myöskin tarjolla monia tarpeellisia esineitä."

Joi itsensä kuoliaaksi
Uusi Aura 23.4.1923


" — Joi itsensä kuoliaaksi. Wiime tiistaina kutsui palstatilallinen Jalmari Kylä-Hinno wiinatehtaalleen maistiaisiin m.m. 70-wuotiaan Anshelm Manneroosin. Wanhus, joka oli tunnettu, wähän wiinaanmenewäksi käytti tilaisuutta perinpojin hywäkseen, juoden niin runsaasti, että heitti henkensä."
Automobiiliä
Salon Seudun Kunnallislehti 24.4.1923

Kuusjoki
Salon Seudun Kunnallislehti 24.4.1923


"Kuusjoki
 — Kirkonkokouksessa t.k. 15 pnä päätettiin seuraawista asioista:
 Kiertokoulut päätettiin lakkauttaa ensi elokuun 1 p:stä, jolloin alkawat kunnalliset alakansakoulut toimintansa. Kiertokoulurakennukset päätettiin luowuttaa kunnalle alakoulurakennukssiksi 95 tuh. markan hinnasta. Sopimusta seurakunnan puolesta allekirjoittamaan walitiin kirkkoherra A.J.Oja ja tilallinen Kaarlo Puuska. Koulujen irtaimisto, harmoonit ja opetuswälineet päätettiin lahjoittaa kunnalle."

Muurlan Raittiusseura
Salon Seudun Kunnallislehti 24.4.1923


"Muurla
 — Muurlan Raittiusseura toimeenpani wiime sunnuntaina Seurojentalossa iltaman, jonka awasi lyhyellä puheella kirkkoherra K.O.Haario.
 Esitelmän raittiustilanteesta maassa tätä nykyä ja kieltolaista piti raittiuspuhuja J.Nieminen. Muurlan sekakuoro esitti kuorolaulua ja tait. Kaarlo Koskenwoima lausui pontewasti erään runon. Ohjelmassa oli wielä huwiposti y.m. hauskaa sekä näytelmäkappale "Wiertolan tuwassa". Yleisöä oli runsaasti, warsinkin nuorisoa."

Kuten omani kanssa
Salon Seudun Kunnallislehti 24.4.1923

Urakalla tehtäväksi
Salon Seudun Kunnallislehti 24.4.1923

Urheiluharjoitukset
Salon Seudun Kunnallislehti 24.4.1923

Lehmä hoidettava
Salon Seudun Kunnallislehti 24.4.1923

Jos tarvitaan niin tulkaa ostamaan
Turun Sanomat 24.04.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Salon silta hengenvaarallisessa kunnossa
Uusi Aura 25.4.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!

" Salon silta hengenvaarallisessa kunnossa.
Uuden rakentaminen heti välttämätöntä.
Kuwamme esittää Salon nykyistä purettawaksi tuomittua puusiltaa.
 Jo jonkun aikaa on Salon kauppalassa Salonjoen yli johtawassa sillassa hawaittu merkkejä, joista pn saattanut päättää, että silta on wähemmän kehuttawassa kunnossa. Asiasta käännyttiin asianomaisten wiranomaisten puoleen ja eilen toimitettiinkin insinööri Hisingerin toimesta sillan tarkastus. Tällöin hawaittiin, ettei ainoastaan sillan kansilaudoitus, waan myöskin sillan kannatuspilarit, oliwat miltei kokonaan mädänneet, joten sillan käyttäminen on todella hengenwaarallista. Kun sillan yli käy tawallista suurempi liikenne, warsinkin raskailla kuorma-autoilla, niin tuntuu miltei ihmeeltä, ettei se jo ole pudonnut jokeen.
 Nykyinen silta onkin jo 40 wuoden ikäinen, lukuunottamatta kansilaudoitusta, joka uudistettiin heti kapinan jälkeen. Uutta siltaa warten on jo hywäksytty piirustukset, joiden mukaan se tulisi rakennettawaksi rautabetonista ja n. 8 metrin lewyiseksi, eli pari metriä nykyistä leweämmäksi, sekä warustettawaksi leweillä jalkakäytävillä. Kustannusarwio, joka päättyy 240,000 markkaan, on jo hywäksytty ja kauppala puolestaan on suostunut ottamaan osalleen kustannuksista 40,000 mk. Näistä seikoista huolimatta on muiden samanlaisten kiirellisten rakennustöiden takia sillan rakentaminen aijottu siirtää pari wuotta tuonnemmaksi, mutta eilen suoritettu tarkastus johtanee nyt kuitenkin siihen, että rakennustöihin on ryhdyttäwä aiwan wiipymättä."

Kielletään
Salon Seudun Kunnallislehti 27.4.1923

Samalla laakilla
Salon Seudun Kunnallislehti 27.4.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Suljettuna
Salon Seudun Kunnallislehti 27.4.1923

Vappupäivänä
Salon Seudun Kunnallislehti 27.4.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Tippaleipiä
Salon Seudun Kunnallislehti 27.4.1923

Kirnu myytävänä
Helsingin Sanomat 28.04.1923

Sillä pääset
Suomen Kuvalehti 28.04.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Laiwaliikenne
Uusi Aura 28.4.1923


" — Laiwaliikenne Salon wesillä alkaa huomenna, jolloin hl. Angelniemi alottaa wuoronsa Salon ja Strömman wälillä."
Kuski saa paikan
Turun Sanomat 29.4.1923

Tohtori Kellogg
Uusi Aura 29.4.1923

Vappu Salossa
Uusi Aura 29.4.1923


"Wappu Salossa.
 Wapunwietto Salossa alkaa klo 7. aamulla, jolloin Lottien kuoro Eläintorin laidassa olewalla mäellä kajahuttaa kewäiset laulunsa. Sitten rientää koko kauppala Lottien Wappukahvilaan, jollainen on järjestetty E.. ja J. Leinon (Sandbergin) tehtaaseen, jossa kaiken päiwää on tarjolla kahwia leiwoksineen ja simaa tippaleipineen, soiton ja laulun kera. Klo 10-1 päiwällä on lapsilla ja aikuislla tilaisuus hilpeään Wappuajeluun koristetuilla ajoneuwoilla pitkin kauppalan katuja. Klo 1 päiwällä alkaa Palokunnan talolla pikkuwäen juhla, jonka rikassisältöisestä ohjelmasta mainittakoon suuren lastensedän Topeliuksen satunäytelmä "Pudonnut kenkä". Se jos mikään, on Salon lasten saatawa nähdä.
 Uskelan mieswäki taas rientää Saloon hywät hirsikuormat rattaillaan ja purkaa kuormansa Salon-Uskelan suojeluskuntatalon rakennuspaikalle, lähtien sitten Lottain kahwilaan, jossa kestitys on."

------------------------------------------------------------------------------Toukokuu 1923Ukkomiehiä
Salon Seudun Kunnallislehti 01.05.1923
2
Kenkiä
Salon Seudun Kunnallislehti 01.05.1923
2
Kirje Kiikalasta
Salon Seudun Kunnallislehti 01.05.1923
2

"Kiikala
 Kirje Kiikalasta
 Nyt minäkin wuorostani tahdon kirjoittaa ja julkisuuteen tuoda jotakin kun mellastelut yhä useammin jatkuwat täällä Kärkelässä, että harwa pyhäpäiwä, jota ei wietettäisi räyhäämällä rojupullojen ääressä. Ja onko ihme että juodaan kun naapurikylässämme jo puolisen wuotta on toiminut muonarenkien wiinatehdas, mistä sitä riittää kaikille yltäkyllin. Ja kun tawara wielä on hywää maultaan eikä hintakaan ole korkea, niin mikä silloin estää hauskasti elämässä. Nyt wiime aikoina on tawaran ulosmeno ollut wieläkin suurempi, koska tehtaan tuote on kohonnut 5 markkaa litralta.
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... "

9 - 3.
Salon Seudun Kunnallislehti 01.05.1923
2
Puheluja waltion puhelinjohdolla
Salon Seudun Kunnallislehti 01.05.1923
2

" — Kuten ilmoituksesta tämän päiwän lehdessä näkyy, woidaan myös waltion puhelinjohdolla täältä saada puheluja Helsinkiin, Hankoon, Wiipuriin, Turkuun, Uuteenkaupunkiin, Raumalle ja Poriin.
 Puheluja tilattaessa on ensin pyydettäwä lennätinkonttori tai puhelin N: 41, joka sitte toimittaa puhelut edellämainittuihin paikkoihin.
 Koska nyttemmin on saatu suora yhteys myös Helsingin kanssa, niin pääsee sinne pian sekä kuuluu hywin. Lennätinkonttorissa löytyy puhelin myös yleisöä warten.
 Maksut puheluista käydään perimässä kunkin kuukauden alkupäiwinä."

Puhelinmaksut
Salon Seudun Kunnallislehti 01.05.1923
2
Ilmoitus uusista vuokralaisista
Salon Seudun Kunnallislehti 01.05.1923
2
Myllynkiviä
Turun Sanomat 01.05.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kohtuullisimpiin hintoihin
Turun Sanomat 01.05.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Valmistaa ja myy
Turun Sanomat 01.05.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Huom.! Neljän vuoden kokemus
Turun Sanomat 01.05.1923
1923-05-01-ts-pohjavesikaivoja
Pukutarpeita
Turun Sanomat 01.05.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
A.Vanne
Turun Sanomat 01.05.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Palokunta päätettiin perustaa
Uusi Aura 01.05.1923
1923-05-01-ua-palokunta

"Perniöönkin vapaaehtoinen palokunta.
Perustawa kokous pidettiin wk. 25 p.
 Wk. 25 pnä pidettyyn Perniön wapaaehtoisen palokunnan perustamiskokoukseen Säästöpankin talolle oli saapunut asianharrastajia warsin lukuisasti. Palokunta päätettiin yksimielisesti perustaa ja liittyi siihen jäseniä heti puolisensataa. Kokous walitsi wäliaikaisen toimikunnan, johon tuliwat maanwilj. K.J.Kaarlonen, kauppapalw. K.Lehmus, nahkuri P.Honkanen, meijeristi K.Kuusela, monttöörit K.Hannila ja Y.Litz sekä kelloseppä S.Tammelin, sääntöehdotusta laatimaan ja kunnan toimintaa lähemmin järjestelemään. Palokunta liittyy jäsenenä Suomen Yleiseen Wapaaehtoisten Palokuntain liittoon.
 Warojen hankkimiseksi päätettiin pitää iltama Seurojentalolla toukokuun 27 pnä."

Palokuntalaiset puvuissa
Salon Seudun Kunnallislehti 04.05.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Vapaalla huutokaupalla
Salon Seudun Kunnallislehti 04.05.1923
1923-05-04-sskl-kauppatal
Poistunut vastoin työsopimusta
Salon Seudun Kunnallislehti 04.05.1923
1923-05-04-sskl-koskapalvelija
Ukkomiehille oma jalkapallo-osasto
Salon Seudun Kunnallislehti 04.05.1923
1923-05-04-sskl-ukkomiehet

" — Salon Ukkomiehet päättiwät t.k. 2 pnä pitämässään kokouksessa perustaa oman jalkapallo-osaston ja liittyä jäseneksi W. ja U-seura Wiestiin.
 Osaston puheenjohtajaksi walittiin R.Mattson, rahastonhoitajaksi isännöitsijä W.Wirtanen.
 Puvut ja kengät päätettiin myös hankkia ensi tilassa.  
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 Kunkin pelaajan welwollisuus on huolehtia siitä, että itse tahi waramies on paikalla harjoituspäiwänä, maanantaina ja torstaina klo ½ 7 illalla."

Wappu
Salon Seudun Kunnallislehti 04.05.1923
1923-05-04-sskl-vappusaloss

"Wappu Salossa.
 Wappuaamuna oli Salossa laulua kolmessa eri paikassa, nim. yhteiskoulun kuoro Mököisten mäellä, Lottakuoro Lindbomin mäellä ja mieskuoro n.s. Kupparin kalliolla. Kauniissa aamusäässä kuuluikin noiden eri kuorojen wuoroonsa wirittämä laulu erittäin miellyttäwältä.
 Ent. Sandbergin tehtaalla oli wilkas liike koko aamupäiwän. Siellä oli Lottien kahwila, jossa käwi paljon yleisöä. Laulua ja soittoa.
 W.P.K:n soittokunta soitteli kesäisellä soittolawallaan klo 10-11 ja siirtyi sitten soitollaan ilahduttamaan yleisöä Lottien kahwilaan.
 Koristetut ajoneuwot pariwaljakkoineen kuljettiwat pitkin katuja riemuitsewia nuorisojoukkueita: samoin ajeliwat muutamat autot täysin kuormin huwiajelua edestakaisin kauppalassa
 Työwäenyhdistys teki tawanmukaisen retken lippuineen ja soittokuntineen, tällä kertaa Mököisten mäelle.
 Päiwällä oli lastenjuhla Palokunnnantalolla ja illalla samassa paikassa Wiestin iltama. Myöskin Työwäentalolla wietettiin iltaa oikein kansainwälisen wapun merkeissä.
 Sää oli, kuten jo mainittiin, aamupäiwällä jotenkin kaunis, mutta iltapäiwäksi se muuttui koleaksi ja sateiseksi.
"

Urakkatarjousta pyydetään
Salon Seudun Kunnallislehti 08.05.1923
1923-05-08-sskl-hajalanseudun
Käräjillä
Salon Seudun Kunnallislehti 08.05.1923
1923-05-08-sskl-karajajuttuja

"Käräjäjuttuja.
 Uskelan Hämmäisten talon maalta löydettiin wiime talwena lapsen ruumis, kuten on aikaisemmin kerrottu. Asian käsittelyssä Halikon käräjillä tuli todetuksi poliisitutkinnan perusteella että lapsi oli ollut täysin kehittynyt ja eläwänä syntynyt sekä että se oli surmattu kuristamalla. Lapsen wanhemmista ei saatu selkoa. Asia jäi sikseen.

 Neidit Agnes ja Anna Jansson Uskelasta tuomittiin luwattomasta oleskelusta waltakunnassa, edellinen 5 päiwäsakkoon á 5 mk eli 25 mk. ja jälkimäinen 10 p.s. á 5 mk eli 50 mkn sakkoon. Mainitut neidit owat saaneet uudet ololuwat wuodeksi edelleen."

Tarjouspyyntö
Salon Seudun Kunnallislehti 08.05.1923
1923-05-08-sskl-korjausurakka
Mallasjuomatehdas Uskelaan
Salon Seudun Kunnallislehti 08.05.1923
1923-05-08-sskl-mallasjuomatehdas

" — Mallasjuomatehdas Uskelaan. Maaherra on myöntynyt wesitehtailija Elias Terwosen anomukseensaada tehdasmaisesti walmistaa mietoa mallasjuomaa Uskelan pitäjän Mököisten yksinäistilan maalla. "
Häweliäitten köyhien koti
Salon Seudun Kunnallislehti 08.05.1923
1923-05-08-sskl-rakennuspiirustukset

" — Rakennuspiirustukset. Läänin maaherra on wahwistanut rakennuspiirustukset kreiwi Carl Alex.Armfeltin Salon kauppalassa omistamalle tontille rakennettawalle uutisrakennukselle häweliäitten köyhien (pauwres honteux) kotia warten."
Rakennettaisiin uudelleen
Uusi Aura 08.05.1923
1923-05-08-ua-sortuva

"Salon sortuva silta.

Läänin maaherra on tie-ja wesirakennusten ylihallitukselle ehdottanut, että se heti kokonaidsuudesaam rakennettaisiin uudelleen.

