Vuorentaka

Vuorentaan kartano sijaitsee Halikonlahden pohjukassa Viurilan ja Joensuun kartanoiden vieressä. Päärakennuksen harmaakivinen osa on todennäköisesti peräisin 1500-luvulta mutta nykyinen historisoiva asu on syntynyt 1850-luvulla, jolloin on rakennettu tiilinen lisäosa torneineen ja keskiaikaisvaikutteisine yksityiskohtineen. Päärakennus on restauroitu ja kiinteä sisustus on konservoitu 1990-luvun puolivälissä. Muu rakennuskanta, johon kuuluu kaksi asuinrakennusta, riihi- ja latorakennus ja navetta, on pääosin 1800-luvulta.
(Lähde: Museovirasto)
Kartano on yksityiskoti.Muutama vanhempi kuva Vuorentaasta "Kartanoita ynnä muita": Arkisto, sivu 4
ja vielä: "HALIKON HERRASKARTANOITA, Vuorentaka", lehtiartikkeli vuodelta 1912 Arkisto, sivu 5