 Kysymys Salon kauppalassa Saonjoen yli johtawan n.k. Isonsillan rakentamisesta uudelleen on ollut wireillä jo pitemmän aikaa. Niinpä Salon kauppalanwaltuusto marraskuun 23 päiwänä 1922 oli pättänyt ottaa osaa kyseessäolewan sillan rakentamiseen 40,000 markalla ehdolla, että se rakennetaan insinööri H.Backmanin laatiman suunnitelman mukaisesti rautabetonista I luokan maantiesillaksi, jonka kustannukset olisiwat arwioidut 240,000 markaksi, jotenka siitä jäisi 200,000 markkaa waltion osalle. Asiasta antamassaan lausunnossa tie- ja wesirakennusten ylihallitus oli puolestaan ehdottanut, että silta rakennettaisiin yllämainitun suunnitelman mukaisesti, mutta waltion nykyiseen raha-asioiden tilaan nähden ja koska lähiwuosina tulee rakennettawaksi paljon sellaisia siltoja, jotka nykyään owat wallan rappiolla, wasta muutaman wuoden perästä ja nyt tyydyttäisiin wain wanhan puusillan korjaamiseen ja wahwistamiseen. Tämän lausunnon johdosta läänin maaherra oli antanut Turun tiepiirin piiri-insinöörille määräyksen tarkastaa silta. Tarkastuksessa silta osottautui olewan siksi heikossa kunnossa, että waikkakin se ainoastaan wäliaikaisesti korjattaisiin tyydyttäwään kuntoon, korjauskustannukset tulsiwat nousemaan hywinkin suureen summaan, ja kun tällainen wäliaikainen korjaus ei missään tapauksessa tulisi pitemmäksi ajaksi eteenpäin siirtämään sillan uusimista kokonaisuudessaan, on läänin maaherra ehdottanut, että tie- ja wesirakennusten ylihallitus kysymyksessäolewan sillan kokonaisuudessaan uudestirakentamisesta tekisi aiwan ensi tiassa esityksen waltioneuwostolle."

Laillisen edesvastuun uhalla
Salon Seudun Kunnallislehti 12.05.1923
1923-05-12-sskl-kielto
Urakoitsijan waihdos
Salon Seudun Kunnallislehti 12.05.1923
1923-05-12-sskl-kyytilaitos

"Salon kyytilaitos
Urakoitsijan waihdos
 Läänin maaherra on tehdystä anomuksesta siirtänyt Salon kauppalan majatalon pitäjältä Aksel Laineelta kyytilaitoksen hoitajan ja kyytiurakoitsijan toimen wuodeksi 1922 1924 ja 1925 talonomistaja Juho Oskar Jaloselle sanotussa kauppalassa."

Murtomaajuoksua
Salon Seudun Kunnallislehti 12.05.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Washingtonista ilmoitetaan
Salon Seudun Kunnallislehti 12.05.1923
1923-05-12-sskl-naisiaehdottanut

"Naisia ehdotettu kieltolainwalwojiksi Amerikassa.
 Washingtonista ilmoitetaan, että Pennsylwania-waltion kuwernöörin waimo, rouwa Pinchot, on keksinyt keinon, jonka awulla saadaan wäkijuomain salakauppiaat pidetyksi aisoissa. Samalla aikaa kun hänen miehensä koettaa poliisien ja konstaapelien awulla saada Pennsylwanian aiwan kuiwaksi, ehdottaa rouwa Pinchot, että pienemmät paikkakunnat annettaisiin naisten huostaan, naispoliisien walwonnan alaisiksi. Naiset toimittaisiwat kaikki tarwittawat tehtäwät, hankkisiwat tietoonsa salakeittimöt, warastot, y.m. ja kääntyisiwät miesten puoleen ainoastaan silloin, kun woimasuhteen wuoksi nähtäisiin apu tarpeelliseksi. Asia on esitetty Yhdyswaltain presidentille ja hän on luwannut ottaa sen keskustelun alaiseksi. "

Vahingonlaukaus
Salon Seudun Kunnallislehti 12.05.1923
1923-05-12-sskl-wahingonlaukaus
Pelästyi autoa
Turun Sanomat 12.05.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Seurojentalolla
Uusi Aura 12.05.1923
1923-05-12-ua-angelniemi

"Angelniemi
 Mielenkiintoinen näyttely seurojentalolla. Kuten aikaisemmin on jo kerrottu, owat Angelniemen Martat toimeenpanneet kutomakurssit. Osanottajia oli näillä kursseilla 14 naista, jotka 6 wiikkoa ahkerasti työskenteliwät. Heidän työnsä tulokset owat nähtäwinä ensi sunnuntaina tk. 13 pnä Kokkilan seurojentalolla. Näyttely awataan klo 5 ip. Sen jälkeen alkaa päättäjäisiltama klo 6. Ohjelma tulee olemaan arwokas ja monipuolinen, kuten Martoilta sopii odottaakin. Puhujaksi on lupautunut opettajatar neiti Liisa Leikkonen Perniöstä ja yksinlaulua esittää tunnettu laulajatar rwa Renwall, jonka kuulemisesta jo yksinään kannattaa maksaa enenmmänkin kuin 5 mk. mikä on sisäänpääsymaksuna. Ruumiillisesta wirkistyksestä pidetään myöskin huolta. — Toiwotaan runsasta osanottoa."

Snellmanjuhla palokunnantalossa
Uusi Aura 12.05.1923
1923-05-12-ua-snellmanjuhla

"Salo.
 Snellmanjuhlasta, joka tänään pidetään Palokunnantalossa, ei varmaankaan yksikään päiwän ja juhlan merkityksen oiwaltawa jää pois. Juhlan ohjelma, josta jo aikaisemmin olemme maininneet, on kauttaaltaan siksi hywä ja mielenkiintoinen, että se weroista harwoin on Salossa tarjolla.
 Täyttyköön Palokunnnatalo siis tänään ääriään myöten ja muodostukoon tämä juhlatilaisuus mieliä innostawaksi ja nostattawaksi!"

Huonekalutehdas Salossa
Helsingin Sanomat 13.05.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Auton linjaalien valmistaja
Uusi Aura 13.05.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Jätetty myytäväksi
Uusi Aura 13.05.1923
1923-05-13-ua-hannakallas
Hajalassa
Salon Seudun Kunnallislehti 15.05.1923

Suomusjärvellä
Turun Sanomat 15.05.1923
1923-05-15-ts-kauppatalo
Kisko
Turun Sanomat 15.05.1923
1923-05-15-ts-kisko
Uusia maanteitä
Helsingin Sanomat 16.05.1923
1923-05-16-hs-maantiet

"Maantiet.
Waltioneuwoston määräyksiä.
Uusia maanteitä.
 ..... ..... ..... 
 Turun ja Porin läänissä: Halikon ja Someron wälisen tien n.s. Rekijoen tiehaarasta Kiikalan kirkonkylään johtawa tie, Eurajoen-Nakkilan maantieltä Panelian kylän kautta Panelian rautatieasemalle johtawa tie, Hajalan rautatieasemalta Seppälän kylän kautta Isokylään johtawa tie, jolloin kuitenkin wiimeksimainitusta paikasta Halikon asemalle johtawan tien kunnossapitäminen edellisen tien muuttuessa maantieksi on lakkautettawa, Terwajoen-Kosken maantien Wättilän kylästä Waskion kylän kautta Halikon kirkonkylään johtawa tie sekä... ... ...
"

Vuokrataan
Helsingin Sanomat 18.05.1923
1923-05-18-hs-kesanajaksi
Äitienpäivä Kokkilassa
Salon Seudun Kunnallislehti 18.05.1923
1923-05-18-sskl-aitienpaiwa

" Äitienpäiwät järjestää Marttayhdistys ensimäisenä helluntaipäiwänä Kokkilan seurojen talolla alkaen klo 3 i.p. Ohjelmassa on kirkkoherra Wierumäen puhe, wuorokeskustelu, runoja, kertomuksia ja laulua. Warsinkin äitien toiwotaan runsaslukuisesti saapuwan, mutta muutkin owat terwetulleita. Sisäänpääsymaksua ei ole."
Sukuhautojen hoito
Salon Seudun Kunnallislehti 18.05.1923

Hywäsydämisiä ihmisiä
Salon Seudun Kunnallislehti 18.05.1923
1923-05-18-sskl-kaupunkilaislapsia

" — Jos wielä löytyisi hywäsydämisiä ihmisiä, jotka woisiwat ottaa köyhiä kaupunkilaislapsia kesäksi luoksensa maalle, pyytäisimme ystäwällisesti ilmoittamaan osoitteensa lastenhuoltaja neiti Aino Eklundille, hammaslääkäri Eklundin talo."
Halpoja hintoja
Salon Seudun Kunnallislehti 18.05.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Huutokaupalla
Salon Seudun Kunnallislehti 18.05.1923
1923-05-18-sskl-salonmajatalon
Katujen kiweäminen
Uusi Aura 18.05.1923
1923-05-18-ua-salonkauppala

"Salon kauppalan katuja ryhdytään kiweämään.
Kysymys wiiden kadun kiweämisestä saamassa suotuisan ratkaisun.
 Jo ennen sotaa wireillä ollut, mutta sittemmin sodan puhjettua toteuttamatta jäänyt Salon kauppalan katujen kiweämiskysymys on jälleen astunut päiwäjärjestykseen senwuoksi, että kauppalan järjestysoikeus eilisillaksi oli kutsunut wilkasliikkeisimpien katujen warsilla sijaitsewien talojen omistajat rahatoimikamariin yhteiseen kokoukseen neuwottelemaan aikeen toteuttamisessa. Kutsua olikin lukuisasti noudatettu, ja kaikki tuntuiwat olewan yksimielisiä siitä, että toimeenpiteisiin olisi ryhdyttäwä wiiden wilkasliikkeisimmän kadun, nimittäin Itäisen ja Läntisen Siltakadun, Isonkadun, Aleksanterinkadun ja Annankadun kiweämiseksi. Asiaa lähemmin walmistelemaan walittiin lautakunta, johon tuliwat ins.J.J.Martelin, pankinj.A.Tapio, kaupp. J.Drugg, tri E.J.Waren ja warat.H.Tuomaala. Tämä toimikunta sai toimekseen laatia ja aikoinaan esittää ysityiskohtaisen ehdotuksen asiasta."

Helenius
Turun Sanomat 20.05.1923
1923-05-20-ts-helenius
Leinon tulewa liikepalatsi
Uusi Aura 20.05.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Weriset jälkihäät
Turun Sanomat 23.05.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!

"Weriset jälkihäät helluntaimaanantaina Perttelissä.
  Nuori mies lyöty seipäällä kuoliaaksi. - Kolmea haawoitettu puukolla.
 Helluntaipäiwänä wietettiin Perttelin Hähkänän kylässä erään nuoren miehen häitä, ja seuraawana päiwänä eli helluntaimaanantaina kokoontui paikkakunnan nuoria miehiä wiettämään "jälkihäitä". Muutamat oliwat liikutettuja, ja illemmällä syntyi kahnausta ja myöhemmin klo 10 aikaan illalla ilmi tappelu, johon useita miehiä otti osaa. Aseina käytettiin puukkoja ja seipäitä.  ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... "
Taskuwarkaat liikkeellä
Uusi Aura 23.05.1923
1923-05-23-ua-taskuwarkaat

" — Taskuwarkaat taas liikkeellä. Etsiwälle poliisille on ilmoitettu, että maanantaina eräältä henkilöltä Ylikylänpysäkin ja Salon wälillä warastettiin lompakko, joka sisälsi suurehkon summan rahaa, wekseleitä ja muita asiapapereita."
Hyljätyt
Uusi Aura 24.05.1923
1923-05-24-ua-hyljatyt

" — Hyljätyt rakennuspiirustukset. Läänin maaherra on hyljännyt Osakeyhtiö Koulukaluston Salon kauppalasta anomuksen piirustusten wahwistamisesta winttihuoneiden järjestämisestä ja julkisiwun muutoksesta osakeyhtiön omistamassa talossa Salon kauppalassa, koska ei kaksikerroksisten puurakennusten rakentaminen kauppalan rakennusjärjestyksen mukaan ole sallittua."
Polkupyörä
Salon Seudun Kunnallislehti 25.05.1923
1923-05-25-sskl-augwirtanen
Käki kukkui
Salon Seudun Kunnallislehti 25.05.1923
1923-05-25-sskl-kakikukkui

" — Käki kukkui wiime keskiwiikkoiltana oikein ahkerasti ainakin tuolla Kärkän takalistolla Uskelassa."
Tunnettu kaupustelija
Salon Seudun Kunnallislehti 25.05.1923
1923-05-25-sskl-puukotus

"Puukotus.
 Wiime tiistaina iltapäiwällä iski Salossa "Hullun Liljan" nimellä tunnettu kaupustelija Itäisellä Siltakadulla, palstatilallisen poikaa Armas Saarista puukolla, Uskelan Anjalasta, haawan käsiwarteen ja toisen ison haawan rintaan, aiwan rintalastan alapuolelle. Haawat eiwät kuitenkaan ole hengenwaarallisia."

Ostetaan
Salon Seudun Kunnallislehti 25.05.1923
1923-05-25-sskl-tekohampaita
Erinomaisine mukavuuksineen
Turun Sanomat 27.05.1923
1923-05-27-ts-huwila
Varastossa ajelurattaita
Uusi Aura 27.05.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kokoukseen
Salon Seudun Kunnallislehti 29.05.1923
1923-05-29-sskl-puhelinlangat
Helluntaipyhinä
Turun Sanomat 29.05.1923
1923-05-29-ts-kuulumisia

" Kuulumisia Salosta.
 Helluntaipyhinä oli täällä "eri touhu". Oli kuten ainakin mukanaolleet tietävät, hywin suuret arpajaiset. Erityisesti tyhjien arpalippujen luku oli legio; silminnakijänä tiedän niitä olleen oikein häwyttomästi. Kadut ja torit olivat niitä kirjawanaan: oli kuin olisi käwellyt walkowuokkojen peittämällä kedolla. Mutta kyllä Lottamme jo oliwatkin pitkät ajat niitä walmistamassa ja talonomistajat saiwat olla melkein yhtä kauan työssä, niitä taas kaduilta poistaessaan.
 Jo monta paiwää ennen arpajaispäiwää oli arpalippujen myynti ja myös ostokin täydessä käynnissä. Sattui wielä niin onnellisesti, etta sillä ajalla oliwat toripäiwätkin ja kun maanukot saiwat kiskotuksi kauppalalaisilta tawaroistaan enemmän kuin tarpeellista, niin he ahneudesta, luullen paasewänsä pääwoittona olleen hewosen onnellisiksi omistajiksi, osteliwat arpoja oikein tukussa. Tietenkin enemmän tyhjiä. Kaiketi ukot olisiwat ostaneet "koko rahan" edestä, mutta peläten kotonaan olewaa puoliskoa, eiwät uskaltaneet, waan jättiwät toisillekin tilaisuuden rahojensa häwittämiseen.
 Paitsi arpojen ostoa, oli siinä muutakin huwipuoleen kuuluwaa. Oli useampituntinen kahwikonsertti, missä W. P.K:n pelimannit soitteliwat torwillaan polkkia ja walsseja y. m. entis- nyky- ja tulewan ajan tansseja: ehkäpä siinä joukossa meni joku arwokkaampikin soittokappale. Wielä oli arwattwa erään meripojan ja kahwipöydän nimi. En tiedä, kuka onnellinen ne sai, mutta uskon jonkin ne saaneen. Arpajaisten pääwoitto, hewonen, ei saanut omistajaa, waan häwisi salaperäisellä tawalla...
 Maanantaina jatkettiin näitä hywään alkuun saatettuja arpajaisia toisella ohje!malla. Päiwällä oli kansanjuhlat ja illalla iltama.
 Kansanjuhlassa oli soittoa, mieskuoron lauluesityksiä, lausuntoa, satu ja kilpailut 5-ottelussa.
 Myöhemmin alkoi iltama waihtelewalla ja hauskalla ohjelmalla, mutta "pääsywaatimukset" olimat liiaksi kukkarossa tuntuwat, kun rahat tuli käytettyä tarkoin arpojen ostoon, joten monen oli pakko jäädä "ulkoiseen pimeyteen" toisten päästessä waloon ja riemuun.
 Arpajaisohjelmaa lisäsi eräs salolainen liikemies hommaamalla illalla klo 6;n ajoissa torille hirweän tulipalon, jonka kuitenkin mielestäni liian pian sammutti, eräänlaisella läkkitötteröllä. Sammuttamisen hän teki niin perusteellisesti, että uskon sen riittäwän: sammutti nim. tulen paikoista, joissa sitä ei yhtään ollut eikä ehkä koskaan olisi kai tullutkaan. Tarkoitan neitostemme ihania kesäpukuja, jotka myöskin tuliwat sammutuksesta osallisiksi usean pilaantuessa pahoin. On siinä tulenkin sammuttamisessa pieni konsti, ettei sitä ihmisjoukossa saisi tehdä kuka tahansa. Warowaisuutta kaikkialla!
 "Liikutettuja" kylläkin - kuten tawallista tällaisissa tilaisuuksissa - näkyi enemmin kuin tarpeellista kieltolakimaassa. Mutta ollen kaikki säyseitä äijiä, ei tapahtunut mitään merkillepantawaa, kuten murhia tai puukotuksia, joita muualla Suomessa ja tässä lähistölläkin tapahtui.
 Lottien ja suojeluskuntalaisten arpajaiset owat muisto, joskin usealle paha muisto, ja nyt jäämme odottamaan toisia luwassa olewia arpajaisia."

Ei hakijoita
Turun Sanomat 30.05.1923
1923-05-30-ts-mallasjuomat

" — Mallasjuomatehtaat. Kontrollöörin tointa Elias Terwosen Uskelan pitäjän Moikoisten yksinäisellä tilalla wasta perustettawassa mallasjuomatehtaassa ei ole kukaan määräajan kuluessa hakenut."
Junan alle
Uusi Aura 30.05.1923
1923-05-30-ua-onnettomuus

"Onnettomuus Salon lähellä.
 Waihtotöissä ollut konduktööri joutunut waunujen alle, jotka ruhjoiwat oikean käden sormet ja jalkaterän
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... "

Helsingistä Saloon
Uusi Aura 31.05.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
------------------------------------------------------------------------------Kesäkuu 1923Kaljaa saatavana
Salon Seudun Kunnallislehti 01.06.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kansakoulun lopetusjuhla
Salon Seudun Kunnallislehti 01.06.1923
1923-06-01-sskl-kihisten

Oikein lehdessä luki, ketkä oli kansakoulun neljä luokkaa käynyt!
Kivitöitä tarjolla
Salon Seudun Kunnallislehti 01.06.1923
1923-06-01-sskl-kivimiehet
Perjantaisin matkavuoro Kiskosta Saloon ja takaisin
Salon Seudun Kunnallislehti 01.06.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Uusi postiasema Wartsalan sahalla
Salon Seudun Kunnallislehti 01.06.1923


" Uusi postiasema
 Tänä päiwänä alkaa toimintansa uusi postiasema Wartsalan sahalla, josta tulee olemaan jokapäiwäinen postikulku Saloon sekä kesällä että talvella. Aseman hoitajana on toistaiseksi tehtaan kassööri herra Erik Håkar. Postiasema on saatu aikaan Wartsala-yhtiön aineellisilla uhrauksilla asian hywäksi."

Pääkonttori Saloon
Uusi Aura 02.06.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Älkää laiminlyökö tilaisuutta
Turun Sanomat 03.06.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Paloapuyhtiö ilmoittelee
Turun Sanomat 03.06.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Hajalan aseman lähellä
Uusi Aura 03.06.1923
1923-06-03-ua-huonetta
Lupa kulkukaupan harjoittamiseen
Uusi Aura 03.06.1923
1923-06-03-ua-kulkukau300

" — Lupa kulkukaupan harjoittamiseen. Maaherra on tehdystä hakemuksesta oikeuttanut jalkinetyöntekijä Matts Wilhelm Wirtasen, Salon kauppalasta, harjoittamaan kulkukauppaa tässä läänissä yhden wuoden aikana kuluwan wuoden toukokuun 25 päiwästä lukien. "
Meritalossa wuokrattawana
Salon Seudun Kunnallislehti 05.06.1923
1923-06-05-sskl-huoneusto
Kuinka woi paikata kalossinsa
Salon Seudun Kunnallislehti 05.06.1923
1923-06-05-sskl-kalossinsa

" Kuinka woi palkata omat kalossinsa.
 Märkinä kewäinä ja syksyinä kun tiet ja kadut owat wahwan kuraliejun peitossa, owat kalossit erinomaisia. Joskaan kalossien käyttö terweydellisessä suhteessa ei ole warsin kiitettäwää, ne kun helposti hiestyttäwät jalan, wieläpä osaltaan owat syynä jalkahikeen, on kuitenkin....
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
"

Myytävänä
Turun Sanomat 05.06.1923
1923-06-05-ts-puhelinkoneit
Juoksuharrastuksen herättäminen
Turun Sanomat 06.06.1923
1923-06-06-ts-juoksuharrastus
Nuorisoseuran arpajaisissa
Uusi Aura 07.06.1923
1923-06-07-ua-arpajaiset
Edullisin ostopaikka paikkakunnalla
Salon Seudun Kunnallislehti 08.06.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kiskon kauppayhtiössä
Helsingin Sanomat 10.06.1923
1923-06-10-hs-kaupanhoitaja
Paikka avoinna
Helsingin Sanomat 12.06.1923
1923-06-12-hs-teijon
Tiirikalla avaamattomia
Salon Seudun Kunnallislehti 12.06.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
25-wuotisjuhla
Helsingin Sanomat 13.06.1923
1923-06-13-hs-yhteiskoulu25
Testamenttijuttu
Turun Sanomat 13.06.1923
1923-06-13-ts-testamenttijuttu
Täysin kykenevien haettavaksi
Helsingin Sanomat 14.06.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Uusi lääkäri Saloon
Uusi Aura 14.06.1923
1923-06-14-ua-uusilaakari

"Salo.
 Uusi lääkäri Saloon. Laitilan kunnanlääkäri Onni Wuorinen on sanoutunut irti toimestaan ensi elokuun alusta. Hän muuttaa sen jälkeen Salon kauppalaan, jossa hänellä on huoneisto wuokrattuna."

Apajaisissa wiinaniekkoja
Salon Seudun Kunnallislehti 15.06.1923
1923-06-15-sskl-arpajaiset

" — Perttelin maamiesseuran arpajaiset toimeenpantiin wiime sunnuntaina Tattulan Jussilla klo 2 ip. alkaen seuran rakennusrahaston hywäksi.. ... ...
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 — Wiinaniekkoja oli tilaisuuteen myöskin tuppautunut, mutta heidän riidantekopuuhansa meniwät tällä kertaa kokonaan myttyyn, sillä järjestysmiehet oliwat kerta kaikkiaan päättäneet tappelun estää.. Iloisemman liikutuksen waltaan joutuneet suljettiin erikoisesti tarkoitusta warten warattuun kellariin.Kirjeenwaihtajamme ilmoittaa, että sinne teljettiin "opiksi ja nuhteeksi" Frans Num....
 ..... ..... ..... 
"


"Opiksi ja nuhteeksi" putkaan teljettyjen nimet julkaistiin lehdessä!
Huomautus
Salon Seudun Kunnallislehti 15.06.1923
1923-06-15-sskl-huomautus
Kutri - hiusten kähertäjä
Salon Seudun Kunnallislehti 15.06.1923
1923-06-15-sskl-kutri
Tyäväen urheilupäivä
Salon Seudun Kunnallislehti 15.06.1923
1923-06-15-sskl-yhteisvoimistelua
2 kaunista
Helsingin Sanomat 16.06.1923
1923-06-16-hs-hajalan
Paras tulee halvimmaksi
Uusi Aura 17.06.1923
1923-06-17-ua-halvimmaksi
Savukkeita, simaa ja limonaadia
Uusi Aura 17.06.1923
1923-06-17-ua-murtowarkaus

" Murtowarkaus Salossa
 Warkaiden saalis pieni.
 Eilisen wastaisena yönä owat warkaat murtautuneet Salossa kauppatorin laidassa sijaitsewaan kauppias Lahdelman myyntikojuun, wieden sieltä sawukkeita, simaa ja limonaadia. Warastetun tawaran arwo ei kuitenkaan ole suuri."

Itsenäisesti hoitamaan
Uusi Aura 18.06.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Ylimääräinen matka
Salon Seudun Kunnallislehti 19.06.1923
1923-06-19-sskl-angelniemi
Katujen kiveäminen
Uusi Aura 19.06.1923
1923-06-19-ua-kiveamis

" Salon kauppalan katujen kiveämiskysymys
Pääkadut ehdotetaan laskettawaksi mukulakiwillä kauppalan ottamalla lainalla, jonka talonomistajat kuolettaisiwat.
 Salon kauppalan pääkatujen warsilla olewien kiinteistöjen omistajilla oli eilen illalla kokous, jossa keskusteltiin näiden katujen kiweämisestä. Kokouksessa tehtiin useitakin ehdotuksia, mutta lopputuloksena päätettiin waltuustolle ehdottaa, että se ottaisi tarkoitusta warten lainan ja täten saaduilla waroilla lasketuttaisi ensin molemmat Siltakadut, sitten Annankadun, Isonkadun ja Aleksanterinkadun mukulakiwillä, joilla laskemisen oli arwioitu tulewan maksamaan noin 30-40 mk. neliömetriltä sen sijaan, että nupukiwillä laskemisen, jota myöskin ehdotettiin, oli laskettu tulewan maksamaan noin 100 mk. neliömetriltä.
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
"

Turun poliisilaitokselle uusi auto
Uusi Aura 19.06.1923
1923-06-19-ua-turunpoliisiauto
2 kunnollista
Turun Sanomat 20.06.1923
1923-06-20-ts-seinamuuraria
Lokomobiili
Helsingin Sanomat 22.06.1923
1923-06-22-hs-lokomobiili

Lokomobiili on pääasiassa maatalouden voimakoneena käytetty yhdeksi kokonaisuudeksi rakennettu höyrykattila ja mäntähöyrykone teholtaan yleensä 5–10 kW, joka oli tavallisesti varustettu pyörillä niin, että sitä voitiin kuljettaa käyttöpaikalta toiselle hevosten vetämänä. Teksti: Wikipedia
Humoristin kuolema
Salon Seudun Kunnallislehti 22.06.1923
1923-06-22-sskl-humoristin

" — Humoristin loppu. Juuassa oli hirttaytymällä päättänyt päiwänsä paikkakunnalla hywin tunnettu humoristi ent. talollinen Tahwo Kuittinen. Kuittinen saapui eräänä päiwänä Gutzeit-yhtiön sikäläiseen konttoriin ilmoittaen eroawansa yhtiön palweluksesta, koska hän aikoo hirttää itsensä. Hirttämisen hän selitti tahtowansa toimittaa kirkonkylässä eikä salon sydämessä, sillä jos hän olisi siellä hirttäytynyt olisi ruumista pitänyt mieswoimin etsiä, mikä olisi aiheuttanut turhia kuluja eikä sen löytyminen sittenkään olisi ollut warmaa.
 Konttoriin sattui myöskin konstaapeli Kokkonen, joka sanoi Kuittiselle, että "älä hywä mies hirtä itseäsi ennenkuin olet maksanut kruununwerosi", minkä johdosta Kuittinen lunastikin werolippunsa, joka teki 5 mk. 25 penniä. Wielä oli Kuittinen tilittänyt myytäwinään olleet Juuan edistyseurojen taloyhtiön arwat ja ilmoittanut lahjoittawansa ostamansa 38 arpalippua weljensä pienimmälle pojalle, sekä lopun omaisuudestaan, eli 45 mk., sanotun talon juhlasalin seinälle maalattawaa Karjalan waakunaa warten. Kun hän oli tämän tehnyt, läksi hän kauppapuotiin ja pyysi kolme syltä narua, ja kun kaupanhoitaja näytti ohkasinta liikkeessä olewaa nuoraa, sanoi Kuittinen sen olewan liian paksua, mihin kaupanhoitaja sanoi että hirttonuoraako sinä ostelet, ja Kuittinen tähän wastasi, että sitä juuri.
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
"


LUE KOKO TEKSTI!!
Kielletään
Salon Seudun Kunnallislehti 22.06.1923
1923-06-22-sskl-kaikenlainen
Puutteen vuoksi
Salon Seudun Kunnallislehti 22.06.1923
1923-06-22-sskl-sahkovoiman
Myytävänä
Salon Seudun Kunnallislehti 22.06.1923
1923-06-22-sskl-tietosanakirja
Saapunut
Turun Sanomat 23.06.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Tuokaa maitonne meijeriin
Turun Sanomat 23.06.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Valokuvaustarpeita
Turun Sanomat 23.06.1923
1923-06-23-ts-valokuvaustarp
Polkupyöräliike ja konepaja
Uusi Aura 23.06.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kiveämisasia ei ratkennut
Uusi Aura 28.06.1923
1923-06-28-ua-katujen kiveaminen
Oikeus harjoittaa
Uusi Aura 28.06.1923
1923-06-28-ua-ruokalajakahv

""Tekstin "selvennys" tulossa!!
Konkurssi
Uusi Aura 29.06.1923
1923-06-29-ua-konkurssi
Korjauspaja
Uusi Aura 30.06.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Jokaisen juoma
Uusi Aura 30.06.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
------------------------------------------------------------------------------Heinäkuu 1923Miesten kesäkankaita Hajalasta
Turun Sanomat 01.07.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Sulkeudun suosiolliseen huomioon
Turun Sanomat 01.07.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Sitronasoodaa
Turun Sanomat 01.07.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Maaemon partaan
Uusi Aura 01.07.1923
1923-07-01-ua-wiinattalteen

" Pertteli.
 Wiinat talteen korjattiin wk. 20 pnä Kaiwolassa pidetyssä huutokauppatilaisuudessa eräältä lohkot. pojalta, jonka hallusta tawattiin 4 pulloa. Sitäpaitsi joutui pieni kanisteri samaa tawaraa maaemon partaan."

Takawarikko
Turun Sanomat 02.07.1923
1923-07-02-ts-pirtutakawari

" — Pirtutakawarikko Halikossa. Eilistä wasten yöllä takawarikoitiin Halikon kirkon lähellä olewassa ahteessa kulkukauppias Yrjä Laaksoselta 10 litraa pirtua, jonka hän tunnusti tuoneensa Helsingistä. Takawarikoimisen toimitti Halikon poliisi. Laaksonen asetettaneen syytteeseen luwattomasta wäkijuomien kuljetuksesta."
Meijerikön toimi
Helsingin Sanomat 03.07.1923
1923-07-03-hs-meijerikko
Parturiliike muutettu
Salon Seudun Kunnallislehti 03.07.1923
1923-07-03-sskl-parturinliike
Omista sekä teettäjäin aineista
Salon Seudun Kunnallislehti 03.07.1923
1923-07-03-sskl-suutarintarvitsijat
Muonalle tahi talon ruuassa
Salon Seudun Kunnallislehti 03.07.1923
1923-07-03-sskl-tyotapelkaamatonta
Hyvät suositukset
Turun Sanomat 03.07.1923
1923-07-03-ts-hywatsuositsukset
Reuhasi humalaisena
Turun Sanomat 03.07.1923
1923-07-03-ts-suomusjarvella
Putosi hewosen ja rattaiden wäliin
Uusi Aura 03.07.1923
1923-07-03-ua-wiinaksien

"Wiinaksien aiheuttama onnettomuus.
Somerolainen woinwetäjä rattaiden alle sillä seurauksella, että niiden pyörä ruhjoi pahasti hänen päänsä.  
Wiime lauantaina wei pari Someron miestä Saloon woikuormat. Siellä he joltain trokarilta ostiwat wiinaksia, joita nauttiwat siihen määrin, että tuliwat umpijuowuksiin. Paluumatkalla Perttelin kansakoulun kohdalla toinen miekkosista, työmies Kustaa Anttila, hewosen rattaita tawallista riwakampaan nykäistessä putosi hewosen ja rattaiden wäliin, sillä seurauksella, että niiden toinen pyörä kulki hänen päänsä yli. Pääkamalan näköisenä, likaisena, ammottawa haawa wasemman silmän alapuolella, wasen puoli kaswoja rikkeimenä ja reikä päälaessa saatettiin mies majataloon ja sieltä lääkärinapua saamaan."

Arpajaiset ja kesäjuhla
Uusi Aura 04.07.1923
1923-07-04-ua-nuorisoseuran

" Halikko
 Halikon nuorisoseuran arpajaiset ja kesäjuhla pidetään ensi sunnuntaina tk. 8 pnä. Arpajaiset ja niiden yhteydessä urheilukilpailut alkawat kello 2 päiwällä. Woittokokoelma on saatu erittäin suureksi ja arwokkaaksi. Mainittakoon siitä wain kallisarwoinen ja hauskannäköinen korihuonekalusto, werrattoman hywät kangaspuut, komea seinäkello ja sitten wielä oikein mukawa kirkkoreki. Muitakin arwokkaita woittoja on suuri määrä. Kyllä kannattaa siis saapua arpajaisiin ja arpoja ostaa.
 Urheilukilpailut owat yleiset ja mainittakoon niistä kolmiottelu, johon kuuluu pituushyppy, kuulantyönti ja 100 mn juoksu.
 Musiikkipuolesta huolehtii Paimion torwisoittokunta kanttori Aaltosen johdolla.
 Iltamassa, joka alkaa kello 7 ip. on arwokas ohjelma. Siitä mainittakoon torwisoitto, kuorolaulu, lausuntoa (taiteilija Eskola), juhlapuhe (agronoomi Louhi), näytelmäkappale y.m. y.m.
 Juhla on koetettu järjestää kaikin puolin semmoiseksi, että siihen kannattaa saapua sekä läheltä, että kaukaa. - Nuorisoseuran talo, missä juhlat pidetään, on aiwan Halikon aseman wieressä. Siellä siis ensi sunnuntaina tawataan."

Auton ohjaajakoulu
Salon Seudun Kunnallislehti 06.07.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Myytävänä
Salon Seudun Kunnallislehti 06.07.1923
1923-07-06-sskl-valokuvausk
Sata markkaa
Salon Seudun Kunnallislehti 06.07.1923

Kuulumisia
Turun Sanomat 06.07.1923

Piirimielisairaalahanke
Uusi Aura 06.07.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Yhteiskoulu 25-wuotias
Turun Sanomat 07.07.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
2 pyöräilijää törmännyt yhteen
Uusi Aura 07.07.1923


""
Harwinainen muinaislöytö
Uusi Aura 08.07.1923
1923-07-08-ua-harwinainen

"Harvinainen muinaislöytö Uskelassa.
 Jonkun aikaa sitten tapasivat Moision Pohjatalon isännän Kotikosken pojat Uskelassa, talon pellosta pari omituisen näköistä esinettä. Sattumalta sai maist. W.J.Kallio, joka on paikkakunnalla Muinaismuistoyhdistyksen asiamies tästä tiedon ja toimitti esineet Waltion historialliseen museoon Helsinkiin.. Siellä todettiin että toinen esineistä oli kiinalaisjaappanilainen wiuhkajäljittely 1700-luwulta, mutta toinen emaljoitu pyhimyskuwa, joka on koristanut jotakin pyhäinjäännöslipasta ja on keskieurooppalaista työtä 1200-luwulta. Jälkimäinen esine on Suomessa ensimmäinen laatuaan ja siis tieteelle sangen arwokas."

Autoa saa tilata
Salon Seudun Kunnallislehti 10.07.1923

Korotettua ajopalkkaa
Salon Seudun Kunnallislehti 10.07.1923

Rikottuja riisiryyniä
Salon Seudun Kunnallislehti 10.07.1923
1923-07-10-sskl-kananhoitajille
Vaihtoi hattua
Salon Seudun Kunnallislehti 10.07.1923
1923-07-10-sskl-tunnettuhenkilo
Urakalla tehtäväksi
Salon Seudun Kunnallislehti 10.07.1923
1923-07-10-sskl-urakkaa
Juhlat ja päiwälliset
Helsingin Sanomat 13.07.1923

Jännärin lyhyttavarakaupasta
Salon Seudun Kunnallislehti 13.07.1923
1923-07-13-sskl-kutri
Markalla polkupyörä
Salon Seudun Kunnallislehti 13.07.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Myydään
Salon Seudun Kunnallislehti 13.07.1923
1923-07-13-sskl-munivaakanaa
Pianonvirittäjä tulee Saloon
Salon Seudun Kunnallislehti 13.07.1923
1923-07-13-sskl-pianonvirittaja
Sillan kurjuutta säikähtänyt
Salon Seudun Kunnallislehti 13.07.1923
1923-07-13-sskl-taytyyko

"Täytyykö todella ihmishengen, ehkä useampienkin mennä hukkaan?
 Kenelle kuuluu ensi kädessä Salon sillan kunnossapito? Olemme tosin kewään kuluessa kuulleet että se on jo niin kurjassa kunnossa että "p i k a i n e n k o r j a u s *) olisi tarpeen ettei wahinkoja tapahtuisi". Nyt ollaan heinäkuun puoliwälissä ja Salon silta on yhä korjaamatta. Henki kurkussa sen yli ajaa ja kepeillä rattailla, saatikka sitten täyteen kuormitetuilla kuorma-autoilla. Sittekö wasta aletaan korjaustöihin käsiksi kun ihmishenki, ehkä koko autollinen ihmisiä on syössyt jokeen? Niinhän on täällä rakkaassa isänmaassamme tapa. Ensin joku uhri, tahi useampikin, ja sitte wasta tulee asianomaisille kiire. Eikö Salon kauppalamme woisi säilyä näin surullisesta kokemuksesta ja ryhtyä kiireimmiten korjaustöihin käsiksi? kysyy
Salon sillan kurjuutta säikähtänyt.
*) meidän allewiiwaamamme."

Tulirokkoa
Salon Seudun Kunnallislehti 13.07.1923
1923-07-13-sskl-tulirokko

"Salon seutu
 — Tulirokko on lewinnyt seudullamme, niin että Uskelan tilapäisessä kuumesairaalassa on tätänykyä 7-8 potilasta ja Joensuun kartanossa Halikossa on tähän mennessä sairastunut kolmesta eri perheessä yhteensä kuusi lasta. Salossa lienee tilanne ennallaan. "

"Viesti"
Salon Seudun Kunnallislehti 13.07.1923
1923-07-13-sskl-urheilukilpailut
Suuri huutokauppa
Uusi Aura 14.07.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Arpajaiset
Uusi Aura 15.07.1923
1923-07-15-ua-halikko
Suurempi ja pienempi summa rahaa
Salon Seudun Kunnallislehti 17.07.1923
1923-07-17-sskl-auto
Parhaat ostokset
Salon Seudun Kunnallislehti 17.07.1923
1923-07-17-sskl-hajalassa
Annan ohjeita
Salon Seudun Kunnallislehti 17.07.1923
1923-07-17-sskl-huomatkaa
Ilmaiseksi
Salon Seudun Kunnallislehti 17.07.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Tulirokkoa Salossa, Halikossa ja Uskelassa
Salon Seudun Kunnallislehti 17.07.1923

Tuntemattomalla tavalla
Salon Seudun Kunnallislehti 17.07.1923
1923-07-17-sskl-tuntemattomalla
Kirkonviiniä viety
Uusi Aura 18.07.1923
1923-07-18-ua-kiikalankirkossa
Nimismiehelle puhelinjohto
Turun Sanomat 19.07.1923
1923-07-19-ts-poliisiviranomaisten
Waikeudet eiwät ole woittamattomia
Salon Seudun Kunnallislehti 20.07.1923
1923-07-20-sskl-ilmaliikenne

"Ilmaliikenne Tukholma - Suomi - Pietari.
 Nya Dag... Allehandan tietämän mukaan on Ruotsin Ilmapostiosakeyhtiö kääntynyt pankinjohtaja Aschbergin puoleen, pyytäen häntä myötäwaikuttamaan ilmapostiliikenteen aikaansaamiseksi linjalla Tukholma - Suomi - Pietari. Tarkoitus on liikennettä warten asettaa tälle linjalle lentokoneita, joissa on tilaa neljälle matkustajalle sekä 1,200 kilolle posti-ja matkatawaroita. Lentomatkoja aiotaan tehdä kerran wiikossa poikkeamalla ainakin Maarianhaminaan ja Helsinkiin. Pankinjohtaja Aschberg luulee, että waikeudet eiwät ole woittamattomia."

Sokuria
Salon Seudun Kunnallislehti 20.07.1923
1923-07-20-sskl-kahvia
Palovartijan toimi
Salon Seudun Kunnallislehti 20.07.1923
1923-07-20-sskl-kuulutus
V.P.K:n kesäjuhlat
Salon Seudun Kunnallislehti 20.07.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Vaimoni tekemistä veloista
Salon Seudun Kunnallislehti 20.07.1923
1923-07-20-sskl-tatenilmoitan
Hankalan säilyttämisen tähden
Turun Sanomat 22.07.1923
1923-07-22-ts-hevosenhuutokauppa
Kangaspuita
Salon Seudun Kunnallislehti 24.07.1923
1923-07-24-sskl-kangaspuita
Mätäkuu siirrettävä
Salon Seudun Kunnallislehti 24.07.1923
1923-07-24-sskl-matakuunsiirto

" Mätäkuu olisi siirrettäwä
 Muuan Byglandissa asuwa norjalainen talonpoika on lähettänyt eräälle norjalaiselle suurkäräjäin jäsenelle kirjeen, jossa hän pyytää tätä esittämään, että suurkäräjät siirtäisiwät mätäkuun wähän myöhemmäksi. Nyt se nimittäin sattuu juuri sadonkorjuuajaksi, ja kun mätäkuussa aina sataa hirweästi, olisi suurkäräjäin siirrettäwä se toiseen aikaan. Siirtelewäthän suurkäräjät rukouspäiwiäkin joka wuosi."

Tervetuloa juhlimaan
Salon Seudun Kunnallislehti 24.07.1923
1923-07-24-sskl-palokunnankesaj

" Palokunnan kesäjuhla Salossa
 Siis ensi sunnuntaina wietetään Salon suurimmat ja hauskimmat kesäjuhlat Kärkässä.
 Jo parinkymmenen wuoden aikana on palokunta Salossa joka kesä järjestänyt juhlia. Ja wuosien kuluessa owat nämä juhlat koonneet aina enemmän ja enemmän ihmisiä ympärillensä ja siinä warmassa tiedossa, että päiwä wietetään hauskasti.  Siis ensi sunnuntaina terwetuloa juhlimaan kanssamme."

Urakalla
Salon Seudun Kunnallislehti 24.07.1923
1923-07-24-sskl-rakennusurakka
Täten peruutan
Salon Seudun Kunnallislehti 24.07.1923
1923-07-24-sskl-tatenperuutan
Matkailuauton kulkuvuorot
Turun Sanomat 24.07.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kuolema
Uusi Aura 24.07.1923
1923-07-24-ua-miespolkupyorineen
Moision koulu 50v
Helsingin Sanomat 25.07.1923
1923-07-25-hs-uskelankansak
Saa paikan
Turun Sanomat 26.07.1923
1923-07-26-ts-maaseutumatkustaja
Maantiesilta
Uusi Aura 26.07.1923
1923-07-26-ua-halikonpernion
Kieltolakirikoksia
Salon Seudun Kunnallislehti 27.07.1923
1923-07-27-sskl-kieltolakir
Vanginkulettaja
Salon Seudun Kunnallislehti 27.07.1923
1923-07-27-sskl-lukkariurkurinpalkka

"  — Lukkariurkurien palkkaus. Nyttemmin maaherran wahwistuksen saaneen Angelniemen seurakunnan lukkariurkurin uuden palkkausjärjestelyn mukaan on lukkariurkurin palkka 9,000 markkaa wuodessa 5 % korotuksella 5, 10 ja 15 wuoden nuhteettomasta palweluksesta; palkka maksetaan kuukausittain.

 — Wanginkulettajat. Läänin maaherra on määrännyt talonomistaja Johan August Suomuksen Salon kauppalasta, wanginwartijaksi ja — kuljettajaksi siihen käräjäkuntaan Halikon tuomiokuntaa, johon kuuluwat Halikon, Angelniemen,Uskelan, Perttelin, Kuusjoen, ja Muurlan pitäjät sekä Salon kauppala. "

Mansikoita
Salon Seudun Kunnallislehti 27.07.1923
1923-07-27-sskl-puutarhamansikoita
Waskiolla
Salon Seudun Kunnallislehti 27.07.1923
1923-07-27-sskl-rahawarkaus

" Rahawarkaus Halikon Waskiolla.
 Halikon Waskion Sos.-dem. Työläisnuoriso-osaston rahastonhoitajalta, Weera Suomiselta, warastettiin lauantaina, 14 pnä tätä kuuta, hänen luonaan olleet osaston rahat, 400 mk.
 Samalla warastettiin eläkemuori Hanna Karhulalta, jonka luona neiti Suominen asuu, noin 2,000 mk. Warkaus tapahtui naisten ollessa saunassa, 6-7 wälillä illalla. Huoneisiin oli tunkeuduttu awaamalla lukot. Warkauden tekijöistä ei ole tietoa."

50-vuotisjuhla
Salon Seudun Kunnallislehti 27.07.1923
1923-07-27-sskl-uskelankansakoulul
Juoppoudesta
Salon Seudun Kunnallislehti 31.07.1923


"Juoppoudesta Uskelassa.
 Surullista! täytyy huudahtaa nähdessään että juoppous niin kowasti rehoittaa Uskelassa. Wiimeisimpänä merkkinä siitä oli wiime lauantai-iltana Äijänsillassa pidetty Uskelan työwäenyhdistyksen iltana, jossa juopuneita näytti olewan aika wiljalti, ainakin ennen wiranomaisen sinne saapumista, minkä jälkeen huomasi jonkun werran pidättywäisyyttä. Tilanne muodostui kuitenkin sellaiseksi - etenkin sen jälkeen kun erääy tunnetut juopot, lasitehtaan mestari Michelsson ja hänen weljensä alkoiwat rawintolassa julkisesti sekoittaa wäkijuomia kahwiin nauttimista warten -, että iltaman toimeenpanijain ja järjestyswallan edustajan yhteisestä päätöksestä, lopetettiin iltama yhtä tuntia aikaisemmin.
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
"

Karhu ampui itsensä
Salon Seudun Kunnallislehti 31.07.1923
1923-07-31-sskl-karhu

" — Karhu ampunut itsensä. Harwinainen tapaus sattui äskettäin Ilomantsissa ...lammin salolla. Karhu oli kaatanut metsänwartija Allan Newalaiselta useita elukoita ja tästä sydämistyneenä asettui Newalainen wartioon ja odotteli haaskalla wiikon päiwät karhua. Kun kontiota ei kuitenkaan kuulunut, wiritti hän kiwäärinsä haaskan wiereen lähtien itse pois. Karhu oli hänen poistuttuaan saapunut haaskalle ja wahingossa laukaissut pyssyn saaden kuulan päähänsä ja kuollut siihen paikkaan. Pää oli särkynyt pahoin ja köllötti otso pyssynpiipun suun edessä. Kontio oli komea uroskarhu."
Osuuskaupan kesäjuhlat
Salon Seudun Kunnallislehti 31.07.1923
1923-07-31-sskl-kesajuhla
Tiukkoja määräyksiä
Salon Seudun Kunnallislehti 31.07.1923
1923-07-31-sskl-moottoriajoneuvoilla
Puukotus Salon sillalla
Salon Seudun Kunnallislehti 31.07.1923
1923-07-31-sskl-puukotus
Tavaksi tullut
Salon Seudun Kunnallislehti 31.07.1923
1923-07-31-sskl-varoitus
Käsigranatinheitto
Turun Sanomat 31.07.1923
1923-07-31-ts-suojeluskuntakilpailut

"Suojeluskuntakilpailut Salossa.
 Ensi lauantaina ja sunnuntaina.
 Salon suojeluskunta-alueen järjestämät suuret kesä- ja urheilujuhla pidetään Salossa 4 ja 5 päiwä elokuuta...
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
Kilpailut aloitetaan suojeluskuntajärjestön 5-ottelulla, johon kuuluu: kuulantyöntö, keihäänheitto, korkeushyppy, sekä 100 ja 1,500 m juoksu. Kilpailuissa seuraa käsigranatinheitto sekä mielenkiintoinen 500 m joukkuejuoksu Kauppalan ympäri. Illalla on koetettu saada mahdollisimman arwokas juhlailtama W.P.K:n talolle,johon toiwotaan jokaisen läheltä ja kaukaa saapuwan...
   ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
"


Kilpailujen yhtenä lajina oli käsikranatinheitto!!!
------------------------------------------------------------------------------Elokuu 1923Saa hyvän paikan
Helsingin Sanomat 01.08.1923
1923-08-01-hs-parturi
Sähkön käyttöönottamisen takia
Helsingin Sanomat 01.08.1923
1923-08-01-hs-pystyhoyrykone
Huligaanit häiritsemässä
Turun Sanomat 01.08.1923
1923-08-01-ts-huligaanit

"Uskela.
 — Huligaanit iltamaa häiritsemassä. Meille kirjoitetaan: Kun Uskelan työwäenyhdistys wiime lauantaina wietti iltamaa Äijänsillan makasiinissa oli sinne saapunut muutamia autolastillisia salolaisia huligaaneja, jotka illemmällä kun prosentit nousiwat päähän nostiwat sellaisen metakan, jonka päätarkoituksena kuului olewan uskelalaisten selän pehmittäminen, koska kuului huutoja, että tuokoot nyt uskelalaiset sukunsa aina sikoihin asti ja manatkoon wainajatkin wielä apuun, että kyllä pärjätään: kehittyen metakka niin kowaksi, että poliisin oli pakko keskeyttää iltama, sillä peruna rupesi liikaa nousemaan aiwokoppaan."

Koirat repimässä
Turun Sanomat 01.08.1923
1923-08-01-ts-koiratrepimassa

" — Koirat taas lampaita repimässä. Wiime maanantaina wasten yöllä oliwat koirat raadelleet Halikon Nikkilän Alitalon lammaslaumasta 12 lammasta kuoliaaksi. Koiria lienee ollut useampia ja tulewat niitten omistajat todennäköisesti korwaamaan lampaitten omistajan wahingon."
W.P.K:n kesäjuhlat Kärkän rannalla
Turun Sanomat 01.08.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Ei käynnissä
Salon Seudun Kunnallislehti 03.08.1923
1923-08-03-sskl-kaninkolan
Opettajatar
Salon Seudun Kunnallislehti 03.08.1923
1923-08-03-sskl-kiertokoulu

Kiertokoulujen lakkauttaminen alkoi 1920-luvulla kun kansakoulun käynti tuli pakolliseksi. Viimeinen kiertokoulu lakkautettiin Puumalassa vuonna 1951. (Lähde: Wikipedia)
Tapaus Kuusjoella
Salon Seudun Kunnallislehti 03.08.1923
1923-08-03-sskl-kuusjoki

"Kuusjoki
Huomiota herättäwä tapaus Kuusjoella.
 Keskiwiikkona elokuun 1 p:nä kello 3 yöllä tuotiin Kuusjoelta lautamiehenpoika Yrjö Ruohonen, 26 wuotta wanha, Saloon tohtori Aarne Karen´in luo sen johdosta, että häntä oli ammuttu haulikolla. Lääkärintarkastus osoitti, että täydellinen haulikon panos oli osunut häneen kaswoihinsa kaulassa, rinnassa, selässä ja käsiwarressa huomattiin yhteensä noin kolmattakymmentä haulin jättämää reikää oli kerrassaan ihme, ett´ei panoksesta ollut waarallisempia seurauksia, sillä muun muassa kaulaan oli osunut paljon hauleja, joten siis kaulan suuret werisuonet oliwat waarassa. Yksi hauli oli tunkeutunut oikean silmän alaluomen läwitse. Ruohonen sidottiin ja wietiin autolla takaisin Kuusjoelle. Hengen waaraa ei ole.  Tapauksen johdosta piti poliisi Lähdeniitty eilen poliisikuulustuksen, jossa selwisi että kauppias Wiljam Lindgren oli ampunut Ruohosta pihaltansa, kun wiime mainittu seisoi yleisellä maantiellä. Mikäli olemme kuulleet on Lindgren wäittänyt, että hän opetti koiriansa ja sen tähden käsitteli asetta. Ruohonen taas wäittää, että kauppias Lindgren uhkasi häntä ja ampui tahallaan. Kolme todistajaa oli kuultu ja lienewät nämä todistaneet, ettei mitään koiria ollut näkywissä. Asiasta koituu oikeusjuttu. Emme woi olla huomauttamatta, että tuntuu kerrassaan ihmeelliseltä, että niinkin walistuneissa piireissä joissa tämä ikäwä pahoinpitely on tapahtunut, woi ylimalkaan tämmöistä tapahtua."

Tapaturmainen kuolema Perttelissä
Salon Seudun Kunnallislehti 03.08.1923
1923-08-03-sskl-tapaturmain

"Pertteli
 — Tapaturmainen kuolema. Wiime keskiwiikkona iltapäiwällä kun maalari Tapiola aikoi poikansa kanssa ryhtyä maalaamaan sähkömuuntajaa Perttelin Hiidenkylässä, sattui siinä ikäwä tapaturma, joka wei ihmishengen. Tapaturman kulku oli lyhyesti kerrottuna seuraawa. Maalari Tapiola waroitti poikaansa menemästä ennen maalaustyöhön kyseessä olewaan muuntajaan, ennenkuin hän käwisi puhelimella soittamassa Juwankosken sähkölaitokselle, että koneet pysäytettäisiin maalamisen ajaksi. Maalarin n. 19 w. ikäinen poika Martti Tapiola lupasikin olla warowainen, mutta siitä huolimatta sillä aikaa kun isä oli puhelinmatkalla, oli hän kuitenkin kiiwennyt muuntajaan ja ryhytynyt maalaustyöhön sillä seurauksella, että sai ankaran sähkötäräyksen pudoten maahan. Paikalle osui juuri tällöin tulemaan hänen nuorempi weljensä ja pian kokoontui muitakin ihmisiä. Tapaturman uhrissa huomattiin wielä tällöin wähäsen elonmerkkejä, mutta kuoli hän heti sen jälkeen tuntoihinsa tulematta. Kun ei ketään ollut saapuwilla onnettomuuden sattuessa, ei tarkemmin tiedetä, miten tuo kunnon nuorukainen joutui kosketuksiin sähkölankojen kanssa ja niin menetti henkensä nuoruuden kukoistuksessa."

Varas kiinni
Salon Seudun Kunnallislehti 03.08.1923
1923-08-03-sskl-varaskiinni
Suomusjärwelta
Salon Seudun Kunnallislehti 03.08.1923
1923-08-03-sskl-yleisolta

"Mitä tawallinen salolainen tietää Suomusjärweltä?
 Eipä juuri mitään. Sitä ei sowi ihmetelläkään, sillä waikka hän olisi kuinka tiedonhaluinen hywänsä, owat suomusjärweläiset osanneet eristäytyä Salon puolen maailmasta , sanottiin melkein ilmatiiwiisti, ellei juuri ilma, nämä heinäilmat sateineen, olisi ainoa asia mitä yleensä woi olla Salon seudulla yhteydessä Suomusjärwen kulmakunnan kanssa, johon tietästi luetaan Kruusilakin.
 Sillä puhelinlinja on sinne waan vedetty näön wuoksi, että sielläkin päin woisi kehaista, että telefooni on! Mutta puhua sillä ei woi, sen jokainen koettanut tietää. Mitään ei kuulu Saloon. Niin oli wuosi sitten. Kärsiwälliset ihmiset ajatteliwat: Kyllä kai asianomaiset korjaawat, kunhan tuumailewat ensin suomalaiseen tapaan wiikon tai pari, että olisikohan ryhtyä työhön... Ja onhan niitä mäkiäkin, eli ahteita lujasti, ei siitä lankaa jaksa niin yli nostaa, että suomalaisella ole niin kiirettä asiaakaan, että ei pari wiikkoa joutaisi odottamaankin...
 Nyt on wuosi kulunut. Suomusjärwen puhelinlanka on entistä kehnompi. Kesää ei tosin ole wielä kulunut kuin kolmatta kuukautta, mutta pahalta näyttää, ettei Suomusjärwen puhelinlangan laittajat herää makeasta unestaan wielä ensikesäänkään.
 Muualla ei sellaista wikaa kärsittäisi kahta tuntiakaan.
 Kenessä wika? Asianomainen tai—omaiset eiwät tätä lue, he nukkuwat. Jos joku arw. lukijoista sattuu tuntemaan jonkun asianomaisista, olisi hywä ja nykäisisi takinhihasta, herättäisi ja kysyisi: kuinkas olisi, jos taas tänä suwenakin telefonerattaisiin?
               Puhelimen käyttäjä."

Pikkupojalta meni kolme sormea
Turun Sanomat 03.08.1923
1923-08-03-ts-dynamiitilla
Leino myy
Uusi Aura 04.08.1923
1923-08-04-ua-automobiileja
Miestä ammuttu
Uusi Aura 04.08.1923
1923-08-04-ua-miestaammuttu
Vuokra ilmotuksia
Salon Seudun Kunnallislehti 07.08.1923
1923-08-07-sskl-vuokrailmoituksia
Kesäjuhlaa
Salon Seudun Kunnallislehti 10.08.1923
1923-08-10-sskl-kesajuhla

"Halikon Aseman Osuuskaupan r.l. Kesäjuhlaa
wietettiin wiime sunnuntaina Nuorisoseuran talolla. Juhla aloitettiin pianonsoitolla, jota esitti hra E.Kawenius Halikosta. Liikkeenhoitaja W.A.Koistisen lausuttua yleisön terwetulleeksi, piti W.Wehanen Helsingistä, juhlapuheen.......
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 Ruumiillisesta rawinnosta oli myöskin pidetty hywää huolta sillä rawintolan puolelle oli järjestetty wapaa tarjoilu osuuskunnan jäsenille ja kutsuwieraille, ja hywin näkyiwät kahwi ja pulla maistuwankin, wälillä tarjottiin myöskin marjamehua leiwosten kera. Wäkeä olikin saapunut aika runsaasti kauniin sään suosiessa juhliwia koko päiwän. Ei woi muuta kun todeta, että juhla onnistui kaikin puolin hywin, ja osoitti osaltaan sitä kuinka suosittuja tällaiset tilaisuudet owat osuuskunnan jäsenille. "

Täytetyt linnut
Salon Seudun Kunnallislehti 10.08.1923
1923-08-10-sskl-ostetaan
Taskulampun pattereita
Salon Seudun Kunnallislehti 10.08.1923
1923-08-10-sskl-taskulampunpattereita
Valmistava koulu
Salon Seudun Kunnallislehti 10.08.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kerawuoren kartano
Turun Sanomat 10.08.1923
1923-08-10-ts-maatilankauppa
Warkaus Uskelassa
Turun Sanomat 10.08.1923
1923-08-10-ts-warkaususkelassa

" — Warkaus Uskelassa. Eilistä wastaan yönä warastettiin Söderbergin huwilasta Uskelasta uudet miehen takki ja housut. Sanottuun huwilaan oli illalla tullut muuan mies pyytäen yösijaa. Pyyntöön suostuttiin ja sijoitettiin hänet winttikamariin nukkumaan. Sieltä kiittämätön yöwieras kuitenkin puikki yöllä tiehensä, tehtyään ensin edellä kerrotun warkauden. Woro on eräs Pusulasta kotoisin olewa työmies nimeltään Andersson, mutta ei ole häntä wielä onnistuttu pidättämään."
Viinajuttuja
Uusi Aura 11.08.1923
1923-08-11-ua-viinajuttuja
Koulun alku
Salon Seudun Kunnallislehti 14.08.1923
1923-08-14-sskl-koulunalku

" — Koska Moision alakansakouluun tulee luultavasti enemmän oppilaita, kuin mitä sinne tänä syksynä woidaan ottaa, niin kehoitetaan oppilaita, jotka sinne pyrkiwät tarkasti tietämään ikänsä, sillä nuorimmat oppilaat Moision piiristä aijotaan sijoittaa samassa paikassa kewätlukukaudella alkawaan Karjaskylän alakansakouluun, jossa on muuten wähän oppilaita.

 — Kuten tässä lehdessä olewasta ilmoituksesta näkyy, alottawat kunnan kansakoulut toimintansa ensi maanant. 20.p.t.k. klo 10 ap. ja saapukoot tällöin kaikki oppiwelwolliset lapset alottamaan säännöllisen koulunkäyntinsä niin ylä- kuin alakansakoulussa.
"

Omituinen häälahja
Salon Seudun Kunnallislehti 14.08.1923
1923-08-14-sskl-omituinenhaalahja

" — Omituinen häälahja. Äskettäin nai Someron Häntälän kylällä eräs "ojasouwari" erään itsellismiehen tyttären, jolloin appiukko ilmoitti nuorelle parille antawansa häälahjaksi puolet ainoasta lehmästään. Nuoripari kiitti lahjasta ja käsittiwät asian niin, että ruokintakustannukset ja maito jaetaan tasan. Wäwy wuokrasi kiireesti lehmälle herkullisen kesälaitumen, ja kun lehmä oli toimittanut maailmaan iloisen wasikan, lähti tytär isältään perimään puolet terni- eli pihkamaidosta, mutta ukkopa ei antanut maitoa pisaraakaan waan selitti että hän lahjoitti nuorelle parille lehmän etuosan, joka ei anna maitoa. Kun wäwy nyt waati korwausta laitumesta, selitti ukko, ettei hän maksa, koska wäwy omsti sen pään lehmästä, joka laidunta kuluttaa, kun taas hänen omistamansa osa lannoitti eli woimistutti laidunta. — Kaiken tämän lisäksi sai wäwy wiime wiikolla haasteen käräjille siitä, että tuo yhteinen lehmä oli eräänä yönä sotkenut naapuritalon wehnäpellon. Appiukko ei ottanut haastetta wastaan, waan oli selittänyt , että wäwyn omistama etuosa oli särkenyt aidan ja ohjannut takaosan lehmästä mukanaan wehnäpellolle."
Syyslukukausi alkaa
Salon Seudun Kunnallislehti 14.08.1923
1923-08-14-sskl-pajulankoulu
Hevosen tarvitsijat
Turun Sanomat 14.08.1923
1923-08-14-ts-hevosentarvit
Huom! Ei mitään humpuukia
Turun Sanomat 14.08.1923
1923-08-14-ts-kuurotkuulevat
Hyljätty valitus
Uusi Aura 16.08.1923
1923-08-16-ua-hyljattyvalitus
Paloi poroksi
Uusi Aura 16.08.1923
1923-08-16-ua-tuliraivonnut
Kaikkia suuruuksia
Salon Seudun Kunnallislehti 17.08.1923
1923-08-17-sskl-sahkolamppuja
Muonarenki
Helsingin Sanomat 18.08.1923
1923-08-18-hs-muonarenki
Reskontranpitäjä
Helsingin Sanomat 18.08.1923
1923-08-18-hs-reskontra

Reskontran hoito tarkoittaa sitä, että tilille tulevia maksuja verrataan säännöllisesti avoimiin laskuihin ja selvitetään mahdolliset ristiriitaisuudet ja puutteet hyvissä ajoin ennen kuukausiraporttien kirjanpitäjälle toimittamista. (Lähde: procountor.fi)
Polkupyörä
Suomen Kuvalehti 18.08.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Verta puhdistava ja tuskia lieventävä
Viikko Sanomat 18.08.1923
1923-08-18-viikkoSan-borol
Harwinainen auto-onnettomuus
Salon Seudun Kunnallislehti 21.08.1923
1923-08-21-sskl-harvinainen

" — Harwinainen auto-onnettomuus. Wiime torstai illalla, kun eläinlääkäri Laakso Salosta ja maanwiljelijä K. Saario Halikosta palasiwat Paimiosta, jonne herra Saario oli autollaan kyydinnyt tohtori Laaksoa, sattui heille aiwan lähellä Saloa, Toijalan mäen Salonpuoleisessa ahteessa, sellainen onnettomuus, että auto paloi aiwan piloille. Mainitussa mäessä, oli tullut wastaan toinen auto, jonka kirkkaat lamput häikäisiwät ohjaajan silmiä, niin ettei hän nähnyt tarkkaan, waan ajoi niin syrjään, että takapyörä alkoi ruohoisella paikalla luistaa tienpuoleen ja auto iski puhelinpylwääseen. Siitä aiheutuneesta täräyksestä särkyi bentsiinisäiliö ruweten wuotamaan. Kun auton omistaja aikoi tulitikun walossa tarkastaa, mikä wika autoon oli tullut, tuli hän wieneeksi palawan tikun liian lähellä wuotawaa bentsiiniä, jolloin se yhtäkkiä riehahti tuleen. Saario yritti tällöin tukahduttaa tulta lakillaan, mutta lakki paloi ja samassa lewisi tuli sellaisella woimalla, ettei sitä voitu enää sammuttaa, kun koko bentsiinisäiliö räjähti palamaan. Onni onnettomuudessa oli, etteiwät autoilijat itse kuitenkaan wahingoittuneet mitenkään, mutta auto meni jokseenkin pillalle aiheuttaen siten melkoisen wahingon omistajalleen."
Lipputanko
Salon Seudun Kunnallislehti 21.08.1923
1923-08-21-sskl-henkilo
Jättiläisviinatehdas
Salon Seudun Kunnallislehti 21.08.1923
1923-08-21-sskl-jattilaisviinatehdas

"Jättiläiswiinatehdas häwitetty Rowaniemellä.
 Äskettäin häwittiwät poliisiwiranomaiset Rowaniemeltä 88 km. pohjoiseen päin jättiläis wiinatehtaan. Tehadas sijaitsi 8 km. Rowaniemi - Kemijärwen maantiestä ja oli se laitteidensa puolesta niin suurenmoinen, jollaista tuskin on ennen tawattu. Suuriin ammeihin oli laitettu rankkia käymään, jota oli 2260 litraa ja oli siihen käytetty 27 säkkiä ruisjauhoja. Tyhjät säkit oliwat tehtaan wieressä. Tehtaan omistaja oli entinen wääpeli Aapo Norkus apureinaan Kalle Salonen, Eero Herajärwi ja Juho Perunka. "

Kiikalassa
Turun Sanomat 22.08.1923
1923-08-22-ts-kiikalassa
Hyvinsuositeltu
Turun Sanomat 22.08.1923
1923-08-22-ts-naiskarjakko
Kolme alaikäistä poikaa vankeuteen
Salon Seudun Kunnallislehti 24.08.1923
1923-08-24-sskl-kolmealaikaista

" — Kolme alaikäistä poikaa kuukaudeksi wankeuteen. Kiskon y.m. kuntain warsinaisilla syyskäräjillä tuomittiin työmiehen pojat Ilmari Palander, Iiwar Henning ja Niilo Sainio Kiskon Orijärwen kylästä kukin 1 kuukaudeksi wankeuteen. Pojat oliwat wiime huhtikuussa murtautuneet edellämainitussa kylässä erään waimon ruoka-aittaan, wieden sieltä erilaista tawaraa.
 Pojat owat iältään 16—18wuotiaita."

Tilaten tehty
Salon Seudun Kunnallislehti 24.08.1923
1923-08-24-sskl-mehilaisyhdysk
Muonamiehiä ja vouti
Salon Seudun Kunnallislehti 24.08.1923
1923-08-24-sskl-muonamiehiä
Woimistelu- ja urheiluseura Muurlaan
Salon Seudun Kunnallislehti 24.08.1923
1923-08-24-sskl-muurlaan

"Muurla
Woimistelu- ja urheiluseura Muurlaan.
 Wiime keskiwiikkona perustettiin Muurlaan woimistelu- ja urheiluseura. Seuran johtokuntaan walittiin opettaja Onni Ojamo, tait. Kaarlo Koskenwoima sekä työmiehet Aarne Reman, Emil Honkasalo ja Armas Ilola. Näistä walittiin seuran puheenjohtajaksi Ojamo, sihteeriksi Koskenwoima, rahastonhoitajaksi Reiman ja talouden hoitajaksi Ilola. Uusia jäseniä kirjottautui heti 26. Jäsenmaksuna päätettiin kantaa aikuisilta 5 mk ja pojilta 3 mk. Op. Ojamo sai tehtäwäkseen laatia sääntöehdotuksen ensi kokousta warten, joka pidetään tiistaina t.k. 28 p:vä klo ½ 8 ip. Tähän mennessä hankitaan myöskin seuralle urheiluwälineitä ja pidetään samalla ensi harjoitus."

Postikonttori auki
Salon Seudun Kunnallislehti 24.08.1923
1923-08-24-sskl

"Huom! Sunnuntai- ja juhlapäiwän sattuessa wälittömästi peräkkäin pidetään postikonttori sunnuntaina auki 2 tuntia ja kotiinkanto kauppalassa suoritetaan kerran. Pikalähetykset kotiinkannetaan kaikkina sunnuntai- ja juhlapäiwinä
 Postit lähtewät:
 Muurlaan, Kruusilaan, Laperlaan ja Suomusjärwelle M.T.K.Trs.P.L. klo 1 ip.
 Pertteliin, Rekijoelle ja Kiikalaan M.T.Trs.L klo 1 i.p.
 Kuusjoelle ja Häntälään T.Trs. L. klo 1 ip.

 Huom.! Sisäänkirjoitettujen, wakuutettujen, postiosoituksien, sekä postietuanti- ja pakettilähetyksien tulee olla sisäänjätettyt wiimeistään puolituntia ennen postin lähtöä.
 Lennätinkonttori on auki arkipäiwinä 8-2 ja 5-7, sunnuntaisin 9-10 ja 5-6."


Postin toiminta on muuttunut ja paljon. Todella paljon.
Salon lasikauppa
Salon Seudun Kunnallislehti 24.08.1923
1923-08-24-sskl-rexpurkkeja
Halpa apu maataloudessa
Salon Seudun Kunnallislehti 24.08.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Paikkoja hakevat
Helsingin Sanomat 25.08.1923
1923-08-25-hs-tyonjohtajan
Apteekkilaatikko Teijon tehtaalle
Turun Sanomat 25.08.1923
1923-08-25-ts-apteekkilaatikko

" — Apteekkilaatikko Teijon tehtaalle. Perniön apteekin omistajalle apteekkari A.H.Kastremille on annettu lupa toistaiseksi ylläpitää apteekkilaatikkoa Teijon tehtaalla Perniön pitäjässä."
Taitava mieskarjakko
Helsingin Sanomat 26.08.1923
1923-08-26-hs-mieskarjakko
Mielisairaalan perustamiskokous
Uusi Aura 26.08.1923
1923-08-26-ua-piirisairaala
Mainetta maallemme
Salon Seudun Kunnallislehti 28.08.1923
1923-08-28-sskl-hanneskolehmainen

"Hannes Kolehmainen ja Paawo Nurmi
owat taasen niittäneet kunniaa ja tuottaneet mainetta maallemme, saaden ensimäiset palkinnot wiime wiikolla Tukholman suurissa juoksukilpailuissa."

Topi katosi
Salon Seudun Kunnallislehti 28.08.1923
1923-08-28-sskl-kadotettu
Edesvastuun uhalla
Salon Seudun Kunnallislehti 28.08.1923
1923-08-28-sskl-kuulutus
Ja näin kirjoitti Salon Seudun Kunnallislehti
Salon Seudun Kunnallislehti 28.08.1923
1923-08-28-sskl-piirimielis
Tukuttain ja vähittäin
Salon Seudun Kunnallislehti 28.08.1923
1923-08-28-sskl-rasvanahkakenkia
Arpajaiset
Salon Seudun Kunnallislehti 28.08.1923
1923-08-28-sskl-suuretarpajaiset
Rotasta häntä tuotava
Salon Seudun Kunnallislehti 28.08.1923
1923-08-28-sskl-tapporaha
Axelssonilta
Salon Seudun Kunnallislehti 31.08.1923
1923-08-31-sskl-matkalaukkuja
Näyttämö oloista
Salon Seudun Kunnallislehti 31.08.1923
1923-08-31-sskl-nayttamoolo

"Näyttämö oloista Salossa
 Jokainen, joka on seurannut näyttämöesityksiä ja harrastuksia Salossa, on tehnyt sen hawainnon, että meillä ollaan tällä alalla wasta melkein alulla, taiteellisesti katsottuna...
 ..... ..... ..... 
 Kunnollisen johtajan hankkimispuuhissa on Salon Työwäen näyttmökin ollut jo useana wuonna, mutta wasta nyt on uskallettu tehdä ratkaisewa askel. On nimittäin walittu johtajaksi rouwa Alli Hämäläinen Helsingistä...
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
"

Kunnanvaltuuston kokouksessa
Turun Sanomat 31.08.1923
1923-08-31-ts-kvhalikko
Salon lasitehdas
Turun Sanomat 31.08.1923
1923-08-31-ts-velkojat
Puukotus Salossa
Uusi Aura 31.08.1923
1923-08-31-ua-puukotussalossa
------------------------------------------------------------------------------Syyskuu 1923Nahkatehdas
Turun Sanomat 01.09.1923
1923-09-01-ts-nahkatehdas
Salaisten kartanossa
Turun Sanomat 01.09.1923
1923-09-01-ts-naiskarjakko
Salon sähköliike
Turun Sanomat 01.09.1923
1923-09-01-ts-sahkoliike
Päivänkirja emännille
Uusi Aura 02.09.1923
1923-09-02-ua-sailykekirja1
Raidejärjestelyjä
Uusi Aura 02.09.1923
1923-09-02-ua-salonasemalla
Angelniemi
Salon Seudun Kunnallislehti 04.09.1923
1923-09-04-sskl-angelniemi

"Angelniemi
 — Jumalanpalwelus pidetään ensi pyhänä kello 10 epp. Kokkilassa rukoushuoneella, jossa saarnaa opettaja M. Ojanen.

 — Syysrippikoulu alkaa t.k. 11 p:nä tiistaina, kello 10 epp. pappilassa. Kouluun pyrkiwien tulee osata raamatunhistoriansa ja katkismuksensa hywin samoin myöskin sisältä lukea ( olla 15 wuoden täyttäneitä). Niitä, jotka eiwät tule syyskouluuun, ei oteta enää kewäällä wastaan."

V.Mällänen
Salon Seudun Kunnallislehti 04.09.1923
1923-09-04-sskl-karamelleja
O.Johansson
Salon Seudun Kunnallislehti 04.09.1923
1923-09-04-sskl-laakari
Asemarakennuksen ahtaus
Uusi Aura 04.09.1923
1923-09-04-sskl-rautatieas

"Salo
Salon rautatieasema
 Kuten itsekukin salolainen lienee huomannut, on Salon asemalla käynnissä suurenpuoleinen uudistustyö. Ratapihaa lewennetään länteenpäin.
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 Sangen toiwottawaa olisi, että myöskin Salon asemarakennusta muodostettaisiin paremmin wastaamaan näinsuuren liikepaikan waatimuksia. Warsinkin sen jälkeen kun asemalaituri eristettiin aidalla on asemarakennuksen ahtaus käynyt melkein sietämättömäksi, kun kaikkien ihmisten täytyy kimpsuineen kampsuineen kulkea tuon pienen odotushuoneen kautta. Tämä huone pitäsi laajentaa ainakin puolta suuremmaksi ja warustaa kaksilla owilla kummallakin puolella, niin ettei yleisön tarwitsisi owista wastatusten kulkea, waan olisi toinen owi sisäänkäyntiä, toinen ulosmenoa warten. Myöskin pakaasihuone on aiwan sopimattoman ahdas, samoin II l. odotushuone, kun siinä samalla on rawintola.
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... ."

Kuraista tannerta
Uusi Aura 04.09.1923
1923-09-04-sskl-torikaupast

"Salon torikaupasta
 Olemme pitemmän ajan saaneet nähdä täällä Salossa torikaupan suhteen omituisen, harmillisen epäkohdan, jota erikoisesti pistää silmään juuri tällaisena rapakkoisena aikana, mutta ei ole muulloinkaan puolustettawissa. Tarkotamme lyhyesti sanottuna sitä warsin epäsiistiä tapaa, että käytetään suorastaan maata, likaista ja kuraistakin tannerta tawarain säilytys ja myyntipaikkana. Köyhempiin maalaisiin nähden, jotka tuowat usein kantamalla tawaransa pitkienkin matkojen päästä, sen ymmärtää hywin, että heidän tekee mieli lepuuttaa wäsyneitä käsiään laskemalla koppansa ja kassinsa maahan — kun ei muutakaan paikkaa ole, mutta se että muutamat jälleenmyyjätkin lewittäwät rihkamansa melkein paljaalle, usein märällekin maalle...
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 "

Kunnanvaltuuston kokouksessa
Uusi Aura 04.09.1923
1923-09-04-ua-kvhalikko
Puukkosankarit viileskelleet
Uusi Aura 04.09.1923
1923-09-04-ua-raakapuukotus
Tautisuus
Uusi Aura 04.09.1923
1923-09-04-ua-tautisuussalossa
Tupaantuliaisjuhla
Uusi Aura 06.09.1923
1923-09-06-ua-kuusjoki1
Säikähti kuoliaaksi
Uusi Aura 06.09.1923
1923-09-06-ua-saikahti
Edvard Leino 50 v.
Uusi Aura 06.09.1923
1923-09-06-ua-tehtailija
Hauska
Salon Seudun Kunnallislehti 07.09.1923
1923-09-07-ssk-hauska
IKävyyksiä välttääkseen
Salon Seudun Kunnallislehti 07.09.1923
1923-09-07-sskl-harmaahattuinen
Naamiaiset
Salon Seudun Kunnallislehti 07.09.1923
1923-09-07-sskl-maskeraadit

""Maskeraadit."
 Joka suomenkielellä on Naamiohuwit. Niin, sellaiset oikein hauskat ja suuremmoiset owat ensi sunnuntaina Salon Työwäentalolla. Siellä pitäisi silloin olla hilinä ja hulina, kun naamioidut marssiwat torwisoiton tahdissa esille. Jokaisen kannattaa pukea itsensä palkinnonkin tähden, sillä siellä annetaan parhaille Suomenrahassa 50:- 30:- 20:- mk. Yleisönkin sopii tulla oikein joukolla wiettämään hauska ilta, eikä sitä tule katumaan ja kun samalla woi kannattaa Salon Työwäen Näyttämöä jonka hywäksi "masteraadit" pidetään, ei muuta kuin terwe tuloa waan.
Statisti"

Eläinten hoitoon
Salon Seudun Kunnallislehti 07.09.1923
1923-09-07-sskl-palvelija
Välskärin resepti
Salon Seudun Kunnallislehti 07.09.1923
1923-09-07-sskl-resepti
Hämmästyttäviä tuloksia
Salon Seudun Kunnallislehti 07.09.1923
1923-09-07-sskl-rvaikeammankin
Siivo poika
Salon Seudun Kunnallislehti 07.09.1923
1923-09-07-ssk-poika
Kiikalassa
Turun Sanomat 08.09.1923
1923-09-08-ts-huutokauppa
Lahjoituksia
Uusi Aura 08.09.1923
1923-09-08-ua-lahjoituksia
Vuosipalvelukseen
Turun Sanomat 09.09.1923
1923-09-09-ts-hevosenkeng
Sikojen huutokauppa
Turun Sanomat 09.09.1923
1923-09-09-ts-huutokauppa
Leipomo Hajalassa
Turun Sanomat 09.09.1923
1923-09-09-ts-leipomo
Voinvaivuupöytä
Helsingin Sanomat 11.09.1923
1923-09-11-hs-voinvaivuupoyta
Veivi
Salon Seudun Kunnallislehti 11.09.1923
1923-09-11-sskl-auton
Lehmälle hoitaja
Salon Seudun Kunnallislehti 11.09.1923
1923-09-11-sskl-keittiopalvelija
Todistus
Uusi Aura 11.09.1923
1923-09-11-sskl-todistus
Poika sai surmansa
Uusi Aura 11.09.1923
1923-09-11-ua-surullinentapaus
Kansakoululaina
Turun Sanomat 13.09.1923
1923-09-13-ts-kuntien
Mielisairaalahanke
Uusi Aura 13.09.1923
1923-09-13-ua-halikon
Katujen kiveäminen
Uusi Aura 13.09.1923
1923-09-13-ua-salonkauppalan
Uusi lääkäri
Uusi Aura 13.09.1923
1923-09-13-ua-uusilaakari
Kadotettu
Salon Seudun Kunnallislehti 14.09.1923
1923-09-14-sskl-kantoremmit
Pyöräilijälle pahoja vammoja
Uusi Aura 17.09.1923
1923-09-17-ua-polkupyorailija
Saippuatehdas Saloon
Uusi Aura 18.09.1923
1923-09-18-ua-saippuatehdas
Maaherran määräys
Turun Sanomat 20.09.1923
1923-09-20-ts-tehdasrakennukset
80-vuotta
Uusi Aura 20.09.1923
1923-09-20-ua-postinhoitaja

>


Maitoa on tuotu
Salon Seudun Kunnallislehti 21.09.1923
1923-09-21-sskl-hajalanseud
Ailion kauppa
Salon Seudun Kunnallislehti 21.09.1923
1923-09-21-sskl-hajalassa
Kawallus
Salon Seudun Kunnallislehti 21.09.1923
1923-09-21-sskl-kawallusjuttu

"Kawallusjuttu
 Kemiön nimismies Olson on pidätetty toistaiseksi wirantoimituksesta siitä syystä, että hän olisi jättänyt tilittämättä waltiolle erään suuremman werosumman, jonka oli kantanut asianomaiselta werowelwolliselta. Maaherran määräyksestä tutkii Halikon kihlakunnan kruununwouti parhaillaan asiaa nimismiehen kotona."

Karjan hoitajaksi
Salon Seudun Kunnallislehti 21.09.1923
1923-09-21-sskl-naiskarjakko
Myypi kohtuuhinnoilla
Salon Seudun Kunnallislehti 21.09.1923
1923-09-21-sskl-osuuskauppa
Paikkakunnan vanhin
Salon Seudun Kunnallislehti 21.09.1923
1923-09-21-sskl-syystarvett
Liittykää jäseniksi
Salon Seudun Kunnallislehti 21.09.1923
1923-09-21-sskl-vaskionosm
Uusittua varastoa
Salon Seudun Kunnallislehti 21.09.1923
1923-09-21-sskl-viljoaallon
Bentsiinin ja autonrenkaiden halvennettua
Uusi Aura 22.09.1923
1923-09-22-ua-kiikalanautoy
Juhlallisuuksia ja tunnustuksen osoituksia
Uusi Aura 22.09.1923
1923-09-22-ua-neitiRosa
Auto pylvääseen
Uusi Aura 23.09.1923
1923-09-23-ua-suomusjarven
Suositellaan
Salon Seudun Kunnallislehti 25.09.1923
1923-09-25-sskl-hollmen
Kauppa Perälässä
Salon Seudun Kunnallislehti 25.09.1923
1923-09-25-sskl-kaukorannan
Kunnollisella tavaralla
Salon Seudun Kunnallislehti 25.09.1923
1923-09-25-sskl-leipomoliike
Lailliseen edesvastuuseen
Salon Seudun Kunnallislehti 25.09.1923
1923-09-25-sskl-palkinto
Apulaiseksi
Uusi Aura 25.09.1923
1923-09-25-sskl-raatalin
Reumatismia, iskiasta ja hermosärkyä vastaan
Uusi Aura 25.09.1923
1923-09-25-sskl-radium
Uhaten ja kiroillen
Uusi Aura 25.09.1923
1923-09-25-ua-halikko
Vesikauhua
Uusi Aura 26.09.1923
1923-09-26-ua-vesikauhua
Nahka- ja hansikasliike
Turun Sanomat 27.09.1923
1923-09-27-ts-nahkajahansik
Syysjuhla jäsenistölle
Uusi Aura 28.09.1923
1923-09-28-sskl-hajalanosuuskauppa

" — Hajalan Osuuskauppa ja Osuusmeijeri paniwat toimeen yhteisin ponnistuksin warsin onnistuneen syysjuhlan jäsenistönsä kesken Kuumalan talossa sunnuntaina kuluwan kuukauden 16 p:nä
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... .  Kaupan puolesta tarjoiltiin kahwia leiwoksien kanssa, sekä meijerin puolesta woileipää ja kirnupiimää.
 Yleisöä oli saapuwilla niin paljon kuin seinien sisäpuolelle sopi ja kuunneltiin ja tarjottiin esitykseiä mielenkiinnolla.
 Iltamyöhällä erottiin tästä wirkistäwästä illanwietosta tyytywäisinä saadusta hengen wirwoituksesta ja ruumiin rawinnosta.
"

Hyvää soittoa
Uusi Aura 28.09.1923
1923-09-28-sskl-markkinatanssit
Maanantaina ja tiistaina
Uusi Aura 28.09.1923
1923-09-28-sskl-ssangelniem
Aseman Osuuskauppa
Uusi Aura 28.09.1923
1923-09-28-ua-halikon
Kolme myymälää
Uusi Aura 28.09.1923
1923-09-28-ua-halikonas ok
Salon Seudun Osuuskauppa
Uusi Aura 28.09.1923
1923-09-28-ua-salonok
Ylikulman Osuuskauppa
Uusi Aura 28.09.1923
1923-09-28-ua-ylikulmanok
Tyhjiä säkkejä
Uusi Aura 29.09.1923
1923-09-29-ua-kultaseppa
Myllynkiviä
Uusi Aura 29.09.1923
1923-09-29-ua-myllynkivisai
Myllynkiviä
Uusi Aura 29.09.1923
1923-09-29-ua-myllynkiviteh
Onneton kotimatka
Uusi Aura 29.09.1923
1923-09-29-ua-onneton
Markkinat
Uusi Aura 29.09.1923
1923-09-29-ua-smarkkinat
Markkinayleisölle
Uusi Aura 29.09.1923
1923-09-29-ua-syksynjatalve
Terveysjauhoa
Helsingin Sanomat 30.09.1923
1923-09-30-hs-vellinvellia
Ei mitään tekemistä
Turun Sanomat 30.09.1923
1923-09-30-ts-erehdysten
------------------------------------------------------------------------------Lokakuu 1923Sakkoja
Salon Seudun Kunnallislehti 02.10.1923
1923-10-02-sskl-hartaushetk

" — Hartaushetken häiritsemisestä ja juopumuksesta tuomittiin Halikon käräjillä suutari Akseli Mykkänen Lapinlahdelta 40 p.s. á 15 mk. eli 600 mkn sakkoon. Mykkänen oli pelastusarmeijan kokouksessa Salossa häirinnyt kokouksen menoa.
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
"

Muuttanut liikkeensä
Salon Seudun Kunnallislehti 02.10.1923
1923-10-02-sskl-kelloseppa
Silakkaveneitä vaan 37 kpl
Salon Seudun Kunnallislehti 02.10.1923
1923-10-02-sskl-markkinoita

" — Markkinoita on pidetty Salossa eilen, t.k. 1 pnä ja jatkuwat ne wielä tänään ja luultawasti huomennakin. Karjaa oli tuotu wähänlaatuisesti, mutta sen sijaan rihkama- waate- ja jalkine- y.m. kauppiaita on hywinkin runsaasti, enempi kuin koskaan ennen, Silakkaweneitä on nyt waan 37 kpl., kalamäärän ollessa n. 66500 kg. Hinnat owat yleensä alentuneet, m.m., lehmät, pian kantawatkin, maksoiwat alle kahdentuhannen.
Huwiohjelmaa, kaikenlaisia kompuksia eläintorilla, on runsaasti, y.m. 2 eläwäinkuwain teatteria y.m.m.m.
 Maalaisia on saapunut wähänlaisesti, yleisön käytös näyttää olleen yleensä siiwoa, eikä tähän mennessä, kun tämä lehti painetaan, ole tapahtunut mitään suurempia kolttosia."
"Wiljelys" -merkkinen polkupyörä
Salon Seudun Kunnallislehti 02.10.1923
1923-10-02-sskl-polkupyoraa
Opastaa myös kuvia ottamaan
Salon Seudun Kunnallislehti 02.10.1923
1923-10-02-sskl-valokuvauskoneita
Kymmenkunta poliisia Turusta
Uusi Aura 02.10.1923
1923-10-02-ua-markkinat
Lupa puhelinjohtoon
Uusi Aura 03.10.1923
1923-10-03-ua-toimilupa
Neljä puukonhaavaa
Turun Sanomat 04.10.1923
1923-10-04-ts-puukotus
Nimismies erotettu virasta
Salon Seudun Kunnallislehti 05.10.1923
1923-10-05-sskl-erotettu

"Kemiön nimismies erotettu wirasta
 — Kemiön nimismies Sakari Sirius Olsonin asiassa toimitettu tutkimus on nyttemmin päättynyt ja maaherran antamalla päätöksellä nimismies Olsson eroitettiin wirastaan, josta toista wiikkoa on ollut pidätettynä.
 — Mitä rahaston hoitoon tulee, ei kawalluksia eikä täyttämätöntä wajausta ole woitu hawaita, mutta sen sijaan on todettu nimismies Olssonin tehneen itsensä syypääksi siinä määrin wäärinkäytökseen wiran toimituksessaan, että maaherra on katsonut olewan syytä antaa hänelle eron nimismieswirasta."

Wiinoja wiljeltiin runsaanlaisesti
Salon Seudun Kunnallislehti 05.10.1923
1923-10-05-sskl-salo

" — Markkinat owat sitten taas olleet ja menneet. Kauppa- y.m. tontteja oli wuokrattuna n 630 kpl. joista kertyi wuokria kauppalalle yhteensä 43025 markkaa. Wiinoja wiljeltiin runsaanlaisesti ja joutui sitä poliisin talteenkin monet litrat. Juopuneita oli pidätettynä putkassa kaikkiaan 52 henkilöä. "
Vieras pässi juoksi navettaan
Salon Seudun Kunnallislehti 05.10.1923
1923-10-05-sskl-vieraspassi
Poliisit erotettiin juopottelun takia
Uusi Aura 06.10.1923
1923-10-06-ua-juopottelua
Meijerin sikala
Uusi Aura 09.10.1923
1923-10-09-ua-sikala
Kokouksessa
Uusi Aura 10.10.1923
1923-10-10-ua-kv-Salon
Persoonallinen ilmottautuminen
Helsingin Sanomat 12.10.1923
1923-10-12-hs-toimitusjoht
Kaninkolan puhelinosuuskunta
Turun Sanomat 12.10.1923
1923-10-12-ts-puheliosuusk
Vanamo
Uusi Aura 14.10.1923
1923-10-14-ua-vanamo
Hajalan talouskauppa
Salon Seudun Kunnallislehti 16.10.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kehoitus
Salon Seudun Kunnallislehti 16.10.1923
1923-10-16-sskl-sokerijuurikkaan
Perniö
Turun Sanomat 16.10.1923
1923-10-16-ts-kvpernio
Laitumelta kadonnut
Turun Sanomat 16.10.1923
1923-10-16-ts-lehminenmulli
Epäiltynä renttuilija ja räyhääjä
Uusi Aura 16.10.1923
1923-10-16-ua-renttuilija
Suistui raiteilta
Uusi Aura 19.10.1923
1923-10-19-ua-veturisuistui
Kykeneviä henkilöitä
Helsingin Sanomat 20.10.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Kuljetus on alkanut
Uusi Aura 20.10.1923
1923-10-20-ua-sokerijuurikkaiden
Löydettyjä
Salon Seudun Kunnallislehti 23.10.1923
1923-10-23-sskl-loydetty
Uusia oppilaita
Salon Seudun Kunnallislehti 23.10.1923
1923-10-23-sskl-ohjaajakoulu
Junaliikenne
Uusi Aura 24.10.1923
1923-10-24-ua-junaliikenne
Toimilupa
Uusi Aura 24.10.1923
1923-10-24-ua-puhelintoimiluvat
Tuomiot tappelusta
Uusi Aura 25.10.1923
1923-10-25-ua-perttelin
Tulen avaamaan
Salon Seudun Kunnallislehti 26.10.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Julkea ryöstö
Uusi Aura 27.10.1923
1923-10-27-ua-autonkuljetta
Katosi
Salon Seudun Kunnallislehti 30.10.1923
1923-10-30-sskl-kissanpoika
Saa paikan
Salon Seudun Kunnallislehti 30.10.1923
1923-10-30-sskl-saapassuutari
------------------------------------------------------------------------------Marraskuu 1923Uusittua varastoa
Salon Seudun Kunnallislehti 02.11.1923
1923-11-02-sskl-hajalassa
Kukkoja, kanoja
Salon Seudun Kunnallislehti 02.11.1923
1923-11-02-sskl-munia
Maalaispoika
Turun Sanomat 02.11.1923
1923-11-02-ts-maalaipoika
Automobiililiikennettä harjoittamaan
Turun Sanomat 03.11.1923
1923-11-03-ts-automobiililiikennetta
Osuuskauppakahvila
Turun Sanomat 03.11.1923
1923-11-03-ts-osuuskauppakahvila
Määrätty ulosmittaus
Turun Sanomat 04.11.1923
1923-11-04-ts-ulosmittaus
Lustojan ahteessa
Uusi Aura 05.11.1923
1923-11-05-ua-maanvierema
Näyteikkuna halolla kappaleiksi
Uusi Aura 05.11.1923
1923-11-05-ua-murtovarkaus
Viimeistään marraskuun 12p.
Uusi Aura 05.11.1923
1923-11-05-ua-sokerijuurikkaiden
Moottori- ja autopattereita ladattavaksi
Salon Seudun Kunnallislehti 06.11.1923
1923-11-06-sskl-latauskojee
Raittiuswiikon wietto
Turun Sanomat 06.11.1923
1923-11-06-ts-raittiusviikon
Ratasuuntaa muutettanee
Uusi Aura 06.11.1923
1923-11-06-ua-ratasuunta
Puhelinyhtymä ei ole hankkinut asianmukaista toimilupaa
Uusi Aura 07.11.1923
1923-11-07-ua-sulettupuhelink
Ikkuna särjetty
Uusi Aura 08.11.1923
1923-11-08-ua-taasvarkaus
Papit rouwineen kutsutaan
Salon Seudun Kunnallislehti 09.11.1923
1923-11-09-sskl-papitrouvineen

" - Salon seudun papit rouwineen kutsutaan terwetulleiksi Halikon isoon pappilaant.k.15 p. klo ½ 11 weljespiirin kokoukseen jossa ohjelmana on: Raamatun tutkiskelu ja keskustelu, esitelmä sekä keskustelua kysymyksestä: "Mitä woimme seurakunnissamme tehdä raittiuden edistämiseksi?"
Uutuus mylläreille
Uusi Aura 10.11.1923
1923-11-10-ua-myllareille
Waskijoki - uusi kunta- ja seurakuntahanke
Salon Seudun Kunnallislehti 13.11.1923
1923-11-13-sskl-waskijoki

"Waskijoki
Uusi kunta- ja seurakuntahanke.
 Waskion Osuusmeijerin syyskokouksen w.k. 31 pnä päätyttyä alusti kansakoulunopettaja O.E.Rynkä laajassa esityksessä kysymyksen, olisiko jo aika waskiolaisten erota Halikon kunnasta perustamalla itsenäisen kunnallishallinnon. Asiasta sukeutui wilkas keskustelu, jossa kaikki puhujat yksimielisesti kannattiwat hankkeen toteuttamista. Päätettiin ryhtyä alustawiin toimenpiteisiin ja perustaa Waskion, Samppaan, Tapiolan ja Kumion kulmakunnista itsenäinen Waskijoki- niminen kunta ja seurakunta ja walittiin 4-miehinen toimikunta asiaa walmistamaan. Jäseniksi siihen tuliwat O.E.Rynkä, maanwilj. Paawo Kristilä, herastuomari A.W.Suominen ja maanwilj. J.Korkeawuori.
 — Toimikunta on päättänyt pitää asiasta yleisen kokouksen Waskion rukoushuoneella t.k. 25 pnä klo 1 p:llä, ja toiwotaan kokoukseen runsasta osanottoa."

Maanwieremä Salon lähellä
Turun Sanomat 13.11.1923
1923-11-13-ts-maanvierema
Epäwarma maaperä
Turun Sanomat 15.11.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Vastapäätä Osuusmeijeriä
Salon Seudun Kunnallislehti 16.11.1923
1923-11-16-sskl-sauna
Kauppalanwaltuuston kokouksessa
Uusi Aura 17.11.1923
1923-11-17-ua-kvsalo
Katujen kiweämiskysymys
Salon Seudun Kunnallislehti 20.11.1923
1923-11-20-sskl-kiveamiskysymys

" Kauppalan katujen kiweämiskysymyksessä oli rahatoimikamari antanut mietintönsä, jossa se puolsi tehtyä alotetta ja esitti ensin kiwettäwäksi molemmat siltakadut sekä sitä warten otettavaksi Suomi-yhtiöltä 300,000::- mkn suuruisen lainan. Rahatoimikamarin laatima kustannusarwio nousi 500,000-520,000 mkaan. Asian lopullinen ratkaisu jätettiin joulukuuun kokoukseen ja siihen mennessä sai toimikunta, johon walittiin herrat A.Tapio, L.Lindell ja O.Dahl, tehtäwäkseen laatia yksityiskohtaisen kustannusarwion kiweämistyöstä. "
Tuulimoottori
Salon Seudun Kunnallislehti 20.11.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Yksityissairaalaan
Salon Seudun Kunnallislehti 20.11.1923
1923-11-20-sskl-yksityissairaala
Uusi kaminalaite
Uusi Aura 20.11.1923
1923-11-20-ua-lammityslaite
Kahvilahuoneisto
Helsingin Sanomat 22.11.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
"Waskio" - "Waskijoki"
Salon Seudun Kunnallislehti 23.11.1923
1923-11-23-sskl-waskiowaski

"Halikko
"Waskio" - "Waskijoki".
 Sanomalehdet kertoiwat juuri, että Waskion kulmakunta suunnittelee eroa Halikosta. Ilmoitettiinpa, että uuden kunnan nimeksi aiotaan ottaa "Waskijoki". Siitä sietäisi keskustella wähän.
 Kielentutkijat todistawat, että kieli yksinkertaistuu, mitä enemmän se kehittyy. Sanojen taiwutusmuodot esim. wähenewät ja siten helpottawat kielen käyttöä, myöskin sanojen lausunta käy helpommaksi, lauseet yksikertaistuwat j.n.e. Jätteitä wanhoista, runsaammista muodoista ja muinaisesta lausumisesta osoittaa wielä oikeinkirjoitus.
 ..... ..... ..... 
 ..... ..... ..... 
 "Waskio" — muoto on eräs esimerkki sanojen lyhenemisestä, sillä jolloinkin lienee se merkinnyt ja kirjoitettu "Waskijoki". Koska käytännön waatimuksesta olemme johtuneet tuohon hauskaan muotoon, "Waskio", miksi menisimme sitä uudestaan pidentämään! Eikä se osoittaisi takaperoista kehitystä! "Waskijoki" - muodolla ei tule käytännössä myöskään olemaan mitään merkitystä, sillä se ei sowellu paikkakuntalaisten puhetapaankaan. Kaikessa tapauksessa on se kankea lausua. Paljon sujuwampi on "Waskio" , joka sitäpaitsi on jo sointuwa ja jokapäiwäisessä elämässä mukawa muoto.
 Eiko waskiolaisten siis sopisi wielä tarkistaa nimi-ehdotustaan, sillä miksi pitäisi ottaa uudelleen esille tuo pitkä "Waskijoki", jonka jo isoisämme owat hylänneet!"

Puhelintoimiluwat
Uusi Aura 24.11.1923
1923-11-24-ua-puhelintoimil
Laulajaiset
Salon Seudun Kunnallislehti 27.11.1923
1923-11-27-sskl-tatupekkari
Yleinen kokous sunnuntaina
Salon Seudun Kunnallislehti 27.11.1923
1923-11-27-sskl-waskionkunt

"Waskion kunta- ja seurakuntahanke.
Yleinen kokous sunnuntaina.
 Waskion kulmakuntalaisilla oli wiime sunnuntaina yleinen kokous Waskion rukoushuoneella, jolloin pohdittiin Waskion kulmakunnan eroamiskysymyksiä Halikosta. Kokoukseen oli saapunut hywän joukon toista sataa osanottajaa, ja kun opettaja O.E.Rynkä oli tehnyt selkoa siitä, mitä warten oli koolle tulut, walittiin kokouksen puheenjohtajaksi mw. A.W.Suominen ja kirjuriksi opett. Rynkä.
 Aluksi selitettiin laajassa lausunnossa muodostettavaksi aijotun kunta- ja seurakuntahankkeen seurakunnallista puolta, jonka lausunnon lopputuloksena oli, että nostettu kysymys saisi raueta.
 Toiselta puolen taas tuotiin esiin, mitenkä uuden kunnan ja seurakunnaan perustaminen on luonnollinen jo siitäkin syystä että Waskio maantieteellisessä suhteessa sijaitsee kaukana ja erillään Halikon kunnan ja seurakunnan johtawista piireistä, sekä että eroaminen joka tapauksessa tulee tapahtumaan joko läheisemmässä tai kaukaisemmassa tulewaisuudessa riippuen olosuhteista. Ja kun alussa esiintuotu lausunto ei koskenut kunnallista puolta, niin ehdotettiin, että walittaisiin toimikunta ottamaan selwää kunnan tulo- ja omaisuus- sekä welkasuhteista, jotta sellaisen tilaston walossa saataisiin selwitetyksi, tuleeko tällainen kunta ja seurakunta itsenäisenä kannattamaan.
 Asiasta syntyneessä keskustelussa kaikki läsnä-olijat, ensinmainittua lukuunottamatta, kannattiwat eroamista ja walittiin entinen toimikunta tekemään sanottua tilastoa ja sen walmistuttua kokoonkutsumaan uusi yleinen kokous, jossa asia lopullisesti ratkaistaan ja walitaan anomuksen tekijät asianomaiseen wirastoon."

Maanwieremä Kuusjoella
Uusi Aura 28.11.1923
1923-11-28-ua-maanvierema
Suutari Leinolassa
Salon Seudun Kunnallislehti 30.11.1923
1923-11-30-sskl-suutari
Waskion itsenäistymishanke
Turun Sanomat 30.11.1923
1923-11-30-ts-waskionitsenaist
------------------------------------------------------------------------------Joulukuu 1923Vaikeimmatkin viat korjataan
Turun Sanomat 01.12.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Johannislund
Uusi Aura 01.12.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Työhön verrattuina halvimmat
Uusi Aura 01.12.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Tehkää ajoissa
Salon Seudun Kunnallislehti 04.12.1923
1923-12-04-sskl-joulukinkku
Vesikelkkoja
Salon Seudun Kunnallislehti 04.12.1923
1923-12-04-sskl-vesikelkkoja
Äänestys laimeata Halikossa
Uusi Aura 05.12.1923
1923-12-05-ua-halikossa
Maksujen lakkautus
Uusi Aura 05.12.1923
1923-12-05-ua-onnihakala
Joulupirtua
Salon Seudun Kunnallislehti 07.12.1923
1923-12-07-sskl-joulupirtua

" — 20 litraa joulupirtua takawarikoi poliisikonstaapeli K.Tuominen tiistai illalla Helsingistä tulewassa junassa sen seisoessa Salon asemalla. Pirrulle ei ilmaantunut omistajaa."
Uusi kahwila
Salon Seudun Kunnallislehti 07.12.1923
1923-12-07-sskl-uusikahvila

" Uusi kahwila Saloon.
Salon Seudun Osuuskauppa on taloonsa järjestänyt uuden kahwilan, joka walmistuu tässä kuussa. Kahwilan wuokraajaksi on liikkeen hallintoneuwos walinnut neiti Katri Maria Hongon Wamppulasta ja waralle rouwa Hulda Olsenin Halikosta."

Ammattiinsa täysin perehtynyt
Helsingin Sanomat 09.12.1923
1923-12-09-hs-kelloseppa
Edullisimmin
Helsingin Sanomat 11.12.1923
1923-12-11-hs-potkukelkat
Seurojen talon wihitty
Salon Seudun Kunnallislehti 11.12.1923
1923-12-11-sskl-angelniemen

" Angelniemen Seurojen talo wihitty.
Wiime sunnuntaina wihittiin Angelniemen uusi Seurojen talo, jonka owat yhdessä rakentaneet Angelniemen edistysseurat, suojeluskunta ja Lotta Swärd - yhdistys. Kutsuwieraita oli saapunut wihkiäisjuhlaan noin 70 henkeä. Arwokkaasta ohjelmasta mainittakoon, kanttori H.J. Lahden puhe, opettaja Wuoren runoesitykset, opettaja Aulangon ja poliisikonstaaeli Oleniuksen puheet y.m. Lopuksi esitettiin näytelmäkappale "Sawon sydämmessä". Juhla oli kaikin puolin onnistunut."

Haettavaksi
Salon Seudun Kunnallislehti 11.12.1923
1923-12-11-sskl-kirkonvartia
Salon tulo- ja menoarvio
Uusi Aura 11.12.1923
1923-12-11-ua-salonkauppal
Juopumuksen ja rähinän takia
Salon Seudun Kunnallislehti 14.12.1923
1923-12-14-sskl-kielto
Ilmoitamme
Salon Seudun Kunnallislehti 14.12.1923
1923-12-14-sskl-sattuneeesta
Waskion pitäjähankkeet
Salon Seudun Kunnallislehti 14.12.1923
1923-12-14-sskl-wpitajanhanke

" Halikko
 Waskion pitäjähankkeet.
 Waskion kulmakuntalaisten w.k. 25 pnä pitämässä kokouksessa perustettawan kunnan kustannuslaskujen tekoa warten walittu toimikunta on saanut työnsä walmiiksi ja saatujen numerotietojen nojalla on hanke kunnallisessa suhteessa erittäin edullinen eikä kirkollinenkaan hallinto tule nykyisiä kirkollismaksuja kalliimmaksi.
 Yksityiskohtainen selostus toimikunnan laskelmista esitetään ensi sunnuntaina klo 1 päiwällä nuorisoseuran talolla pidettäwässä kokouksessa, jossa lopullisesti erohakemuksesta päätetään ja kehoitetaan paikkakuntalaisia lukuisasti tilaisuuteen saapumaan.
"

Teijon Tehtaat
Helsingin Sanomat 16.12.1923
1923-12-16-hs-teijontehtaat
Autonohjaajakoulu
Turun Sanomat 16.12.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Elintarvekauppa
Turun Sanomat 16.12.1923
1923-12-16-ts-hursti
K.W.Jännäri, Salo
Turun Sanomat 16.12.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Vahakankaisia pöytäliinoja
Turun Sanomat 16.12.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Hyljätty walitus
Uusi Aura 16.12.1923
1923-12-16-ua-oppivelvollis
Alkoholikuolleisuus
Salon Seudun Kunnallislehti 18.12.1923
1923-12-18-sskl-alkoholikuolleisuus
Pesosen kellosepänliikkeessä
Salon Seudun Kunnallislehti 18.12.1923
1923-12-18-sskl-murtowarkai
Punkaharju
Salon Seudun Kunnallislehti 18.12.1923
1923-12-18-sskl-punkaharju
Aattona awoinna klo 11-5
Uusi Aura 18.12.1923
1923-12-18-sskl-sauna
Puukotuksia
Uusi Aura 18.12.1923
1923-12-18-ua-puukotus
Sairaalan rakentamisesta
Uusi Aura 19.12.1923
1923-12-19-ua-hpiirimielisa
Hyödylliset huwittawat ja halwat
Turun Sanomat 20.12.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Salon silta
Turun Sanomat 20.12.1923


KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI!
Salon wäkiluku
Uusi Aura 20.12.1923
1923-12-20-ua-salonvakiluku
Joki jäätyi
Turun Sanomat 21.12.1923
1923-12-21-ts-sjokijaatyi

" — Salon joki jäätyi toissayönä niin wahwaan jäähän, että se paikotellen jo hywin kannatti luistelewia poikasia. Muuan poikanen luisteli rautatien sillan alle, jossa jää oli hywin heikko, ja seurauksena oli kylmä kylpy. Jää petti ja poikanen wajosi weteen. Hän saatiin kuitenkin ajoissa kuiwille."
5 miljoonaa maitokiloa
Uusi Aura 22.12.1923
1923-12-22-ua-smeijeri
Luistinrata
Turun Sanomat 23.12.1923
1923-12-23-ts-luistinrata

" — Luistinrata Saloon. Salon kauppalan waltuusto myönsi periaatteessa wiime kokouksessaan Salon Wiesti-seuralle 2,000 mk luistinradan rakentamista warten kauppatorin laitaan."
Hanke mutkistuu
Turun Sanomat 23.12.1923
1923-12-23-ts-skatujenkiveaminen

"Salon katujen kiweämispuuha.
Hanke mutkistuu.
 Salon kauppalan waltuuston kokouksessa oli jälleen esillä kauppalan katujen kiweämiskysymys, jota aikaisemmin olemme selostaneet. Kun hanke kireitten rahaolojen wuoksi näyttää waikealta toteuttaa, päätettiin ryhtyä neuwottelemaan insinööri K.J.Lounamaan kanssa mahdollista muista katujen parannuskeinoista ja niiden toteuttamisesta."

Rauhallinen joulu
Salon Seudun Kunnallislehti 28.12.1923
1923-12-28-sskl-salonseutu

"Salon seutu
Joulu
on Salossa ja Salon seuduilla kulunut perin rauhallisesti. Tietääksemme ei missään ole mainittawia häiriöitä sattunut. Salon poliisiputkassakaan ei kuulu joulun wastaisena yönä olleen yhtään wierasta."

Luistinradan teko ja kunnossapito
Salon Seudun Kunnallislehti 28.12.1923
1923-12-28-sskl-sluistinrata
Toimilupa puhelinjohtoihin
Uusi Aura 29.12.1923
1923-12-29-ua-puhelinverkosto
Mitä sata vuotta sitten tapahtui? Sanomia wuodelta 1922, lue lisää..

Junaradansiirtosuunnitelmia 1925 ja Halikon tunneli v. 1927, lue lisää..

Piirteitä Vaskion vaiheista ym. lehtileike vuodelta 1937, lue lisää..

Salon markkinat. Lehtileikkeitä Salon markkinoista sekalaisessa järjestyksessä. Tervetuloa markkinoille, lue lisää..

Vanhempia kuvia mm. Torkkilasta, Märynummelta ja kirkonkylästä, klikkaa tästä..

Vanhempia kuvia Perniöstä, klikkaa tästä..

Vuorentaan "linna" ja sen asujamet halki vuosisatojen. Turun Sanomat 28.11.1937, lue lisää..

Salon kauppala 40 vuotta 20.6.1927, lue lisää..

Wanhoja kuvia Halikon kartanoista, katso lisää..

Kuvia 1970-luvun Salosta, katso täältä..

Otan mielelläni palautetta tästä sivusta joko sähköpostiini: pauli.lahtinen@gmail.com tai julkisesti Facebook-sivulle
https://www.facebook.com/halikkocom?ref=stream
Vieraile myös näillä sivuilla:
         
 

Huomioi, että lisään lehtileikkeitä sivuille pikkuhiljaa sitä mukaa kun saan ne julkaisukuntoon..